skola1
7.9.2020
Kategorie: Společnost

O každodenním životě v novém školním roce, tabletech a nových předmětech

Sdílejte článek:

YNGVAR BRENNA

Podle výsledků průzkumu zveřejněného v několika denících má šest z deseti žáků ve věku 13 až 19 let za to, že se při dálkové výuce z domova během koronavirového období naučilo méně. Sotva polovina byla spokojena s pomocí, které se jim dostalo od učitelů, ovšem každý čtvrtý žák byl s výukou nespokojen. Lépe než ti z nižších společenských vrstev či děti migrantů vyšli z dálkové výuky žáci z vyšších vrstev. Badatelé stojící za průzkumem se prostřednictvím několika masmédií domnívají, že digitální výuka nemůže nahradit přímý styk s učiteli.

Podle dalšího průzkumu mezi středoškolskými učiteli jich 85 % odpovědělo, že žáci zvládali úkoly hůře a že slábla spolupráce mezi učiteli a žáky o předměty. Devět z deseti učitelů má za to, že žáci měli z digitální výuky méně. Tentýž počet učitelů má o pokračování zranitelných a rizikových žáků starost. Pro osm z deseti učitelů znamenala dálková výuka větší zátěž, a podle 85 % zvládali práci z domova hůře. Prý se zhoršily příležitosti odborně-pedagogické a kolegiální spolupráce.

Třída a fyzické scházení se chyběla leckomu, je přece snazší číst jazyk těla ostatních a vytvářet hravou a neformální atmosféru ve fyzickém prostoru, avšak někteří učitelé jazyků sdělili, že bylo při dálkové výuce snazší pozorovat jazykové kompetence žáků a že získali pestřejší východisko pro hodnocení, než byli zvyklí. Uvádí se to v učitelském časopise Utdanning.

Poté, co školy znovu otevřely, chtějí badatelé více digitální výuky, delší časové úseky výuky, delší přestávky a méně předmětů. Tradičním rozvrhům prý odzvonilo. I v teoretických předmětech učitelé zadávali při dálkové výuce svým žákům více kreativních a praktických úkolů.

Pravidla ochrany před nákazou přiměla žáky i učitele, aby hledali nové možnosti – např. školy v přírodě. Podle žáků se venku lépe přemýšlí a děti mohou venku spolupracovat jinak, zvyšuje se radost z práce, jelikož se cítí lépe a pamatuje se lépe. Podle učitelů se s žáky venku více sblíží a dokážou jich i více zaujmout. Někteří žáci ukazují se venku projevují zcela jinak a odhalují jiné své stránky. Venku se snáze pracuje na vztazích. Výuka může být mimo školní budovu praktičtější, konkrétnější a aktivnější a v neposlední řadě se žákům dostane trochu tělesné výuky navíce.

Co to s těmi dětmi dělá, to se zatím moc neví, poněvadž je výzkum teprve v plenkách: Zneklidnění rodiče píšou na web norské veřejnoprávní televize, že jejich děti jsou vystavovány digitálnímu pokusu, jehož dopady neznáme.

Již ve věku pět až šest let jsou norské děti totiž vedeny k tomu, že jediným správným způsobem, jak čelit světu, je pomoci digitálních jednotek – tabletů, mají klikat a konzumovat, což je společensky problematické, přičemž rodiče s většími lidskými zdroji a možnostmi uhlídají, že se dětem dostává něco jiného doma, než ve škole, a že se tedy nebudou celý den jeden rok za druhým pouze a jen dívat na obrazovku a snaží se postarat o to, aby měly děti také volnočasové činnosti jako sport, skautský oddíl, či hudbu.

Jaké vědomosti máme o účincích na samotném učení se? Co se ví o tom, jak to ovlivní prostředí ve třídách? A jaký výzkum existuje o účincích toho, že jsou děti nuceny k ještě více hodinám před digitální obrazovkou?

Každodenně tráví osm z deseti norských žáků druhého stupně základní školy mimo školu tři hodiny zíráním do obrazovek. Někteří psychologové jsou vývojem velice znepokojení: v horším případě zkazíme cenou generaci. To, co se děje, když děti užívají tablety od tak útlého věku a po tak dlouhou dobu jednu hodinu za druhou je to, že se nenaučí dovednosti, jež potřebují, aby uspěli v digitálním světě. Jsou-li děti trvale vystavování přehnanému množství dopaminu, tak je to na úkor oněch dovedností: síly vůle a schopnosti soustřeďovat se a odkládat odměňování si.

Mnozí rodiče vedou nekonečné diskuse s dětmi ohledně toho, kolik času smí trávit před obrazovkami. Školy jdou zaváděním tabletů do výuky od 1. třídy špatným příkladem tím, že vysílají signály do společnosti o tom, že tablet je „pohodový“ nástroj na užívání, užívají-li ho dokonce školy.

Podle kritiků těchto postojů údajně mají jít do sebe rodiče, jež jsou znepokojení tím, že se tablety užívají na základní škole. Veliká proměna v užívání technologií se dělo u rodičů. Největší zavádění technologií se odehrává v domácnostech. Rodiče sami tráví příliš času na mobilním telefonu, či tabletu, což děti odpozorují a z čeho se naučí. Kromě toho mnozí rodiče užívají Ipad jako chůvičku. Navíc rodiče sami mnohdy nemají dostatek digitálních kompetencí, aby pomáhali svým dětem s domácími úkoly.

Největší výhodou se zaváděním tabletu prý spočívá v tom, že se upustí od toho, veškeré informace podávat dětem, naopak si musí zvykat je sami vyhledávat po internetu. Mohou se učit být kritickými ke zdrojům a přemýšlet uvážlivě o tom, co si přečtou na internetu, aby rozpoznali, že vše nejsou pravdivé údaje.

Přestože učivo se lépe ukládá v paměti čím více smyslů žák/student zapojí, ve škole se píše čím dále méně. Prý až čas ukáže, zda se u žáků jednotlivých tříd, kde se žáci napřed učili psaní rukou bez použití tabletu, popř. se učili v obráceném pořadí, eventuelně se učili obojím současně, projeví značné rozdíly v dovednostech číst a psát. Aby toho nebylo málo, tak se v některých předmětech neužívá učebnic, nýbrž pouze internetových materiálů. Slabší žáci si ani nepodtrhávají, nic s těmi texty neudělají, což se na nich podepíše.

Od tohoto sotva započatého školního roku se mají vyučovat tři nové předměty, jejichž obsah jde napříč vícero předměty: demokracii a jak být dobrým spoluobčanem, udržitelný rozvoj a národní zdraví a zvládání života. Někteří badatelé míní prostřednictvím Psykologtidsskriftet, časopisu psychologů, že předmět zvládání života připraví žákům, jež mají nízké sebevědomí a již delší dobu zápasí, další porážky. Jsou možné dopady předmětu dostatečně promyšleny? Podle psychologů je zavedení předmětu výrazem toho, že se společnost zvyšující se měrou věnuje pozornost mentálním zdravotním problémům mezi dětmi a mládeží a ustanovuje příčinnou souvislost mezi těmito problémy a nedostatečným zvládáním života. Řešením je nabízet nástroje dětem a mladým, aby se lépe vypořádaly s každodenním životem. Bohužel je to doprovázeno velkou měrou individuální zodpovědnosti, a tak škola zároveň individualizuje zodpovědnost žáků za vlastní životní projekt a vlastní psychiku (představuje individuální řešení na složité společenské problémy). Zavedení předmětu je prý krokem pryč od kolektivistického uvažování, na němž bylo školství založeno.

„Vše dopadne dobře“ s nakreslenou duhou zdobí nejednu základní školu v Norsku s narážkou na koronavirus. Ovšem není snad lepší, aby se děti dozvěděly pravdu o tom, že to může dopadnout zcela jinak než dobře a hlavně, že to nemusí být jasné ihned?

 

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc září 2021: *****

Ilja Baudyš 1000,- Kč, ing. Jan Dvořák 500,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Ladislav Adamec 200,- Kč, ing. Tomáš Šimčík 200,- Kč, Vlastimil Kornas 111,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Mgr. Luděk Tesarčík 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Pavel Burget 200,- Kč, Karel Kubela 83,- Kč, Martin Vavřinka 50,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Václav Žižka 500,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Jiří Obermaier 300,- Kč, Dagmar Sokolová 200,- Kč, Josef Tichý 1000,- Kč, Martina Kosková 350,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč

Celkem za měsíc: 11 094,- Kč
Vybráno 31.69%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 750 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (8 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
5 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-)