cesko
13.3.2021
Kategorie: Exklusivně pro PP, Historie

Nejednota národa jako odkaz pro dnešek?

Sdílejte článek:

BŘETISLAV KOLÁČEK

Úvaha občana, nikoli profesionálního historika.

Jako občan České republiky a nebojím se říci jako vlastenec, sleduji se znepokojením narůstající atomizaci v již tak rozdrobené vlastenecké/národovecké scéně. Tato situace mne přivedla k následující úvaze o příslovečné, bohužel stále se v historii opakující, nejednotnosti v českém národě, kdy v „české kotlině a moravských úvalech“ bývá tato nejednotnost okořeněna komplikovanou a našimi nepřáteli často zneužívanou problematikou národnostních menšin.


Nejednota českého národa, potažmo jednotlivých Zemí Koruny české, později v Masarykově „národě československém“, je v našem národním vědomí jakoby zakódována. Již proti nejmocnějšímu panovníkovi vrcholného středověku, „králi železnému a zlatému“ Přemyslu Otakarovi II., vystoupila mnohá česká šlechta v čele s Vítkovci, kteří pak nedorazili ani na bojiště. Toto vedlo k osudové porážce na Moravském poli 26. 8. 1278.

Vrchol nejednoty národa pak zaznamenáváme v slavném husitském revolučním hnutí. Jestliže nás nedokázalo porazit pět křížových výprav, porazili jsme sami sebe v dalším historickém milníku, kterým se stala bitva u Lipan 30. 5. 1434. Proti táborsko-sirotčímu vojsku pod vedením Prokopa Holého se postavili jiní Češi v kališnicko-katolické Panské jednotě pod vedením Diviše Bořka z Miletínka. Ten byl nejprve radikálním husitou a blízkým přítelem a spolubojovníkem Jana Žižky, postupně však přechází na umírněnou stranu (kališníci a katolíci spojeni v Panské jednotě) a stává se z něj největší odpůrce a pronásledovatel radikálních husitů. Diviš Bořek tak pravděpodobně činil ze zištných osobních důvodů, jelikož po bitvě u Lipan mu císař Zikmund připsal hrad Kunětická hora, městečko Bohdaneč a víc jak 50 vesnic z původního majetku Opatovického kláštera.

V dalším milníku našich dějin, v tragické bitvě na Bílé Hoře 8. 11. 1620, bojovali pro změnu Češi, Moravané a Slezané – jak ve vítězném císařském vojsku, tak v poražené stavovské armádě. Na 300 let se pak stáváme součástí Rakouského císařství, v němž část Čechů oslavně adorovala habsburský trůn a část Čechů vytvářela podmínky pro národní obrození, které se pak stalo vůdčí silou v naší národní emancipaci („zajímavý“ je dnešní pohled mnoha historiků a jiných odborníků na toto, pro český národ, jeho sebeuvědomění a další směřování tak významné období).

Po vypuknutí 1. světové války dochází k památné bitvě u Zborova (1. až 2. 7. 1917), kdy proti sobě stanuli Češi proti Čechům, a to legionářská střelecká brigáda Mistra Jana Husa a střelecký pluku Jiřího z Poděbrad v rámci armády Ruské prozatímní vlády na straně jedné, proti převážně českým pěším plukům, zejména 35. plzeňskému pluku v řadách CK rakousko-uherské armády, na straně druhé.

Po vzniku samostatného Československa dochází po dvaceti letech k osudnému Mnichovu a nyní je pro změnu Masarykův ideál národa československého rozbit slovenským separatismem a vznikem tzv. „Slovenského štátu“ (1939), což přivodilo rozpad republiky. Po vzniku tzv. Protektorátu Čechy a Morava (15. 3. 1939) se opět národ štěpí vedví, kdy na jedné straně máme hrdinné britské piloty, Svobodovy tankisty a samopalníky na východě, domácí odboj včetně parašutistů, likvidujících kata českého národa, a na druhé straně prototypy zrádců v čele s Emanuelem Moravcem, Karlem Čurdou a Janem Rysem Rozsévačem. Po ukončení 2. světové války dochází opět z důvodu nejednoty občanů k Únoru 1948 a k rozdělení národa na jásající nebo mlčící většinu spojenou v tzv. Národní frontě a na nepočetnou okrajovou opozici. Mnoho lidí odešlo v této situaci do emigrace.

Krátkodobá jednota národa po srpnové intervenci vojsk Varšavské smlouvy (r. 1968) a v rámci tzv. „Sametové revoluce“ (r. 1989) vzala rychle za své. V r. 1992 dochází k opětovnému rozbití státu a obě atomizované republiky ztrácejí postupně jak politickou, tak hospodářskou samostatnost, zejména po vstupu do Evropské unie.

Aktuálně

V současné situaci si řada lidí uvědomuje nutnost nového národního obrození nebo jakéhosi „čtvrtého odboje“ proti byrokratickému systému bruselsko-berlínského typu.

Vzniká proto řada vlasteneckých platforem či přímo nových politických stran a hnutí, které však krátce po svém vzniku procházejí turbulencemi a štěpením. Není zde jednotná myšlenka, jakási „idea Českého státu“, co vlastně chceme a kam hodláme směřovat. Pokud chceme zůstat v dnešní okleštěné podobě nadále samostatným státem, musíme nejen tuto ideu vytvořit a pak ji realizovat, ale hlavně se za tímto cílem sjednocovat, a to na základě vytýčení několika zásadních otázek ve vztahu k budoucnosti.

Troufnu si některé nastínit:

  • Chceme zůstat v Evropské unii, která je nereformovatelná a stále ukrajuje členským zemím víc a více svobod?
  • Chceme zůstat v NATO a být zatažení do jakéhosi „Tažení na Východ“, kde zatím všichni vojevůdci v minulosti prohráli?
  • Chceme zachovat naši národní měnu a platby v hotovosti jako základní a možná poslední atribut svobody?
  • Chceme tu mít nadnárodní monopoly a mezinárodní finanční oligarchii, nebo se chceme pokusit revitalizovat český průmysl?
  • Chceme být soběstační v základních zemědělských produktech?
  • Chceme, aby nám patřilo naše nerostné bohatství a strategická surovina, jakou je voda?
  • Chceme zastavit jakoukoliv migrační vlnu a ochránit hranice?
  • Chceme zachovat občanské svobody, které jsou zejména nyní v důsledku tzv. pandemie čím dál víc oklešťovány? (řada z vládou přijímaných opatření je přímo v rozporu s naší Ústavou a dalšími mezinárodně závaznými a ČR podepsanými dokumenty)

Proto podpořme takové parlamentní i neparlamentní politické strany, hnutí nebo subjekty národovecké či vlastenecké scény, které se o formulaci nebo prosazování takovýchto idejí již několik let zasazují a hlavně se chtějí za těmito cíli spojovat. Mějme na paměti, že v jednotě je síla!

Atomizace vlasteneckého hnutí na stále menší a menší nově vznikající subjekty je vodou na mlýn všemu možnému, jen ne záměru vlasteneckého sjednocování!!!

Mnohé nedávno nově založené politické subjekty jsou navíc často brzy po svém založení vedeny do slepých uliček, jelikož se původní protagonisté – zakladatelé těchto subjektů – nedohodnou na společném postupu a pravděpodobně řeší spíše své ego, ekonomický profit apod., než podstatné vlastenecké cíle. V čele těchto subjektů se navíc objevuji dříve anonymní nebo ne příliš veřejnosti známé osobnosti, přičemž osobnosti, známé ze svého již víceletého prosazování vlasteneckých a národních myšlenek, jsou kupodivu z těchto hnutí vytlačovány a mizejí, nikdo neví kam…?

Ústavní soud nám dal velikou šanci k tomu, aby se vlastenecké síly – pokud možno ty parlamentní s neparlamentními – spojily a dosáhly ve volbách více než 5% hlasů, které pak zaručují vstup sjednocených vlasteneckých a národních sil do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Mějme na paměti, že pokud se nám to na podzim nepodaří, mohou to být nové „historické Lipany 2021“!!!

 

  • Ing. Břetislav Koláček
Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc květen 2021: *****

Josef Budějovský 500,- Kč, Jiřina Kozáková 200,- Kč, ing. Jan Dvořák 500,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Ilja Baudyš 500,- Kč, Rene David 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, ing. Jiří Babinský 500,- Kč, Věra Baarová 1000,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Lubomír Vylíčil Phar. 5000,- Kč, Novákovi 500,- Kč, Marek Janičko 100,- Kč, Vlastimil Kadlec 2000,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, Michaela Wurmová 1000,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Karel Hojdar 150,- Kč, Jiří Dobruský 200,- Kč, MUDr. Ive Niemcová 100,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Irena Kuželová 150,- Kč, ing. Stanislav Kužel 150,- Kč, Olga Petrová 300,- Kč, Karel Kubela 50,- Kč, Vlastimil Kornas 666,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč

Celkem za měsíc: 17 966,00 Kč
Vybráno 51.33%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 1 068 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (17 votes, average: 4,24 out of 5)
Loading...
35 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-)