exekuce42019
11.4.2021
Kategorie: Ekonomika

Novela Exekučního řádu. Co by měla Sněmovna změnit?

Sdílejte článek:

JIŘÍ FIALA

Novela Exekučního řádu na pořadu dne ve Sněmovně – a naše připomínky k ní :

  • NÁKLADY EXEKUCE JEDNOTNĚ 10%
  • ZAVEDENÍ PROMLČECÍCH LHŮT NA VŠECHNY TYPY EXEKUCÍ
  • POHLEDÁVKY STÁTNÍCH ORGÁNŮ přes soukromé exekutory vymáhat nelze

 Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

Vážení poslanci dolní Sněmovny,

v tomto týdnu máte projednávat novelu exekučního řádu.

Jedná se o ZCELA zásadní dokument se širokým dopadem na celou populaci a následně pak i kvalitu života v České republice. Máme za to, že ta je v současnosti právě tímto zákonem srážena pod úroveň rozvíjejících se zemí, kdy stávající exekuční řád umožňuje legální lichvu i dlouhodobé pronásledování občanů i pro zcela bagatelní, často uměle vytvořené dluhy.

Člověk s uměle vytvořenými dluhy se stává trvalou obětí exekutorských vyděračů, jejichž činnost nekončí dokonce ani jeho smrtí (srovnej : Promlčecí lhůta i u těch nejzávažnějších trestných činů je 20 let, promlčení bagatelní pohledávky vymáhané exekutory oproti tomu nenastává nikdy a přenáší se na dědice. Podle současně platného exekučního řádu by se vymáhaly i dluhy 100 a více let staré, o kterých už nikdo ani nedohledá, kde, kdy a jak vznikly a kdo vlastně dluží a proč).

Současný Exekuční řád v ČR je raritou, nemající srovnání a obdoby v žádné civilizované zemi.

Naše sdružení, které má prostřednictvím svých členů s exekucemi velmi bohaté zkušenosti (a podivujeme se nad skutečností, proč nebylo k připomínkování tohoto návrhu přizváno či nebylo vyžádáno jeho stanovisko), dlouhodobě razí základní civilizační změny Exekučního řádu tak, aby bylo možno jej považovat za zákon evropsky civilizované země.

Především je nezbytné znovu zavést zásadu teritoriality, kdy státní správa – a k té nutno přiřadit i exekutory – nutně musí být dostupná v každém okrese, tak, jako soudy.

Pokud z jakéhokoliv důvodu dojde ke změně místně příslušného exekutora, náklady spojené s cestovným VŠECH zúčastněných STRAN  nese vždy strana, na niž napadá iniciativa ke změně místně příslušného exekutora.

Exekuce, vedené místně nepříslušnými exekutory, okamžikem přijetí této novely končí, je na oprávněném, zda bude iniciovat znovuvznik nové exekuce u exekutora místně příslušného, pokud nebude tato již promlčena.

Zavádí se jednotná promlčecí lhůta na exekuční titul v trvání 10-ti let, kterou běh exekuce nestaví. Nejpozději po 10ti letech od vydání exekučního titulu tedy každá exekuce automaticky končí, co nebylo vymoženo, se promlčuje. Platí i retroaktivně.

Zavádí se jednotná promlčecí lhůta na vymahatelnost již zahájené exekuce, a to v trvání 5-ti let od okamžiku jejího zahájení. Po pěti letech od zahájení exekuce tato končí, co nebylo vymoženo, se promlčuje. Toto opatření se vztahuje i na všechny exekuce dnes již vedené.

Zavádí se jednotná sazba odměn pro exekutory ze všech typů exekucí, a to 10% z vymáhané částky, tak, jak je přiměřená míra zisku i ve všech ostatních odvětvích. Pokud tato částka nepokryje ani náklady exekuce, je na oprávněném, aby exekutorovi tento rozdíl doplatil, bude-li o to požádán.

Touto sazbou se samozřejmě řeší všechny bagatelní a šikanozní exekuce, kdy pro dvě stovky údajně dlužné z čehokoliv jsou vytvářeny stonásobky k vymáhání, a to v důsledku kalkulů exekutorů a jejich naprosto bezuzdného a nikým nekorigovaného kořistnického přístupu.

Podotýkáme, že např. i Nejvyšší soud má stanovenu minimální částku pro přijatelnost dovolání, a to 50.000,- Kč, a to proto, aby nebyl zatěžován bagatelními spory o tisícikoruny. Bagatelními spory tedy jsou i všechny exekuce, kde původní jistina nepřesahuje 50 tisíc korun – a povinný je tak připraven i o možnost podání dovolání, a tím i Ústavní stížnosti.

Za zvláště odpornou považujeme současnou praxi Ministerstva spravedlnosti, které se mstí těm, kdož si dovolili zažalovat stát u soudu, tím, že jim následně napočítá údajné náklady za jednotlivé úkony (byť je již předem placeno ze státního rozpočtu, a tedy z daní občanů) – a pokud je dotyčný odmítne zaplatit, věc předá vybraným soukromým exekutorům, kteří z řádu stokorun nadělají obratem povinnému dluhy v řádu desítek tisíc. A začnou mu zabavovat a rozprodávat veškerý majetek.

Je proto nejvýše nezbytné novelizovat Exekuční řád doplněním jeho § 40 ustanovením o tom, že exekučním titulem vykonatelným v exekučním řízení NENÍ soudní rozhodnutí o zaplacení náhrady nákladů řízení státu, vydaná v odškodňovacích řízeních podle zákona č. 82/1998Sb., protože není dodržena zásada přiměřenosti použitého práva, které stát musí dodržovat při veškeré své činnosti, ať v případě soukromoprávních vztahů nebo v případě veřejnoprávních vztahů.

Tato změna se vztahuje na všechna exekuční řízení, ať už nově zahájená, probíhající nebo již skončená, proběhnuvší podle tohoto titulu.  V případě skončených exekučních řízení, uskutečněných podle tohoto titulu, je příslušný orgán státu – a tedy i soudní exekutor – povinen vrátit vymožené plnění, včetně nákladů exekuce povinnému, a to i bez návrhu.

Nemovitost, sloužící jako obydlí povinného, nelze exekučně postihnout, je-li jediným toho druhu, jež povinný vlastní.

(Ani stát nemůže mít zájem na vytváření armády bezdomovců, kteří přišli o střechu nad hlavou často pro bagatelní spory či pohledávky – a nyní je na státu, aby jim zajišťoval sociální bydlení a všechno ostatní).

Domníváme se, že zavedení těchto zásadních změn do Exekučního řádu by vedlo ke zlidštění a zefektivnění procesu exekucí, kdy by byly vymáhány jen skutečně závažné částky, a to tak, že by povinný vždy měl kde bydlet, bydlel-li před zahájením exekuce. Současně by odpadly všechny náklady exekucí neefektivních, vedených často jen papírově celé roky bez sebemenšího efektu.

  • Za o.s. K 213 ing. Jiří Fiala, předseda
Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc květen 2021: *****

Josef Budějovský 500,- Kč, Jiřina Kozáková 200,- Kč, ing. Jan Dvořák 500,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Ilja Baudyš 500,- Kč, Rene David 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, ing. Jiří Babinský 500,- Kč, Věra Baarová 1000,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč

Celkem za měsíc: 6 100,00 Kč
Vybráno 17.42%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 684 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (14 votes, average: 4,79 out of 5)
Loading...
14 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-)