12.5.2015
Kategorie: Politika, Společnost

Následky bezmezné víry v autoritu

Sdílejte článek:

PŘEMYSL HOLUB 12|05|2015

Pokud uvažujeme o vlivu existujících zákonů a víry v autoritu na lidské chování, je třeba ve smyslu zábran, působících jako odpuzující faktor při pokusu o zločin, odlišit dvě skutečnosti. Jednak možnost pachatelovy fyzické nebo psychické újmy v důsledku sebeobrany oběti nebo trestu uloženého autoritou. A jednak špatné svědomí z nerespektování příkazu autorit, že zákon se porušovat nemá. Pokud jde o zločince, faktor špatného svědomí z nerespektování příkazu autorit je druhořadý. Jedinou obranou proti takovým lidem je hrozba fyzického násilí. Existence zákonů a víra v autoritu má zanedbatelný vliv na jejich chování.

A jak je to s vlivem zákonů a víry v autoritu na “morálního” člověka, který disponuje smyslem pro respekt k vlastnictví majetku a života ostatních lidí, aniž by v prvé řadě žil dle přikázání, že respektovat zákony je ctnost? Historie ukazuje, že pokud lidé upřednostnili dodržování zákonů a respekt k autoritám před vlastním úsudkem, riskovali hromadné utrpení lidstva a úpadek společnosti. Ke zdaleka největšímu utrpení, nespravedlnosti, vraždění a drancování v historii lidské civilizace totiž nedošlo kvůli jednotlivým lidem nerespektujícím zákony, ale kvůli lidem slepě respektujícím zákony a plnícím rozkazy autority u moci. Kvůli těm, kteří byli přesvědčeni, že správným člověkem je ten, kdo dodržuje zákony a plní příkazy autority namísto vlastního úsudku. Komu se toto přirovnání jeví extrémní, nechť si vyhledá informace o počtu obětí tří z nejbrutálnějších režimů novodobé historie (Maova Čína, Stalinův Sovětský svaz a Hitlerovo Německo), a pokusí se najít srovnatelný počet obětí “ilegálních” vražedných gangů nebo teroristů. Bagatelizace výsledku tohoto srovnání není na místě a postoj, že zmíněné režimy je nutno považovat za něco dávného a u nás nemožného, je bláhová a nebezpečná strategie. Pokud například nějakou autoritu napadne zavést brannou povinnost a vyslat své občany zabíjet na druhou stranu zeměkoule pod heslem obrany demokracie, dostáváme se, alespoň co se principu týče, na nebezpečně tenký led.

zakony

Věřím, že pokud by lidé byli stoprocentně imunní vůči víře v autoritu a nekritickému dodržování zákona, byl by svět nesrovnatelně spravedlivějším místem. Množství životů a lidského utrpení, které má na svědomí bezmezná víra v autoritu, je ve srovnání s utrpením způsobeným jednotlivými vrahy a zloději gigantické. Autoritami míním vládnoucí složky v jakémkoliv uspořádání společnosti, víru v boha nevyjímaje.

Můj pohled na pozitivní roli zákonů a úcty k autoritě je velmi skeptický (podotýkám, že většinu svého dosavadního života jsem bezmezně v autoritu věřil, a to do takové míry, že jsem byl odhodlán dodržovat a vynucovat dodržování zákonů jen proto, že šlo o “zákony”, i když jsem je sám někdy považoval za nespravedlivé). I kdyby mne někdo přesvědčil, že existují lidé, kteří respektují život a vlastnictví majetku ostatních jen díky tomu, že jim to bylo nařízeno autoritou, a pokud by dostali volnost, okamžitě by se vydali cestou zločinu, docházím k tomuto závěru: i kdyby se tito lidé stali profesionálními vrahy a zloději, historicky by míra utrpení a nespravedlnosti na tomto světě byla mnohonásobně nižší než při agresi z uctívání autorit.

Víra v autoritu nejenže nemá žádný pozitivní vliv na nápravu zločinců, ale dokáže způsobit katastrofu, pokud lidé nebudou samostatně myslet a budou přesvědčeni, že být “dobrým člověkem” znamená být poslušný vůči externí autoritě.

Mým krédem je následující: Pokud žiješ v autoritářské společnosti, považuj všechnu legislativu přinejmenším za absolutně neutrální, i když – více skepticismu hned od počátku nemůže nikdy uškodit. Nikdy však nepodlehni dojmu, že zákon se automaticky rovná spravedlnosti a že každý, kdo ho porušuje, je automaticky zločincem. Naopak, v dnešní době už se dá dokonce bezpečně tvrdit, že každý nový autoritářský zákon může být s čistým svědomím automaticky považován za nespravedlivý – téměř vždy se totiž bude jednat buď o nějakou formu krádeže (přerozdělení majetku od jedné skupiny lidí k jiné) nebo o jinou formu krádeže (poškození soukromých majetkových práv regulací, vyhláškou, nařízením, apod.).

ZDROJ: mises.cz

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoiny na adresu: 35EWdJdRLGMzpydEDjuV7YRhNeCohkXhqH nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

***** Příspěvky čtenářů za měsíc říjen 2019: *****

Vladislav Vydra 100,- Kč, ing. Jan Dvořák 400,- Kč, Miroslav Hloušek 111,- Kč, František Šmíd 600,- Kč, Václav Červinka 200,- Kč, Eva Myslivečková 100,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Jan Bezděk 1000,- Kč, Roman Foff 500,- Kč, Marie Fulková 100,- Kč, Pavel Šána 107,- Kč, Oto Tvrz 200,- Kč, Petr Pisan 100,- Kč, Jiří Sieja 200,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Ludmila Karská 300,- Kč, Petra Rohlíčková 200,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč, Vlastimil Kornas 666,- Kč, Jana Hašlarová 200,- Kč, Ilja Baudyš 1000,- Kč, Libor Heidler 200,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Miloš Kraus 300,- Kč, Rostislav Jendrejčík 50,- Kč, Helena Novotná 300,- Kč, Anonymní dárce 222,- Kč, Květa Sekyrová 200,- Kč, Jan Šmrha 100,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Michal Škurek 100,- Kč, Miloslav Konopiský 200,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Marek Janičko 200,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Martina Kosková 500,- Kč, Ivana Benová 108,- Kč, Soňa Holcová 200,- Kč, Václav Tykvart 200,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč

Celkem za měsíc: 11 764,00 Kč
Vybráno 33.61%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.

Po blokaci Pravého prostoru můžete sledovat novou stránku PP na facebooku.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 21 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (15 votes, average: 4,60 out of 5)
Loading...
loading...
politicon-eshop voxpopuliblog
34 komentářů
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.