26.12.2014
Kategorie: Společnost

Neomarxistický feminismus rozvrací rodiny a plodí bezdomovce

Sdílejte článek:

LUBOMÍR BOUŠE 26|12|2014

Ze socialistické Evropské unie k nám nechodí jen nesmyslná nařízení tamějších úředníků způsobující krok za krokem naše zaostávání, ale i daleko sofistikovanější „pošta“. Důsledkem našeho polistopadového volání Zpátky do Evropy jsme dokořán otevřeli dveře a okna i západním levicovým ideologiím typu feminismu, homosexualismu, multikulturalismu, klimaalarmismu a dalším agresivním bludům, které mají za cíl náš tradiční spořádaný život rozložit a do základů rozvrátit. Koukněme blížeji na první z nich – neomarxistický feminismus.

Feminismus tady byl samozřejmě ještě dávno předtím, než jsme se my všichni žijící narodili, a to už v 18. a 19. století, ale tehdy se mu říkalo ženské hnutí. Za zakladatelku tzv. liberálního feminismu je považována Američanka Betty Friedan, která publikovala roku 1963 knihu Feminine Mystique. Starší si ještě vzpomenou na květinové děti v 60. letech v USA, tzv. hippies, studentské revolty v západní Evropě, apod., kde feminismus prosazující jakési blíže nespecifikované „osvobození ženy“ hrál významnou roli.

Od počátku sedmdesátých let začala tato levicová ideologie – evidentně nekompatibilní s našimi národními tradicemi – zvedat hlavy, což se projevovalo poměrně znatelným nárůstem rozvodů manželství, počtu nemanželských či jinak bezprizorních dětí a zvyšujícím se počtem nešťastných dětí a rodičů. Nikdo tomu tehdy nějakou zvláštní pozornost stále nevěnoval.

Po Listopadu 89 se levicové ideologie feminismu jako sobě bytostně vlastní chopila sociální demokracie. To už začalo přituhovat. Objevila se jména jako Wolfová, Čurdová, Gajdůšková a další. Zákeřnému feminismu ale nebyly ušetřeny ani další politické strany, o čemž svědčí jména Langšálová, Hanáková, Parkanová (TOP 09), Filipiová (ODS). V současnosti se politicky a ekonomicky výnosným otázkám šovinistického feminismu a s ním koexistujícího homosexualismu věnují vedle dalších zejména sociální demokraté Dienstbier ml. a Marksová-Tominová. Feminismus se stal jednou z nosných ideologií neomarxismu, na němž je založena i současná Evropská unie, jak dokládají snahy jejích činitelů prosazovat m.j. nedemokratické ženské kvóty ve vedeních akciových společností.

Na nesnášenlivé feministické ideologii je postavena i činnost českých tzv. orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Pro neinformované jde o jakousi českou variantu dnes často nechvalně frekventovaného a v podstatě ryze nacistického norského Bernavernetu. Přítomnost feminismu až feminacismu se týká i soudního svěřování dětí do výchovy po rozvodu a rozchodu rodičů vykonávaného českými opatrovnickými soudy. V obou těchto státních orgánech nalezneme prakticky 100 procentní penetraci ženami. Rozhodující bašta feminismu se shromáždila na Ústavním soudě, kde svými protiústavními rozhodnutími vedle dalších ničí lidem životy ústavní soudkyně Formánková a Židlická a další. Sociální pracovnice obcí a krajů a opatrovnické soudkyně soudů všech stupňů jsou téměř bez výjimky praktickými vykonavatelkami ideologie feminismu na našem teritoriu. Všechny tyto antihumánní instituce jsou nezpochybnitelnými pevnými základnami na ně navázaného rozvodového byznysu, jehož podnikatelský záměr a z něho plynoucí bezrizikové zisky vycházejí z principu, že žena-matka bere všechno a muž-otec je zcela bezprávným účastníkem a občanem na úrovni plemenného dobytka.

Podívejme se teď blížeji na protipól feministek, a to bezdomovce, které každodenně potkáváme v ulicích našich měst. Není třeba žádné zvláštní statistiky, abychom sami věděli, že drtivou většinu bezdomovců tvoří muži. Zeptáme-li se jich, jak se ocitli na ulici, zazní unisono : oženil jsem se, potom se manželka se mnou rozvedla, připravila mne o děti, o bydlení, zavřeli mě, neměl jsem peníze na placení výživného a pak si to každý dokáže domyslit. Mnozí vnímají současnou neúprosnou realitu, kdy se prakticky polovina manželství rozvádí. Statisticky platí, že zhruba 2/3 žalob o rozvod manželství podávají ženy, přičemž není nutno mimořádné úvahy, že ze zbývající 1/3 je mnoho mužů k rozvodům vyprovokováno právě jejich manželkami. Celá řada lidí žije líbivými pohádkami, že pán středního věku si „narazí“ mladou slečnu a starší manželku i s dětmi opustí. To už ale dávno neplatí a když, tak v sotva pouhých procentech na prstech jedné ruky. Dnešní rozvody manželství manželkami-podnikatelkami s lidským neštěstím jsou součástí sofistikovaného mohutného rozvodového průmyslu obnášejícího roční obrat kolem 10 miliard korun. S tím ovšem, že pro muže zůstanou pouze vybílené společné domácnosti, manželkami vyrabované bankovní účty, matkami popuzené děti, nezákonné kriminály, exekuce, bezdomovectví, hlad, chudoba, sociální vyloučení, psychické nemoci, sebevraždy.

Český rozvodový systém je monopolním působením feministek nastaven a praktikován tak, že výlučným „majitelem“ dítěte je matka, která sama dle svého uvážení rozhoduje, zda vůbec a kdy se otec dětí s nimi smí setkávat, přičemž o nějaké rovnoprávné výchově zaručené naší ústavou se samozřejmě vůbec hovořit nedá. Tak tomu celou řadu let chodí následkem činnosti vpředu řečených orgánů sociálně-právní ochrany dětí zavedených socialisty zákonem z roku 1999. Tyto instituce metodicky patří do resortu práce a sociálních věcí nyní pod vedením sociální demokratky Marksové Tominové. Pracovnice zmíněných úřadů jako ustanovené opatrovnice nezletilých dětí rozvodovým soudkyním (99 % rozvodových soudců jsou opět ženy) zásadně a nikdy jinak navrhují, aby dítě bylo do výchovy při rozvodu nebo rozchodu rodičů a po něm svěřeno zásadně matce a otci stanoveno co nejvyšší výživné.

Státní systém je dokonce tak zvrácený, že sociální pracovnice časté záludné únosy dětí matkami z dosavadních společných domácností kryjí a za účasti zhruba stovky participujících agresivních ženských organizací otcům ve výchově svých dětí zuby nehty brání. Jako doplňková a nepřekvapující informace budiž připomenuto, že veškeré ženské organizace jsou štědře dotovány z rozpočtu právě ministerstva Marksové Tominové. Z nemnohých mužských a otcovských organizací zatím ani jediná nedostala ani korunu.

Levicovými feministkami zmanipulované ženy jsou názoru, že je pro ně výhodnější se rozvést, manžela vykopnout z domu a dítě i se společným majetkem si ponechat jen sama pro sebe. To platí ale v ideálním a velice humánním případě, pokud manžel a táta rodiny neklade odpor a bezdomovcem i bezprizorním otcem se stane dobrovolně.

Jedním z celé řady feminismem postižených tátů a manželů, který tento názor nesdílel, je i pan František z jednoho nejmenovaného města. Jeho tragickým osudem se budeme zabývat příště.

 

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc leden 2022: *****

RNDr. Richard Čapek CSc. 400,- Kč, Ilja Baudyš 500,- Kč, Miroslav Příkopa 500,- Kč, MUDr. Richard Domín 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Pavel Fila 50,- Kč, ing. Jan Dvořák 500,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Marek Janičko 250,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Jiřina Gyárfásová 1000,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Václav Žižka 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Daniela Frumarová 500,- Kč, Zdeněk Vybíral 1000,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Vlastimil Kornas 111,- Kč, Karel Kubela 100,- Kč, Jiří Stejskal 500,- Kč, Ladislav Adamec 200,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, Jiří Obermaier 300,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Anonym 500,- Kč, Jiří Dobruský 200,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Petra Rohlíčková 111,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Miroslav Hloušek 111,- Kč, Blahomír Skoupý 200,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Pavel Sejrek 200,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, ing. Antonín Zlínský 1000,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Radek Láznička 150,- Kč, Jiří Langr 1000,- Kč, Jaroslav Vlk 100,- Kč, Arpád Krausz 250,- Kč, Marie Tachezyová 200,- Kč, Anonym 333,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, ing. Jiří Klumpar 100,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč, V. Trulley 333,- Kč, Věra Holá 200,- Kč, Aleš Votruba 250,- Kč, Zdeňka Jindrová 50,- Kč, Pavel Burget 200,- Kč, Zdeňka Horníčková 200,- Kč, Miroslav Andreska 500,- Kč, Dagmar Sokolová 200,- Kč, Jiří Sika 100,- Kč, Vladimír Janeček 100,- Kč, Petr Hučín 50,- Kč, Marie Kouklíková 500,- Kč, Ladislav Konopka 300,- Kč, Miroslav Zatřepálek 100,- Kč

Celkem za měsíc: 20 399,00 Kč
Vybráno 58.28%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 254 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (12 votes, average: 4,83 out of 5)
Loading...