ZITBRNO
30.7.2018
Kategorie: Společnost

Návrh trestního oznámení na politiky Žít Brno

Sdílejte článek:

PAVEL DUDR

Zde předkládáme návrh trestního oznámení ohledně přijímání migrantů z Afriky k diskuzi a odbornému posouzení.

Městské státní zastupitelství
Polní 41, 608 42 BRNO

Věc: Trestní oznámení 

My, níže podepsaní, tímto plníme zákonnou oznamovací povinnost a podáváme trestní oznámení na tyto politiky:

  • Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora města Brna,
  • Bc. Martin Freund,   uvolněný člen zastupitelstva města Brna,
  • Barbora Antonová, předsedkyně hnutí Žít Brno pro podezření z přípravy k páchání těchto trestných činů:
  • Zbavení osobní svobody dle § 170, odst. 4
  • Znásilnění dle § 185 odst. 5
  • Loupež dle § 173, odst.5

Odůvodnění

Dověděli jsme se, že výše uvedení politikové připravují a nabízejí přijímání a ubytování negramotných a na našem pracovním trhu nepoužitelných migrantů z třetích zemí, hlavně z Afriky, Blízkého a Středního východu, viz (4), což můžeme doložit následujícími citacemi z důvěryhodných zdrojů:

„ Brněnské koaliční hnutí Žít Brno navrhuje, aby město přijalo několik desítek migrantů z Itálie, pokud se na tom dohodne česká a italská vláda. Novinářům to ve čtvrtek řekl primátorův náměstek Matěj Hollan“ ( 1 )

A zde je dopis, který poslali italskému premiérovi, ve kterém píší:

„Každopádně vám chceme říct, že kdyby Vaše domluva dopadla úspěšně, klidně si těch pár lidí vezmeme do Brna.“ (2)

„Od roku 2015 připravovali náměstek primátora Matěj Hollan (Žít Brno) a zastupitel Martin Freund (dříve Žít Brno, nyní Piráti) naše město na případný příliv muslimských imigrantů. Společně s aktivisty z různých neziskovek pracovali na Plánu připravenosti města na případný příchod většího počtu imigrantů.“ (3) V něm je také popsáno, kde a jak je hodlají ubytovat a jak zlomit odpor veřejnosti. Přitom tento plán neřeší, kdo bude akci financovat, pravděpodobně počítají s tím, že daňoví poplatníci, i když oni s tím rozhodně nesouhlasí.

Je známo, že azylanti musí nejdříve projít azylovým řízením, ale vždy se zdůrazňuje, že nebude přihlíženo k jejich náboženskému vyznání, a v tom případě si můžeme být jisti, že mezi nimi bude mnoho salafistů i džihádistů, kteří naše zákony dodržovat nebudou, o čemž svědčí četné zkušenosti ze západní Evropy.
Pokud se nebude vyšetřovat ani řešit jejich vyznání, nebo také ideologie, kterou vyznávají, je velmi malá šance, že budou odhaleni. Navíc je známo, že zmíněné zločiny páchají často potomci imigrantů ve druhé až třetí generaci, a tedy není možno provádět bezpečnostní prověrky malých dětí, nebo těch, kteří se dosud nenarodili. Další skutečností je to, že migranti, o které je dobře postaráno, posílají zprávy o tom přátelům a příbuzným do svých zemí a ti pak za nimi přijíždějí nelegálně, přičemž se vyhnou i bezpečnostním i zdravotním prohlídkám.

Máme tedy důvodné podezření, že se zde jedná o přípravu ke spolupráci s organizovaným zločinem, jehož cílem je rozvrácení evropské civilizace, které je v mnoha evropských zemích dnes už místy zcela evidentní ( no-go zóny a kriminalita imigrantů v západní Evropě).

U zmíněných trestných činů je také příprava trestná, přičemž zákon neříká, kdo tuto přípravu má vykonávat. Máme tedy za to, že ji mohou vykonávat všichni ti, kteří pro tuto trestnou činnost vytvářejí vhodné podmínky a budoucím pachatelům zajišťují ubytování, stravu, sociální dávky, bezplatnou právní pomoc atd.

Úmyslné zavinění pak lze doložit tím, že výše jmenovaní už byli na závažnost a nezákonnost svého počínání již dříve upozorněni a přesto v něm pokračují.

Můžeme citovat § 4 odst. b) trestního zákona: „Trestný čin je spáchán úmyslně, jestliže pachatel věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, a pro případ, že je způsobí, byl s tím srozuměn.“

Také lze namítnout, že zde zatím neexistuje kauzální souvislost s níže uvedenými případy násilných trestných činů. Ale je to tak jisté, že k této souvislosti dojde, pokud se v této přípravě bude pokračovat, jako že v noci bude tma.

Potom obětem těchto trestných činů vůbec nepomůžeme, když tyto zločiny začneme vyšetřovat až po té, co se uskuteční, zatímco jejich evidentní přípravu budeme ignorovat.

Zde je statistika kriminality podle Eurostatu (5) v zemích EU, Norska, Islandu a Švýcarska zmíněných trestných činů. Je z ní patrná mnohonásobně vyšší kriminalita zemí Západní Evropy, které otevřely hranice migrantům, než je tomu v Česku. Jedná se zejména o Belgii, Švédsko, Velkou Británii, Francii, atd. Novější údaje nejsou zatím k dispozici.

Následuje tabulka Únos – zbavení osobní svobody, zaznamenané policií na 100.000 obyvatel, která nezahrnuje rodičovské únosy dětí, pouze únosy z důvodu výkupného anebo otroctví.. Zde si můžeme všimnout, že v Belgii jich bylo spácháno 102 krát víc než v ČR, v Lucembursku 87 x, v Anglii 66x, v Německu 58x, ve Francii 57x atd. Tyto údaje jsou tak děsivé, že Dánsko, Švédsko, Norsko a Island je nezveřejňují. ČR je až na 23. místě.

  •  Únos – Zbavení osobní svobody – Kidnapping

TIME -GEO | 2014 2015 2016
AT – Austria 0.01 0.03 0.02
BE – Belgium 10.25 10.17 :
BG – Bulgaria 1.31 1.03 0.98
CH – Switzerland 0.01 0.05 0.04
CZ – Czech Republic 0.11 0.04 0.10
DE – Germany 6.18 5.87 5.79
DK – Denmark : : :
EE – Estonia 0.00 0.00 0.00
EL – Greece 0.53 0.82 0.57
ES – Spain 0.21 0.20 0.20
FI – Finland 0.02 0.02 0.05
FR – France 4.48 5.74 5.72
HR – Croatia 0.02 0.00 0.02
HU – Hungary 0.03 0.11 0.05
IE – Ireland 1.30 2.05 1.57
IS – Iceland : : :
IT – Italy 0.49 0.47 0.32
LT – Lithuania 1.49 1.68 1.21
LU – Luxembourg 9.46 9.41 8.68
LV – Latvia 0.85 0.86 0.41
NL – Netherlands 2.41 2.46 :
NO – Norway : : :
PL – Poland 0.77 0.65 :
PT – Portugal 3.61 3.56 2.86
RO – Romania 1.45 1.48 1.75
SE – Sweden : : :
SI – Slovenia 0.24 0.15 0.15
SK – Slovakia 1.51 1.55 1.77
UKC-L – England and Wales 3.84 5.22 6.63
UKM – Scotland 4.38 4.26 4.28
UKN – Northern Ireland (UK) 2.39 3.52 4.36

Následuje znásilnění zaznamenané policií v přepočtu na 100.000 obyvatel: zde drží rekord Anglie, kde je 11,5 krát vyšší počet případů než v ČR, pak následuje Švédsko, Island, Severní Irsko, Norsko, Skotsko, Dánsko, atd., ČR je na 21. místě.

  •   Rape – Znásilnění

TIME -GEO | 2014 2015 2016
AT – Austria 13.68 13.18 14.17
BE – Belgium 27.46 25.50 :
BG – Bulgaria 2.04 1.65 1.78
CH – Switzerland 6.83 6.46 7.06
CZ – Czech Republic 6.35 5.66 6.15
DE – Germany 9.09 8.65 9.64
DK – Denmark 14.87 18.57 29.42
EE – Estonia 11.17 12.24 11.55
EL – Greece 1.23 1.12 1.44
ES – Spain 2.66 2.65 2.69
FI – Finland 18.51 19.23 21.14
FR – France 18.44 19.28 21.13
HR – Croatia 7.89 6.11 7.59
HU – Hungary 3.22 3.86 6.08
IE – Ireland 10.34 11.19 10.82
IS – Iceland 39.61 54.09 55.63
IT – Italy : : :
LT – Lithuania 5.37 5.31 3.81
LU – Luxembourg 13.28 12.08 18.39
LV – Latvia 3.75 3.02 7.21
MT – Malta 2.59 5.36 6.22
NL – Netherlands 7.01 7.07 :
NO – Norway 31.91 36.85 42.89
PL – Poland 2.09 1.73 2.08
PT – Portugal 3.59 3.61 3.24
RO – Romania 4.39 5.11 4.76
SE – Sweden 65.26 56.88 64.06
SI – Slovenia 2.13 2.04 1.60
SK – Slovakia 1.59 1.60 1.51
UKC-L – England and Wales 51.39 61.98 71.05
UKM – Scotland 33.67 31.59 32.64
UKN – Northern Ireland (UK) 37.39 40.87 44.60

Následují loupeže, což je krádež spojená s násilím nebo pohrůžkou násilí. Zde kraluje Belgické království, které však data za rok 2016 ještě nedodalo, následuje Španělsko, Francie, Portugalsko, Anglie, Švédsko atd., ČR je až na 27. místě.

  •   Robbery – Loupež

TIME – GEO | 2014 2015 2016
AT – Austria 40.92 39.83 35.71
BE – Belgium 195.92 196.68 :
BG – Bulgaria 32.10 27.02 23.29
CH – Switzerland 29.08 22.57 22.53
CZ – Czech Republic 24.23 19.19 15.60
DE – Germany 56.30 55.01 52.34
DK – Denmark 41.26 35.94 38.28
EE – Estonia 27.36 25.63 18.85
EL – Greece 34.78 39.75 43.82
ES – Spain 152.34 139.03 152.12
FI – Finland 30.95 28.29 30.43
FR – France 173.02 156.59 148.39
HR – Croatia 29.86 31.03 25.49
HU – Hungary 19.78 14.61 11.23
IE – Ireland 57.56 55.61 44.40
IS – Iceland 15.66 16.10 15.04
IT – Italy 95.99 57.68 54.26
LT – Lithuania 57.35 54.43 46.46
LU – Luxembourg 111.88 98.41 79.65
LV – Latvia 40.42 39.22 33.06
MT – Malta 44.67 56.37 59.62
NL – Netherlands 61.32 56.89 :
NO – Norway 20.81 18.00 15.54
PL – Poland 36.48 26.86 25.37
PT – Portugal 149.55 149.13 128.74
RO – Romania 32.17 16.90 15.67
SE – Sweden 86.72 86.80 86.91
SI – Slovenia 14.41 11.25 10.95
SK – Slovakia 12.54 9.94 9.69
UKC-L – England and Wales 87.70 88.64 102.01
UKM – Scotland 28.05 24.77 26.69
UKN – Northern Ireland (UK) 49.31 43.85 36.21

V této statistice ovšem nejsou zahrnuty miliardové loupeže za bílého dne, kdy jsou lidé pomocí nadávek, výhrůžek, obtěžování i znásilnění vypuzováni ze svých domů a bytů, které se náhodou ocitly v no-go zónách, kde potom ceny nemovitostí padají nenávratně dolů, protože se lidé odsud stěhují také z toho důvodu, že jim někdo zapaluje auta. „Přesně 1031 aut zapálili výtržníci ve Francii během silvestrovských a novoročních oslav.“(6)

Výše uvedené statistiky ovšem neuvádějí, kolik z těchto trestných činů páchají přistěhovalci ze zemí mimo Evropu, kterými máme být podle politiků z hnutí Žít Brno, obohaceni.

To však lze zjistit z jiných zdrojů, např. z Velké Británie: „Celkem 65 000 případů sexuálního zneužívání dětí dosáhlo v roce 2017 rekordních hodnot, nebo-li 177 denně, což představuje nárůst o 15% oproti roku 2016. V samotném Rotherhamu po 16 letech, kdy byl tento problém zamítnut, počet případů zneužívání dětí vzrostl na 1 510.  Vyšetřování agentury pro národní kriminalitu (NCA), identifikovalo 110 podezřelých, z nichž 80% má pákistánský původ “, uvedli důstojníci. (7)

Máme tedy důvodné podezření, že výše uvedení politikové nenápadně připravují svým spoluobčanům velké problémy, ale jejich vzniku lze zabránit, pokud je příprava včas odhalena v samém začátku.

Na základě výše uvedených skutečností jsme přesvědčeni, že zde jsou důvody k zahájení úkonů trestního řízení směřujících k objasnění a prověření uvedených skutečností. Zároveň tímto žádáme, abychom byli do jednoho měsíce od podání tohoto oznámení vyrozuměni o učiněných opatřeních..

Jako svědky si dovolujeme navrhnout:

Martin Janeček, novinář a spisovatel, žije střídavě v Praze a Paříži
Alexander Tomský, politolog žijící v Británii i v Česku
Benjamin Kuras, spisovatel, žijící v Británii i v Česku
Kateřina Janouchová, spisovatelka žijící ve Švédsku

Toto podání posíláme také e-mailem, aby bylo možno zde uváděné informace snadno ověřit.

Prameny:
(1) https://www.novinky.cz/domaci/478273-prijmout-v-brne-desitky-migrantu-nikomu-neublizi-vzkazuje-zit-brno.html
(2) http://www.centrumnews.cz/zit-brno-chce-migranty-do-brna-pise-v-dopise-italskemu-premierovi
(3) https://www.brnoplus.cz/matej-hollan-a-martin-freund-pripravovali-brno-na-priliv-muslimskych-migrantu/
(4) https://cs.wikipedia.org/wiki/Gramotnost#/media/File:Analfabetismo2013unesco.png
(5) http://ec.europa.eu/eurostat/web/crime/database
(6) https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/459206-na-silvestra-ve-francii-horelo-tisic-aut.html
(7) https://www.gatestoneinstitute.org/12011/britain-islamization

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoiny na adresu: 35EWdJdRLGMzpydEDjuV7YRhNeCohkXhqH nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc prosinec 2020: *****

ing. Jan Dvořák 400,- Kč, Roman Dubravský 500,- Kč, Jan Procházka 1000,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Rudolf Roedlind 500,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč, Roman Foff 500,- Kč, Jiřina Infnerová 400,- Kč

Celkem za měsíc: 5 000,00 Kč
Vybráno 14.28%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 146 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (27 votes, average: 4,89 out of 5)
Loading...
politicon.cz

Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.