eet117
6.2.2020
Kategorie: Ekonomika

Návrh na zrušení EET: Zákon je zdrojem pokřivení trhu, likvidace živnostníků a shromažďování dat

Sdílejte článek:

IRENA VÁLOVÁ

Aktuální zákon o elektronické evidenci tržeb ukládá podnikatelům předávat data finanční správě, aniž by zákon určil, která data a jak s nimi stát smí nakládat. Zákon je zdrojem pokřivení trhu a rdousícího efektu, když uvaluje překážky v podnikání na ty, kteří by se chtěli sami živit, na důchodce jako oběti revoluce a matky na mateřské s malým obratem, zatímco některé velké firmy EET mít nemusí. Uvádí to v návrhu na zrušení zákona o EET skupina 73 poslanců. Ústavní soud návrh projedná přednostně.

Návrh na zrušení celého zákona o elektronické evidenci tržeb a alternativně návrh na zrušení jeho částí podalo k Ústavnímu soudu dne 19. prosince 2019 společně 73 poslanců Parlamentu v čele s poslancem Mikulášem Ferjenčíkem (Pirátská strana).  Součástí návrhu je žádost o přednostní projednání, protože část novely zákona o EET o zvláštním režimu a výjimkách je účinná  od 1. února 2020 a další část, která rozšiřuje zákon na další poplatníky,  vstoupí v platnost od 1. května 2020.

 Jak Česká justice zjistila, Ústavní soud chce žádosti o přednostní projednání vyhovět. České justici to sdělila mluvčí Soudu Miroslava Sedláčková, přednostní projednání už dříve potvrdila deníku Echo. Podle jejích slov pro Českou justici o tom může rozhodnout soudce zpravodaj David Uhlíř, který je podle připraven zpracovat a předložit návrh plénu co nejdříve a žádosti o přednostní projednání tak vyhovět. K řízení se připojí i vláda, avizovala ministryně financí Alena Schillerová (ANO).

Stát už disponuje miliony dat z EET, nově odhalí i identity

Podle poslanců nesmí stát úkolovat občany pouhým formulářem, aniž by zákon říkal, co má formulář obsahovat a jak s daty má být naloženo, uvádí s odkazem na rozhodnutí Ústavního soudu, který tentýž princip odmítl u kontrolního hlášení.  V zákoně o EET mají nyní poplatníci ve zvláštním režimu povinnost  do dvaceti dní  od konce čtvrtletí „podat oznámení“, přičemž  zákon odkazuje bez dalšího k tiskopisu. Podle poslanců jde nejen o nepředvídatelnost dat, které stát vyžaduje, ale rovněž o porušení práva na ochranu před jejich shromažďováním a využíváním proti lidem bez opory v zákoně.

„Závažnost shora vytýkaných nedostatků napadané právní úpravy narůstá s ohledem na kontext v podobě plánovaného využití informací shromažďovaných prostřednictvím institutu evidence tržeb. Cíle zavedení systému evidence tržeb a jeho další dopady demonstruje ministryně financí Alena Schillerová, která v rozhovoru pro Český rozhlas Radiožurnál dne 28. 11. 2019 uvedla, že ,kontrolní nákupy u typů podnikání, jako je malířství, se provádět nebudou, ale EET má také další efekt; je třeba vzít v potaz, že finanční správa díky kontrolnímu hlášení a EET disponuje miliony dat, které využívá k analytické činnosti´,“ uvádí doslova skupina poslanců., podle kterých před tímto postupem státu vůči lidem už jednou varovala skupina disentujících soudců v případě první stížnosti na EET.

Podle poslanců sbírání dat prostřednictvím EET prolamuje mlčenlivost u lékařů, advokátů a daňových poradců: „V této souvislostí není úplně bez významu ani aspekt povinné mlčenlivosti, spojený s výkonem některých činností a profesí (typicky lékaři, advokáti či daňoví poradci). Zavedením EET totiž dochází k paušálnímu zásahu do této povinnosti, jelikož finanční správa bude mít on-line informace o poskytnutých platbách klientů těchto specifických profesí. Právě okolnost, že se jedná o informace on-line, totiž v některých případech může vést k odhalení identity klientů a konkrétních poskytovaných služeb,“ uvádí poslanci.

Soudci: EET míří proti živnostníkům s nejmenším ziskem

Co se týče likvidace těch nejranitelnějších živnostníků, odkazují poslanci rovněž k disentu pěti soudců, kteří již  dříve hledali celý zákon o EET za nepřiměřený zásah do vlastnického práva a práva podnikat. „Zavedení EET představuje nové finanční náklady pro každého podnikatele. Tyto náklady přitom nejsou jednorázové, jak by se mohlo na první pohled jevit. Nejde totiž jen o pořízení příslušného zařízení, nýbrž také o měsíční platby za používaný software a o další obtížně vyčíslitelné náklady (účetnictví, proškolení zaměstnanců, papír na účtenky apod). Je přitom zřejmé, že daleko více tyto náklady postihují drobné podnikatele, kteří dosahují malého obratu a v řadě případů mají takové náklady, že příjmovou daň vůbec neplatí, nicméně např. zaměstnávají zaměstnance a platí daně jiné, takže se rozhodně nejedná o ,černé pasažéry´ našeho daňového či sociálního systému (příkladem budiž trafika, kde se prodávají levné produkty, nicméně ke každému z nich musí být vydána samostatná účtenka),“ citují poslanci stanovisko ústavních soudců.

Podle soudců i podle poslanců je EET namířeno technicky proti těm nejmenším: „Dokonce tvrdíme, že zavedení EET logicky postihuje především ty nejmenší živnostníky, protože právě u nich se platí převážně hotovostně. Lapidárně řečeno: poplatník poskytující zboží či služby velkému množství klientů, avšak pouze v malé hodnotě, bude logicky ve výrazně nevýhodnějším postavení nežli poplatník, který bude mít jen klientů pár,“ uvedli soudci Ústavního soudu už dříve. „Paradoxně je tak EET z povahy věci zaměřeno zejména na ,menší‘ daňové poplatníky a citelněji  postihuje  ty z nich, kteří mají menší (či dokonce žádný) zisk,“ uvádějí poslanci.

Stát ničí hospody a obchody

Poslanci rovněž nesouhlasí s tím, aby stát ničil staré lidi ve jménu průmyslové revoluce: „Nelze přehlédnout ani to, že jsou zákonem jako třída likvidováni zejména starší menší podnikatelé bez počítačových znalostí a Online připojení. Většinové stanovisko, že se mají smířit s tím, že jsou oběťmi čtvrté průmyslové revoluce, jak je uvedeno v bodě 79 nálezu, pak v této souvislosti zní značně necitlivě,“ upozorňují poslanci na jednání státu vůči některým občanům.

Poté upozorňují na zcela opominutý společenský rozměr: „Nelze zcela pominout ani důležitý sociální rozměr podnikání (zejména služeb, malých obchodů či vesnických hospod), které, poctivě a správně uchopeno, nejenže prospívá podnikatelům, ale zejména v menších obcích umožňuje jejich občanům scházet se, vést společenský život a zlepšuje kvalitu jejich života,“ uvádějí poslanci.

Rdousící EET už v začátku

Jak vyplývá z návrhu na zrušení zákona, EET zardousí už v začátku ty, kteří by se chtěli živit sami i lidi, kteří si jen přivydělávají: „ZET ve znění novely ZET se s nepřiměřeným dopadem na skupinu podnikatelů s malým rozsahem podnikatelské činnosti vypořádává tím způsobem, že zavádí tzv. evidenci tržeb ve zvláštním režimu neboli  ,papírovou evidenci´. Tímto nicméně nedochází ke zproštění povinnosti těchto subjektů evidovat tržby,“ uvádějí poslanci.  Podle poslanců se papírová evidence týká jen minimálního množství živnostníků, přičemž je to stále nepřiměřená povinnost pro ty nejzranitelnější: staré lidi, matky na mateřské nebo pro ty, kteří by se chtěli začít sami živit, ale chybí jim velký kapitál na pokrytí rizika.

„Zde je nutno zmínit především nejmenší podnikatele, reálně pracující pouze několik dní či dokonce hodin v týdnu. Může se jednat o osoby v důchodovém věku, na rodičovské dovolené nebo ty, kteří s podnikáním začínají ,při práci´, aby zmírnili značná rizika, se kterými je zahájení podnikání pro jednotlivce vždy spojeno. Vůči těmto drobným podnikatelům lze konstatovat až naplnění tzv. rdousícího efektu ZET,“ uvádějí mimo jiné poslanci v návrhu na zrušení celého zákona nebo alternativně některých jeho částí.

Plné znění návrhu poslanců najdete zde

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc květen 2021: *****

Josef Budějovský 500,- Kč, Jiřina Kozáková 200,- Kč, ing. Jan Dvořák 500,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Ilja Baudyš 500,- Kč, Rene David 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, ing. Jiří Babinský 500,- Kč, Věra Baarová 1000,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Lubomír Vylíčil Phar. 5000,- Kč, Novákovi 500,- Kč, Marek Janičko 100,- Kč, Vlastimil Kadlec 2000,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, Michaela Wurmová 1000,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Karel Hojdar 150,- Kč, Jiří Dobruský 200,- Kč, MUDr. Ive Niemcová 100,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč

Celkem za měsíc: 16 050,00 Kč
Vybráno 45.85%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 856 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (16 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
16 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-)