merkel_migranti1-850x540
15.8.2020
Kategorie: Multikulturní soužití

Německá nebo Evropská unie?

Sdílejte článek:

FRANTIŠEK KRINCVAJ 

Myšlenka integrace evropských států je ve své podstatě správná. Ale to, co se v Evropské unii děje po tzv. Lisabonské smlouvě, je velice tristní a v nemalé míře to ovlivnilo realizaci Brexitu. Když jsem shlédl záznam z vystoupení německého ministra zahraničních věcí Heiko Maase v německém parlamentu, nechtěl jsem uvěřit vlastnímu sluchu, neboť to byla děsivá slova o násilném přerozdělování migrantů do zemí určených Německem. Pan ministr to chce uskutečnit navzdor logickému odporu v těchto zemích a bez uvážení jejich ekonomických a dalších možností. Jeho proslov mi připomněl známou historickou německou nadutost a nadřazenost, kterou svého času Německo uplatňovalo v celé Evropě. Jedná se snad o návrat k těmto praktikám?

 

Vzpomenuté prohlášení nelze brát jen jako nějaký banální výrok, protože bylo vysloveno vysokým představitelem Německa v době jejího předsednictví EU. Panu ministrovi bych si dovolil doporučit, aby si vyhrožování nechal jen na doma a nevnášel tento negativní styl a zlozvyk do mezinárodních vztahů. Navíc jeho výroky lze chápat jako nehorázný německý diktát.

Pan ministr si evidentně plete pojmy a dojmy, když upírá svrchovaným zemím právo na to, aby si tyto země samy rozhodovaly o tom, koho k sobě přijmou a koho ne. Žádná země na světě nemá za povinnost přijímat migranty, kteří navíc bývají nositeli bezpečnostních a dalších rizik. Dopad důsledků této tolerované migrace lze vidět v mnohých evropských zemích. Pan ministr také asi nemá správné informace. V ČR žije a pracuje velké množství občanů jiného než českého původu, kteří se dokázali bezproblémově integrovat do české společnosti. Příkladem jsou Ukrajinci, Slováci, Rusové, Bulhaři, Američané, Němci, ale i Vietnamci, kteří přišli ze zcela odlišného kulturního prostředí a další. Takže ČR se neuzavírá přílivu cizinců, ale rozhoduje si o tom sama, politicky korektně, rozumně a svébytně. A máme jen ty nejhorší zkušenosti z podřizování se cizímu diktátu, ať z východu nebo ze západu. Navíc imigranti, kteří mají problém s integrací do nové společnosti nebo se dokonce nechtějí integrovat a respektovat systém země, kam přišli dobrovolně a nikým nezvaní, nemají v těchto zemích co pohledávat. Pro každého politika má být prioritou chránit zájmy své země a jejich občanů, a to i v případě, že to nebude v souladu s mainstreamovou ideologií. To není nacionalismus, ale politická a právní odpovědnost. Abychom si uvědomili, jakou úroveň migrantů k nám západní Evropa chce diktátem přeposlat, uvádím několik následujících příkladů.

Do stavu klinické smrti se dostal a později zemřel 58letý Philippe Monquillote francouzský řidič autobusu z Bayonne jen proto, že vyžadoval u čtyřech černošských cestujících mít nasazenou roušku a platné jízdenky. Zůstala po něm manželka a tři dcery. Policie útočníky zatkla, ale utajovala jejich totožnost několik dní, protože se jednalo o migranty. Přitom tento čtyřlístek měl za sebou už i jinou trestnou činnost. Policie nakonec částečně zveřejnila jejich jména: Mohammed C., Mohammed A., Moussa B. a Sélim Z. Všichni útočníci jsou imigranti. Navíc jeden z nich se ve Francii zdržoval zcela ilegálně. Za vraždu jim hrozí až 30 let vězení. Věk útočníků je 22 až 30 let a všichni jsou muslimové. K útoku na řidiče se posléze přiznali. Ale málokdo z Francouzů věří tomu, že nakonec dostanou vysoké tresty, protože je ve Francii zvykem dávat migrantům nízké tresty nebo svádět jejich odpovědnost za zločin na psychickou nemoc, a tak jim umožnit vyhnout se vězení. A pokud je přece uvězní, pak se propouští předčasně za tzv. „dobré chování“. Je to ukázka neuvěřitelně nezodpovědného přístupu k problémům s migranty. Pravdou je, že vězení muslima nepředělá. Naopak z vězení vyjde s ještě větší nenávistí vůči neislámské společnosti. V městě Bayonne žije asi 50 000 obyvatel, leží u hranic se Španělskem a s migranty mají své dlouhodobé problémy podobně jako i jinde, kde žije větší koncentrace migrantů, kteří velmi často vytváří vlastní sociální substruktury s malou nebo žádnou ochotou se integrovat. Ve Francii v současné době počet těchto bestiálních útoků ze strany migrantů narůstá.

Jiným případem, který výrazně rezonoval v Česku, je 29letý černošský imigrant z Afriky Abdallah Ibrahim Dialla, který neúspěšně žádal o azyl v Německu. Nebyl mu udělen a přesto se mohl i nadále nekontrolovatelně pohybovat po EU v rámci nesmyslného a společensky nebezpečného režimu tzv. „Institutu strpění cizinců“. Do Čech přicestoval ilegálně hned poté, co ho v Německu propustili z drážďanského vězení. Tento imigrant neměl u sebe žádné doklady totožnosti. Tvrzení, že někteří Češi též znásilňují, je v této souvislosti zcela irelevantní, neboť to není důvod k tomu, abychom do naší země nekontrolovaně přijímali imigranty z Afriky či odjinud, kteří se nemíní integrovat, ctít demokratické zákony a hodnoty naší země, jsou pracovně nepoužitelní a jediné, co lze od nich očekávat, je kriminální činnost a zvyšování bezpečnostních a dalších rizik a v případě muslimů i snahu o islamizaci. Máme dostatek vlastních darebáků a nepotřebujeme k nám importovat další, ještě mnohem horší.

Za znásilnění nezletilé šestnáctileté dívky dostal neuvěřitelně nízký trest, jen dva roky vězení a nařízenou ústavní léčbu, protože je údajně schizofrenik. Vyžádány byly dva znalecké posudky. V jednom se tvrdí, že jeho ovládací a rozpoznávací schopnosti v době spáchání skutku byly vymizelé. Druhý posudek z Bohnic se však s prvním neshoduje právě na míře zachování ovládacích a rozpoznávacích schopností v tom, že při jeho nemoci u něho zůstalo alespoň základní povědomí a že se neznásilňuje a nekrade. Nelze také vyloučit, že údajný psychický stav mohl pachatel na doporučení svých ochránců i simulovat.

Zkušenosti jasně ukazují, že s nárůstem počtů nesourodých migrantů narůstají ve společnosti  problémy v soužití s nimi i kriminalita. Dokonce i v tradičně přátelském Švédsku přibývají násilnosti s použitím střelných zbraní a výbušnin. Například takovou problémovou čtvrtí v Malmö je Rosengård, neboť právě zde bydlí migranti. Proto policie v Malmö vytvořila zvláštní útvar pro boj s jejich zvyšující se agresivitou a kriminalitou.

A tyto migranty, povětšinou s násilnou povahou a pracovně téměř nepoužitelné, chce Německo z pozice své síly přesunout k nám a do dalších zemí V4, které si stále ještě zachovaly rozumný přístup k imigrantům a pečlivě zvažují, koho na své území vpustí nebo nevpustí. Tyto země nejsou apriori proti cizím přistěhovalcům, ale z bezpečnostních a dalších rizikových důvodů nechtějí vpustit migranty, o kterých se v podstatě nic neví, kteří se nemíní integrovat do společnosti ani do pracovního procesu, kteří nerespektují demokratický a hodnotový systém naší společnosti, neboť se jedná o příslušníky zcela nekompatibilní kultury často vyznávající násilí. Po pravdě řečeno muslim se ani nemůže plně integrovat do demokratické společnosti, neboť by přestal být pravověrným muslimem. To plyne ze vzájemné hodnotové a ideologické nekompatibility totalitního islámského systému s demokracií. Muslim netouží po demokracii, ale požaduje pořádek ve jménu islámu.

Vládnoucí politická elita zemí, která nesmyslně a bez jakéhokoliv omezení vpouští migranty na svá území, způsobila nejenom nárůst kriminality, ale i řadu dalších problémů v soužití, a to také mimo „no go zóny“. Dnes tyto země žádají od těch, kteří tuto nebezpečnou situaci nepřipustili, aby byli s nimi solidární. Ale solidarita s těmito zeměmi, které si tuto situaci přivodily samy, je synonymem pro hloupost. A já doufám, že naší politici nepřipustí, aby se z nás stali hlupáci, kteří budou akceptovat chybnou azylovou politiku a další nesystémové eurounijní rozhodovací procesy. Tato nesmyslná politika neřeší problémy v zemích, ze kterých migranti přichází, ale pouze zamořuje EU cizorodými migranty a umožňuje přesouvat bídu a další problémy z jejich zemí do Evropy.

Vládnoucí elita nechápe, že zákonitosti nelineárních dynamických systémů jsou neúprosné a že každý nárůst nelinearity vede vždy k nepředvídatelnému vývoji a k destabilizaci. A lidská společnost patří k vysoce nelineárním dynamickým systémům. Migrační krize není jen důsledkem válečné vřavy, jak nás o tom přesvědčují mainstreamová média, ale jedná se o nový proces spojený s narůstajícími a neřešenými problémy v rozvojových zemích, v bývalých koloniích. Počet ekonomických migrantů je veliký a bude se stále zvyšovat. Podle Mezinárodní organizace práce (ILO) až 40% mladých lidí buď nemá práci vůbec, nebo nemají možnost se vymanit z chudoby.

Podle údajů této organizace chce z Afriky emigrovat do Evropy asi 120 milionů Afričanů. Dle odhadu žilo v EU v roce 2014 asi 507 milionů lidí. Takový nárůst migrantů EU nemůže prakticky zvládnout. To by pro Evropu byla fatální katastrofa. Navíc se v drtivé většině jedná o migranty pracovně nepoužitelné a mnozí z nich ani pracovat nechtějí, protože přichází jen zneužívat sociální systém bohatých evropských zemí. To ve svém důsledku znamená enormní nárůst nezaměstnanosti, sociálních, kriminálních, bezpečnostních, zdravotních a dalších rizik. V důsledku obrovské tradiční plodnosti afrických či islámských žen se tato migrační hrozba umocňuje a v případě, že nedojde k systémovému a optimálnímu řešení, pak se systém EU zákonitě začne měnit v nestabilní.

 

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoiny na adresu: 35EWdJdRLGMzpydEDjuV7YRhNeCohkXhqH nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc září 2020: *****

František Šmíd 700,- Kč, ing. Jan Dvořák 400,- Kč, Roman Dubravský 500,- Kč, MUDr. Miroslav Kameníček 1000,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Petr Jan 300,- Kč, Roman Foff 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Jiří Sieja 200,- Kč, Marek Janičko 250,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Pavel Novák 200,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Robert Schlesinger 100,- Kč, Miloslav Konopiský 200,- Kč, Jan Horáček 500,- Kč, Martin Štěpánek 400,- Kč, Martin Vavrinka 100,- Kč, Helena Novotná 300,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Jan Kupka 1000,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Mirko Hampl 200,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Jan Bezděk 500,- Kč, Květa Sekyrová 200,- Kč, Libor Heidler 200,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Stanislav Esner 500,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Pavel Janeček 500,- Kč, Ladislav Adamec 200,- Kč, Marin Svoboda 100,- Kč, Ladislav Oudes 500,- Kč, Miloslav Gajdušek 100,- Kč, Martin Reiser 200,- Kč, ing. Jiří Klumpar 100,- Kč, Ondřej Svatoň 50,- Kč, Bohuslav Maceška 50,- Kč, Milena Trulley 333,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Jiří Sika 238,54 Kč, Aleš Votruba 250,- Kč, ing. Lukáš Vašíček 200,- Kč, Zdeňka Jindrová 50,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč, Roman Martinek 100,- Kč, Petr Hučín 50,- Kč, Anonym 400,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč

Celkem za měsíc: 16 071,54 Kč
Vybráno 45.91%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 1 816 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (24 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
politicon.cz
19 komentářů

Vložit komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
 
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.