NORSKONORWAY
10.10.2020
Kategorie: Společnost

Nezvyklé Norsko

Sdílejte článek:

YNGVAR BRENNA

Norsko a Norové jsou v řadě ohledů extrémní. Troufalé názory na tuto severskou zemi a tento národ jsou úspěšně živeny, ovšem skutečnost mnohdy vypadá poněkud jinak a staví nás před nejednu otázku.

 

Představte si, dejme tomu, ty zeměpisné svéráznosti, když cestujete rozmanitým územím. Zatímco se zdá být leckteré místo vzdušní čarou blízko, tak je to po silnici sáhodlouhá jízda, jež leckdy vede přes několik okresů a někdy i krajů, z nichž část se nachází na jedné straně fjordu a další na druhé straně. Když se rozhoduje o hranicích mezi okresy a kraji, anebo když se slučují, tak se přihlíží k tomu, kudy vedou silnice. Někdy vede nejkratší cesta z jednoho místa do druhého v rámci téhož okresu, či kraj skrze sousední okres, popř. kraj. Zároveň se řada lidí na jedné straně fjordu dívá na ty na druhé straně nevraživě a volby do místního zastupitelstva se rozhodují podle toho, v které části okresu, či kraje žijete. Příkladem může být expresní loď přes fjord Ofotfjorden spojující osadu Kjeldebotn na jižní straně fjordu s okresem Evenesem bohatým na pracovní místa na letišti i v armádě na severní straně fjordu. Co trvá lodí deset minut, to zabere po silnici dvě hodiny. Ovšem jak jsem již v mnoha článcích líčil: zavedená chytrá a oblíbená řešení a velmi omezená síť hromadné dopravy se řízeně odbourává a skokově zdražuje. Výsledkem je ještě větší vylidňování (řada komunit se již nachází v cílové rovince) a centralizace. Líčí to list Klassekampen.

Dlouhá cesta do školy je prý týrání dětí. Podle norského rozhlasu si to myslí třeba Landslaget for nærmiljøskoler, čili Zemský svaz škol v místním prostředí, jenž bojuje proti rušení škol ve venkovských oblastech. Tisíce norských dětí je denně vystavováno prý špatnému zacházení, jelikož v důsledku zrušených škol jsou až 5leté děti dvě až tři hodiny denně přepravovány autobusem či taxíkem. Jiní rodiče se na druhou stranu neodváží své děti chystat na cestu do škol, jež je plná zatáček, úzká a nepřehledná, a přitom rušná, a proto z vlastních zdrojů utrácí peníze za placenou přepravu. Změny totiž obnášejí, že více dětí, než dříve musí do školy pěšky, a to přesto, že je cesta z uvedených důvodů nebezpečná a přesto, že by /nehledě na vzdálenost/ měly nárok na bezplatnou přepravu autobusem, či taxíkem. Proto se někde rodiče dožadují toho, aby někdo jiný, než vedení okresu definoval, co je to bezpečná cesta do školy, poněvadž se nespoléhají na vyhodnocení okresu, jež má za cíl škrtat výdaje. Menší děti přece mají menší předpoklady, aby vyhodnocovaly poměry v dopravě a při chůzi po krajnici silnice jim v případě hrozící se nebezpečí mnohdy nezbývá, než aby uskočily do příkopu.

Možná byste se divili, za co všechno Vám v Norsku hrozí postih. Ačkoliv Norové dosud neměli své občanské průkazy, tak se v posledních letech nějaké chystají, ovšem se jejich zavedení neustále odkládá. Na požádání místní policie třeba při řešení veřejného pořádku jsou Norové povinní hlásit své pravé jméno a neučiníte-li tak, je vám uložena pokuta. Zaplatíte ji rovněž a k tomu si odsedíte noc v policejní cele, hodíte-li na policejní auto sněhovou kouli. To prý za urážku veřejných činitelů, ačkoliv se přiznáte, že jste na onen vůz ani nemířil, ani jste netrefili policisty sedící bezpečně vevnitř vozu. I mimozákonní postihy místních mohou být nezvykle a nepochopitelně kruté. Nemihne-li se vzduchem nůž, tak se někdy uvádí v život takové jalové nápady, že celé se klepající chudáky drkotající zuby někdo i za banálnější prohřešky odveze kamsi daleko do hor a zanechá to tam třeba i spoře oblečeného, zatímco se každá minuta táhne jako celá noc. A nebude to podle místních několika masmédií jediná bláznivina.

Nikdo netrpí bolestmi tolik jako Norové. Podle evropského šetření a deníku Dagsavisen trpí chronickými bolestmi každý třetí Nor starší 18 let, což je daleko více než v ostatních severských zemích, kde se průměr pohybuje okolo dvaceti procent. Nenašlo se mezi odborníky žádné dobré vysvětlení, proč tomu tak je. Vysokým věkem dožití a chladným, vlhkým podnebím? Alespoň není důvodu myslet si, že příčina spočívá ve větším sklonu naříkat, míní profesor Harald Breivik z Rikshospitaletu, nemocnice v Oslu. Mezi nejčastější patří bolesti kloubů, kostry a svalů na krku/zádech. Jeden z deseti s chronickými bolestmi má je natolik nesnesitelné, že si někdy přeje zemřít.

Stává se, že úřady či soud někoho omylem prohlásí za mrtvého. Třeba znáte příběhy o záměně novorozeňat z českých nemocnic – v norských případech, vylíčených masmédii a potvrzených Evidencí obyvatel se jedná o záměny se zesnulými osobami na odlišných místech nezávislých na sobě, a to kvůli lidskému selhání – úředníci stiskli špatnou klávesu. Pro dotyčné a jejich nejbližší to mělo rozsáhlé následky nejen kvůli více práci a obnášelo značnou zátěž proto, že změna byla automaticky nahrána a ony osoby proto zmizeli jak z nesoukromých, tak ze soukromých rejstříků mj. finančního úřadu, sociálního úřadu, bank, pojišťoven, nemocnic a obvodního lékaře. Představte si, že je vám náhle zrušeno důležité vyšetření v nemocnici, nesmíte řídit, jelikož najednou nemáte pojištění, musíte se všude zaregistrovat znovu. Prosedíte hodiny u telefonu a naléháte, aby vám bylo uvěřeno. Ač se na potřebných místech dostavili co nejdříve, tak to stejně nestačilo, aby byly již zahájené procesy zastaveny. Žádostem o kompenzaci nebylo vyhověno. Ne všichni senioři si zvládnou svépomocí vše vyřídit.

V Botanické zahradě v Oslu stojí osm lavic, přičemž každá má svou specifickou historii. Jedna nese nápis se jménem švédského průkopnického botanika Carla von Linného. V norské veřejnoprávní televizi vystoupila mladá paní „pleti bohaté na melanin“ (jak je poslední dobou v módě v Norsku „opisem“ popisovat lidi tmavé pleti) v hidžábu, spíše pocházející z velice rasistické a velmi klanové muslimské zemi, kde třeba ještě dnes mají otroctví, s požadavkem na odstranění oné lavice, že prý v ní vyvolává strach, poněvadž Linné byl údajně rasistou. A tak se po čase opět, v návaznosti na předchozí ultimata o odstranění soch a přejmenování ulic a náměstí rozhořel další spor, o němž se šíří třeba list Dag og tid. Buď se má odstranit celá lavice, anebo alespoň Linného jména, anebo se má přinejmenším zřídit deska s údajem, že šlo o rasistu. Jinak se stane co? „Kulturní bojovníci“ se ani neshodnou na tom, na čem se neshodnou. Ani na tom, kdo je (víc) uražen. Vedení Univerzity v Oslu bylo proti, a tak lavice zatím zůstává a chtě nechtě: na Linného se bude vzpomínat s úctou. Kdo z historických osobností je vůbec schopen dostávat se nekonečného moudra a morální dokonalosti naší doby? Byly by zapotřebí kupy historických znalostí, aby se kvalifikovaně posuzovalo společnost a mentalitu před několika sty lety. Jako kdyby někdo záviděl, že naše dějiny nejsou stejně rasistické a plné poroby jiných jako ty americké.

Při pohledu ze zahraničí se může norská politická debata jevit jako trapná, neinformovaná a s absencí realismu. Politici, zástupci různých organizací a další z peněz daňových poplatníků financované inteligence kolem sebe házejí prázdná hesla jako „zelená proměna“, „humanitární velmoc“, „norský model“ a řečmi o životě v multikulturním štěstí bez potřeby vytvářet (trvalé) hodnoty a dělat reální politiku.

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc červen 2021: *****

ing. Jan Dvořák 500,- Kč, Ilja Baudyš 500,- Kč, Marek Janicko 250,- Kč, Petr Keklak 100,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Jiří Sajbrt 1000,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Anonym 1000,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Vlastimil Kornas 111,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, Jiří Sika 200,48 Kč, David Bezděk 250,- Kč, Anonym 1000,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Dagmar Bowyer 500,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Milan Tahovský 1000,- Kč, Mojmír Prokop 1000,- Kč, Anonym 100,- Kč, Jiří Peterka 1000,- Kč, František Sous 200,- Kč, Renata Doležalová 500,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Otakar Ježek 200,- Kč, Miroslav Hloušek 111,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Jiří Novák 150,- Kč, Ladislav Adamec 200,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč, Arpád Krausz 250,- Kč, ing. Jiří Klumpar 100,- Kč, Bohuslav Maceška 100,- Kč

Celkem za měsíc: 15 622,48 Kč
Vybráno 44.63%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 1 140 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (14 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
14 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-)