12.12.2013
Kategorie: Společnost

Odpovědnost státního úředníka se nekoná

Sdílejte článek:

PETR HAVLÍČEK 12|12|2013

„Kdybych na to měla žaludek a rozhodla se krást, tak na to nikdy nikdo nepřijde.“ Říká účetní nejmenované státní instituce a dodává:  „Protože tohle v podstatě nikdo nekontroluje, ale když zapomenu poslat jedno nesmyslné lejstro včas, tak je z toho malér, který se řeší pomalu až na ministerstvu.“ 

 

 

Tohle je bohužel drsná realita, kterou potvrzují i mé „starostenské“ šediny z dlouholetého působení v místní samosprávě. Nic není pro státního úředníka důležitější, než správně vyplněná lejstra nesmyslných hlášení, stovek za pochodu se měnících přihlouplých směrnic, norem, přístupových hesel, konsolidačních tabulek a statistik, které z naší legislativy učinily džungli zcela nepotřebných, ale velmi zatěžujících ekonomických nástrojů dobře placeného byrokrata. Veškerý tento byrokratický plevel se celá desetiletí nekontrolovaně množí a bobtná, s vědomím věky prověřeného hesla, že z cizího holt krev neteče.

 

Občan si při návštěvě několikapatrového úřadu, se stovkami kanceláří, nevěřícně pokládá jednoduchou otázku: Jak se mohlo stát, že byrokratický aparát dosáhl takovýchto gigantických rozměrů a politická garnitura, jakoby se nechumelilo, schvaluje mnohdy, jeden nesmyslný zákon s desítkami přílepků za druhým a tolik potřebný zákon o státní službě nikdo nechce? No bodejť by ho chtěli. On má totiž vyřešit především odpovědnost státního úředníka. A v tom vězí zakopaný pes. Úředníkem (neboli zaměstnancem státu) je nejen president, premiér, poslanec, senátor, hejtman, starosta, ale i účetní ve státním úřadu- ti všichni jsou státními zaměstnanci a měli by nést plnou odpovědnost za svoji práci a za svá rozhodnutí. Místo toho jsme svědky, jak naši zaměstnanci (neboť tito výše jmenovaní nic jiného nejsou) beztrestně a bez odpovědnosti, zaštítěni imunitou, indemnitou a v zákonech zakotvenou nepostižitelností, decimují státní rozpočet, mrzačí zákony a zatěžují společnost úřednickým byrokratickým (hlasitě řehtajícím) šimlem na všech úrovních lidského žití.

 

To podstatné, co by občané měli bedlivě sledovat, je to, co se bude dít v nové Poslanecké sněmovně kolem tohoto zákona, neboť zákon o státní službě je hlavním klíčem ke státní prosperitě a eliminaci převážné většiny negativních patologických jevů v naší společnosti. Schválení tohoto zákona je také podmínkou EU pro čerpání miliardových dotací, které, pokud zákon nebude dostatečně účinný, ČR jednoduše neuvidí.

 

Ze dvou současných doposud navržených a ne zcela platných návrhů tohoto zákona bohužel ani jeden neobsahuje nic, co by na zaměstnance státu mohlo mít takový vliv, aby se začali chovat zodpovědně, nekradli a aby jejich práce a rozhodnutí sloužila společnosti jako celku a byla kvalitní službou a  přínosem, nikoli přítěží. Hlavní podstata současných problémů spočívá v definici státního zaměstnance, který je placen ze státních peněz, tedy z daní nás všech, a to bez výjimky. Právě obrovské množství různých výjimek je rafinovaným nástrojem politika a úředníka, jak ze sebe setřást tolik potřebnou spravedlivou odpovědnost.

 

To, co by tento zákon měl krom trestně právní odpovědnosti zaměstnance vyřešit především, jsou platové limity napříč celou škálou státních zaměstnanců vázaných na výkon, prosperitu a efektivitu, s limitací maximálního nepřekročitelného platového stropu, tak, aby se nemohlo stát, že stát neprosperuje, je zatížen obrovským dluhem, má vysokou nezaměstnanost, exekutorské lobby decimuje společnost, která chudne, ale vláda, parlament a senát se tváří, že se jich to netýká a usurpují si nárok na plnohodnotnou (ničím nekrácenou) mzdu. Tohle přece není normální. Být odměňován statisíci bez přímé odpovědnosti za špatný hospodářský stav země, je nemorální a pro běžného občana neuvěřitelná, do nebe volající, nestoudnost.

 

 

Uvedu jen pár příkladů platů státních zaměstnanců:

 

  • Generální ředitel společnosti ČEZ má měsíční plat 500 000 Kč. Zřejmě si odpovědnost za nepřiměřenou výši ceny elektřiny pro občana nepřipouští.
  • Guvernér České národní banky má měsíční plat 375 000 Kč. Jak jsme slyšeli, je mu jedno, že neuváženou intervencí proti koruně, národu zdraží vše a že znehodnotí občanům úspory.
  • Generální ředitel Českých drah má měsíční plat 500 000 Kč. Tomuto pánovizřejmě nevadí, žeČD mají ztrátu půl miliardy.
  • Ředitel České pošty bere měsíčně 250 000 Kč. Zde se  pro změnu usiluje o zrušení pošt na venkově i přesto, že evropské normy nedovolují likvidaci a omezování služeb významné důležitosti, čímž pošty bezesporu jsou.
  • Ředitel veřejnoprávní televize ČT bere měsíčně 237 000 Kč. Ani tady si pan ředitel zřejmě nepřipustí, že často dochází k politickému ovlivňování nezávislého, občany placeného, média ve prospěch některých politických struktur.
  • Měsíční příjem nejméně padesáti dalších ministerských úředníků, vyjma vlády, přesahuje 100.000 korun měsíčně, a to bez náhrad. To koukáš, občane, hlavně ty, který makáš za 12 000,- Kč měsíčně.

 

To je realita. Vedle toho dvě třetiny občanů nedosáhnou na průměrný měsíční plat, tři pětiny mají ekonomickou nouzi, dále máme 600 000 nezaměstnaných a podle mezinárodních měřítek se pohybuje 1,6 miliónu lidí na hranici chudoby. Lidí, kteří nemají střechu nad hlavou, je 21 000. Všechna tato uvedená čísla znamenají v očích občanů znevěrohodnění instituce státu, která vyvolává  následnou ekonomickou celospolečenskou stagnaci. Když k tomu přidáme devalvaci měny (znehodnocování hodnoty peněz intervencí ČNB) a další pokles ekonomických výsledků naší země, můžeme vytušit, kam náš stát, pod vládou dobře zaplacených moudrých pomazaných hlav, kráčí.

 

Tato lidsky i ekonomicky těžko pochopitelná bezohledná nemorálnost je výsledkem dlouhodobého zneužití politického mandátu státního zaměstnance, a to na úkor společnosti jako celku.

 

A tak, občane, dávej dobrý pozor, co se kolem zákona o státní službě bude v nové Poslanecké sněmovně odehrávat. Jsem zvědav, zda si politici a státní úředníci na sebe sama dokážou ušít spravedlivý bič.  Zatím se jim to za 23 let nepovedlo a dovedu si představit, že pokud se toho český národ nedočká, nebude již naivně cinkat na náměstích klíči, ale pozvedne pomyslný spravedliví bič a vypráská nezodpovědným politikům zadky.

 

 

ZDROJ: Petr Havlíček

 

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoiny na adresu: 35EWdJdRLGMzpydEDjuV7YRhNeCohkXhqH nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc září 2020: *****

František Šmíd 700,- Kč, ing. Jan Dvořák 400,- Kč, Roman Dubravský 500,- Kč, MUDr. Miroslav Kameníček 1000,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Petr Jan 300,- Kč, Roman Foff 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Jiří Sieja 200,- Kč, Marek Janičko 250,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Pavel Novák 200,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Robert Schlesinger 100,- Kč, Miloslav Konopiský 200,- Kč, Jan Horáček 500,- Kč, Martin Štěpánek 400,- Kč, Martin Vavrinka 100,- Kč, Helena Novotná 300,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Jan Kupka 1000,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Mirko Hampl 200,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Jan Bezděk 500,- Kč, Květa Sekyrová 200,- Kč, Libor Heidler 200,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Stanislav Esner 500,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Pavel Janeček 500,- Kč, Ladislav Adamec 200,- Kč, Marin Svoboda 100,- Kč, Ladislav Oudes 500,- Kč, Miloslav Gajdušek 100,- Kč, Martin Reiser 200,- Kč, ing. Jiří Klumpar 100,- Kč, Ondřej Svatoň 50,- Kč, Bohuslav Maceška 50,- Kč, Milena Trulley 333,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Jiří Sika 238,54 Kč, Aleš Votruba 250,- Kč, ing. Lukáš Vašíček 200,- Kč, Zdeňka Jindrová 50,- Kč

Celkem za měsíc: 14 821,54 Kč
Vybráno 42.34%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 41 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (3 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
politicon.cz

Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.