islam72018
6.12.2018
Kategorie: Multikulturní soužití

O nenápadném pohybu vyznavačů islámu

Sdílejte článek:

MARIAN KECHLIBAR

Národní centrála proti organizovanému zločinu upozorňuje na nekontrolovatelný vstup lidí praktikujících islám do Česka a označuje jej za nebezpečí.

 

 

Výroční zpráva NCOZ z 5. prosince 2018, pod kterou je podepsán šéf útvaru plk. JUDr. Jiří Mazánek, se o migraci z islámských zemí zmiňuje na několika různých místech.

Vytučněné pasáže jsem zvýraznil já, protože je považuji za nejzajímavější.

Sekce věnovaná pašování lidí a ilegální migraci:

„V oblasti nelegální migrace se rovněž potvrzuje dlouhodobý trend, že ČR není pro nelegální migranty primárně cílovou zemí a z evropského hlediska zůstává nadále zemí tranzitní. Mezi nejčastěji zajištěné nelegální migranty na území ČR dlouhodobě patří státní příslušníci Iráku, Afganistánu, Pákistánu a zejména Sýrie. Hlavní trasa migrantů do ČR směřuje především z balkánských zemí a z jejich utečeneckých táborů. Zde jsou k další cestě do zemí západní Evropy organizováni zejména svými krajany. V této souvislosti byly zjištěny informace o organizátorech přímo v uprchlických táborech působících v Srbsku a Maďarsku.“

„Osoby, které se uvedených forem trestné činnosti dopouštějí, si najímají jako odborný „servis“ právníky, popř. využívají služeb třetích osob, které mají na území ČR již trvalý pobyt a dostatečnou znalost českých zákonů. Na základě této skutečnosti dokáží využívat veškerých slabin a  nedokonalostí norem a zákonů.“

(Dále je rozebírán případ s krycím jménem Torax, při němž byli tři turečtí občané obviněni z propašování 6 převozů do SRN s cca 100 běženci celkem. Jeden „klient“ platil mezi 2000-8000 eur za cestu. To je byznys, co? Kam se hrabou drogy. – Poznámka MK)

Sekce věnovaná fiktivním sňatkům:

„Novým trendem zachyceném ve sledovaném období je uzavírání fiktivních sňatků jak na území ČR, tak i v jiných státech EU. Tato trestná činnost je páchána organizovanými skupinami profitujícími z finančních prostředků získaných trestnou činností. Z hlediska modu operandi skupina pachatelů sjednává účelové sňatky pro občany, zejména z Turecka. Díky uzavření sňatku mohou vstoupit na území EU a tam žádat o vydání dokladu k trvalému pobytu. Za tímto účelem jsou na území ČR vyhledávány a zneužívány mladé ženy i dívky, které za finanční odměnu uzavírají s těmito muži manželství, ať už přímo na území ČR, či v zahraničí. Prokázat tuto trestnou činnost není jednoduché, neboť ženy nejsou vyváženy do zahraničí násilím, naopak jsou jim za tyto „sňatkové služby“ poskytnuty nemalé finanční odměny. Mnohdy tyto ženy zůstávají na území státu EU, kde pracují nebo často provozují prostituci v nočních klubech.“

Sekce věnovaná terorismu a extremismu:

Nejen nelegální migraci, ale rovněž i oblast terorismu a extremismu, ovlivňuje současná mezinárodní situace na území Turecka, Iráku, Sýrie a v ostatních zemích Středního východu. S ohledem na končící válečný konflikt lze předpokládat přesun bojovníků Islámského státu či jejich příbuzných na evropský kontinent, kteří mohou představovat bezpečnostní riziko z pohledu  možné radikalizace nebo přípravy teroristického útoku.

„Policie ČR nemusela do současnosti řešit žádný otevřený projev mezinárodního terorismu. Avšak nebezpečí v podobě nekontrolovatelného vstupu osob praktikujících islám na území ČR byla již v současné době zaznamenána. Existují signály, že se na území ČR vyskytuje větší množství různých firem a agentur, jejichž majitelé pocházejí z arabských zemí, a těmto osobám zprostředkovávají veškerá povolení k pobytu na našem území. Tato povolení často kryjí doprovodem „nemocných“ osob, účastí v lázeňském zařízení. V této souvislosti rovněž existují indicie o tom, že tyto osoby disponují velkým množstvím finančních prostředků, jejichž původ, odesílatele, ani plánovaný účel použití nelze ve většině případů dohledat.“

Tolik tedy policisté z NCOZ. Možná vám přijde, že je toho málo. Mně ne. Vyšetřování či sběr informací v cizojazyčném, uzavřeném a nepřátelském prostředí je daleko obtížnější, než mezi starousedlým obyvatelstvem hovořícím pouze česky. Už jenom otázka, kolik tlumočníků je natolik spolehlivých, aby se do takové policejní akce dali bez rizika zapojit, je velmi zajímavá.

Naši sousedi Němci byli letos v dubnu nuceni odebrat azylové zakázky více než dvěma tisícům tlumočníků pro nedůvěryhodnost, nespolehlivost, nedodržování standardů, ale i podezření, že někteří z nich pracují pro Erdoganův režim jako informátoři.

Nevidím důvod, proč by to v ČR mělo být zásadně jinak, i když v příslušně menším měřítku.


Můj dojem ze zprávy: jsem rád, že konečně nějaký úřední orgán potvrzuje to, co delší dobu vidím na vlastní oči, potažmo co vidí na vlastní oči spousta lidí, se kterými se na toto téma bavím. Nějaká tichá migrace tu probíhá. Počet kebabáren se během posledních let snad zdesetinásobil, počet poflakujících se „mladíků“ na veřejných prostranstvích také.

[Update 5.12.2018 ve 21:30. Na základě reakce jednoho Facebookového kritika, který se rád tváří nechápavě a superinteligentně zároveň, upřesňuji. Kebabárny mi primárně nevadí kvůli tomu halal blafu v housce, ač jej nemám rád. Vadí mi hlavně proto, že jejich množení aproximujenárůst nekvalifikované turecké a arabské populace v ČR, kterážto sociální skupina byla velkým požehnáním pro každou zemi, kam kdy ve větší míře přesídlila. („Aproximuje“ proto, že jsou občas i jiní majitelé.) Zrovna v těchto vrstvách rád loví příznivce třeba nový sultán turecký, Recep Tayyip Erdoğan. Druhá věc je, že přes tento druh hotovostních stánků se úplně skvěle perou peníze z trestné činnosti.]

Pamatuji si třeba, jak se na stanici metra Roztyly začal vyskytovat černý muž, vcelku mladý – tak sedmnáct či osmnáct let. Oblečený v teplácích, rozvalující se celé hodiny na lavičce, popíjející pivo z plechovky a prohlížející si kolem proudící davy znuděně pohrdavým pohledem.

Viděl jsem jej tam mnohokrát. Student ani cenná odborná pracovní síla to zjevně nebyla – kde se vzal? Teprve letos v létě, když vyloupil místní trafiku, jsme se měli možnost dozvědět, že je to turistaPraha je skutečně úspěšnou metropolí, když i skromný autobusový terminál na Roztylech přitahuje turisty z takových dálav, a udrží si jejich pozornost celé měsíce. Možná bychom jej měli zahrnout do památkové zóny, stejně jako přilehlé OBI. Konec sarkasmu; osobně bych jej tipoval na azylanta z Německa, který zjistil, že s německými sociálními dávkami si v Praze pořídí o něco více plechovkových piv pochybné kvality.

Nicméně jakákoliv debata s lidmi, kteří před problémem zavřeli oči, by se dala shrnout tím obrázkem. To jest:

Doprovázeno to bývá hláškami typu „tvoje zkušenosti nejsou reprezentativní“ (já vím, ale to neznamená, že o ničem nevypovídají), „jednotlivý případ nenahrazuje statistiku“ (jako by se v zemi ležící uprostřed schengenského prostoru vůbec dala rozumně vést), „vždyť tu nikdo nechce být“ (kromě všech ostatních, kdo se sem stěhují), „je jich tu dvanáct“ (absurdní generalizace loňské zprávy ČRo o příletu dvanácti azylantů z Jordánska).

No, dvanáct jich napočítám, když projdu skrze autobusové nádraží Florenc v době, když má jet autobus do Německa. Poslední dobou zde začala více hlídkovat Policie ČR a viděl jsem zde letos na podzim zátah, při kterém naplnili dodávku cca patnácti zadrženými. Vypadala jak člun někde u Lampedusy, jenom na souši a uprostřed hlavního města Prahy.

Mám tedy určitý pocit zadostiučinění. Se zprávou NCOZ nelze zacházet jako s toaletním papírem nebo fake news. Zlehčovat se samozřejmě dá a obvyklí podezřelí to také dělat budou; ale přeci jen je po ruce o jeden tvrdý argument více.


Apropos, než se rozloučíme. Rád bych upozornil na slovo hidžra, které označuje přestěhování Mohameda a jeho příznivců z Mekky do Medíny. V muslimském světě jde o natolik důležitou událost, že datum hidžry je počátkem islámského letopočtu. Kdepak narození Mohameda; kdepak zjevení koránu. Islámský letopočet, nová éra, začíná okamžikem náboženské migrace, po níž začaly počty Mohamedových následovníků prudce růst.

Tématem hidžry se poměrně dost zabývá třeba fyzik Bill Warner, zakladatel sítě Center pro studium politického islámu. Půlhodinovou přednášku v angličtině, doprovázenou prezentací, najdete zde:

Hlavní výtka k Warnerovi, kterou jsem zaznamenal, zní, že nestudoval islám na univerzitě (odpovědi na IslamOnline.sk). Budiž, ale ani příslušné verše, ani zaznamenané historické skutečnosti (vojenskou expanzi, bitvy, růst muslimské populace) si přeci nevymyslel. Ty se staly, a jejich motivací určitě nebyla láska vůči nevěřícím.

Autor: 

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc leden 2022: *****

RNDr. Richard Čapek CSc. 400,- Kč, Ilja Baudyš 500,- Kč, Miroslav Příkopa 500,- Kč, MUDr. Richard Domín 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Pavel Fila 50,- Kč, ing. Jan Dvořák 500,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Marek Janičko 250,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Jiřina Gyárfásová 1000,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Václav Žižka 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Daniela Frumarová 500,- Kč, Zdeněk Vybíral 1000,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Vlastimil Kornas 111,- Kč, Karel Kubela 100,- Kč, Jiří Stejskal 500,- Kč, Ladislav Adamec 200,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, Jiří Obermaier 300,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Anonym 500,- Kč, Jiří Dobruský 200,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Petra Rohlíčková 111,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Miroslav Hloušek 111,- Kč, Blahomír Skoupý 200,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Pavel Sejrek 200,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, ing. Antonín Zlínský 1000,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Radek Láznička 150,- Kč, Jiří Langr 1000,- Kč, Jaroslav Vlk 100,- Kč, Arpád Krausz 250,- Kč, Marie Tachezyová 200,- Kč, Anonym 333,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, ing. Jiří Klumpar 100,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč, V. Trulley 333,- Kč, Věra Holá 200,- Kč, Aleš Votruba 250,- Kč, Zdeňka Jindrová 50,- Kč, Pavel Burget 200,- Kč, Zdeňka Horníčková 200,- Kč, Miroslav Andreska 500,- Kč, Dagmar Sokolová 200,- Kč, Jiří Sika 100,- Kč

Celkem za měsíc: 19 349,00 Kč
Vybráno 55.28%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 340 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (31 votes, average: 4,97 out of 5)
Loading...
1 komentář