skolainkluze
11.3.2018
Kategorie: Společnost

Neziskovky školí ve velkém i Vaše dítě

Sdílejte článek:

IN

Naše školství nadále pokračuje v drtivém tahu na mysl žáků a studentů. Jestliže donedávna byly vybírány určité školy označované jako prestižní, v nichž se zkoušela ohebnost pedagogických pracovníků a hledal způsob, jak začít ovlivňovat budoucnost naší země pomocí indoktrinace, nyní  se postupně rozšiřuje okruh působení euroagitátorů i do ostatních škol. Pronikání Člověka v tísni do všech struktur školství je nejen nebezpečně systematické, ale i velmi účinné. Nejde o nic jiného, než připravit budoucí voličskou generaci na změny nevratně vedoucí k islamizaci České republiky. Zamlčování jak historie, tak i událostí spojených s novodobým osídlováním Evropy, je jedním z nástrojů používaným ideology z neziskového sektoru. Zkuste škole, do které chodí Vaše dítě, navrhnout besedu s tématem ,,Nebezpečí plynoucí z neregulované migrace”, budete nejen odmítnuti,ale zároveň tím dost možná vystavíte potomka šikaně ze strany uvědomělých pedagogů.

 

Kam čert nemůže, nastrčí neziskovku. Čert rovná se Soros. Zvláště když metodička školy patří k těm, pro které je migrace zpříjemněním dnů budoucích. Většinou se už školy ani nezabývají tím, aby svou akci oznámily rodičům. Bohužel dochází už i k skrytému marketingu neziskovek. V pondělí 5.3.2018 navštívila sportovní základní  školu v Edenu údajná psycholožka, ze které se vyklubala zástupkyně neziskové organice Člověk v tísni (tyto návštěvy čekají všechny ročníky s výjimkou 1. a 2. třídy). Místo slibovaného rozboru možné šikany ve třídě se záhy téma změnilo a dotyčná začala žáky 9.třídy zasvěcovat do multikulturní výchovy v programu nazvaném Jeden svět na školách. Dvouhodinová agitace pro kladné vnímání migrace a muslimského etnika nahradila hodinu matematiky a zdravotní výchovy, přičemž především matematika v období těsně před přijímacími zkouškami na střední školu je jistě potřebnější, než exkurze do duše muslimů. Navíc je třeba upozornit na to, že za 14 dní se má školení opakovat a v mezidobí proběhla další akce organizovaná touto neziskovou organizací. V minulosti navíc děti neunikly povinnému setkání s romským aktivistou, autorem a interpretem velmi vulgárních písní Radkem Bangou, jehož hvězda začala stoupat po jeho stupidním odchodu z galavečera věnovanému vyhlášení  předposledních výsledků ankety Zlatý slavík.

Součástí přednášky byla mnohokrát opakovaná idea, kterou se přednášející prezentovala, tedy tvrdila, že ne každý muslim je špatným člověkem. V tom měla jistě pravdu, opravdu jsou muslimové, kteří nejsou žádnou zásadní překážkou v komunikaci mezi národy. Bohužel jich je menšina. Také hra na muslimy (rektorka vyzvala žáka, aby si představil, že je muslimskou dívkou  a měl ji předvést) nepředstavuje zrovna inteligentní model přiblížení skutečného života většiny muslimských žen a chování mužů k nim. Jednostranná propagace multikulturní budoucnosti je založená na prezentaci islámu vložené mezi příklady možného soužití mnoha národů. Samozřejmě se při výkladu zapomíná jaksi sdělit, kolik problémů zažívá s muslimy celá Západní Evropa, například Švédsko, Francie, Německo. Také se absolutně ignoruje samotné náboženství a jeho praktikování, podstatu a dopady na bezpečnost. Rozdílnost kultur je i přes veškeré snahy naivních příznivců vzniku homogenní světové společnosti natolik neslučitelná, že je v blízké budoucnosti velmi pravděpodobný střet nikoliv bez velkých ztrát na životech. Ostatně už nyní jsou terorismus a islámský extrémismus jedním z hlavních důvodů, proč stoupá kriminalita napříč celou Evropou.

Člověk v tísni je neziskovou a kdysi především charitativní organizací s neuvěřitelně vysokým rozpočtem, která se postupně stala politickým nástrojem sloužícím ideám George Sorose. Tento miliardář vydělávající na finančních trzích patří k nejtvrdším podnikatelům, především ve Velké Británii o tom ví své, když stál za pádem anglické libry. Jeho spekulace mu vydělaly velké jmění, část z něj investuje do postupné likvidace evropských národních států a do organizování migrační vlny. Loď patřící mezinárodní organizaci Člověk v tísni patří k nejpilnějším v převážení afrických migrantů do Evropy a je za to velmi bohatě financována, což platí i pro českou pobočku vedenou Šimonem Pánkem. Tento bývalý studentský aktivista tak patří k nejmocnějším mužům politického zákulisí.  O jeho schopnostech svědčí i to, jak snadno jeho lidé pronikají do školních zařízení a podílí se na vymývání mozků těch, kteří si teprve utváří vlastní názor. Tlak, kterým na ně i díky povinné účasti na besedách pořádaných v době vyučování působí školení agitátoři ve spolupráci se školním metodikem, který z nějakého důvodu přistoupil na hru zvanou multikulturní výchova, je daleko větší, než by se zdálo.  V podstatě se dá říct, že se bývalá charitativní a uznávaná společnost stala tragickým podílníkem na budoucnosti, jejíž obrysy nejsou nijak pozitivní.

Ideologická příprava mládeže pro život ve světě bez hranic stojí na výrazně levicových myšlenkách. Což platilo pro několik dosud nejhorších světových režimů. Postupná likvidace demokratických principů a návrat k tendenčně vedené výchově připomíná návrat do dob komunistické éry. Na jedné straně profesionální indoktrinace studentů, na druhé obrovská snaha umlčet všechny, kteří se staví nesouhlasně k momentálnímu politickému nadšení z ekonomických migrantů a oficiálního směřování Evropské unie. Zatím nejsme tak daleko, jako u německých sousedů, kde Vás může pro Vaše příspěvky na sociálních sítích vytáhnout z postele ozbrojené policejní komando, ale sledování aktivních autorů je už i u nás drsnou praxí a naprostým narušením soukromí a demokracie. Člověk v tísni patří k nejaktivnějším iniciátorům migrace a zároveň široký záběr aktivit této neziskové společnosti zasahujících i do škol je naprosto nepřípustným precedentem. Je s podivem, že ministerstvo školství umožňuje tuto intervenci do vyučování, aniž by rodiče nebyli informováni (je třeba si přiznat, že velká část rodičů je k tomuto stavu flegmatická, nebo se snaží nedělat problémy sobě a ani dítěti, případně tuto problematiku považuje za nepodstatnou, či ji podceňuje)). Sekulární podstata škol je však definitivně extrémně ohrožena.

Dodatek: Proslulé multikulturní gymnázium Na Zatlance připravilo společně s Člověkem v tísni další program, tentokráte nazvaný Předsudkům stop. Název je hezký, podstata stejná. Multikulturní idea jede.

ZSROJ: inadhled.cz

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoiny na adresu: 35EWdJdRLGMzpydEDjuV7YRhNeCohkXhqH nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

***** Příspěvky čtenářů za měsíc březen 2019: *****

Jan Procházka 500,- Kč, Lubomír Vylíčil 5000,- Kč, Ilja Baudyš 1000,- Kč, Helena Novotná 200,- Kč, Libor Heidler 200,- Kč, Marek Janicko 200,- Kč, Miloslav Zabloudil 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Richard Kovaříček 500,- Kč, Vlastimil Běhan 50,- Kč, Zdeněk Palička 500,- Kč, Marie Kouklíková 500,- Kč, Aleš Berka 300,- Kč, Mgr. Eva Kocábková 1000,- Kč, Pavel Janda 300,- Kč, David Stránský 1000,- Kč, Bc. Hynek Julínek 1000,- Kč, Milan Tahovský 1000,- Kč, Ondřej Vodehnal 200,- Kč, David Bezděk 150,- Kč, Martin Macháček 200,- Kč, Luděk Kurka 200,- Kč, Miroslav Meder 650,- Kč, Robert Schlesinger 1000,- Kč, Vilém Černohorský 150,- Kč, Libor Fránek 50,- Kč, Otakar Matěk 50,- Kč, Eva Bielovicová 300,- Kč, Rudolf Roedling 1000,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč, Irena Mathauser 500,- Kč, Jan Slaba 200,- Kč, Petr Žabička 100,- Kč, Rostislav Jendrejčík 50,- Kč, Tatiana Vráblová 200,- Kč, Alena Fuszteiová 200,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Markéta Frydlová 200,- Kč, Milan Černý 1000,- Kč, Marie Svajdová 200,- Kč, Vojtěch Smrčka 1000,- Kč, Tomáš Klikar 1000,- Kč, Petra Rohlíčková 300,- Kč, Martin Vojtíšek 500,- Kč, Jiří Mondek 500,- Kč, Helena Kominíková 100,- Kč, Michal Horák 666,- Kč, Hana Pekárková 300,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Pavel Michalík 500,- Kč, Jaroslav Borufka 300,- Kč, Rene Grabmuller 2000,- Kč, ing. Jan Dvořák 350,- Kč, Mgr. Jiří Kraus 1984,- Kč, Jaroslav Neuman 200,- Kč, Martina Franzová 1000,- Kč, Jan Traxler 1000,- Kč, Josef Tuček 500,- Kč, Milan Zelina 200,- Kč, Ondřej Svatoň 50,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, František Šmíd 1000,- Kč, Milan Hlaváček 200,- Kč, Šárka Průdková 300,- Kč, Nezn. dárce (poštou) 250,- Kč, Vlastimil Kornas 333,- Kč, Ladislav Matoušek 100,- Kč, Václav Tykvart 200,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Ondřej Svatoň 50,- Kč, Jozef Sykora 249,80 (10 eur), Josef Bílek 200,- Kč, Jan Králíček 1000,- Kč, Jan Cerny 5000,- Kč, Vitesse PSP Ltd. 100,- Kč, Jan Pšenička 400,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, Milena Trulley 300,- Kč, Jiří Chudý 100,- Kč, Martin Reiser 200,- Kč, Josef Bárta 200,- Kč, Milena Trulley 333,- Kč, Zdeněk Poslední 200,- Kč, Miloslav Konopiský 300,- Kč, Jiří Novák 200,- Kč, Roman Martínek 100,- Kč, Hynek Charous 500,- Kč, Zdeňka Jindrová 50,- Kč, Aleš Votruba 250,- Kč, Robert Knopp 126,80 Kč (5 eur), Stanislava Kovaříková 200,- Kč, Hana Tomová 150,- Kč

Celkem za měsíc: 47 492,60 Kč
Vybráno 135.69%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 15 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (32 votes, average: 4,88 out of 5)
Loading...
loading...
politicon-banner
22 komentářů

Napsat komentář: hp Zrušit odpověď na komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
 
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.