cikani1117
13.2.2019
Kategorie: Multikulturní soužití

Může za situaci Romů většinová společnost?

Sdílejte článek:

BAWERK

Může za situaci Romů většinová společnost? Možná ano, ale v případě zdraví to neplatí. Podívejme se, co se o zdraví Romů píše v časopise „Sociální práce/Sociálná práca“ o zdravotním stavu romské populace. Tento časopis vydává „Asociace vzdělavatelů v sociální práci“, která sídlí v Brně v budově Fakulty sociálních studií zdejší Masarykovy univerzity. Členy této asociace jsou veřejné univerzity a střední školy, případně i soukromé školy a podobně (1)

V čísle časopisu, které vyšlo k 31. prosinci 2017, je článek s názvem „Využívání příspěvku na péči romskými příjemci v kontextu diskuse o zneužívání této dávky“. Kde se mimo jiné rozebírá i zdravotní stav romské populace. Pojďme se na tento stav nyní podívat. Dle výzkumu z roku 2009 se zde praví: “Pojďme se nyní pozastavit u vybraných oblastí zdraví, kde je situace poněkud nepříznivá. Značně rozšířené je mezi romskou populací kouření, a to i mezi dětmi. V porovnání se srovnatelnými údaji za všechny obyvatele ČR je podíl pravidelných každodenních kuřáků mezi Romy několikanásobně vyšší. Národní zpráva říká, že Romové jsou nejenom častými, ale i dost silnými kuřáky a s kouřením začínají velmi brzy. Výzkum mezi vybranými evropskými zeměmi prokázal, že mezi českými Romy je vůbec nejvíce kuřáků (77 %), následuje Slovensko a Chorvatsko (64 %), Bosna a Hercegovina (61 %), Maďarsko a Srbsko (60 %). Celkově můžeme říci, že počet kuřáků mezi evropskými Romy (53 %) je výrazně vyšší ve srovnání s neromskou populací (33 %).“ (2). Dle šetření Státního zdravotního ústavu bylo mezi obyvateli ČR roku 2009 29,2 % kuřáků (3). To byl tedy dost výrazný rozdíl. Od té doby počet kuřáků o něco obecně poklesl, což asi bude platit i pro Romy.

Výzkum z roku 2009 dále praví, že: „Další problematickou oblast představuje obezita, a to i přes to, že není prokázáno její hromadné rozšíření. Velká většina Romů má buď normální váhu, nebo spadá do kategorie “nadváha”. Jejich tělesná váha má souvislost jak s nedostatkem pohybu, který je pro většinu Romů starších 16 let charakteristický, tak se stravovacími návyky v podobě konzumace tučných masitých jídel, která si v minulosti mohli Romové dovolit pouze asi dvakrát třikrát do měsíce. Hübschmannová hovoří o tom, že se konzumace masa stala jednou ze zhoubných kompenzačních pseudohodnot – znamením prestiže a blahobytu.“ (4). Normální váhu má polovina dospělých a zhruba 70 % nezletilých a nadváhu má 27 % dospělých a desetina nezletilých (5). Dopočteno: obézních je tedy 23 % dospělých Romů a asi 20 % nezletilých Romů.

Dle výzkumu z roku 2006 (tedy ze zhruba stejné doby) bylo v České republice v dospělé populaci (tedy včetně Romů) 52 % obézních, z čehož 35 % spadalo do kategorie nadváhy a 17 % do kategorie obezity. V dětské populaci ve věku 6 – 12 let trpělo 10 % dětí nadváhou a 10 % bylo obézních. Ve věkové skupině 13 – 17 let počet dětí s nadměrnou váhou mírně klesá. Pokud sečteme čísla za nadváhu a obezitu dohromady jde o 11 %. (6). Podle aktuálních dat (rok 2017) statistiků má nadváhu 47 procent mužů a 33 procent žen. V obezitě je rozdíl menší a trpí jí přibližně 18 procent žen a 20 procent mužů. Přičemž roku 2008 bylo dle stejného zdroje (založeného na ČSÚ) obézních mužů 17,4 procenta (45,2 % mělo nadváhu) a žen 17,5 procenta (28,9 % mělo nadváhu) (7). Čili v případě dospělých byl podíl lidí s nadváhou a obezitou roku 2006 52 % o trochu horší než u dospělých Romů roku 2009 (asi 50 %), v případě obezity byl už rozdíl značný: šlo o 17 % u obyvatel ČR versus asi 23 % dospělých Romů. U dětí byly uvedené poměry u nadváhy a obezity 20 % u obyvatel ČR ve věku 6-12 let (ve skupině 13-17 let to bylo znatelně méně, viz výše) versus 30 % u nezletilých Romů. A jen u obezity šlo o 10 % u obyvatel ČR ve věku 6-12 let versus 20 % nezletilých Romů. Podle aktuálních dat (rok 2017) statistiků je obézních přibližně 18 procent žen a 20 procent mužů, což se blíží datům stran dospělých Romů z roku 2009 (23 %), ale i tak je to pořád poměrně o dost méně. Předpokládám ovšem, že i u Romů zřejmě došlo taktéž k nárůstu počtu obézních jedinců.

Pokračujme dále v citování: „Příznačným problémem je neúplnost chrupu. ‚Romové přicházejí o zuby velmi brzy (ve věku 16-21 let nemá všechny přirozené zuby každý pátý Rom, ve věku 22-25 let již každý třetí) a poměrně rychle, což má za následek, že již od fáze staršího středního věku převažují výrazně mezi Romy lidé, kteří nemají všechny přirozené zuby (ve věku 45-59 let 60 %, v následujícím období 70 %). Tento problém je o to závažnější, že je doprovázen poměrně malým zájmem o zubní náhrady. Podíl Romů, kterým nebyly chybějící zuby nahrazeny protézou, se pohybuje mezi dvěma pětinami až jednou polovinou.‘ Hojně rozšířené jsou v romské populaci také vady chrupu. Ojedinělým jevem není ani vícečetná kumulace čtyř a více zubních vad.” (8).

Samozřejmě jde zde o výzkumy, které byly založeny na šetření stovek či několika tisíc jedinců, a je tedy nutné je brát poněkud s rezervou. Také situace v některých lokalitách a skupinách se bude zřejmě lišit. Je však zřejmé, že minimálně někteří Romové pečují o své zdraví méně než lidé z většinové populace. Za to, ale většinová populace určitě nemůže.

Poznámky:

(1) Viz zde: http://www.asvsp.org/clenove/.
(2) Kroutilová Nováková, R. a Kinská, S. Využívání příspěvku na péči romskými příjemci v kontextu diskuse o zneužívání této dávky. In. Sociální práce / Sociálná práca, vyšlo 31. 12. 2017, ISSN 1213-6204, str. 98.
(3) Sovinová, H. aj. Užívání tabáku a alkoholu v České republice: Zpráva o situaci za období posledních deseti let. Praha: Státní zdravotní ústav 2014, ISBN 978-80-7071-335-8, str. 12. Dostupné zde: http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/zavislosti/TabakAlko2004_2013.pdf.
(4) Kroutilová Nováková, R. a Kinská, S. Využívání příspěvku na péči romskými příjemci v kontextu diskuse o zneužívání této dávky. In. Sociální práce / Sociálná práca, vyšlo 31. 12. 2017, ISSN 1213-6204, s. 98-99.
(5) Tamtéž, str. 98.
(6) Obezita v ČR [online, 2018]. Dostupný z (přístup XI/2018): http://www.obezita-info.cz/obezita-v-cr/.
(7) Čeští muži opět ztloustli, nadváhu má už každý druhý [online, IV.2018]. Dostupný z (přístup XI/2018): http://zpravy.idnes.cz/obezita-zdravi-statistika-nadvaha-bmi-dxe-/domaci.aspx?c=A180411_100519_domaci_linv. Pozor ten, kdo je obézní má zároveň nadváhu a tedy procenta v tomto případě nelze sčítat.
(8) Kroutilová Nováková, R. a Kinská, S. Využívání příspěvku na péči romskými příjemci v kontextu diskuse o zneužívání této dávky. In. Sociální práce / Sociálná práca, vyšlo 31. 12. 2017, ISSN 1213-6204, s. 99.

 

Autor: bawerk.cz

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoiny na adresu: 35EWdJdRLGMzpydEDjuV7YRhNeCohkXhqH nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

***** Příspěvky čtenářů za měsíc říjen 2019: *****

Vladislav Vydra 100,- Kč, ing. Jan Dvořák 400,- Kč, Miroslav Hloušek 111,- Kč, František Šmíd 600,- Kč, Václav Červinka 200,- Kč, Eva Myslivečková 100,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Jan Bezděk 1000,- Kč, Roman Foff 500,- Kč, Marie Fulková 100,- Kč, Pavel Šána 107,- Kč, Oto Tvrz 200,- Kč, Petr Pisan 100,- Kč, Jiří Sieja 200,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Ludmila Karská 300,- Kč, Petra Rohlíčková 200,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč, Vlastimil Kornas 666,- Kč, Jana Hašlarová 200,- Kč, Ilja Baudyš 1000,- Kč, Libor Heidler 200,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Miloš Kraus 300,- Kč, Rostislav Jendrejčík 50,- Kč, Helena Novotná 300,- Kč, Anonymní dárce 222,- Kč, Květa Sekyrová 200,- Kč, Jan Šmrha 100,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Michal Škurek 100,- Kč, Miloslav Konopiský 200,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Marek Janičko 200,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč

Celkem za měsíc: 10 156,00 Kč
Vybráno 29.01%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.

Po blokaci Pravého prostoru můžete sledovat novou stránku PP na facebooku.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 1 822 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (12 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
loading...
politicon-eshop voxpopuliblog
29 komentářů

Vložit komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
 
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.