pandemic-4933793SPOLVIR
14.3.2021
Kategorie: Exklusivně pro PP, Společnost

Ne-normalizace: Průvodní rys současnosti

Sdílejte článek:

MAREK ADAM

Ano, opravdu jsem se nespletl a nejedná se o překlep. Prožíváme období, které není možné označit ani jako „neo-normalizaci“. Proč? Protože pod termínem „normalizace“ rozumíme jakýsi, byť třeba kontroverzně vnímaný, návrat k normálu.


Teď vyslovím zřejmě kacířskou myšlenku. Dříve byl, na rozdíl od dnešní doby, prostor pro mezilidskou slušnost a sociální jistotu. A lidi se nebáli rodit děti.

Dnešní doba se však vyznačuje pravým opakem. Proto nemohu přítomnost hodnotit jako normální systém určený k normálnímu životu. O normalizaci se říkalo, že se vyznačovala jistou „schizofrenií“. Dnešní doba je rovněž schizoidní, jen v poněkud jiné rovině. Od schizofrenie idejí se přešlo ke schizofrenii přímo existenční. Zatímco tenkrát režim počítal s každým člověkem, dnešní elity nepočítají s celým národem.
Objevují se pojmy jako „nová normalita“ či „nový světový řád“. Upřímně řečeno, tato terminologie na mě působí spíše děsivě, ne náhodou mi připomíná scénáře z různých dystopických her.

Kněz a psychiatr Jaroslav Maxmilián Kašparů rozlišuje mezi tzv. normalitou a přirozeností. Není normální mít 72 pohlaví. Není to totiž přirozené…

Je v zásadě „normální“, že „normou“ se aktuálně stává mnohé, dříve zcela nenormální. Žák hodnotí a poučuje učitele, host vyhazuje vrchního, totalita „human-rightismu“ a globalismu rozbíjí vše tradiční. Rodina jako primárně demokratická i socialistická instituce představuje pro globalisty „přežitek staré normality“.

Definice „normality“ v podstatě neexistuje. Norma se interpretuje jako konsensus „většinové shody“. Snad odtud je odvozeno i adjektivum „normativní“. Norma určuje normativ a naopak. To mě dnes až skoro děsí, odvozuje-li se normativní systém od „nové normality“.

Normální je pro mě zachovávat svůj národ. Národ se zachovává v rodině. Rodina je určena mužem, ženou a dětmi. Rodina rodí děti. Normální? Dnes už ne zcela! Mám pocit, že „nová normalita“ se snaží členy rodiny navzájem rozdělit a rozeštvat. Jak se nedávno objevilo v Německu: „Babička je ne-ekologické prase, protože jezdí na mopedu!“ A z Německa k nám postupuje ledacos a ledakdo… Drang nach Osten 2… ?

Rodinou v širším slova smyslu se přitom může člověku stát i dobrý kolektiv. Dobrý kolektiv se cení nad zlato! V nejširším pojetí můžeme za rodinu považovat též vlast a národní pospolitost.

Dříve si lidé v rodinách při gratulacích přáli i mír. Válka je totiž vůl. A my jsme byli nedobrovolně vtaženi do války. Ve válce umírají nevinní lidé. Každé zabránění válce považuji za nedoceněné hrdinství. Školní učebnice však trochu pohrdají válkami, které nebyly. A dnešní doba tak trochu pohrdá úctou k životu.
Tomáš Garrigue Masaryk (a nejen on) považoval rodinu za základ státu.

Útok na tradiční rodinu vlastně představuje útok na tradiční národ. Všimněme si, jak se fašizuje česká veřejnost. Násilí na ulicích, útoky na rodiče s malými dětmi ze strany bezpečnostních složek – jenom kvůli absenci roušky – mi připadají jako z Německa konce třicátých let. Jen proto, že na volném prostranství někdo nemá roušku, je deklasován na „Untermensche“. Lidská důstojnost zde nic neznamená?

Němečtí Freikorps mlátili Židy (nejen až při tzv. křišťálové noci) nemající žlutou hvězdu. Čeští „příslušníci“ zaklekávají rodiče od dětí (před jejich dětmi) nemající roušku či respirátor… V Praze si prý nějaký gang vybíjí frustraci na kolemjdoucích, kteří nemají nasazenou roušku… Fašizace jako vyšitá!
Zoufalost končí před budovou ministerstva, kde se zastřelí člověk, jenž už nemůže dál. Kde jsou dnes ti tzv. obhájci lidských práv s apelem na Palachův čin? Nepřipomíná letošní rok něco z minulosti? Zoufalí lidé dělají zoufalé věci. Už zase stojí Češi proti Čechům. 

Dalším nenormálním jevem jsou záležitosti kolem parazitologické podstaty covidu. Ivermektin? Anti-parazitikum? Léčí covid? Je tedy covid parazitologické onemocnění? Třeba jde o biologickou zbraň v biologické válce.

Naplňuje se vize Orwellova románu 1984. Systém totální kontroly. V Agendě 2050 se nepočítá s přežitím slovanského obyvatelstva. Slované si vyjdou ven z obchodu bez roušky, a hned je jejich slovanští bližní fyzicky bijí. Nenormální! Až sem to došlo.

Mám strach o přežití Slovanů. Vlivem islamizace, živené západní Evropou, se vytěsňuje slovanský duch. Ve školství je slovanský duch vytěsňován tzv. plagismem. Mráz přichází tentokrát z Aspenu. Místo koblih letos prvo-vol-ič dostane maturitu do kapsy. Brain-washing útočí.

Skandální protilidový covidově-autoritativní režim, hrající špinavou hru při biologické válce, právě vrcholí. Ne-normalizace přituhla a brzy začnou „čistky a prověrky“. Půjde především o prověrky charakterové, v nichž se česká veřejnost rozdělí na „sráče“, šedou zónu a novodobé disidenty covid-protektorátního režimu.

Bezpáteřnost a bezzásadovost se stává normou, jak dokazují mnozí vládní představitelé.

Přitom v českém národě najdeme tolik poctivých a obětavých lidí!

Chtěl bych vzdát hold všem, kteří zachraňují lidské životy. Jsou to pro mě novodobí váleční hrdinové, v této „covidové válce“. A my všichni se stáváme jen nevinnými rukojmími – oběťmi cizího boje.
Kdybych to měl shrnout a zobecnit, tak soudobý systém je anti-křesťanský a anti-humánní. Zřejmě proto jsou trnem v oku novodobým covid-pohlavárům a covid-protektorům tradiční křesťanské svátky. Velikonoce nebudou normální, teď už začínají vadit i pomlázky. Antikrist má dnes svého agenta ve Vatikánu…

Za „neo-normální“ je pokládáno vše nenormální, vše proti lidské přirozenosti. To je ve fatálním důsledku protilidské. Kde zůstal Kantův kategorický morální imperativ? Nebo – prostě jen – čisté svědomí…

Identita člověka začíná a končí s identitou jeho lidství. Pro lidství v „nové normalitě“ však korporace neznají slitování!

Napíšeme nových „Dva tisíce slov“? Nebo přijde nějaké „Poučení z krizového vývoje 2“? Třeba postačí alespoň „Několik vět“ k aktuální přítomnosti…

Zvítězí ještě „normální svět“ v říjnových volbách? Rozhodně by v nich měly posílit strany či hnutí bojující za tradiční normální svět a český národ. Vždyť zdravý rozum volá po národních vládách! Jenže v této době se zdá být všechno naopak…

Probuďme sebe i druhé! Někdy mám podezření, že už částečně probuzení jsou, ale odmítají pohlédnout do „nahé reality“. Jenže realita si nás stejně vždycky najde. A pak už může být pozdě. Je na čase sundat růžové brýle Mámení…

Pravda bolí, a nemá dnes takové mediální public relations, ale jednu přednost nikdy neztrácí. Je očistná a v dlouhodobém horizontu uzdravuje duši.

A tak se ze mě asi stane novodobý „nepřizpůsobivý občan“. Nemíním se přizpů14sobovat nové normalitě!

Sice možná – dočasně – nezvítězím, ale zachovám si tvář. Sebeúcta mi dává duchovní sílu a pomáhá v beznaději.

Ne-normalizace mě „ne-z-ne-normalizuje“!!!

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc duben 2021: *****

ing. Jan Dvořák 500,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Jakub Malinovský 77,- Kč, Miloš Kraus 400,- Kč, Dagmar Bowyer 200,- Kč, Rudolf Roedling 500,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Mirko Hampl 168,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Milena Práglová 500,- Kč, Mgr. Luděk Tesarčík 200,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Anonym 222,- Kč, Roman Dubravský 500,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Ilja Baudyš 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Miroslav Hlousek 111,- Kč, Bc. Romana Kopecká 500,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč, Pavel Janeček 500,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Marek Janičko 250,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Jiří Dobruský 200,- Kč, Jiří Sika 250,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Karel Kubela 50,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Robert Schlesinger 200,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Renata Doležalová 100,- Kč, Martin Černý 500,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Bohuslav Maceška 100,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Arpád Krausz 250,- Kč, Jiří Dostál 200,- Kč, Anonym 673,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč, Roman Suchý 500,- Kč, ing. Jiří Klumpar 100,- Kč, Karel Jeřábek 163,- Kč

Celkem za měsíc: 15 364,00 Kč
Vybráno 43.89%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP

Latest posts by Redakce (see all)

(Visited 727 times, 2 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (19 votes, average: 4,79 out of 5)
Loading...
politicon.cz
14 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-)