greta
20.8.2019
Kategorie: Exklusivně pro PP, Společnost

Mýtus ideálního klimatu …

Sdílejte článek:

MICHAL BRAND

Duševně nemocná, zmanipulovaná a zneužitá Gréta udělala alespoň jednu pozitivní věc – ukázala v plném světle hloupost a totalitní praktiky „ekologických“ „aktivistů“. Propaganda oslavující svatou Grétu také pomohla k pozitivnímu vývoji. Díky této trapné a hloupé propagandě se otevřela mnohem tvrdší, na faktech a argumentech založená debata, která se jednoznačně otáčí proti eko-fanatikům z globál-oteplistických a klima-alarmistických kruhů. Není divu, protože proti klima-alarmismu mluví jak kritický rozbor „předpovědí“ a modelů klima-alarmistů, tak samotná fakta (zkontrolovaná a očištěná o ideologickou cílenou manipulaci; dokonce i měření teplot atmosféry je již politicky-korektováno, aby vyhovovalo ideologii; některé naměřené teploty a další fakta jsou politicky korektní, jiné politicky korektní nejsou a tak se nesmí uvádět).

Některé presstitutky se přesto naprosto nemohou nabažit psaní oslavných článků na generalisima maršála soudruha Grétu. Například presstitutka Lukáš Kantor napsala oslavný článek „Matka operní diva, prapředek nobelista. Greta Thunbergová má slávu v genech“ . V článku se dozvídáme, že Grétin dědeček dostal Nobelovu cenu za chemii. Takže za chemii. Ani za hloupost, ani za lhaní, ani za totalitní manýry. V článku se skromně píše, že Gréta má sestru Beatu, která je také duševně nemocná. Ale Beata na rozdíl od Gréty zřejmě nevidí molekuly CO2 prostým zrakem, tak z ní zatím rodiče a neziskovky neudělali cvičenou opičku, ehm, pardon „celebritu“, „osobnost boje proti změně klimatu“.

V článku se píše:

V roce 1896 navíc předpověděl, že oxid uhličitý vznikající spalováním uhlí může způsobovat oteplování planety. Greta tak svým způsobem pokračuje v jeho šlépějích.

Během první světové války Arrhenius pomáhal zajatým německým a rakouským vědcům. Jeho odkaz ale poněkud kalí sympatie k eugenice, kterou do vražedných extrémů dovedli nacisté.

No, tak vzhledem k důsledkům, jaké bude nevyhnutelně mít boj proti globálnímu oteplení (nulové emise CO2 – tedy zrušení jakékoli moderní lidské činnosti od jakékoli výroby až po rozdělávání ohně), tak i v té otázce vyhlazování lidí jde Gréta ve šlépějích dědečka – milovníka eugeniky. V rodokmenu jí tedy chybí už jen partaigenosse Eichman.

Nikdy nebyla tak docela jako ostatní děti,“ shrnul The Guardian, píše soudruh Kantor. Nuže, ani zmíněný Eichman, nebo třeba Adolf H. také nikdy nebyli tak docela jako ostatní děti. Nevím, nevím, jestli je to zrovna dobrá zpráva.

Ve své oslavné ódě soudruh Kantor pěje:

Greta je oslavována již na prahu dospělosti. Do rodiny možná přinese další Nobelovu cenu, tentokrát tu za mír. Letos je na ni totiž nominována a podle některých sázkařů má až 50procentní šanci, že ji získá.

A tady asi musíme hledat kořeny obdivu i nevraživosti k ní. Za svůj krátký život totiž stihla to, co se většině nepoštěstí nikdy.

Vzhledem k tomu, že Gréta nedokázala nic, než být cvičenou opičkou, nástrojem svých fanatických rodičů a prostředkem pro ždímání peněz ze slušných lidí parazity z neziskovek a zločinci z klima-byznysu, tak tvrdit o Grétě, že „stihla to, co se většině nepoštěstí nikdy“ je stejně chucpe, soudruhu Kantore, jako napsat totéž o kterékoli z těch holčiček, které v Epsteinově Lolita expresu píchal Bill Clinton – to se také většině „nepoštěstí“ nikdy, letět s americkým prezidentem soukromým letadlem a užívat si s ním hodinu velice osobního povídání. Obrazně řečeno: Mezi holkama z Epsteinova Lolita expresu a Grétou z plachetnice je jediný rozdíl – Grétina „jachta“ ještě nepřistála. Ale bude to stejně nepříjemný budíček, až si ona sama a s ní statisíce dalších uvědomí, jak moc byli ve skutečnosti zneužiti a jakými kriminálníky k tomu. Není jen solární mafie, ale celá „eko“ „bio“ „zelená“ mafie. Někdo prodává heroin, někdo emisní povolenky.

Pozn. : Gréta má Aspergerův syndrom a ADHD.

Oba syndromy jsou charakteristické neschopností porozumět běžným sociálním situacím, postižení jsou snadno manipulovatelní (ideální pro reklamní tvář klima-krimi.byznysu), mají neadekvátní reakce na běžné podněty, vztahovačnost, umanutost, mají snížené kognitivní (rozpoznávací) schopnosti, mají obtíže přizpůsobovat se jakýmkoli změnám, mají potíže přizpůsobovat se jakýmkoli autoritám (včetně „autority“ běžných pravidel normálního života), mají potíže s POCHOPENÍM informací

Její sestra Beata je diagnostikována s podobnými duševními poruchami – Beata zřejmě oproti Grétě trpí ještě Obsedantně kompulzivní poruchou, která u Gréty zmiňovaná není (i když je i u ní velice pravděpodobná).

Malá citace ohledně Beaty:

She is prone to sudden outbursts of anger, during which she screams obscenities at her mother. What would normally be a 10-minute walk to dance class takes almost an hour because Beata insists on walking with her left foot in front, refuses to step on certain parts of the sidewalk, and demands that her mother walk the same way. She also insists that her mother wait outside during class—she isn’t allowed to move, even to go to the bathroom.

Volný překlad, resp. shrnutí: Beata má občasné záchvaty vzteku, kdy řve na svoji matku vulgarity. Normálně desetiminutová cesta do tanečního kroužku Beatě s doprovodem trvá téměř hodinu, protože Beata trvá na tom, že bude dělat krok vždy levou nohou kupředu (tady tedy „kupředu levá“ bylo dotaženo do dokonalosti), takže se zřejmě pohybuje po ulici jako malý kříženec mezi Quasimodem a Geoffrey Peyracem. Dále Beata během cesty do tanečního kroužku trvá na tom, že na některé části chodníku za žádnou cenu nešlápne. Také trvá na tom, že musí chodit stále stejnou cestou. Její matka musí během celé taneční hodiny čekat venku a nesmí se vzdálit ani na záchod.

No, tak řekl bych, že Thunbergovi mají v genech opravdu ledacos. Možná by bylo vhodné jim spíše vyjádřit soustrast, soudruhu Kantore, než je oslavovat za dědičné duševní postižení jejich dětí (o následném vymývání mozků nemocných dětí fanatickou klima-alarmistickou propagandou ani nehovoříc).

Vynikající rozbor toho, jak je Gréta od dětství pod neustálým tlakem na vymývání mozku ze strany svých fanaticky-globál-oteplistických rodičů a jak je Gréta zneužívaná svými fanatickými nemyslícími rodiči a celým „klima“ krimi-byznysem je zde Autor má svůj velice zajímavý a věcný web na dané téma zde. Podrobnější rozbor celé obludné manipulace, mnohaletého vymývání mozku a následného nechutného zneužití zmanipulované duševně nemocné Gréty je v sérii článků The Manufacturing of Greta Thunberg – for Consent.

Ale pojďme k věcným otázkám tématu klimatických změn a možného globálního oteplení (ještě před dvaceti lety vědci strašili globálním ochlazením – i za tuto svoji vědu dostávali tituly, granty, oslavné ódy v médiích…).

  1. Mění se klima k horšímu?

V diskusích k tématu často zaznívají argumenty ve stylu:

„Nelze popřít, že klima se mění k horšímu“.

Nelze popřít, že se klima mění. Nevíme úplně přesně jak, protože „vědci“ upravují data, aby ukazovala růst CO2 a růst „globálních teplot“, ale jsem si jist, že se klima mění. Možná se otepluje, možná ochlazuje.

Proč jsem si jist, že se klima mění? Protože to jinak být nemůže – viz bod 2.

Ale zpět k uvedené větě. Doplněk „k horšímu“ (nebo „nepříznivě“, nebo „katastroficky“) je demagogicky přidaný hodnotící soud. Manipulativní technika demagogické diskuse, kdy se k jedné části sdělení, které je složité nebo nemožné popřít („klima se mění“), se přidá vlastní hodnotící soud, který se neopírá o fakta ale o pocity hodnotitele. Snahou je samozřejmě udělat z hodnotícího soudu „nezranitelný“ fakt pod ochranou „nevyvratitelné“ skutečnosti, která sice s hodnotícím soudem nijak nesouvisí, nijak ho nedokazuje, ale svojí přítomností v jedné vědě ten dojem vytváří.

Takže co tu máme? Máme tu fakt, že se klima mění. Mění se, měnilo se po miliardy let a měnit se bude.

Ale mění se opravdu k horšímu? Kdo definuje, co je horší klima a co lepší klima? Bylo lepší klima během malé doby ledové (14.-18.století) a v teplém období antického Říma bylo horší klima? Nebo naopak? Globální klima se měnilo po celé miliardy let v cyklech menších (jaké lidstvo zná a zažilo ve „vědecké“ etapě, jako například zmíněná malá doba ledová nebo naopak globální teplíčko antiky), v cyklech větších (velká doba ledová například) a také v mega-obrovských cyklech nebo změnách.

K dlouhodobým změnám klimatu viz např.:

Proč by zrovna dnešní globální klima mělo být to nejlepší? Proč bychom se – i kdybychom globální klima mohli ovlivnit – měli zrovínka dnešního klimatu držet vší silou? Co z dnešního klimatu děla „ideál“?

Kdo říká, že dnešní klima je to správné, to dobré, a jiné klima že by bylo horší, špatné, tak ten prostě lže. Byly doby, kdy Sahara byla zalesněnou oblastí – bylo to horší než dnešní poušť? Byly doby, kdy ve střední Evropě bylo subtropické podnebí – bylo to horší? Byly doby, kdy pevninský ledovec končil na severní straně Krkonoš a Jeseníků – bylo to lepší klima, když bylo chladněji než dnes?

Pozn.: Trvání na dnešním klimatu jako na něčem, co se nesmí za žádnou cenu změnit, je svým způsobem duševní porucha přesně ve stylu duševních poruch autistického spektra (jaké jsou dědičné u Thunbergů – těmito poruchami trpí jak Greta, tak Beata). Je to obsese. Proto také asi není možné s klima-alarmisty věcně diskutovat, protože je to snaha diskutovat s duševně nemocným o jeho duševní nemoci a jí způsobených halucinacích.

Závěr: Dnešní klima není ani nejlepší ani optimální a není důvod na něm trvat. Kdo tvrdí, že dnešní klima se nesmí změnit, je duševně nemocný a měl by vyhledat lékařskou pomoc.

Mimochodem, jakékoli snahy globální klima zakonzervovat povedou bez jakýchkoli pochybností k nevídaným a skutečně katastrofickým následkům. S drobnými vlivy člověka (emise, rozumná těžba dřeva a surovin, rozumné hospodaření s vodou apod.) si příroda umí poradit a vždy velice dobře poradí. Dokonce to vypadá, že se příroda umí sama vypořádat i s velkými katastrofami – viz Fukušima, Černobyl, Bhopál nebo třeba chemická válka USA proti Vietnamu; podobné katastrofy dopadnou na konkrétní lidi, velice tvrdě, ale příroda se z nich – zdá se – vzpamatuje rychleji než pozůstalí obětí. Naproti tomu cílené masívní snahy ovlivnit globální klima v planetárním měřítku nemusí ve prospěch člověka vydýchat ani matka Příroda. Podobné pokusy o „poručíme větru, dešti“ již byly prováděny. A i v mnohem menších měřítcích vedly vždy k naprostým katastrofám a zcela nepředvídaným ničivým důsledkům. Případná realizace úvah o rozprašování mikročástic prachu do atmosféry k „potřebnému“ ochlazení Země může být tou úplně poslední epizodou existence lidstva na této planetě.

  1. Jde zabránit klimatickým změnám?

Klima samo o sobě není statická, ale dynamická rovnováha. Měnilo se miliardy let, mění se a měnit se bude. Měnilo se stovky milionů let před tím, než se objevil první člověk. Měnilo se prokazatelně v dobách, kdy vliv člověka na klima by musel být i klima-alarmisty chápán jako zanedbatelný (globální teplo v období Antiky například).

Jakákoli planeta, která se vyvíjí, má „nestabilní klima“. Jakákoli planeta, na které je život v masovém měřítku, má nestabilní klima. Zřejmě jakákoli planeta, na které jsou podmínky pro vznik nebo existenci života má nestabilní klima. Mrtvý Merkur nebo Venuše mají poměrně stabilní klima. V pekle podmínek na těchto planetách nejsou změny tamního globálního klimatu ani zaznamenatelné a zřejmě budou marginální (jestli je na Venuši průměrná globální teplota 470 stupňů nebo 468 stupňů jednak není žádný rozdíl a jednak ani nejde tuto změnu průměrné globální teploty zaznamenat žádným dostupným měřením). Relativně nejstabilnější klima asi mají zmrzlí ledoví obři na vnějším okraji sluneční soustavy. Nevím ale, jestli je naším cílem taková stabilizace klimatu.

Chtít zastavit klimatické změny je jako chtít zastavit obíhání Země okolo Slunce, jako chtít zastavit obíhání Slunce okolo středu naší galaxie, jako chtít zastavit pohyb naší galaxie celým Vesmírem.

Závěr: Globální klima je dynamická rovnováha. Pro život příznivé fungování globálního klimatu (měnící se stabilita) se udržuje přes permanentně probíhající změny (různého rozsahu a různé délky cyklu). Zastavení klimatických změn by znamenalo kolaps globálního klimatu a smrt planety.

Ale jak jsem již napsal v jiném článku o eko-fašismu:

Ono totiž nejde o ekologii. Nejde o přírodu. Nejde o životní prostředí.

Nejezte maso“. „Plodíte emise“. „Moc jíte“. „Moc jezdíte autem“. „Nemějte děti, protože vydechují CO2 a to je fuj“ (s pokračováním „nemáte děti, vy lumpové, tak musíme dovézt krimigranty“). „Musíte se cítit provinile“, abychom s vámi mohli snáze manipulovat a snáze vás zotročovat. „Větší daně“ „pro záchranu klimatu“. Za chvíli budeme platit daně i za dýchání.

Nejde o životní prostředí.

Jde o nastolování totality – pod líbivými hesly, ve svůdném převleku.

Nastolovaná totalita má dnes malá očka, připitomělý úsměv a pig tails.

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoiny na adresu: 35EWdJdRLGMzpydEDjuV7YRhNeCohkXhqH nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc říjen 2020: *****

ing. Jan Dvořák 400,- Kč, František Šmíd 600,- Kč, Roman Dubravský 500,- Kč, Pavel Kl*ka 222,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Jiří Sieja 200,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Roman Foff 500,- Kč, Miroslav Paták 200,- Kč, Marek Janičko 250,- Kč, Anonym 1000,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Pavel Janeček 500,- Kč, Pavel Jurášek 100,- Kč, Jan a Gabriela Horáčkovi 500,- Kč, Miloš Kraus 200,- Kč, Ludmila Kárská 300,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Martin Vavrinka 100,- Kč, Květa Sekyrová 200,- Kč, Helena Novotná 300,- Kč, Miloš Kraus 200,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, MUDr. Markéta Hansli 500,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Miloslav Konopiský 200,- Kč, Libor Heidler 200,- Kč, Karel Kubela 50,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Jiří Meissner 500,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Arpád Krausz 250,- Kč, Bohuslav Maceška 50,- Kč, Jiří Sika 100,- Kč, Ondřej Svatoň 50,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, Martin Reiser 200,- Kč, ing. Jiří Klumpar 100,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Milena Trulley 333,- Kč

Celkem za měsíc: 13 205,00 Kč
Vybráno 37.72%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 1 685 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (35 votes, average: 4,89 out of 5)
Loading...
politicon.cz
37 komentářů

Vložit komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
 
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.