c_Fabrik__2_Rothschild_Wittkowitz_full
2.1.2020
Kategorie: Společnost

Ochrana přírody sama od sebe

Sdílejte článek:

PETR KUBÁČ

Představte si následující situaci : Kolem řek tekoucích z Beskyd se již koncem středověku našly valouny a žíly železné rudy a proto po celou dobu až do začátku 19. století tady v regionu probíhala nějaká ta hutnická “malovýroba“. Malovýrobou se myslí, že se pokácely stromy, ty se vypálily na dřevěné uhlí a to se použílo k výrobě “svářkového železa” v primitivních pecích. Viz jména vesnic “Hamry” = kovářské buchary hnané vodním kolem, kterými se z ne zcela roztaveného materiálu kováním oddělovalo železo od strusky. Takhle to šlo až do období kolem roku 1830 kdy už byly Beskydy zcela holé bez jediného stromu jak zachytil na svých obrazech Ernst Wilhelm Knippel. Tedy již před rokem 1830 vyvstala poptávka po jiném zdroji energie než je dřevo a protože na Ostravsku máme černouhelné sloje vystupující až na povrch – zrod černouhelného hornictví byl nasnadě. Otázka je – co bylo se dřevem a potažno s lesy. Ty se začaly překotně znovu vysazovat, protože dřevo se z mizerného paliva pro hutě změnilo v cenný konstrukční materiál pro doly. Jinými slovy pokud by se uhlí nenašlo asi by se nikdo neobtěžoval s osázením holých hor a ty by dneska byly zničené jako na Balkáně. Jestli jste jeli “k móóři” přes Chorvatské vnitrozemí – víte jak to vypadá, když “již staří Římané” lesy vykáceli ( kvůli hutnictví, sklářstvi, hrnčířství ), louky nechali vypást ovcemi a kozami a půdu nechali odnést vodou a větrem.

Dovolil bych si jen takovou poznámku – všimněte si že k “záchraně” Beskyd došlo v dobách toho nejdivočejšího kapitalismu. Nikdo využití dřeva nezakazoval, ale ani nedanil a nikdo železárenskou šlechtu do využítí uhlí nenutil, potažno jeho těžbu nedotoval. Kdyby tato změna měla nastat dnes – určitě by se systém zasekl na “výskytu chráněného křečka“, nebo jiném nesmyslu, a naši potomci by dostali holé skály. A potom ještě jedna poznámka – uhlí umožnilo výstavbu opravdových vysokých pecí, které vyrábějí ocel daleko úsporněji než kombinace pudlovací pec + vodní buchar alias hamr. Jinými slovy v roce 1830 bylo uhlí výkřikem technologie, úspornosti a ochrany životního prostředí.
 .
Pro procvičení posloužím ještě jedním poněkud komplexnějším příkladem. Londýn měl v roce 1800 kolem miliónu obyvatel, kteří žili ve strašných podmínkách, prostředí kontaminované lokální řemeslnou výrobou, voda s cholerovými bacily, vzduch, kvůli typickým anglickým mlhám otrávený topením v tisících píckách. Pak odstartovala průmyslová revoluce, a již za 100 let kolem roku 1900 měl Londých 4 miliony obyvatel dělnické domky s kanalizací, silnou střední třídu. Dnes má 8 mega a je to ( zatím ještě ) docela čistá metropole ( zatím ještě ) docela vhodná k životu – rozhodně lepší než v roce 1800.Takových příkladů je možno uvést stovky a vždy mají společné totéž – zvrat v technologii, který přinese výrobu, která ( ač se to ekologistům nezdá ) je efektivnější a tím k přírodě šetrnější než technologie stará. Jaký zázrak úspornosti a šetrnosti je současná civilizace si snadno uvědomíte když si představíte, že počet obyvatel ZeměKoule byl v roce 1800 kolem jedné miliardy a teď atakuje 8 miliard aniž by se ZeměKoule proměnila v poušť, nebo v hromadu toxického odpadu. A pokud se jedná o “měřitelné parametry” – profesionální optimisti mají pravdu, že nikdy se na ZeměKouli nežilo tak dobře jak se žije dnes ( rozvojové státy v to počítaje ).
 .
K takovému růstu efektivity je však nutné, aby se jednou za generaci objevil převrat v každé významné technologii – výroby …. dopravy … telekomunikací, a ten obrátil způsob jak se to dělalo doposud vzhůru nohama. Kdyby se v roce 1830 našel blb, který by zakázal na Ostravsku kamenouhelné hornictví ( pod záminkou “ochrany přírody” ) byli bychom dnes skalnatá step s prašnými bouřemi. ERGO státní správa má obezřetně sledovat technologické trendy ale strkat pazoury do jejich vývoje a použití nemá ( pokud možno ) vůbec. Problém je totiž v tom, že důsledky nových technologií nezná nikdo, často ani jejich tvůrci, tím méně státní úředníci.
 .
Realita je však v posledních dekádách právě opačná. Evropské státní správy zakázaly tolik potenciálně účinných a násilím tlačí ( dotují ) tolik potenciálně neúčinných technologií, že nyní musíme nákladně “řešit” problémy, které vůbec nemusely existovat. Příklad :Jaderná energetika je ta nejbezečnější výroba elektřiny, kterou známe. Dokonce i vodní elektrárny mají na svém kontě více obětí než jaderné ( kvůli protrženým přehradám v Číně ) tudíž jsme mohli už po celém západě mít stabilní energetickou soustavu založenou na jaderné energetice ve francouzském stylu a smát se CO2, ruskému zemnímu plynu i teroristickým ropným emirátům do xichtu, ale to by se do toho nesměli smolit “Die Grünen” a další ( idioti ), kteří nejlépe vědí a zákonem nařídí všechno – od spotřeby naftových motorů – přes porodnost žen – po teplotu v roce 2050.
 .
Nepatrný myšlenkový experiment na závěr : předpokládejme, že člověk je 100% zodpovědný za globální oteplování, které je 100% reálné a ponecháno samo sobě – nás všechny zabije ( mechanismem mně neznámým, ale jakože ano ). Jaké jsou v takové situaci možnosti dalšího postupu ?
  1. Poslechneme ignoranty – neuděláme nic – a lidstvo postupně vyhyne přírodními katastrofami a válkami o zbylé zdroje. Zůstane jen řídké nekonkurující si osídlení – podobné dnešnímu africkému venkovu.
  2. Poslechneme ekologisty…. Je třeba si uvědomit, že ani průmysl verze 1830 nebyl “uhlíkově neutrální‘ ( Beskydské lesy spálené na CO2 ). O současných “ekologických technologiích” které vyžadují rozsáhlou průmyslovou infrastrukturu – ani nebudu psát. Takže ne-vylhaná “uhlíková neutralita” – znamená vrátit se před průmyslovou revoluci někam před rok 1800 ( ani to není dokonalé řešení viz chorvatské nebo španělské a britské lesy vykácené na stavbu lodí ). Návrat před rok 1800 znamená že ZeměKoule uživí jen 10% dnešní populace, což jinými slovy znamená nutnost nařízením vládnoucích “Die Grünen” se 90% lidí “nějak zbavit” ( do 12 let ? ) Zůstane jen řídké nekonkurující si osídlení – podobné dnešnímu africkému venkovu.
  3. Usilovně pracovat na ( skutečném ) technologickém pokroku ( moje vysněné jaderné cementárny ) a doufat, že budoucí technologie budou natolik úsporné, že společnost bude pokračovat “jakoby nic
Nastává “Kubáčova jednovatá otázka“, která zní : “najdi 10 rozdílů mezi variantou 1 a 2 ?” ( Jiné logo na uniformách ozbrojenců v Toyotě Hillux ? )
Bod 3. znamená nechat “frustrovaným ignorantům” svobodnou vůli a taky vydělané peníze, aby měl kdo a za co experimentovat. Socialismus totiž prokázal, že “plánovaný pokrok” a též “dotovaný pokrok” ( bohužel ) nefungují. V tom je však ten velký problém, protože “svobodná vůle občana” začala v posledí době narušovat zvavedené vztahy a peněžní toky na trase korporace – neziskový sektor – parlament a to nelze připustit ani kdyby nás CO2 mělo udusit ( což hrozí až nad 1% což je 25x více než je dnešní hladina ;-).
 .
Čekají nás tedy zajímavé časy. Když se za bolševika čekalo 10-20 let v pořadníku na koupi auta a stejně dlouho v pořadníku na koupi bytu – pošilhávali jsme do Německa na jejich volný trh, zatímco redaktor “pořadu Aktuality” vysvětloval, že “v kapitalismu dělníci hladoví“. Za pár let budete čekat na povolenku na dítě, povolenku na byt, povolenku na elektromobil a budete pošilhávat na Číňany a jejich volný trh, zatímco redaktorka na “ČT24” bude vysvětlovat, že náš systém je “svoboda“, zatímco jejich systém je “útlak“.
 .
Poznámka k obrázku : Vítkovické železárny Ostrava v roce 1855. Kdo to tam znáte – poznáte řadu budov, které stojí dodnes : tmavá budova vpravo dole – válcovna trub, vlevo od středu Rotschildův zámeček, dále vlevo první budova Vítkovické, nemocnice ( nyní Seznam.CZ ) + stále ještě ne zcela zarostlé kopce v pozadí.
 .
Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc únor 2021: *****

Roman Dubravský 500,- Kč, ing. Jan Dvořák 500,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Rudolf Roedling 500,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Pavel Klika 222,- Kč, Marek Janičko 250,- Kč, Mgr. Luděk Tesarčík 200,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Silvia Ambrogini 500,- Kč, MUDr. Ilja Baudyš 500,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Anonym 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Vladimír Votřel 1000,- Kč, Anonym 0,01 BTC, Pavel Burget 200,- Kč, Václav Žižka 500,- Kč, Ludmila Kárská 250,- Kč, Zdenka Brancuská 500,- Kč, Karel Zangl 500,- Kč, Jan a Gabriela Horáčkovi 500,- Kč, Martin Vavrinka 100,- Kč, Helena Novotná 300,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Karel Teplý 500,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, MUDr. Iva Neimcová 100,- Kč, Karel Kubela 50,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Jan Petr 500,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Anonym 150,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Arpád Krausz 250,- Kč, Bohuslav Maceška 100,- Kč, Dagmar Bowyer 500,- Kč, Jiří Dobruský 200,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, Milena Trulley 333,- Kč, Hana Hoffmannová 666,- Kč, Ladislav Adamec 200,- Kč, Lukáš Vašíček 200,- Kč, Petr Kosmata 200,- Kč, ing. Jiří Klumpar 100,- Kč, Aleš Votruba 250,- Kč, Zdeňka Jindrová 50,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Marie Tachezyová 200,- Kč

Celkem za měsíc: 16 471,00 Kč
Vybráno 47.06%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 1 199 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (10 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
politicon.cz
5 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
 
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.