the-dental-scheme-726511_960_720
27.3.2016
Kategorie: Společnost

Nemožné je jen to, čeho jsme se neodvážili!

Sdílejte článek:

OLDŘICH LUKÁŠ 27|03|2016

Jedním z nejmocnějších nástrojů zničení civilizace se stala chamtivost; jako rakovina se šíří celým světem. Jejím otcem je finanční sektor, matkou nezřízená chtivost a absolutní bezohlednost. Ve jménu chamtivosti je vše, co nepřináší rychlý zisk (na úkor kohokoliv), bezcenné.

Žijeme v období nejrychlejšího technologického rozvoje, ale díky chamtivosti též v epoše největší devastace hodnot prověřených generacemi našich předků. Řítíme se na dno morálně-etické propasti, pleníme duši svou i národní, spolu se svědomím rozdupáváme vyšší principy mravní (etiku) – úctu, pokoru, skromnost, soucit, lásku a moudrost, ignorujeme zákony života. Rozvíjíme rozum a ničíme srdce, vykrmujeme ego a mrzačíme duši.

Historie tisíce let marně varuje lidstvo, že moc bez ducha (odpovědnosti a ohleduplnosti) produkuje ducha bezmoci, chytrost bez ducha (etických hranic) vede k vládě podvodníků, spravedlnost bez ducha (etiky) k zotročení spravedlivých, technologie bez ducha (účel světí prostředky) k technokracii … a to vše k vládě nového světového pořádeku. Moc neřízená (neregulovaná) žádnými etickými mantinely se rychle zvrhává v moc nezřízenou, rozkládá ducha společnosti a vede k zániku celých civilizací.

Cílené rozbíjení současné společnosti nadále graduje. Kořeny lidství a vazeb k národu jsou amputovány, generují se nesmyslné antagonismy, které postupně staví každého proti každému. Nikoliv náhodou máme tak úděsně roztříštěnou politickou scénu, kdy se všichni řídí heslem: „Když ne já, tak nikdo!“ Bohužel, odvěký nositel duchovnosti, smíření a sounáležitosti – katolická církev, v tomto směru naprosto selhává; její chamtivost nezná mezí a vše nasvědčuje tomu, že její největší podraz na lidstvo, kdy své tělo prodá jako nevěstka Světovládě, je už velmi blízko.

Neomezená moc morálně nemocných mocných se stává prokletím bezmocných a přivádí lidstvo k rozcestí, kde si bude muset zvolit jednu ze dvou cest: transformaci samotných základů společnosti v harmonii se zákony života, nebo zánik tradiční euro atlantské kultury, ne-li celé civilizace.

Balancujeme na hraně smrtelně nebezpečné propasti po tisíciletí naplňované temnými energiemi, negativními myšlenkami, destruktivními emocemi a nehezkými činy. Osvícené duše ji nazývají karmou lidstva. Pokud ji společnými silami nepřekleneme, stáhne nás do temnot plných utrpení, jaká si dnes ani nedovedeme představit.

Každé poselství beznaděje se však může stát největší nadějí, pochopíme-li hlubší souvislosti. Současnou epochou, kterou mnozí nazývají Armagedonem, můžeme projít opravdu rychle a beze ztrát. Ti, kteří vidí dál než ostatní, už poznali, že na druhé straně oné pomyslné propasti je ukryt poklad všech pokladů – země plná lásky, světla, moudrosti, radosti a štěstí, bájná Země úsměvů. Všichni, kterým média nevygumovala mozek a chamtivost nevyrvala srdce, touží se do ní dostat. Jenže jak?

Abychom mohli vstoupit do oné země zaslíbené, země v dědictví nám dané, musíme postavit most. Most, který spojí nejen oba břehy, ale především nás samotné. V tomto smyslu jde doslova o most přes minulost. Tak jedinečnou stavbu však nikdo nedokáže postavit sám. Každý musí udělat kompromis, harmonicky spolupracovat, víc dávat než brát, dělat víc pro celek než pro sebe. Jednoduché, říkáte? Bylo by, kdyby proti nám nestál nepřítel nad jiné mocný – egoismus (a jeho dítka – chamtivost, ješitnost, kariérismus, závist, nenávist, agrese, sebestřednost aj.). Nezbavíme-li se ho, nepostavíme nikdy nic! Musíme tudíž nejprve postavit vnitřní most ke své vlastní duši a projít branou částečné vnitřní transformace, řekněme – vyššího poznání, abychom si uvědomili, jak moc jsme všichni propojeni, jak moc se vzájemně potřebujeme.

Pokud to vše zvládneme, čeká nás odměna, kterou dnes nedokážeme docenit. Hluboká individuální i celonárodní proměna totiž vytvoří zázrak všech zázraků: Homo sapiens postoupí do vyšší úrovně a změní se v Homo empaticus. Jde o krátkou, leč naprosto klíčovou epochu všech věků. Probudí se v nás Blaničtí rytíři a v popelu spálené země se znovu zrodí národní Fénix, aby vzlétl k výšinám dosud nevídaným. Mystériem dnešních dnů se tedy stává zrození nového v lůně starého, obrození a rozvoj vědomí našeho, národního i celého lidstva.

V tomto smyslu se můžeme stát příkladem pro celý svět. Neboť jsme kapičkami individuálního vědomí, které se spojují do řek národního vědomí, a ty napájejí oceán světového vědomí. A pokud toto vědomí bude naplněno světlem a láskou, stane se čímsi větším – svědomím civilizace! A jaké bude svědomí světa, takový svět bude a tak budeme také žít.

Jediné, co k takové proměně naší společnosti naléhavě potřebujeme, jsou nezištní nositelé nové politiky lidství a empatie, jejichž duchovní a etická dimenze přesahuje o několik řádů obvyklý standard běžného „moderního“ politika, lidé plní lásky, moudrosti a pokory, pro něž svědomí, pravda a služba národu jsou zákonem nejvyšším. Jak je poznáme? Jak zjistíme, že opravdu chtějí sloužit všem a nikoliv jen svým kontům? Inu, jako vždy – podle emocí, myšlenek a hlavně činů! Přesněji – podle světla a lásky v nich obsažených. Tedy podle všeobjímající moudrosti od Boha jim dané a životními zkušenostmi v lekcích bolestných vykované.

Politická korektnost a uhlazené bezobsažné žvásty nikdy náš život neobohatí; jsou dobré nanejvýš k odhalení skutečných parazitů. Počítejme však s tím, že jakmile se světlo nositelů nové politiky rozzáří, svět stínů se okamžitě pokusí zahalit je tmou pomluv a intrik. Přílišná tma však paradoxně cestu světlu otevírá. Neboť světlo přivolává stíny, ale tma touhu po světle. Otevřeme-li takovýmto lidem cestu do čela společnosti, prostoupí jí zvláštní chvění; pak přijde velké probuzení a něco, co nás na vždy změní. A náš svět, jak dnes ho známe, v ráji tom již nepoznáme. Spojujme, přátelé, i zdánlivě nespojitelné, abychom spojenými silami porazili spojence zla! 

Nemožné je jen to, čeho jsme se neodvážili! Hranice možností si stavíme jen my sami! Amatéři postavili Noemovu archu, profesionálové Titanic! O politice to platí dvojnásob!

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoiny na adresu: 35EWdJdRLGMzpydEDjuV7YRhNeCohkXhqH nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

***** Příspěvky čtenářů za měsíc červen 2019: *****

Miroslav Hloušek 111,- Kč, František Šmíd 600,- Kč, ing. Jan Dvořák 350,- Kč, Pavel Kosmata 100,- Kč, Jakub Malinovský 55,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč, Marek Janičko 200,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Roman Foff 1000,- Kč, Vladislav Vydra 100,- Kč, Pavel Šána 100,- Kč, Helena Novotná 300,- Kč, Miloslav Konopiský 200,- Kč, Ladislav Adamec 100,- Kč, Mgr. Jana Lavičková 1000,- Kč, Libor Heidler 200,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Pavel Rliko 200,- Kč, Vlastimil 800,- Kč, Jan Rada 500,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Václav Tykvart 200,- Kč, Marie Kouklíková 100,- Kč, Karel Kubela 50,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Michal Škurek 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Petra Rohlíčková 300,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Petr Šantrůček 300,- Kč

Celkem za měsíc: 9 066,00 Kč
Vybráno 25.90%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 16 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (7 votes, average: 4,43 out of 5)
Loading...
loading...
politicon-eshop voxpopuliblog
31 komentářů
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.