vakcina-na-covid-19-
21.11.2021
Kategorie: Společnost

Může očkování proti covidu ve svém důsledku nechtěně zabíjet?

Sdílejte článek:

MARTIN PRÁŠEK

martin-pralekObávám se, že ano. Nemyslím však teď nežádoucími účinky apod, ale nezamýšlenými důsledky, kterými očkování a zbrklá kampaň kolem, ovlivnilo psychiku a myšlení lidí a vlastně celý SYSTÉM tak, že následky mohou být vpravdě smrtící.

Pomiňme teď možné nežádoucí účinky, diskuze o aditivech a nevyzkoušené nové technologii trombózách endokarditidách a dalšěím. A ne ani o chipech a grafénech a jiných ďasech prý přítomných ve vakcinách se nechci bavit. Dokonce se nebudu bavit ani o tom, jestli účinnost vakcíny a které a za jak dlouho klesá v čase. Nebudu uvažovat o vůbec žádné interakce vakciny s organizmem vakcinovaného.

To, o co v mém článku běží je interakce FAKTU ŽE BYL NĚKDO OČKOVÁN s psychikou jeho samotného, s tím, jak to změní myšlení a chování dotyčného a s tím, jak to změní CHOVÁNÍ SYSTÉMU VŮČI NĚMU.

Vezměme si pana Nováka. Pan Novák je 60 letý obézní kuřák a diabetik s hypertenzí, tedy riziková skupina. Podotknu ještě, že pan Novák ani jeho rodina nejsou žádní fanatičtí antivaxeři. Mají za sebou všechna běžná očkování proti tubeře, obrně, černému kašli, tetranu, hexavakcínu a tak dál, dle věku a toho, co se i dnes tehdy píchalo . Ovšem jak on, tak jeho rodina opatření příliš nežerou, tak překotně vyvinuté vakcíně nevěří a očkovaní tudíž nejsou.

Jednou mu zazvonil tchán, se kterým před dvěma dny .. doplňte si cokoliv třeba rodinný oběd… a že měl rizikový kontakt, je v karanténě, aby tedy na sebe dával pozor. Za další dva dny zazvoní telefon z hygieny. Pane, byl jste v rizikovém kontaktu, jděte se testovat! To na sobě pan Novák začne pociťovat příznaky. Ví, že je riziková skupina, maže na test. Pozitivní, příznakový. Volá svému obvoďákovi a ten mu vyplňuje žádanku na aplikaci monoklonálních protilátek. Pan Novák dostane kapačku a jde domů, a tím pro něj covid prakticky skončil, neb protilátky snižují riziko hospitalizace ca 8 krát. Ale budiž, řekněme, že se zhoršuje. Každý doktor o něm ví, že je rizikový i neočkovaný a tak nejenže se lékaři a sestry chrání, ale ani neotálejí s terapií. Ani s kyslíkem, ani s přeložením na JIP. A všude se tudíž dostane včas….

To pan Dvořák, to je jiný kafe. Pan Dvořák je také 60 letý obézní hulící diabetik s hypertenzí. Riziko si všem jak on i jeho rodina dobře uvědomují. Proto také všichni naprosto striktně dodržují jakákoliv, i ta nelogická vládní opatření. Straní se jeden druhého, omezil sociální kontakty, nevychází zbytečně z domu etc. A jakmile to šlo, běžel si pan Dvořák pro včeličku. A jeho široká rodina také.

A za 14 dní po druhé včeličce. Je přece OČKOVÁN a tudíž mimo nebezpečí. Vždyť to i Blatný přeci říkal. Rodina se opět schází, neb jsou přeci všichni očkovaní. Nedodržují až tak striktně rouškiádu a respirátorovou mánii a tak dále.

Před 14 dny se jeho zeť rizikově potká s infekčním člověkem. Ale ani si to neuvědomí, nekouká moc kolem sebe na lidi s drobnými příznaky nachlazení, neb je přeci OČKOVÁN. Ani se nebojí o svoje rodinné příslušníky, neb i oni jsou OČKOVÁNI Dokonce ani varovný telefonát z hygieny nedorazí. Očkovaní s rizikovým kontaktem nejsou posíláni do karantény a na testy.. A on je přeci OČKOVÁN.

A je pravda, že očkování odvedlo svoji práci. Zeť pana Dvořáka se cítil den dva trochu unavený a nesvůj a to byl celý covid v jeho případě. Nijak mu nedošlo, že by mohl být nemocen, nedejbože také infekční – je přeci OČKOVÁN . Bohužel, v době, kdy byl infekční, navštívil pana Dvořáka při rodinné oslavě, sešlosti či obědě. Nemožné stalo se skutkem a pana Dvořáka nakazil. My dnes již víme, že očkovaný se může nakazit i být přenašečem.

Pan Dvořák se za pár dní začíná cítit nemocně. Ale vůbec mu nedojde, že může mít covid – je přeci OČKOVÁN. Naordinuje si sám , možná s přispěním obvodního lékaře paralen, kapky proti kašli a horký čaj. nicméně, stav se ne a ne lepšit. Vlastně je mu čím dál hůř, přidává se suchý kašel a špatné dýchání. Pan Dvořák si volá sanitku.

Při nabírání anamnézy v nemocnici samozřejmě prohlásí, že je přece očkován a neguje jakýkoliv podezřelý kontakt. Vždyď i jeho rodina je očkovaná a s nikým jiným se nestýká. A nikoho s příznaky respiračních chorob tudíž nepotkal.

Ve špitále den dva nad panem Dvořákem dumali, až jim došlo, že by to přeci jen mohl být COVID. Co mám informace, tak v mnohých nemocnicích doposud musí test u očkovaného před provedením schválit vedení. Takže jeden den vyplní žádanku, druhý den ji vedení schválí, naberou panu Dvořákovi výtěry a teprve třetí den mají výsledky. Samozřejmě covid++. Tragickým důsledkem páně Dvořákovy samoléčby a prodlení v nemocnici je potom fakt, že vypršela doba pro účinné podání monoklonálních protilátek. A důsledky pozdě zahájené terapie už pana Dvořáka neopustí.

Dovedu si docela dobře představit i tragický scénář takový, že budou v nemocnici otálet při přeložení na JIP. Že se doktoři a personál bojí, že dostanou (opět) podrb od vedení nemocnice, že jim na JIPkách leží příliš mnoho očkovaných. A vedení nemocnice, které zase před tím dostalo pojeb z ministerstva, že mít moc očkovaných na JIP není ten správný politický přístup, a od zdravotních pojišťoven, že zbytečně vytěžují drahé JIPky pacienty, kteří by to přece neměli potřebovat a že jim sáhnou do úhrad.

Pan Dvořák se sice na JIPku dostane. Kde už je však, pro pozdě zahájenou terapii, přesněji po celý řetěz pozdě zahájených terapií, výsledek nutně tragický. (mimochodem, stačí se podívat na grafy úmrtí, na poměr očkovaných a neočkovaných) .

A teď jak k tomu poctivý a uvědomělý pan Dvořák přijde ? Ve všem byl ten neuvědomělý neočkovaný Novák rychlejší. Rychleji se nakazil, rychleji měl diagnozu, rychleji skočil ve špitále, rychleji na kyslíku i rychleji na jipce. Jen v tom futrále byl pan Dvořák dřív, zato drtivě. Bratru o 15 let. V podstatě se dá říci, že to bylo právě OČKOVÁNÍ, které ho zabilo. Ale ne nežádoucími účinky ani nízkou mírou ochrany. Primárně tím, že změnilo SYSTÉM tak, že se stal, přinejmenším pro některé očkované, kontraproduktivním až vražedným. A že díky tomu SYSTÉMU pak zbytečně zemřou stovky (očkovaných) lidí.
Ono by to bylo celé pouze teorie nějakého neortodoxně myslícího blogera (čti blázna). Kdyby. Kdyby neexistovala studie, která těmto úvahám dává přinejmenším částečně za pravdu. Porovnání virových náloží u neočkovaných, očkovaných, neočkovaných při reinfekci, očkovaných při reinfekci

Autoři studie vzali data laboratoře, která používá používá pouze jeden typ izolace RNA a jeden kit na PCR. Analyzovaná data jsou tedy konzistentní. PCR test probíhá tak, že se ve vzorku detekuje genetický materiál patogena. Ten je přítomen v nepatrném množství, proto musí před detektí proběhnout určitý počet amplifikačních ( Ct ) cyklů. Při každém cyklu se množství genetického materiálu zdvojí. Můžeme si to představit jako v oné bajce, kdy šáh nabídl mudrci odměnu za to, že vymyslel šachy. Moudrý mudrc chtěl jen jedno zrnko rýže položit na první pole šachovnice s tím, že chce aby šáh na každé pole položil dvojnásobek. tedy na druhé pole 2, na třetí 4 a tak dále. Pro představu, jak ona amplifikace u testu PCR funguje, ta legenda bohatě stačí.

Pro každý vzorek bylo hodnoceno tzv. Ct, tedy počet cyklů, při kterém byl virus ve vzorku detekován. Principem metody je postupné zdvojování počtu příslušných úseků RNA a rozhodující je pořadí cyklu, kdy se detekuje RNA v množství stanoveném jako pozitivita. Čím nižší je hodnota Ct, tím vzorek obsahuje větší virovou nálož (tedy nemusí se tolikrát zdvojit, aby byla RNA viru detekována). Testováni byli výhradně lidé s příznaky, aby prebventivní testy výsledky “nenaředil. Výsledek je zajímavý. Cituji:

Zjistili jsme, že očkovaní mají jak v případě první detekované nákazy (levá část obrázku), tak v případě reinfekce (pravá část obrázku) vyšší virové nálože než neočkovaní. Vakcinovaní dvěma dávkami mají statisticky významně vyšší virovou nálož (nižší Ct) než nevakcinovaní. Pokud neexistuje nějaké imunologické / mikrobiologické vysvětlení tohoto jevu, domníváme se, že je to způsobeno tím, že očkovaní lidé jsou testování v závažnějším zdravotním stavu a soubor může mít méně záchytů na počátku infekce. Testování očkovaných je tedy nedostatečné, protože je zachycena pouze malá část nákaz.

Nižší míra testování v dané věkové kategorii je rovněž patrná v reportu ÚZIS na obrázku níže – v dané věkové kategorii je vykazovaná vysoká relativní pozitivita indikovaných testů, což je nejvíc patrné u starších věkových kategoriích. Pozdní záchyt nákazy nákazy vede k pozdnímu zahájení péče, což může mít závažný dopad na průběh onemocnění.

Každopádně, ona studie dává přinejmenším významné indicie k tomu, že virová nálož v očkované populaci, včetně možnosti a rizika přenosu, může být výrazně větší, než se oficiálně tvrdí.
Takže shrnuto a podtrženo, očkování nemusí být nutně tečka za koronavirem, ale může, v přeneseném smyslu slova, být tečkou za očkovaným. Protože když se sejdou infekce COVIDEM , OČKOVÁNÍ, MENTALITA A MYŠLENÍ LIDÍ, ještě umocněná zbrklou a zfušovanou vakcinační propagací a SYSTÉM, který se řídil spíše politickými proklamacemi, než reálným stavem, může vzniknout kombinace vpravdě smrtelná.

PS: JSEM OČKOVÁN.

PPS: tento článek nemá sloužit k vyvolávání strachu či paniky, ani k popírání covidu jako takového, či nutnosti s ním účinně bojovat. Pouze teoreticky popisuje mechanizmy, u kterých se dle nejlepšího vědomí a svědomí domnívám, že mohou reálně nastávat a v konečném důsledku připravit mnohé lidi život.

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc prosinec 2021: *****

ing. Jan Dvořák 500,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, RNDr. Richard Čapek CSc. 400,- Kč, Eva Edler 300,- Kč, Rudolf Roedling 500,- Kč, Lenka Poncarová 300,- Kč, Martin Dindoš 500,- Kč, PharmDr. Lubomír Vylíčil 5000,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Jiří Sika 200,- Kč

Celkem za měsíc: 9 450,00 Kč
Vybráno 27.00%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 2 651 times, 11 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (24 votes, average: 4,38 out of 5)
Loading...
52 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-)