marcuse
22.5.2021
Kategorie: Historie

Neomarxistický plán zničení civilizace

Sdílejte článek:

COM/NZL

V roce 1965 vydal neomarxista Herbert Marcuse esej s názvem  Represní tolerance  ( Repressive Tolerance ), v níž představil nový plán marxistické revoluce – postupné zničení západní civilizace na základě zkreslené představy tolerance. Tento plán se v té době jevil jako utopický, ale nyní je zřejmé, kolik z jeho cílů se podařilo splnit díky enormním zdrojům, které pro tento účel byly a stále jsou vynakládány.

” Tolerance je samoúčelná, ” píše na úvod Marcuse a pod touto zástavou se vede marxistická ofenzíva už celá desetiletí.

” Tolerance” podle marxistické dialektiky

Tolerance je relativní pseudohodnota, která se stává dobrou nebo špatnou podle toho, co se toleruje. Marcuse ji však považuje za vnitřní hodnotu (což už je svévole), ale co je horší, tento pojem podrobuje zvrácené manipulaci. Používá k tomu marxistickou dialektiku, která anuluje logiku a všechny jevy rozděluje do dvou protikladných kategorií: progresivní (které je třeba ze zásady podporovat) a reakční (které je třeba odsoudit a zničit). Na tomto základě Marcuse dospěl k závěru, že “racionalita rozlišování mezi pokrokem a reakcí může omlouvat politicky motivovanou, silně diskriminační toleranci (a) zmaření liberální víry v svobodnou a rovnocennou diskusi (…).” Marxistické  areopagy naznačují, což je progresivní (nebo kdo je progresivní) a co je reakční a poskytují směrnice pro očividnou marxistickou diskriminaci maskovanou jako “diskriminační tolerance”, která zná dva druhy – “represivní toleranci a osvobozující toleranci”.

” Osvobozující tolerance” nebo tolerance lži

Její definice je brutálně upřímná: ” Osvobozující tolerance znamená intoleranci vůči pravicovým hnutím a toleranci k hnutím levicovým. “Existuje ještě tvrdší podmínka” přestat tolerovat pravicové hnutí dříve, než začnou jednat, nutná je netolerance vůči myšlenkám a názorům “. Jak to poznáme? Už roky vidíme, jak se tento teoretický sémantický masakr pojmu tolerance promítá do praxe “liberální” demokracie. Existují další pokyny jak prakticky využít tuto “toleranci”. ” Diskriminační tolerance ve prospěch progresivních tendencí by byla stejně důležitá jako oficiální podpora podvratné činnosti. “Příkladů takové propagace je až-až.

Například v USA – podpora Demokratů pro BLM a v Polsku – podpora strany prosazující excesy LGBTQ. A pak pokyny pro vzdělávání: ” Obnova svobody myšlení může vyžadovat nové a přísná omezení ve výuce av jiných činnostech ve vzdělávacích institucích, které svými metodami a koncepcemi slouží k tomu, aby uzavřely mysl do hranic etablovaného univerza diskurzu a chování “, omezení proto mají vztahovat na školy sloužící normálnímu vyučování a výchově, protože Marcuse je chce zrušit a nahradit marxistickou indoktrinaci. ” Obnovení takové svobody, ” pokračuje, ” by také znamenalo netoleranci vůči vědeckému výzkumu. “Jak vidíme, Marcuse měl ve svých plánech i netolerantnost a despotismus, které v současnosti vládnou v akademickém světě.

” Represní tolerance”, tedy ta skutečná

Tak vypadá teorie a praxe osvobozující tolerance. Represivní tolerance je její opakem: ” V trvale zakořeněných liberálních společnostech Anglie a Spojených států je svoboda projevu a shromažďování zaručena dokonce i radikálním nepřítelem společnosti, pokud neprojdou od slov k činům, od řečí ke konání. “Díky této skutečné toleranci mohl Marcuse v roce 1965 napsat svůj plán na zničení civilizace a dožít se 81 let, aniž by byl za to pronásledován. On však právě tuto skutečnou toleranci nazývá “represivní tolerancí”, protože, jak říká, ” tento druh tolerance posiluje tyranii většiny, proti níž protestovali skuteční liberálové, ” čili Marcuse. “Skuteční liberálové” z EP protestující proti polské demokracii dělají totéž, když dokazují, že vyrostli na Marcusovi.

Lži-tolerance jako nástroj destrukce

Marcuse však této lži-toleranci, kterou plánoval, připisuje mnohem závažnější roli, než pouze zavírání úst politickým oponentům a boj proti demokracii. ” Tolerance vyžaduje netoleranci vůči panujícím politikám, postojům a názorům a akceptaci politik, postojů a názorů, které nejsou legální nebo jsou zakázány. “Píše se rok 1965. Marcuse vztahuje tato slova na tehdejší Anglie a USA (a možná i některé další západní země). Samozřejmě, nejsou dokonalé, ale v dějinách lidstva těžko najít země, které by byly stejně prosperující, dodržovali zákony a dbali o člověka a jeho práva. Je tomu tak proto, protože se v nich kumulují výdobytky západní civilizace a “panující politiky, postoje, názory” slouží k ochraně tohoto dědictví, toho, co je považováno za dobré, hodnotné a hodné ochrany.

Marcuse doporučuje zaujmout netolerantní postoj právě proti těm “politikám, postojům a názorům”, které slouží k ochraně těchto nejvzácnějších dober. Toto je zřejmý recept na zničení společnosti. Nebo spíše jde o poloviční předpis, protože některé “politiky, postoje a názory” jsou v těchto “liberálních společnostech” zakázané nebo potlačovány. Jsou to ty, které jsou považovány za rizika ohrožující blahobyt státu a občanů. Právě tyto “politiky, postoje a názory”, které ohrožují stát a občany, Marcuse přikazuje tolerovat.

Obě poloviny Marcusova receptu tvoří program úplného zničení státu, přesněji celé naší civilizace, protože Marcuse po ničem jiném ani netouží. Jeho program je založen na jednoduchém obrácení pólů dobra a zla: netoleruje to, co je dobré pro společnost, a tolerovat, což je pro ni špatné a destruktivní. Realizace takového plánu by například znamenala propuštění zločinců z vězení a zavírání čestných lidí; otevření země nepříteli a boj proti jejímu obráncům; podporu podvratné činnosti a obtěžování policie; demoralizující programy ve školách a trestání rodičů, kteří proti nim protestují.

sémantické manipulace

Není to plán, který je třeba realizovat hned … Vyžadovalo si to desetiletí trvající znevažování toho, co je dobré a budující, a prosazování toho, co je špatné a destruktivní. Pro získání alespoň částečného společenského uznání bylo potřeba otupit množství lidí. Pro tento účel Marcuse připravil program sémantické manipulace: ” Logika tolerance zahrnuje racionální rozvoj významu slov a vylučuje uzavření (jejich) významu. “Považoval” mentalitu, pro kterou jsou dobro a zlo, pravda a lež předem definované “, za nepřijatelnou, kterou je třeba změnit. Slova proto měly být “otevřené” av případě potřeby měli měnit význam. Díky tomu bylo zlo představovány jako dobro a dobro jako zlo, o čemž bylo přesvědčeno dostatek lidí, aby svými hlasy podpořili program destrukce.

nový proletariát

V boji proti “tyranii většiny”, jak Marcuse označil demokracii, mají menšiny zvláštní úlohu. ” Tolerance (…) za panujícího stavu tyranie může získat většinu pouze vytrvalým úsilím radikálních menšin usilujících přemoci tuto tyranii pracujíc na vytvoření nové svobodné a suverénní většiny. Jde o netolerantní menšiny, agresivní netolerantní a zlobivé vůči pravidlům chování, které tolerují ničení a útlak. “V konečném důsledku je údajný útlak údajně utlačovaných a bezmocných menšin základem pro zbavení většiny jejích občanských práv. ” Je třeba pomáhat malým a bezmocným menšinám (…). Jejich další existence je důležitější než zachování zneužívaných práv a svobod, které zaručují ústavní práva těm, kteří tyto menšiny utlačují “(tzn. Většiny). Zároveň objasňuje, že “výkon občanských práv těmi, kteří je nemají “(těmito menšinami),” v zásadě požaduje odnětí občanských práv těm, kteří jim brání v jejich uplatňování “(tzn. většině).

” Racionální lidé” jako noví bolševici

Nejdůležitějším ze zrušených občanských práv je právo na výkon demokratické vládní moci. “Boj o toleranci” tak jednoduše slouží k svržení demokracie. Vládu však nepřebírají “bojovné netolerantní menšiny”, které se ukáží jako krmivo pro děla. “Liberál”, jak o sobě píše Marcuse, “požaduje vládu Rozumu jako moci nejen intelektuální, ale i politické. Proto v Marcus koncepci (po vzoru Platóna a JS Milla) ” se každá racionální lidská bytost účastní diskusí a rozhodování – ale pouze racionální lidská bytost “, avšak podle jeho přesvědčení ” by šlo o skutečně malý počet a nemuseli by to nutně být voleni zástupci lidu “.

Jak vidno, celý Marcusův projekt, sociální destrukce, žonglování a podvádění s tolerancí a nakonec “pomoc” menšinám, mají všechny jeden cíl: svržení demokracie a nastolení totalitní diktatury “inteligentních lidí” – nových bolševiků podobných Marcusovi. A protože vidíme, že tento plán se realizuje, můžeme očekávat takové finále. Pokud ho dopustíme.

  • Niezalezna.pl
Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc září 2021: *****

ing. Jan Dvořák 500,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Marek Janicko 200,- Kč, Rudolf Roedling 500,- Kč, Pavel Burget 200,- Kč, Pavel Jurášek 100,- Kč, Robert Schlesinger 100,- Kč, Alena Albrecht 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Zdeněk Vybíral 1000,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Dr. Ilja Baudyš 1000,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Karel Kubela 83,- Kč, Jiří Obermaier 300,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, Anonym 100,- Kč, Milan Tahovský 1000,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, Jiří Cígler 250,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Anonym 200,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Jana Slabá 100,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, L. Skrobacek 149,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Jan Petr 300,- Kč¨, František Vrána 50,- Kč, Arpád Krausz 250,- Kč, ing. arch. Marie Tachezyová 200,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, ing. Jiří Klumpar 100,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč

Celkem za měsíc: 13 432,- Kč
Vybráno 38.37%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 5 424 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (18 votes, average: 4,06 out of 5)
Loading...
52 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-)