rodinamatka

Nová multikulti studie aneb když místo vědy nastoupí ideologie destrukce

Sdílejte článek:

MICHAL BRAND

Podle britského psychologa Paula Dolana jsou prý nejšťastnější jsou ženy, které se nikdy nevdají a nikdy nemají děti. Tak to je vidět každou chvíli na protaženém, kyselém ksichtu německé Angely M. nebo britské Theresy M. Psychická stabilita a absolutní štěstí z nich přímo prýští.

Ale vážně. Pan Dolan to tvrdí ve své nové knize „Happy Ever After“. Tuto knihu jsem zatím nečetl, ale prý to tvrdí ženy, které jsou osamělé. Naproti tomu prý muži i ženy v manželství prý uvádí, že jsou šťastní, ale především prý jen když je u toho jejich polovička. Uvádí to alespoň nadšené články o úžasném objevu britského psychologa.

Z empirického pozorování se mě osobně zdá, že osamělé ženy bez dětí a bez partnera šťastné nejsou, protože jinak by neprosperovaly všechny seznamky, seznamovací weby a podobné komunikační kanály. Jako se za socialismu hlasovalo nohama (emigrací) o „výhodách“ socialismu proti kapitalismu, tak dnes hlasují „šťastné“ osamocené ženy klikáním, inzeráty a dalšími aktivitami.

Samozřejmě, plně v souladu s multikulti genderovou teorií uvádí Dolan, že vlastně ženy jsou v manželství a s dětmi šťastné a ženy mimo manželství a bez dětí méně šťastné jen proto, že je tak zmanipuloval tlak společnosti, který je donutil cítit se takto. Jistě. Bez „tlaku společnosti“ by bylo lecos jiné. Třeba by se lidé mohli od dětství posírat do kalhot až do svých 70 let nebo jiného věku, kdy už se začnou zase znovu posírat do kalhot. Je to odporné, že ta zlá společnost požaduje po dětech, aby se naučily chodit na záchod. S tím je potřeba skoncovat! Chodit na záchod a nedělat si do kalhot je sociální konstrukt! Lidé budou šťastnější bez záchodů!

Tak to přeci mají genderisti a multikulturalisti jako absolutní omluvu – cokoli není v souladu s jejich zvrácenými a pomatenými tezemi je v rozporu jedině proto, že je to „společenský konstrukt“, „tlak společnosti“, „znásilnění svobodné vůle“. Například nevraždit multikulturalisty je také jen trapný společenský konstrukt – nebo ne?

Ne. Není. Je to správný princip, tlak společnosti. Nevraždit lidi kvůli jejich názoru. Konstruktivní tlak společnosti, který je nutný k tomu, aby lidská společnost fungovala a rozvíjela se do podoby vyspělé společnosti. Společenský tlak je nutný k tomu, aby se lidská společnost vyvinula nad rámec primitivních společností. Moderní lidská společnost nemůže fungovat jinak než na bázi vyžadování respektu a dodržování celé řady přirozených pravidel a norem. Nemám na mysli psané normy, nemám na mysli těch 28 000 zákonů, nařízení a vyhlášek EU. Mám na mysli nepsané normy, morální normy, které se přirozeným způsobem vyvinuly jako návod, jako mechanismus stabilního fungování a rozvoje lidské společnosti. Manželství jako svazek muže a ženy. Úcta k rodičům a péče o děti. Výchova dětí (společenský tlak). Úcta k práci a úspěchu. Snaha měnit svůj život a svoje okolí k lepšímu a neflákat se. To jsou jen některé principy a nepsané normy, kterými se naše judeo-křesťanská civilizace řídila a které jsou jedním z klíčových faktorů úspěchu naší civilizace. Úspěchu civilizace, která převyšuje ve svých výsledcích všechny ostatní civilizace, jako mrakodrap převyšuje slepičí kurník se schůdky pokrytými slepičinci. naše civilizace převyšuje ostatní civilizace ve všech parametrech – ekonomické úrovni, technologické úrovni, vědecké, kulturní, umělecké. Dokonce i v parametrech, jakými jsou lidská práva, ženská práva, práva menšin, svoboda člověka – i v tom všem naše civilizace převyšuje všechny ostatní. Nic na tom nemění zvrácená současnost, kdy se např. práva menšin změnila na totalitní nadvládu a teror menšin vůči většině. Ve všech zmíněných parametrech právě naše civilizace přinesla největší pokrok – některé civilizace dokázaly přejmout výsledky naší civilizace a začít jich využívat (japonská, čínská, částečně indická), jiné civilizace nedokázaly ani to. Však víte. Třeba ta, co nesmí být jmenována – jako Lord Woldemort. (Jakákoli podobnost s čímkoli je zcela náhodná ;-) S tím, co nikdy nesouvisí s ničím, tak s tím už vůůůůůbec ne.)

Společenský konstrukt“, chcete-li, je nutný – protože bez společenského konstruktu, bez „návodu“ na fungování nemůže společnost fungovat. Což je přesně to, o co jde všem dnešním bolševikům skrývajícím se ve skupinách jako genderismus, globální oteplismus, homosexualismus, nenávist k rodině, denunciace a snaha o likvidaci manželství jako svazku muže a ženy, vlastně i snaha o likvidaci jakéhokoli normálního vztahu muže a ženy (me-tooismus, feminismus, anti-erotika ve formě předem daného souhlasu pomalu i k pozdravu apod.), podpora nelegální migrace, islamizace atd. Cílem všech těchto „-ismů“, všech těchto odnoží, všech těchto jednotlivých SA-bojůvek neomarxismu, není nic jiného než, jak neomarxisté sami říkají, destrukce kapitalismu, destrukce demokracie a nastolení nového uspořádání. Jakého? No jakého asi – oni sami, neomarxisté, multikulturalisté budou neomezenými pány a my všichni ostatní (tím myslím: i Ty, milý čtenáři!) budeme nesvobodnými nevolníky. Už jsme to jednou zažili. A znovu to zažít chtějí voliči Pirátů, TOP09, Fialovy ODS, ČSSD, Zelených a dalších neo-komunistických stran (bolševických podstatou, pro reklamní účely přemalovaných, re-brandovaných, aby se konzument nechal napálit podruhé na starý obsah v novém obalu).

Takže tu máme celkem „logické“, multikulti-logické nenápadné, podprahové nabádání žen, aby se nevdávaly a neměly děti. Hned vzápětí jistě přijde stejná partička s ujištěním, že se rodí málo dětí a proto musíme importovat do Evropy miliony negramotných, násilnických a z pohledu evropských norem chování a morálky zcela primitivních a barbarských „uprchlíků“. Také se zjistí, že je málo svateb mezi muži a ženami a tak se uzákoní jako manželství „sňatek“ muže a ovce, ženy a kaktusu, dvou žen, jedné veverky a autoheveru a dalších skupin, které také přeci mají právo na manželství, že? Časem bude uzákoněno právo sezdaných ovcí adoptovat lidské děti. Zejména děti trapných heterosexuálních, pracujících a daně platících lidí. Barnevernet to zařídí. A pokud bílá žena bude protestovat proti znásilnění muslimským migrantským gangem, půjde o jasný rasismus, protože ve skutečnosti – kdyby nebyla rasistka – by takovým kolektivním znásilněním byla jistě potěšena. Je na to už dnes studie. „Vědecká“.

Z hlediska věcného: Zdá se, že pro Dolana měřítkem štěstí jsou odpovědi dotázaných. Vyplývá to zřejmě z toho, že sám Dolan uvádí, že vlastně ženatí a vdané uvádí, že jsou šťastní více, když je u toho jejich partner(ka). Dovolím si trochu cynismu – zeptejte se osamělé ženy, která nemá děti ani manžela, zda je šťastná. Co vám asi tak odpoví, když jediné, co jí v životě zbývá je „já jsem tak šťastná, bez dětí, bez manžela, můžu (v zoufalé samotě) civět na debilní televizní seriály a úporně obvolávat stejně osamělé ženy a chodit s nimi zabíjet čas na kafi“. Krucinál – vždyť čím zoufalejší člověk, tím více nemá nic jiného než „já jsem tak šťastný, věřte tomu, ať tomu můžu aspoň na chvíli uvěřit i já“. Kdo řekne otevřeně cizímu člověku „jsem v háji, nemám partnera, nemám děti, celý můj život je vlastně v háji a beze smyslu“?

To je jako ptát se lidí v Chánově, proč nepracují – jasně, že za to může rasismus. A máte „vědeckou“ studii, že za vysokou nezaměstnanost v Chánově může rasismus a určitě ne neúcta k práci, neochota pracovat a neochota dokonce se i jen připravovat na práci vzděláváním se. Může za to rasismus většinové společnosti, která chodí do práce a platí daně na velkorysé dávky. Určitě za to nemůže svůdnost sociálního parazitismu jako modelu chování a podobné skutečné příčiny. Nebo jinak – zeptejte se třeba „jsi šťastný bez holky?“ teenagera, který je k zešílení zamilován do té blonďaté holky z béčka, co chodí s „tím blbcem Pavlem“ (pro příklad). Co vám si tak odpoví jiného než supersilácké prohlášení? Nejšťastnější člověk na světě to bude – tedy podle odpovědi. A pak už jen stačí vůbec nepřemýšlet, nezkoumat, jen vzít odpověď za bernou minci a máte moderní „vědu“.

Je to stejná pavěda, jako globální oteplismus.

Klidně bych se vsadil, že jako v řadě jiných věcí, budou i na této frontě naprostého blábolení vydávaného za „vědu“ neo-bolševici pokračovat. Máme Gretu, která pouhým okem vidí, jak se do krajiny valí oxid uhličitý, a pouhým okem vidí, jak tento oxid uhličitý devastuje přírodu. Máme studii, že žena bez dětí a bez partnera odpovídá nejvíce, že je ohromně šťastná, a je to vydáváno za skutečné, přesně kvantifikované, exaktně uchopené štěstí. (Co je štěstí? Muška jenom zlatá – ale v multikulti světě je to odpověď v dotazníku, klidně i od zahořklého, nešťastného člověka – když jde o ten správný výsledek, odpověď není zpochybňována; na rozdíl od zpochybňování například odpovědí sezdaných osob). Máme negramotné pasáky koz a kriminálníky, kteří jsou „inženýři, lékaři a doktoři věd“. Máme importované sociální parazity, neschopné vůbec žádné práce bez donucení (a mnohdy přímo násilného donucení), kteří pracovitým Evropanům „vydělají na důchody“.

Celé je to další, neseriózní pavěda. Hlavním kritériem „vědeckosti“ se stala „nekonvenčnost“, „skandálnost“, „překvapivost“. „Vědeckost“ je dnes schopnost ničit a bořit vše fungující a přínosné a nahrazovat to destrukcí, úpadkem, rozvratem. Jako moderní „umění“ – rozetřete vlastní hovno po plátnu, dáte tomu vznešený název, budete se tvářit a sběratelé „umění“ budou vaše díla kupovat. Kritériem „umění“ se stalo šokovat, kritériem „vědy“ se stalo zničit pozitivní, fungující a přinášející zlepšení. Ve společenských vědách naprosto jednoznačně. Postupná debilizace ne-společenských, technických oborů na univerzitách jistě povede v brzké budoucnosti k velice podobné situaci i v technických oborech a přírodních vědách.

Hlavním kritériem „vědeckosti“ se stal už opět ten správný „třídní“ přístup, to správné proti-demokratické a ve své podstatě hluboce anti-humánní zabarvení „výzkumu“, ten správný blábol, který mohou neo-marxisté (neo-bolševici) využít k rozvrácení všeho pozitivního, co naše civilizace za tisíce let vytvořila. A to jen proto, aby se „liberální demokraté“ čili neo-bolševici znovu dostali do pozic absolutních vládců a to za jakoukoli cenu, pomocí jakékoli destrukce. Jim nezáleží na tom, že pokud by jejich plány vyšly, tak budou neomezenými vládci jen smetišť a trosek. Hlavní je pro ně ten pocit moci, kterou touží získat.

Psychopaté.

S „vědeckou studií“.

K tomuto článku


 


Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc září 2021: *****

Ilja Baudyš 1000,- Kč, ing. Jan Dvořák 500,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Ladislav Adamec 200,- Kč, ing. Tomáš Šimčík 200,- Kč, Vlastimil Kornas 111,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Mgr. Luděk Tesarčík 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Pavel Burget 200,- Kč, Karel Kubela 83,- Kč, Martin Vavřinka 50,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Václav Žižka 500,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Jiří Obermaier 300,- Kč, Dagmar Sokolová 200,- Kč, Josef Tichý 1000,- Kč, Martina Kosková 350,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Vlastimil Kůs 500,- Kč, Martin Ondráček 200,- Kč, Bohuslav Maceška 100,- Kč, Arpád Krausz 250,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, ing. Jiří Klumpar 100,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč, V. Trulley 333,- Kč, Aleš Votruba 250,- Kč, ing. arch. Marie Tachezyová 200,- Kč, Zdeňka Jindrová 50,- Kč, Vlastimila Čumpelíková 500,- Kč, Anonym 900,- Kč, Roman Martínek 100,- Kč, Libor Heidler 222,- Kč, Vladimír Janeček 100,- Kč

Celkem za měsíc: 15 199,- Kč
Vybráno 43.42%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 3 247 times, 2 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (35 votes, average: 4,69 out of 5)
Loading...
223 komentářů