19.3.2013
Kategorie: Multikulturní soužití

Neúspěchy multikulturalismu v ČR … Cikáni

Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (11 votes, average: 4,55 out of 5)
Loading...
Sdílejte článek:

STANISLAV JANSKÝ 19/03/2013

 

Západní Evropa bojuje s krachem multikulturalismu. Hořící Paříž, či Londýn jsou jen předzvěst neveselé budoucnosti, která Západní Evropu v souvislosti s neasimilovanými přistěhovalci ještě nejspíš čeká. U nás se mnozí tváří jako, že se nás to netýká. Přitom CR byla jednou z  prvních evropských obětí onoho pochybného „multikulturního obohacování“.

1) První vlna multikulturalismu v Evropě – Cikáni v ČSR

 

Politicko korektní média a některé „neziskovky“ občas účelově šíří dojem, že čeští Cikáni jsou součást naší společnosti již od středověku. Není to úplně pravda. Zlomem v historii pobytu Cikánů na území Čech a Moravy byla druhá světová válka a s ní spojené socialistické (1) běsnění. Masové vyhlazování přežilo necelých 600 Cikánů, vesměs mužů. Většina současných „českých“ Cikánů se k nám přistěhovala až po roce 1945. Již v roce 1947 žilo na území dnešní CR 16752 Cikánů. Kde se vzali? Za tím logicky nestála vysoká natalita, ale přistěhovalectví.

 

2) Komunistické sociální experimenty a la dnešní přistěhovalectví

 

Komunisté lákali Cikány na práci do opuštěných Sudet. Představa byla, že oni Cikáni nahradí odsunuté německé obyvatelstvo. Cikáni však komunistům mnoho radosti nedělali, žili jako po staletí  a rozhodně se z nich nestali “jiní Němci”. Komunisté se rozhodli i zde praktikovat sociální inženýrství obvyklé pro onu dobu. Vše v souladu s touto tezí. “Socialistické státy, které vycházejí z marxistického chápání společenského vývoje, řeší cikánský problém v souladu s dialektikou, proto je proces změny způsobu života Cikánů procesem.. ,jehož cílem je likvidování všech sociálních a kulturních rozdílů..” Příkladný byl zákon č 74 z roku 1958 “nařizující trvalé usídlení kočujících osob”.

 

V praxi to znamenalo asi toto. Problém s Cikány byl považován za problém třídní. Tj. na vině nebyli Cikáni, ale “vykořisťovatelská” společnost. Problém měl tedy pomocí přestěhování Cikánů do míst obývaných dělnickou třídou (běžnými Čechy)  sám vymizet…to alespoň byla představa na počátku 50, let. Cikáni byli houfně lákáni ke stěhování do Čech a na Moravu. Ty jim komunističtí agitátoři líčili jako země zaslíbené a medem oplývající. Nicméně jako vždy narazily ideály sociálních inženýrů na realitu…. Cikáni se nejenom neasimilovali, ale naopak pokračovali ve svém tradiční způsobu života. Veškeré dary od “společnosti” chápali jednostranně a o asimilaci neprojevovali žádný zájem. Naopak způsobovali nemalé problém tradičním obyvatelům. ( kriminalita, velmi nízké kulturní, sociální a hygienické návyky atd)

 

Po jistém intermezzu spojeným s “pražským jarem” přišla v 70. další vlna sociálního inženýrství. Tentokrát sestěhování Cikánů do větších celkům bez ohledu na rodinné vazby a tradice. Typickým příkladem může být sídliště Chánov z roku 1978. Soužití s většinou se díky nepřizpůsobivosti Cikánů postupně zhoršovalo. Komunistický režim si již přestal vědět s Cikány rady a snažil se je uchlácholit dávkami (a tolerováním  předstírání práce). Kritiku a obavy většinové veřejnosti tlumil pomocí informačního vakua a případné represe. Od 70. let se tedy datuje éra Cikánů plně závislých na státu.

3) Rok 1989 znamenal jen pokračování komunistického sociálního inženýrství pod vedením “agentů” pravdy a lásky. Uplácení dávkami a politicky korektní lhaní.

 

Rok 1989 tento trend jen akceleroval. Stále více Cikánů na sociálních dávkách a nárůst kriminality, částečně živený další cikánskou imigrací ze Slovenska, Maďarska  a Rumunska. S rokem 1989 se bohužel postupně vyrojila hejna levicových intelektuálů (Někdy se jim s despektem říká agenti pravdy a lásky), kteří si z „ochrany“ menšin/Cikánů udělali celoživotní zaměstnání a doslova si libovali v teroru většinové společnosti. Politická korektnost a multikulturalismus se postupně stala agendou dne.

 

Kdo s ní z objektivních důvodů nesouhlasil, stal se hned terčet nechutných mediálních útoků a často i zásahů státní moci. Každý, kdo poukazoval na skutečný stav věcí, byl označen za rasistu a fašistu a vláčen v politicko korektních médiích. K Cikánům se i nadále přistupovalo “třídně”. Vinou za jejich stav bylo  údajné “sociální vyloučení” ze strany většinové společnosti. Ti “odvážnější” ukazovali na nízké vzdělání Cikánů. (Na vině ale byla jak jinak opět “společnost”, která jim ho údajně neumožnila). Politici a byrokraté v EU se předháněli a dodnes předhánějí v sypání peněz do různých “Romských NGO”. Média a romské NGO si vymýšlela dojemné příběhy integrovaných Cikánů, které měly potvrdit správnost nastoupeného trendu a přilákat další peníze. Výsledek byl typický pro multikulturalismus… Z Cikánů se stala menšina většinou na dávkách, zcela neintegrovaná, problematická s vysokým podílem na kriminalitě.

 

Shrnutí: Z Cikánů se “Češi” nestali…. Přestaňme plýtvat penězi!

 

Nalijme si čistého vína. Sociální inženýři zkusili za posledních 60 let úplně všechno a všechno selhalo. Cikáni zůstali Cikáni a s většinovou společností nemají (a nechtějí) mít nic společného. Integrace, či asimilace zkrachovala při všech pokusech. Neexistuje žádná emancipovaná cikánská elita, která by se postupně asimilovala a ukazovala cestu ostatním.Těch pár vzdělaných Cikánů si ze svého původu udělalo business, kde za “gadžovské” peníze (tj peníze nás daňových poplatníků) „dělají“ v různých NGO Cikány. Pár se jich rovněž uchytilo v mediích, většinou těch veřejnoprávních, kde opět jejich hlavní kvalifikací je jejich původ. Nebo znáte někdo cikánského doktora, inženýra, či účetního, nebo kompetentního novinového komentátora….? Všechno to stálo miliardy a efekt žádný…

 

Tradičně tolerantní české společnosti ale již došla se současným stavem trpělivost. Miliardy projedené na dávkách, miliardy promrhané různými spolky (Romea, agentura pro sociální začleňování atd) a různé vládní „koncepce“  nic nepřinesly a nemají nadále smysl. Rostoucí cikánská zločinnost pak oprávněně vzbuzuje obavy veřejnosti.

 

Pilířem řešení musí být naprostá změna přístupu. Za špatný život Cikánů mohou primárně oni sami a nikdo jiný! Přestaňme si lhát  a dělat z nich dělat oběti (imaginární) zvůle “většiny”. Pouze oni sami  mohou vlastním přičiněním svůj život zlepšit! Nikdo jiný to za ně neudělá. Možností mají v tolerantní české společnosti dost. Tímto je potřeba začít a od tohoto bodu lze odvíjet smysluplné řešení!

 

Etničtí Češi (ten výraz jsem si vypůjčil na serveru www.romea.cz , který vřele doporučuji k návštěvě, aby jste viděli, kde končí vaše daně, které vám vláda ještě zvýší….)  již mají různých šílených cikánských začleňovacích experimentů za ta léta dost a žádné další si nezaslouží!

 

Pokud ale existují etničtí Češi, kteří chtějí Cikánům pomáhat. Výborně! Nikdo jim nebrání, aby tomu věnovali svůj čas a své peníze….případně se mohou mezi Cikány odstěhovat a tam konat ono dobro…

 

P.S.Většina Cikánů  má české občanství a budeme se tedy muset smířit s tím, že tu zůstanou. Žádný cikánský stát neexistuje, Cikáni prostě nemají kam jít. Hledání řešení cikánské problematiky tedy musí probíhat v rámci naší země a demokratickými prostředky (například důsledné vymáhaní dodržování zákonů, či jejich stejná platnost pro všechny, je k překvapení některých “PC chytráků” čistě demokratické řešení, nikoliv rasismus a xenofobie…).Prvotním předpokladem ale je přiznat si pravdu a vymanit se z pekla lhaní politické korektnosti. Proto Cikáni jsou Cikáni a žádní “Romové” (mají snad něco společného s Řimem?), stejně jako tlustí jsou tlustí a né “prostorově výrazní”…. ostatně, když hraje v Praze třeba Fanfare Ciocarlia (cikánská kapela z Rumunska), tak jdou také všichni na Cikány a ne na “Romy”…:-), Vzhledek k tomu, že se Cikáni u nás na Žižkově sami nazývají Cikáni a nikoliv “Romové”, tak bych soudil, že to slovo žádné negativní konotace nemá…

 

Berme to ale současně jako velké memento a české občanství raději moc cizincům nerozdávejme!

 

Charitativní práce mezi Cikány by se měla přenechat charitativním organizacím, které nejsou financovány z veřejných zdrojů. (osobně bych preferoval křesťanské spolky, ty jsou jedny z mála, kdo to myslí s pomocí druhému vážně….)

 

Autor žije s přestávkami na pražském Žižkově a má tedy se soužitím s menšinami (Cikáni, Vietnamci atd) velmi bohaté osobní zkušenosti. (Na rozdíl od různých pseudohumanistů, kteří žijí v luxusních bělošských čtvrtích a poučují odtamtud ostatní o toleranci….)

 

1)      Fašismus bývá občas účelově označován za “pravicové” hnutí, což je nesmysl. Bylo to hnutí socialistické (i když národně a proti marxistické) a jeho čelní představitelé se považovali za socialisty a jimi budované společnosti měly všechny prvky socialismu. (A. Hitler – Německo, B. Mussolini- Itále atd)

 

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoiny na adresu: 35EWdJdRLGMzpydEDjuV7YRhNeCohkXhqH nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

***** Příspěvky čtenářů za měsíc listopad 2018: *****

Jan Procházka 500,- Kč, MUDr. Ilja Baudyš 1000,- Kč, Václav Tykvart 200,- Kč, Milan Tahovský 1000,- Kč, Vít Fortelka 2019,- Kč, Helena Novotná 200,- Kč, Ivanka Trávníčková 300,- Kč, Jan Slaba 100,- Kč

Celkem za měsíc: 5 319,00 Kč
Vybráno 15.19%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
Sdílejte článek:
loading...
politicon-banner
6 komentářů
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.