vanocejezisek
10.8.2019
Kategorie: Exklusivně pro PP, Humor

Nový zákon 2.0

Loading...
Sdílejte článek:

MILOŠ ZBRÁNEK

ZBRANEKPo celosvětovém úspěchu nové bondovky, ve které si neodolatelného svůdce žen a britského agenta zahrála žena černé pleti, bylo rozhodnuto v České televizi, že za peníze koncesionářů vytvoří film, který by representoval moderní pojetí a progresivní trendy v umění.


Producenti z ČT si byli dobře vědomi častých výtek moderní umělecké kritiky z vyspělé ciziny na adresu české tvorby, že ve filmech z husitského období nebojují za pravdu žádní černoši, že Karel IV. je příliš heterosexuální a Jan Hus nemá za kamaráda žádnou transku. Proto jako režiséra pro film na motivy Nového zákona angažovali osvědčeného progresivního tvůrce a průkopníka divadelního porna Olivera Frljiče z Chorvatska, který měl za sebou úspěšné účinkování v Brně. Na jeho hru stáli frontu všichni liberální politikové z celé ČR a taky slušní lidi z Brna.

Režisér Frljič měl jasnou představu jak o filmu samotném, tak o představitelích jednotlivých rolí. Zásadně odmítal obsazovat profesionální herce. Postavy měly ztvárnit známé osobnosti veřejného života, nikoli však herci. Bohužel ze strany zamýšlených představitelů, jen málokterý projevil s angažmá souhlas. Režisér Frljič proto přistoupil ke komiksovému ztvárnění a la Alois Nebel. Komiksoví herci neremcali, a navíc hráli zadarmo. Hlavní roli mesiáše ztvárnila básnířka Marie Feryna.

Stručný obsah filmu je následující.

Na počátku letopočtu se rodiči 1 Josefu Hamásovi a rodiči 2 Jakubu Hizbaláhovi narodil Ježíšek. Tedy ne přímo jim, porod vykonala profesionální plodonosička panna Marie (Greta Thunberg). Ježíškovi rodiče pracovali v nevládní organizaci Římské hodnoty a měli na starost přidělování dotací na výrobu dřevěných křížů, po kterých tenkrát byla v Římské říši a Izraeli zvlášť, značná poptávka. Oba rodiče byli zastánci alternativních porodů, a proto musela Marie porodit ve chlévě v Betlémě. Tam Ježíšek jen o vlásek unikl smrti, když se útěkem spasil před řáděním krvežíznivého Heroda (Tomio Okamura), který zrovna v Betlémě zakládal Barnevernet.

Když bylo Ježíškovi 12 let, tak si jako každé jiné dítě zvolil pohlaví. Ježíšek si zvolil pohlaví 38, jehož definice je poněkud složitější, ale v zásadě se jedná o škaredou babu s funkčním penisem. Od té doby si říkal (To) Ježíško Nazaretské. Když bylo Ježíško 30 let stáro, přišlo k řece Jordán a nechalo se pokřtít od Jana Křtitele (Tomáš Halík). Po křtu se Ježíško vypravilo do pouště. Zde se mu zjevil satan (Václav Klaus st.), aby se pokoušel svést Ježíško od jeho poslání. Nejenže mu nabízel pochybné privatizační projekty, ale ještě se posmíval globálnímu oteplování. Ježíško mu 40 dnů odolávalo, a tak vzteklý satan s prskáním zmizel. Po návratu z pouště přijalo Ježíško do učení 12 apoštolů, aby šířilo slovo boží po Izraeli. Z 12 apoštolů bylo 11 ženských, jediným mužem byl Jidáš (Václav Klaus ml.). V následujících letech Ježíško nejen šířilo slovo boží, ale i páchalo zázraky. Některé z nich mu z konečném důsledku zlomily vaz. Když například proměnilo vodu ve víno, dopustilo se krácení spotřební daně. Velmi úspěšné bylo v oboru zdravotnických zázraků. Vyléčilo chromého slepce z rakoviny plic (Jaroslav Kubera), vyhnalo démony z posedlé ženy do stáda prasat (Nora Fridrichová, kompars z osazenstva Kliniky) a uzdravilo již prakticky mrtvého Lazara (Miloš Zeman). V oblasti práva již nebylo tak úspěšné. Když se v šenku s velmi liknavou obsluhou pokoušelo zastat lehké ženy, která zde nabízela své služby, zvoláním „Kdo z vás je bez vína první hoď kamenem!“, způsobilo svým přeřeknutím nebožačce krutou smrt.

Po třech letech hlásání slova božího po Izraeli nastal čas, aby Ježíško navštívilo Jeruzalém. Mělo se tak stát při příležitosti svátku Pesach. Do města vjelo Ježíško na zapůjčeném oslu (Jan Cemper) nadšeně vítáno obyvatelstvem. Rozruch ve městě vzbudilo okamžitě, když rozbilo krámy místních obchodníků, protože mu nevydali slosovatelnou účtenku. To popudilo šéfa místní církve Kaifáše (Dominik Duka), kterému obchodníci odevzdávali desátky z tržeb. Sepsal seznam Ježíškových prohřešků a chystal se jej zatknout. Za tím účelem se mu podařilo přemluvit Jidáše za příslib dotace na plynový kotel, aby mu prozradil, kde je Ježíško ubytované. Chtivý Jidáš mu dal potřebné informace, a tak bylo Ježíško po vydatné večeři zatčeno.

Následujícího rána bylo Ježíško předvedeno před Heroda Antipu (Andrej Babiš). Antipa neměl moc chuti se jeho případem zabývat. Věděl, že ať rozhodne jakkoliv, může narazit u Římské komise a nerad by si to s ní rozházel, kvůli dotacím, které pobíral. Již teď měl problémy kvůli Janu Křtiteli, kterému nechal useknout hlavu, aby mu zatančila svůdná Salome (Marie Benešová). Porušil tím prý směrnici římské komise o jatečním provozu. Radostně, proto zajásal, když v seznamu prohřešků nalezl i porušování zájmů Římské unie. To znamenalo, že Ježíško nespadá do jeho jurisdikce a poslal jej k římskému prokurátorovi Pilátovi (Tomáš Zdechovský).

Pilát hned rozpoznal, že Ježíško je nevinné.

„Neshledávám na tomto pohlaví 38 žádný zločin“, pravil shromážděnému davu čumilů. Tím však dav popudil, Kaifáš mu dokonce hrozil soudem. Pilát si o římském soudnictví zřejmě myslel svoje. Ještě chvilku kličkoval, nabídl udělení milosti pro vyvoleného odsouzence, dav si však vyvolil hrdlořeza Barabáše (Jiří Kájínek). Chtě nechtě, nakonec podlehl a Ježíško nechal ukřižovat.
„Mám sice smysl pro spravedlnost“, pravil, když si umýval ruce, „ale vocaď pocaď. Nehodlám skončit jako vozataj Sagan.“

Ježíško vyfasovalo kříž z bytelného trámoví, pořízený z dotačního programu Judea severozápad a osobně jej dovleklo na Golgotu. Tam bylo přibito římskými pochopy a v pozdních odpoledních hodinách skonalo. Ještě, než zesnulo, přislíbilo lotru po levici (Ivan Bartoš) a lotru po pravici (Miroslav Kalousek), že přijdou do nebe.

Apoštolky a přátelé Ježíška propadli depresi. Apoštolka Petra, ještě, než kohout zakokrhal, třikrát zapřela svou sexuální orientaci. Byla totiž na chlapy. Jidáš si hodil mašli, když si uvědomil, že ve své chatrči nemá plynovou přípojku. Ostatní apoštolky byly celou sobotu zalezlé v úkrytech. Jako bomba proto zapůsobila v neděli ráno zpráva, že Ježíško není ve své hrobce. Hrobníci tvrdli, že tentokrát to nebyli šakali, ale že na místě byl spatřen anděl. Když Ježíško zavítalo mezi apoštolky zavládla všeobecná radost, kterou nezkalila ani apoštolka Tomáška, jež trvala na tom, že si rabiho musí ošahat. Film končí působivou scénou nanebevstoupení Ježíška, skrze kruh z 12 na nebi zářících hvězd.

Česká televize přihlásila film do oscarového klání, bohužel zprávy ze zámoří říkají, že moc šancí nemá. Progresivní americká kritika filmu vytýká, že se v něm nevyskytuje žádná postava kladného muslimského hrdiny.

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoiny na adresu: 35EWdJdRLGMzpydEDjuV7YRhNeCohkXhqH nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

***** Příspěvky čtenářů za měsíc únor 2020: *****

Vladislav Vydra 100,- Kč, František Šmíd 600,- Kč, Petr Koubský 500,- Kč, Jiří Nováček 200,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, ing. Jan Dvořák 400,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Roman Foff 500,- Kč, Jiří Sieja 200,- Kč, Marek Janičko 200,- Kč, Zdeněk Palička 500,- Kč, Roman Dubravský 500,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč, Ladislav Adamec 100,- Kč, Nezn. dárce 222,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Martin Vavrinka 100,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Miloslav Konopiský 200,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Vlastimil Kornas 666,- Kč, Květa Sekyrová 200,- Kč, Pavel Janeček 200,- Kč, Milan Tahovský 1000,- Kč, Pavel Šána 107,- Kč, Tomáš Klikar 1000,- Kč, ing. Jiří Lechner 800,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Milan Černý 500,- Kč, Josef Malý 250,- Kč, MUDr. Jiří Roh 1000,- Kč, Libor Heidler 200,- Kč, Mario Valent 484,78 Kč (20 eur), Karel Kubela 50,- Kč, Marie Kouklíková 500,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Pavel Jurášek 200,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Michal Škurek 100,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Ivana Benová 108,- Kč, Martina Kosková 500,- Kč, Zuzana Karlová 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Ondřej Svatoň 50,- Kč, Richard Kovaříček 200,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, Martin Reiser 200,- Kč


Celkem za měsíc: 16 237,78 Kč
Vybráno 46.39%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.

Po blokaci Pravého prostoru můžete sledovat novou stránku PP na facebooku.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 2 071 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (27 votes, average: 4,52 out of 5)
Loading...
loading...
Loading...
21 komentářů

Vložit komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
 
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.