overton
12.2.2017
Kategorie: Historie

Okénko dovolených myšlenek

Sdílejte článek:

MARIAN KECHLIBAR

Overtonovo okénko je užitečný nástroj k pochopení společenských a politických změn. Autorem myšlenky je americký intelektuál Joseph P. Overton z konzervativního think-tanku Mackinac Center for Public Policy. Dalších myšlenek se od pana Overtona již nedočkáme, protože ve svých 43 letech se zabil v letadle. Ale jeho okénko je tak podstatným příspěvkem k přemýšlení o světě, že s námi asi ještě nějakou dobu bude.

Co je tedy vlastně Overtonovo okénko? Je to výsledek pozorování toho, jakým způsobem se prosazují nové myšlenky ve společnosti. Lidstvo nemá rádo prudké změny, takže tento proces musí být pomalý, krok po kroku. A tak každá nová myšlenka prochází podle Overtona několika fázemi:

  • Unthinkable (nemyslitelná). Něco, co prostě nepřichází v úvahu, aspoň ne ve „slušné majoritě“. V dnešní ČR by to mohla být, dejme tomu, myšlenka na zavedení otrokářství. Zde mám malou námitku: správné pojmenování by asi mělo být unspeakable, nebo-li nevyslovitelná. Ono by se i v dnešní Praze našlo pár lidí, kterým by nevadilo otrokářské zřízení, zejména pokud oni by byli těmi pány (a možná i naopak, pokud by jejich paní byla fešná), ale vědí dobře, že takovou myšlenku nemohou ventilovat na veřejnosti. Měla by totiž dopad na jejich zaměstnání, přátelské vztahy, rodinu atd.
  • Radical (radikální). Něco, k čemu už se pár lidí odváží přihlásit, ale stále je to považováno za okrajovou, poněkud praštěnou ideu. Život vám to nezničí, ale většina společnosti tímto směrem spontánně jít nechce. Příklad z ČR? Oblíbený návrh na unisexové toalety na Filozofické fakultě.
  • Acceptable (přijatelná). Něco, o čem se dá mluvit i ve společnosti běžného středostavovského občana, aniž by se automaticky zděsil. Množina příznivců je už dost velká na to, aby svému představiteli zajistila nějaký politický vliv. Příklad z ČR? Odmítání vstupu do eurozóny.
  • Sensible (rozumná). Myšlenka, kterou významné vrstvy obyvatel přijímají jako dobrou, i když ještě třeba nebyla implementována. Příklad z ČR? Legalizace marihuany.
  • Popular (populární). Myšlenka, která oslovuje větší část obyvatel, možná dokonce supermajoritu (60 – 70 %). Příklad z ČR? Nepřijímání žádných uprchlíků, a to ani těch, kteří splňují podmínky azylového zákona a mezinárodních smluv.
  • Policy (platný zákon či praxe). Myšlenka, která se tak zažila, že je běžně realizována a „žita v každodenním životě“. Příklad z ČR? Například rovné volební právo bez ohledu na majetek a pohlaví.

Zajímavá otázka je, jak se Overtonovo okénko posouvá. Tuto teorii už Overton před svojí tragickou smrtí nestihl rozpracovat, věnují se jí jeho bývalí kolegové a studenti. Je to velmi důležité téma. Pochopení tohoto principu totiž znamená silnou zbraň v praktické každodenní politice.

Osobně vidím tři způsoby, kterými k posunu Overtonova okénka dochází.

stredoveka_moda-676x477První a nejbanálnější je „pomalý drift“, vývoj tak táhlý, že jej člověk za svého života zaznamená jen v malé výseči. Opravdu viditelný je jen na škále staletí. Klasický případ je oblékání a móda. Toto oblečení bylo ve středověku naprosto akceptovaným pro společenské příležitosti. Dneska by v něm člověk na plese působil jako strašidlo nebo blázen.

Druhý způsob je nátlak aktivistů. Malá, organizovaná skupinka prostě tlačí, tlačí a požaduje, požaduje, zbytek společnosti ustupuje, ustupuje, aby měl klid. Uvedu dva zcela protilehlé příklady. Jedním je prosazování prvků islámu do západní kultury (viz článek o schodišti ústupků). Druhým je pozvolné prosazování genderových teorií u nás, které je tak nenápadné, že teprve v posledních měsících vůbec připoutalo veřejnou pozornost. (Viz článek „V českých učebnicích škrtá genderová policie„).

Tímhle způsobem se během desítek let dá pozvolna protlačit naprosté převrácení společenských norem. Extrémním příkladem je právě „genderový“ vývoj v anglosféře, kde pro účely podpory všech možných identit zavádějí „nová zájmena“ (Ne, Ve, Ey, Ze, Zie, Xe – viz Gender Neutral Pronoun Blog). Na anglojazyčných univerzitách už Overtonovo okno v této věci dosáhlo posledního stupně „policy“, čili akceptovaná praxe (Oxford, Tennessee). Takhle vypadají efekty genderové teorie, když má možnost působit o generaci déle než u nás. Líbí? Mně ne.

(Uvažuji nad tím, jak by taková „nová zájmena“ zněla v češtině. On, ona, onoČím to doplníme? Prošel jsem si pár fotek z demonstrací Mladých zelených a inspirovaly mě k vynálezu nových zájmen oňuch a ňoňo. Také bychom neměli zapomenout na Vlastu Buriana, který ve filmu Funebrák vynašel slovo ondoň

OK, dosti legrácek, zpátky k věcnému uvažování.

Třetí způsob je tlak vnější reality. Exemplární příklad jsme viděli v roce 2015 při migrační krizi. Když Maďarsko začalo v červenci 2015 budovat bariéru na své jižní hranici, byla tato myšlenka přijata v Německu, Rakousku, Bruselu tak nepřátelsky, že odpovídající kategorií Overtonova okénka by byla ta první, nemyslitelné. O půl roku později už stavěl ploty celý Balkán a nový rakouský ministr zahraničí Sebastian Kurz toto úsilí koordinoval. Pochod pěti až deseti tisíc lidí denně zkrátka způsobil v Overtonově okně skokový posun, který by za normálních okolností trval celou generaci.

Zavření balkánské cesty způsobilo, že Overtonovo okno se přestalo zjevně hýbat, ale k původnímu stavu se nevrátilo, spíše se stále ještě pomalu plíží tímtéž směrem, který tak rychle nabralo tehdy. Téma ochrany hranice se stalo zásadním prvkem politických debat v širokém pásu od Rakouska až po Bulharsko, přičemž převažují spíš hlasy „víc je líp“.

To ovšem není trvalý stav, jenom výsledek toho, že krize momentálně není akutní. Kdyby turecký prezident Erdoğan skutečně splnil svoji hrozbu a zaplavil balkánské země další vlnou běženců, viděli bychom nepochybně další prudký skok v rámci Overtonova okna.

Pokud chceme vidět pozvolný posun Overtonova okna v nekrizových podmínkách, dobrým příkladem je Brexit. Velká Británie akceptovala svoje členství v tehdejším Evropském hospodářském společenství v celostátním referendu roku 1975. Odpůrců bylo tehdy 32,77%.

Ještě v roce 1997 vyhrála volby v Británii, a to na celé čářeNew Labour pod vedením Tonyho Blaira, která byla výrazným zastáncem evropské integrace. Před 20 lety byla tedy myšlenka Brexitu někde na pomezí radical unthinkable. Členství Británie v EU zpochybňovaly dvě strany, Referendum Party a UKIP, které dohromady získaly necelé 3 % hlasů.

Posun až ke skutečnému konání referenda a výsledku Leave trval dvacet let. Nedá se určit ani jeden moment, který by byl rozhodující. Byla to spíš série drobných krůčků. Vstup nových členských států a „invaze“ Poláků do Londýna – nějaké procento to udělalo. Protlačení Lisabonské smlouvy bez referenda – nějaké procento to udělalo. Táhlá ekonomická krize v Řecku a Itálii – nějaké procento to udělalo. Balkánská migrační cesta 2015 – nějaké procento to udělalo. Cesta Davida Camerona do Bruselu 2016 za účelem nalezení kompromisu a jeho vrácení se zpět s prázdnýma rukama – nějaké procento to udělalo. Až nakonec bylo těch procent 51,9 a k Brexitu to stačilo. Overtonovo okénko se posunulo až na svůj pravý okraj, policy.

Jeden z důvodů, proč nyní vidíme takovou hysterii kolem vlády Donalda Trumpa, je strach o pozice Overtonových okének v americké společnosti.

Dost podstatnou součástí posunu Overtonových okének je totiž tabuizace opačného postoje: „Nemůžeš vyslovit X, protože X říkají jen špatní lidé, vyvrhelové, -isté!“ Dokud to lidé hromadně akceptují, posouvá se okénko jedním směrem a druhý konec se zanořuje kamsi do tmy. I kdyby třeba na tom druhém konci v pomyslných tmách byla většina populace. Do chvíle, do které jsou jednotlivci přesvědčeni, že X je v kategorii „nemyslitelné“, do té chvíle se směr posunu nezmění.

Podstatnou částí Trumpovy kampaně bylo, že si z tohoto typu nátlaku nic nedělal, a přesto vyhrál. To je z hlediska jeho protivníků nebezpečný precedent. Dovolí-li si prezident, či jeho blízcí spolupracovníci, klidně říci dříve tabizuované X, může si to dovolit každý Johnny z Tennessee. Proto ty divoké milionové demonstrace v pussyhats: mnoho lidí na pokrokářském křídle politiky pochopilo, že desítky let jejich úsilí jsou v ohrožení a že Overtonovo okno se v řadě společenských témat může přesunout někam, kam se jim to nelíbí.

Nemyslím si však, že by demonstrace pomohly. Spíše mohou uškodit, pokud se do nich začnou – podobně jako při protestech v Berkeley – ve větší míře zapojovat násilné struktury na extrémním okraji americké levice. Doba se změnila. Relativní anonymita Internetu narušila hodně zavedených standardů, rovněž realita na mezinárodní scéně je někde úplně jinde, než před 25 lety.

Uvidíme tedy různá Overtonova okénka poletovat sem a tam, i když předtím třeba dlouhá léta dřepěla na jednom místě.

ZDROJ: Marian Kechlibar

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc duben 2021: *****

ing. Jan Dvořák 500,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Jakub Malinovský 77,- Kč, Miloš Kraus 400,- Kč, Dagmar Bowyer 200,- Kč, Rudolf Roedling 500,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Mirko Hampl 168,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Milena Práglová 500,- Kč, Mgr. Luděk Tesarčík 200,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Anonym 222,- Kč, Roman Dubravský 500,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Ilja Baudyš 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Miroslav Hlousek 111,- Kč, Bc. Romana Kopecká 500,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč, Pavel Janeček 500,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Marek Janičko 250,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Jiří Dobruský 200,- Kč, Jiří Sika 250,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Karel Kubela 50,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Robert Schlesinger 200,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Renata Doležalová 100,- Kč, Martin Černý 500,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč

Celkem za měsíc: 12 078,00 Kč
Vybráno 34.50%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 41 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (9 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
politicon.cz

Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.