DETSKENEVESTY
14.5.2018
Kategorie: Multikulturní soužití

Německo importuje dětské sňatky

Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (11 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Sdílejte článek:

SOEREN KERN

  • Má se za to, že skutečný počet dětských sňatků v Německu je mnohem vyšší, než naznačují úřední statistiky, protože mnoho takových sňatků je zatajováno.
  • V květnu 2016 uznal odvolací soud v Bambergu svatbu patnáctileté dívky ze Sýrie s jejím jedenadvacetiletým bratrancem. Toto soudní rozhodnutí v Německu účinně legalizovalo sňatky s dětmi uzavírané dle práva šaría.
  • „Náboženská nebo kulturní odůvodnění zastírají holý fakt, že starší perverzní muži zneužívají mladé dívky,“ uvedl Rainer Wendt předseda Německého odborového policejního svazu.
  • „Toto není otázka tolerance a otevřenosti, ale otázka ochrany dětí a nezletilých. Potřebujeme tudíž jasná pravidla. Věk vhodný pro uzavření sňatku bude v budoucnu vždy stanoven německými zákony,“ prohlásil bavorský ministr spravedlnosti Winfried Bausback.

Německé úřady diskutují nad zákonem, který by omezil uzavírání dětských sňatků poté, co vyšlo najevo, že v zemi nyní žije přibližně 1 500 nezletilých nevěst a ženichů.

Nezletilé děti žijící v manželství přišly do Německa v roce 2015 mezi více než milionem migrantů z Afriky, Asie a Středního východu.

Spolkové ministerstvo vnitra v reakci na dotaz vznesený na základě zákona o svobodném přístupu k informacím nedávno prozradilo, že k 31. červnu 2016 bylo známo 1 475 dětí žijících v Německu v manželství, včetně 361 dětí ve věku do 14 let.

Většina dětí žijících v manželství je ze Sýrie (664), Afghánistánu (157) a Iráku (100). Téměř 80 % (1 152) jsou dívky. Má se za to, že skutečný počet dětských sňatků je v Německu mnohem vyšší, než naznačují úřední statistiky, protože mnoho dětských sňatků je zatajováno.

Německé zákony v současné době dovolují uzavřít sňatek dětem od 16 let výše, jestliže jejich partner dosáhl zákonem požadovaného věku a rodiče nebo opatrovník se sňatkem souhlasí. Německo neuznává sňatky uzavřené v zahraničí, pokud jednomu z partnerů je méně než 14 let. Ale německé soudy ve věcech rodiny mají volnost při rozhodování o platnosti sňatků uzavřených v zahraničí nezletilými dětmi, kterým je 14 let a více.

Zeinab je provdaná čtrnáctiletá dívka, uprchlice ze Sýrie, žijící ve stanovém táboře v Libanonu. Německo hostí tisíce migrantů a uprchlíků ze Sýrie, mezi nimiž je přinejmenším 664 dětí žijících v manželství. Podle současných zákonů mají německé soudy ve věcech rodiny volnost při rozhodování o platnosti sňatků uzavřených v zahraničí v případě nezletilých dětí, kterým je 14 let nebo více. (Fotografie: snímek obrazovky videa umístěného na webu organizace World Vision UK)

V květnu 2016 uznal odvolací soud v Bambergu sňatek patnáctileté dívky ze Sýrie s jejím jedenadvacetiletým bratrancem. Soud rozhodl, že svatba je platná, protože byla uskutečněna v Sýrii, kde jsou takové svatby podle islámského práva šaría dovoleny. Toto právo nestanovuje žádný věkový limit pro sňatek. Toto soudní rozhodnutí v Německu účinně legalizovalo sňatky s dětmi uzavírané dle práva šaría.
Tento případ se udál poté, co pár přijel do uprchlického střediska v Aschaffeburgu v srpnu 2015. Úřad péče o mládež odmítl uznat jejich manželství a oddělil dívku od jejího manžela. Manželský pár podal žalobu, ale soud ve věcech rodiny rozhodl ve prospěch Úřadu péče o mládež, který tvrdil, že je opatrovníkem dívky.

Odvolací soud v Bambergu však toto rozhodnutí zvrátil. Rozhodl, že podle práva šaría je sňatek platný, protože již byl dovršen, a tudíž Úřad péče o mládež nemá žádnou právní moc tento pár od sebe oddělit.

Soudní rozhodnutí, které bylo označeno jako „přípravný kurz v syrském islámském sňatkovém právu“ podnítilo bouřlivou kritiku. Někteří lidé obvinili soud v Bambergu z nadřazování práva šaría nad německým právem za účelem legalizace toho, co je v Německu zakázáno.

„Náboženská nebo kulturní zdůvodnění zastírají holý fakt, že starší perverzní muži zneužívají mladé dívky,“ uvedl předseda Německého odborového policejního svazu Rainer Wendt.

Monika Michell z organizace Terre des Femmes, což je skupina hájící práva žen a vedoucí kampaň proti dětským sňatkům, řekla: „Manžel nemůže být opatrovníkem dětské nevěsty, protože je s ní v sexuálním vztahu, což představuje velice zřejmý střet zájmů.“

Ministryně spravedlnosti Hesenska Eva Kühne-Hörmann se zeptala: „Jestliže nezletilým osobám, a to zcela správně, není dovoleno koupit si pivo, proč by měli zákonodárci dovolit dětem činit závažná rozhodnutí týkající se jejich sňatku?“

Jiní byli toho názoru, že toto soudní rozhodnutí by mohlo otevřít stavidla kulturního konfliktu v Německu, protože muslimové by to mohli vnímat jako precedent pro legalizaci dalších islámských praktik v zemi včetně polygamie.

Dětské sňatky jsou celoněmeckým problémem. 559 dětí žijících v manželství žije v Bavorsku, 188 v Severním Porýní-Vestfálsku. Více než 100 případů je v Dolním Sasku a přinejmenším 100 v Berlíně.
V Bádensku-Württembersku vyskočil počet oznámených dětských sňatků v uplynulých dvou letech na sedminásobek, a to z 26 v roce 2013 na 181 ke konci roku 2015. Ve 162 případech šlo o dívky, v 18 případech jim bylo méně než 15 let.

Přesný počet dětských sňatků v Německu je neznámý. Částečně proto, že se zdá, že německé úřady ztratily přehled o totožnosti nebo místě pobytu potenciálně u stovek tisíc migrantů. Z počtu 1,1 milionu migrantů, kteří vstoupili do Německa v roce 2015, zažádalo o azyl pouhých 477 000. Německá vláda svaluje vinu za tento rozpor na evidenční problémy, ale jiní tvrdí, že mnozí migranti se skryli, aby se vyhnuli deportaci, protože nejsou uprchlíky utíkajícími z válečných zón, ale ekonomickými migranty hledajícími lepší život v Německu.

Ministr spravedlnosti Bádenska-Württemberska Guido Wolf řekl, že sňatky uzavřené v zahraničí by měly být uznány pouze v případech, jestliže jednomu partnerovi je nejméně 16 let a druhému 18 let a více, tedy v souladu s německým manželským zákonem. Wolf popisuje sňatky uzavřené ve věku 14 nebo 15 let jako sňatky nucené. Řekl: „Těžko mohu uvěřit, že někdo, komu je méně než 16 let, se pro sňatek rozhodne nezávisle a o své vůli.” Wolf vyzval ke zvýšení zákonné věkové hranice pro všechny sňatky v Německu na 18 let.

Členové strany CDU kancléřky Angely Merkelové a jejich koaliční partneři z CSU vyzvali k postavení dětských sňatků mimo zákon. Strategický dokument uvádí:

„Dívka ve věku 11, 13 nebo 15 let nepatří do manželského svazku, ale do školy. V budoucnu musí být zásadou anulování dětských sňatků uzavřených v zahraničí. Prvořadost péče o dítě a rovné zacházení s muži a ženami jsou základem naší společnosti a našeho chápání hodnot. Sňatky s dětmi jsou tudíž s našimi hodnotami naprosto neslučitelné.“

Návrh zákona, který byl předložen německému parlamentu v listopadu 2016, požadoval, aby všechny Úřady péče o mládež v Německu hlásily dětské sňatky hned, jakmile se o nich dozvědí a tyto případy předaly soudům zabývajícím se problematikou rodiny, aby tyto sňatky mohly být anulovány. Soudcům by měl být povolen vlastní úsudek při udělení výjimky pouze v případech, kdy se věk nevěsty a ženicha blíží zletilosti.

Bavorský ministr spravedlnosti Winfried Bausback řekl: „Toto není pouze otázkou tolerance a otevřenosti, ale otázkou ochrany dětí a nezletilých. Potřebujeme tudíž jasná pravidla. Věk vhodný pro uzavření sňatku bude v budoucnu vždy stanoven německými zákony.“

Stephan Harbarth ze strany CDU, který požadoval, aby byly sňatky s dětmi v Německu zakázány, řekl: „Podle našeho kulturního pohledu je sňatek s dítětem neakceptovatelný. Utrpení těch, kterých se to týká, vyžaduje rychlou akci. Naše návrhy leží na stole. Můžeme je okamžitě nařídit zákonem. Podle nás by neměly o sňatcích rozhodovat rodinné klany. Rozhodovat by se měl každý jednotlivec sám. Nebudeme tolerovat souběžné ilegální islámské soudnictví. Dokonce ani v případě manželství.

Soeren Kern je vedoucí spolupracovník Gatestone Institute se sídlem v New Yorku.

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoiny na adresu: 35EWdJdRLGMzpydEDjuV7YRhNeCohkXhqH nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

***** Příspěvky čtenářů za měsíc prosinec 2018: *****

Rudolf Roedling 1000,- Kč, Jan Klíma 100,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Ladislav Adamec 500,- Kč, Milan Černý 500,- Kč, Helena Novotná 200,- Kč, Václav Tykvart 200,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Jakub Malinovský 111,11 Kč, Lukáš Vašíček 200,- Kč, Miroslav Meder 300,- Kč, Přemysl Hrůza 1000,- Kč, Karel Kubela 50,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Vlastimil Běhan 50,- Kč, Pavel Šebek 50,- Kč, David Bezděk 150,- Kč, Tomáš Foldyna 754,35 Kč (30,- euro), Petr Čermák 100,- Kč

Celkem za měsíc: 6 965,46 Kč
Vybráno 19.90%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
Sdílejte článek:
loading...
politicon-banner
13 komentářů

Vložit komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
 
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.