future2017
22.9.2020
Kategorie: Exklusivně pro PP, Politika

Nevidí, kdo se nedívá a neslyší kdo nenaslouchá

Sdílejte článek:

PETR BRÁBNÍK/KAREL POHNER

(omlouváme se, ale tento text není optimistický)

Petr
V 90 letech jsi pobýval ve spojených státech a následně jako průvodce a majitel cestovní kanceláře procestoval svět a dokázal z ničeho vybudovat úspěšné firmy. Jako typický vizionář, člen Mensy a investor máš předpoklady k tomu, zodpovědět otázky budoucího vývoje a analyzovat, co mohu jako potencionální politik udělat pro naši zemi.

Karel
V teorii chaosu je popsán tzv. motýlí efekt, který v analogii znamená, že každý člověk, volič a politik může ovlivnit celý chod světa. Záleží samozřejmě na velikosti motýla. Ty jsi výjimečný Petře tím, že jsi odvážný, máš správnou a poctivou vizi a jsi ochoten za ní čestně bojovat a můžeš být tím rozhodujícím článkem v celé pyramidě. Problém je, že poptávka po hrdinech v bezpáteřní společnosti bezbarvých a beztvarých politiků klesá. Lidé se nedokáží podívat pravdě do očí a ignorují jasné signály budoucího kolapsu. Tento fenomén je popsán v mnoha psychologických studiích. Pokud hoří, lidé tomu odmítají věřit. V roce 1935 mnoho lidí tvrdilo, že Němci nás nemohou obsadit, následně po roce 1939 lidé místo útěku dobrovolně nastupovali do transportů smrti do koncentračních táborů. V roce 1948 málokdo utíkal před komunisty a když si uvědomil, co se stalo, už to nebylo možné. Tanky našich spojenců v roce 1968 také většinu lidí „překvapily“. Nyní jsme se přidali k Římské říši v době jejího rozpadu a lidé žijí opět ve vzpomínkách na minulost a nereagují na realitu.

Petr
Existuje možnost zachránit ještě naši civilizaci? V USA začíná občanská válka a mění se základní lidské hodnoty. Západní Evropa nedokáže ochránit své obyvatele před náporem migrace a nepřátelskými ideologiemi. Místo obranných opatření se zavádí cenzura, média třídí informace tak, aby zakryla realitu. A my jsme členy EU, která nás oficiálně odsoudila k příjímání lidí s nepřátelskou ideologii a je jenom otázkou času, kdy k tomu dojde.

Karel
Ano je to tak, jsme v EU s otevřenými hranicemi, kam přicházejí tisíce migrantů. Stát tajně připravuje centra pro jejich příliv a u nás na tuto situaci celá řada lidí reaguje slovy „vždyť tady žádní nejsou, a to se nikdy nestane, oni k nám nechtějí…“ Druhý problém je, že i ti lidé, kteří tuto reálnou hrozbu sdílí, ji nedokáží propojit s politikou. Když se podíváš na předvolební průzkumy, tak většina voličů volí, jako by nejdůležitější problém v naší zemi byl Babiš, ekonomika, Rusko, Čína nebo roušky. Ti lidé volí minulost a emoce, protože média jim je stále zkresleně připomínají a současnost záměrně ignorují. Přemýšlet o budoucnosti bez pochopení současnosti je pak nemyslitelné.

Petr
Setkávám se s mnoha lidmi, kteří jsou znechuceni politikou a slepě akceptují mediální lži. Zejména proto, že ti co nejvíce lžou a mlží, jsou největšími bojovníky s tzv.“fake news“. Jak se v tom mají lidé vyznat a dá se vůbec určit 100% pravda? Existuje návod, jak rozeznat lež od pravdy?

Karel
Pravdu hledají filosofové od starověku. K pravdě se můžeme jen limitě přiblížit, ale abychom mohli pravdu vůbec hledat, musíme být otevřeni všem názorům a pohledům. To je základní předpoklad demokracie a není tomu nic nadřazeno. Nesmí existovat žádné tabu a nesmí být připuštěn žádný zákaz, cenzura nebo omezení mluvit o všem otevřeně. V době socialismu byl svět z mého pohledu jednodušší, existovalo několik sil, které byly reprezentovány státy a bylo možné se tedy v rámci možností orientovat. Dnes je to mnohem složitější, protože zde je mnoho mezinárodních, národních a tzv. „neziskových“ organizací a subjektů a na ně napojených států a médií. Tedy my už nedokážeme jednoduše vidět směry a velikosti těch tisíců vektorů, ale vidíme jen jejich výslednice. A protože si lidé rádi vše zjednodušují, nahrazují tyto výslednice konspiračními teoriemi, čímž jen znepřehlední celou situaci. Tedy jednoduchá odpověď na tvoji složitou otázku je, „nejlepší způsob hledání pravdy je kalibrace událostí, porovnání čísel a činů“. Uvedu příklad. Porovnejme si například rozsah a význam dvou zdokumentovaných událostí, řekněme okupace Československa Německem a rok 1968.

1935 Německo obsadilo ČSR na základě Mnichovské zrady – cca 300 000 mrtvých Čechoslováků, osvobození SSSR a USA, frustrace obyvatelstva – důsledek rok 1948 a nástup další totality.
1968 SSSR a členové varšavské smlouvy obsadili naši zemi na základě zvacího dopisu jednoho křídla komunistů – cca 150 mrtvých, výměna komunistů ve vládě

Aktuální stav: Německo zpochybňuje Benešovy dekrety, SSSR už dávno neexistuje.

Informace v médiích a reakce politiků. O příjezdů vojsk VS a SSSR se v souvislosti s rokem 1968 mluví jako o Rusku a této události je věnována mnohonásobně vyšší pozornost než 300 000 mrtvých. A na druhé straně začínáme mít s médii pocit, že II. světovou válku začali nějací nacisté, nikoliv Němci. Stejně tak je možné porovnat mlčení o odsouzených politicích v Katalánsku, nebo politických vězňů v Turecku a mediální divadlo o lidských právech ve vzdálených zemích…

Druhý způsob, jak hledat pravdu je návrat k ověřeným faktům, na které se obě strany shodnou, a postupné analyzování příčin. Uvedu také příklad. „Naše planeta se otepluje kvůli CO2 a hrozí roztátí ledovců a celosvětová katastrofa“. Odpovědí může být například otázka, proč se Grónsko jmenuje anglicky Green Land (zelená země), jak je možné, že existují přesné mapy pobřeží pólu od dávných mořeplavců a kde se vzala ložiska ropy a plynu v oblasti zamrzlé Arktidy, když vznikaly z bujné vegetace.

Petr
Ale je možné vůbec lidi nějak probudit? Je šance prorazit bariéru každodenního mediálního výplachu mozků? Existuje vůbec nějaká naděje pro svět, Evropu a naši zemi, nebo už jedeme samospádem ke kolapsu? Už kvůli vnoučkovi se mi s tím nechce smířit……

Karel
1Naděje umírá poslední. Ideálním řešením je asi probuzení lidí v USA a Evropě a zvolení statečných politiků, kteří snad dokáží zachránit potápějící se civilizaci. Problémy jsou dva, lidé vychovaní v demokracii a blahobytu nedokáží včas analyzovat přicházející totalitu a až přijde, už není jednoduché cesty zpět. Obyvatelé zemí V4 mají výhodu, vidí totiž apokalypsu EU a USA online, i když už ne v ČT a podvolených médiích. Někteří z nás máme ještě zkušenostmi vytvořený instinkt proti totalitním praktikám a manipulacím z dob socialismu. Teď jde o to, jestli lidé zatáhnou za záchranou brzdu a ve volbách přestanou volit politiky, kteří jsou za eurodotace ochotni zradit i svoji budoucnost a zavaděním cenzury přivedou naši zemi do ekonomické i společenské propasti. Jako nepoučitelný optimista zkusím naznačit optimální cestu. V4 se vzepře destruktivním ideologiím bruselských úřadníků, udrží si svoji ekonomickou sílu odmítnutím smlouvy Green Deal, udrží si svobodu slova a demokracii a v neposlední řadě zachová bezpečnost pro obyvatele svých zemí a striktně odmítne migraci a implementaci nebezpečných ideologii a zvrácené hodnoty. V takovém případě by V4 měla nejenom naději se zachránit před kolapsem, ale naopak by se stala ekonomickým a stabilním srdcem Evropy. Byli bychom útočištěm pro své krajany, žijící v bývalých demokratických zemích a následně bychom mohli poskytnout azyl původním obyvatelům Evropy a USA, kteří by se obávali o životy svých dětí v rodných zemích. Těmto lidem bychom samozřejmě pomohli a oni by přivezli své zkušenosti, znalosti i výrobu a pomohli nám. V4 by byla příkladem pro okolní země, se kterými bychom mohli vytvořit novou zdravou Evropu. V případné válce v daleké budoucnosti bychom byli ekonomicky silným společenstvím na straně svobody, dobra a demokracie.

Petr
Děkuji Ti Karle. Rozhovor to byl smutný. Ale na tahle závěrečná slova by si měli lidi vzpomenout, až vyrazí k volebním urnám. Slibuji, že v Senátu nebo v kraji budu obhajovat pravdu, svobodu a realitu. Naděje ještě stále žije, ale umírá s každou další špatnou volbou!
BBC
https://youtu.be/LMQZ-8rCev4

Mapa
https://neveda.cz/nez-antarktidu-pokryl-led-nekdo-ji-zmapoval-do-nejmensich-detailu?fbclid=IwAR2gMPZqkv3X70lBpgT8NolONxmmC3No3LM1p01zIR4hVq0QGroKg-kYLvk
https://www.ancient-code.com/antarctica-covered-ice-someone-mapped-extreme-precision/
http://geo.fsv.cvut.cz/proj/bp/2011/renata-duchnova-bp-2011.pdf

 

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc leden 2022: *****

RNDr. Richard Čapek CSc. 400,- Kč, Ilja Baudyš 500,- Kč, Miroslav Příkopa 500,- Kč, MUDr. Richard Domín 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Pavel Fila 50,- Kč, ing. Jan Dvořák 500,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Marek Janičko 250,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Jiřina Gyárfásová 1000,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Václav Žižka 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Daniela Frumarová 500,- Kč, Zdeněk Vybíral 1000,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Vlastimil Kornas 111,- Kč, Karel Kubela 100,- Kč, Jiří Stejskal 500,- Kč, Ladislav Adamec 200,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, Jiří Obermaier 300,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Anonym 500,- Kč, Jiří Dobruský 200,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Petra Rohlíčková 111,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Miroslav Hloušek 111,- Kč, Blahomír Skoupý 200,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Pavel Sejrek 200,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, ing. Antonín Zlínský 1000,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Radek Láznička 150,- Kč, Jiří Langr 1000,- Kč

Celkem za měsíc: 16 033,00 Kč
Vybráno 45.80%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 1 637 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (15 votes, average: 4,33 out of 5)
Loading...
17 komentářů

Napsat komentář: Pepa1 Zrušit odpověď na komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-)