IFORUM-8953-version1-bolsevnik_zm2
26.4.2016
Kategorie: Multikulturní soužití

O invazivních druzích

Sdílejte článek:

KAREL JEMELKA 26|04|2016

Jsem myslivec. Tedy ozbrojený brigádník. To platí dodnes. A taky rybář. A houbař.  Mám přírodu rád, pohybuji se v ní a mluvím s ní i s lidmi stejného založení.  Příroda je pro mě chrám a jako v chrámu se v ní chovám.

Mám rád ranní rozbřesk na posedu, když za tmy vylezu již s potížemi na posed.  Od východu svítá, je chladno. Rosa už padla. Zajíc poskakuje po louce, okusuje co mu chutná. Zajíc je mlsoun, někdy mám pocit, že si k snědku vybírá jen čtyřlístky. Pak doskáče na moji stopu, je ji v rose vidět, poskočí, odběhne 50 metrů, zapanáčkuje, rozhlédne se a dál konzumuje čtyřlístky.

Pak vyjde srna. Se dvěma srnčaty. Horečně spásá kde co, protože má mladé a potřebuje se s nimi rychle schovat. Srnčata jsou dosud „na mléce“.  Srnčata sem tam něco uždibnou a začnou dělat bordel. Poskakují, honí se, trkají, dělají Berany – Duc.  Srna pískne a srnčata jsou chvíli hodná a pasou se. Jen chvíli. Dlouho jim to nevydrží a berany – duc jsou zase na pořadu. A srna začne trestat.  Ví, co jí velí pud, příroda, mateřství a starost o potomstvo. Zachování rodu a druhu. Má to v operačním programu daném věky. Neví, blbá srna, že společnost pokročila, že její jednání je v druhu lidském nepřípustné. V lidském společenství se tento stav dá dnes nazvat jako týrání dětí.  Ještě že v přírodě neexistuje nějaký Barnevernet.  

A na rybách? Je úžasné, když ryba zabere. Je úžasné, jak se s ní přetahujete, máte ji v podběráku a rozhodujete, pustit li, s poraněným pyskem, či sežrat. No, a někdy zase jen tak sedíte u prutů a krmíte komáry vlastní krví. Ryby nikde.  Taky příroda. I komár má hlad.

No ale to jsem se tak trochu zasnil. Ale jak to s onou přírodou vlastně je? Jak to je s její globalizací? Globalizovat přírodu začal středověký občan Evropan. Jó, Kolumbus, objevitelské cesty dalších mořeplavců mimo dosah tehdejší Evropy. Prvním, čím se začala Evropa přírodně globalizovat byla brambora, kukuřice a tabák.

Jó, brambora, invazivní druh, záměrně rozšířená do Evropy. Nepůvodní, Americká, zachránila Evropu před hladomory. Po rozšíření zemáků Evropa netrpěla hladomory. Tedy, pokud nebyly ony hladomory politicky řízené. (Rusko za komunistických carů).

A za bramborou přitáhnul jiný druh. Hezký brouček, páskovaný. Mandelinka Bramborová. A že jí to trvalo, než přitáhla a rozšířila se za tím, co jí chutná. Trvalo jí to několik set let, než stejně jako zemák zaplavila Evropu. To stačilo, aby kdysi kdosi v nějakém přístavu pracoval lajdácky. A taky se dal onen brouček využít ideologicky. Když ti zatracení Američani. Mám to v živé paměti.

Ono těch nepůvodních druhů je daleko víc. Třeba Bolševník. Měl být kdesi okrasnou rostlinou, ale postupem doby zbolševizoval, rozmnožil se, putuje, zaplavuje, vytlačuje zcela v souladu se svým druhovým pojmenováním. (Stejně jako bolševismus zaplavuje lidské společenství).

Ekologové, biologové, zelení, i hlupáci začali konat. Rozdělili si invazivní druhy do seznamů, kdy zhodnotili přínos či škodlivost zavlečených druhů do seznamů.  Mají seznamy. Tuším „Černý, Šedý a Červený“.

Nebudu se nyní zmiňovat o druzích, které nevidím, tedy virech, bakteriích, plísních a podobných neřádech. Zmíním se o druzích, které v přírodě vidím.

Ryby. Tolstolobik a Amur, z Ruska. Siven, Pstruh Duhový z Ameriky. Nepůvodní druhy, zákaz rozmnožovat a vysazovat tam, kde jsou rozmnožování schopní.

Stromy. Bříza, plevelný strom z Ruska. Akát, plevelný strom z Ameriky.  Bříza, úžasné palivo. Krbové. Akát?   Včelí mejdany na akátu jsou stejné jako na ryze české lípě.  Akátový med je lépe hodnocený než med lipový.

Zvěř? Bažant je kolchidský, Daněk je asijský, jelínek sika japonský, medvídek mýval je americký…..

Lítal jsem po netu a zjišťoval, jak se vlastně věci mají. I narazil jsem na studii, hodnotící nepůvodní druhy podle jejich vlivu na ekosystém Evropy. Studii, hodnotící přínos, neutralitu či škodlivost nepůvodních druhů. A samozřejmě i „návrhy na opatření“.  Z oné studie sem nakopíruji definici právě oněch škodlivých druhů. Kopíruji:

„Nepůvodní druh je ten, který z areálu svého přirozeného výskytu pronikl do míst, kde dříve nežil. Tento proces se nazývá introdukce, což je akt zavlečení člověkem, ať už úmyslný, nebo neúmyslný. Invazním se nepůvodní druh stává tehdy, když se začne nekontrolovatelně šířit a agresivně vytlačovat druhy původní. V mnoha případech se stávají natolik nebezpečnými, že rozvrací celá společenství či ekosystémy, což vede k rozsáhlým ekologickým škodám a často i ke kompletnímu vyhubení původních druhů. Šíření invazních druhů mívá za následek i ekonomické, sociální nebo zdravotní dopady“. 

Jak se k faktu staví EU? Jasně, další studie, kterou mi strejda Gůgl poskytnul říká, že Evropská Uhnije poskytuje svým členům 22 miliard Juříků ročně na dotacích na likvidaci druhů škodlivých i neutrálních. Dejme tomu. (Kolik jednotlivé státy jsem se nedopátral).

Ale EU poskytuje dotace na pěstování nepůvodních druhů jakým jsou brambory, kukuřice i tabák.  Jasně, vše v pořádku. EU shora ví, co ovčan potřebuje. V pořádku. Jsou i druhy vítané, prospěšné. Zaslouží si podpory. Jistě, brambora je pro stádo výživa, kukuřice je dnes elektřina a tabák zdaněná závislost.

Ale narazil jsem v onom Gůglování i na jinou definici, Wikipedie říká:

Invazní druh (nebo též invazivní) je druh na daném území nepůvodní, který se zde nekontrolovaně šíří, přičemž agresivně vytlačuje původní druhy, které mají podobnou funkci v přírodě jako on. U obzvlášť nebezpečných invazí může dojít k tomu, že se daný druh začne šířit natolik nekontrolovaně, že rozvrací celé ekosystémy, což vede k rozsáhlým ekologickým škodám a potlačení či likvidaci mnoha původních druhů, ne jen těch s podobnou nikou. Některé invaze mohou skončit až vyhynutím většího množství původních druhů. Za invazivní druh může být považován i člověk.[1] Mezi invazní druhy je možno počítat i mikroorganismy způsobující choroby, nicméně tato oblast se často vyděluje jako speciální samostatný problém.

Tak jo. Ona Wikipedie je odvážnější, než biologové, ekologové, zelení, politicko korektní, socani a další pitomci.  Ona ta Wikipedie totiž říká, kopíruji: „Za invazivní druh může být považován i člověk“.

Tvrdí Wikipedie tím, že invazivním druhem může být i člověk tak nějak ze sebemrskačsví? Že to byl bílý Evropan, kdo objevil svět a nejméně tři kontinenty s obyvatelstvem na úrovni doby kamenné či bronzové a tyto anektoval?  Vlítnul tam, pomnožil se a obrátil původní lidský ekosystém k obrazu svému? Měly civilizace oněch tří kontinentů vyvinuty nějaké obranné mechanismy. Neměly. Jak taky proboha na úrovni doby kamenné? Koneckonců, co bránilo obyvatelům oněch kontinentů vyvinout civilizaci objevit svět a anektovat Evropu? Rozdílnost rasy? Jsou mírumilovnější? Nebo byli jen líní někam jezdit? Anektovat?

Nebo Wikipedie burcuje Evropu? Dej Evropo bacha na invazivní druhy z Afriky a Středního východu? Leze ti sem Evropo nový invazivní druh, Homo Muslimus.  Homo Muslimus, kterého jsi několikrát odrazila za nebývalých krveprolití? 

Nee, Evropa nový invazivní druh vítá. Vítá ho, ač jeho invazi v minulosti několikrát úspěšně odrazila. Evropa je nepoučena vlastní minulostí.  Nepoučí se jen lidé, kterými lomcuje ideologie.

 Zbláznila se EVROPA?

Tůhle jsem se ptal babičky svých vnuků. „Mám ti k narozeninám koupit takový ten oděv, co budou ženský muset nosit?  To černé, s mřížkou před brejlema, půjdeš s dobou“?  Odpověděla mi: „Tys rozum potratil, nebo už nejsi chlap“?

Neodpověděl jsem jí.  Vědíc, že do večeře bude tichá domácnost. Vzal jsem pruty a šel na ryby. Snad chytím nějakého škodlivého invazního Amura. A smutna byla duše má. Smutna až k smrti. Zjištění, že proti volenému politikovi jsem celý život neměl šanci je hrozné. Jako volič jsem prohrával celý život, ač v těchto dnech přezouvám sedmou sadu životních pneumatik.

Politik je svině. Levicový zvlášť. Navíc politik způsobil, že babka mých vnuků mě na sklonku našich  životů považuje za zbabělce.

Je mi tohle zapotřebí?

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoiny na adresu: 35EWdJdRLGMzpydEDjuV7YRhNeCohkXhqH nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

***** Příspěvky čtenářů za měsíc únor 2019: *****

Milan Tahovský 1000,- Kč, Jakub Malinovský 55,- Kč, Petr Macura 500,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Radek Mrňa 500,- Kč, Helena Novotná 200,- Kč, Jitka Rytířová 800,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Libor Heidler 200,- Kč, Milan Černý 500,- Kč, Věra Heyduková 200,- Kč, Karel Kubela 50,- Kč

Celkem za měsíc: 4 705,00 Kč
Vybráno 13.44%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 6 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (20 votes, average: 4,80 out of 5)
Loading...
loading...
politicon-banner
8 komentářů
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.