VIRTEST
17.2.2021
Kategorie: Exklusivně pro PP, Společnost

Musíme chránit ohrožené, navrhuji jak. Zákazy povedou k milionům nezaměstnaných a kolapsu důchodového a zdravotního systému. Blatný a Němci lžou, jak když tiskne

Sdílejte článek:

JIŘÍ ČECH

Hrozí nám kolaps zdravotnictví nikoliv kvůli covidu, ale kvůli kovidistickým restrikcím nebude z čeho brát na kvalitní zdravotní péči. Národe, vážně chceš životní úroveň jako v Moldavsku? Čeká nás prudké snížení kvality zdravotní péče, masové bezdomovectví celých rodin, miliony nezaměstnaných a rabování. Dnes v Tunisku, zítra zde. Budou senioři muset bydlet na přeplněných ubytovnách kvůli samozvaným „ochráncům seniorů”?. My zdraví lidé v produktivním věku musíme pracovat a využívat služby jako kdykoliv jindy a nikdo nám to nesmí zakazovat, jedině tak budou peníze na péči o staré a nemocní.

Mainstreamová média nám podávají jednotvárný obraz krize – smrt, smrt, smrt, údajně hrozící přetížení nemocnic, neustále nás straší čísly jediné nemoci, zatímco ostatní nemoci, jakoby vůbec neexistovaly…v tomto článku vám odhalím, že mnoho z toho není pravda.
 
Shrnutí minulého článku

 
Mnoho faktů o covidu a ekonomických důsledcích šílené kovidistické hysterie jsem vám již odhalil ve svém předchozím článku. V tom se můžete dočíst, že skutečná úmrtnost na covid je přibližně 0,18% nakažených (na chřipku 0,10%). Dále jsem v článku vysvětlil, že účinek zákazů je pouze posouvání vrcholu epidemie, nikoliv záchrana životů. Zákazy nemají vliv na výsledný počet mrtvých, jen ta vlna prostě přijde o chvíli později. Ukázal jsem to názornými příklady. Dříve nebo později musí vlnou umírání na covid projít každá země. Snažit se proti tomu zabránit je to samé, jako dělat demonstrace, aby se psi dožívali stejného věku, kterého se dožívají lidé. V článku se dále můžete dočíst, že zakázané služby jsou jen vrchol ledovce masové nezaměstnanosti, jelikož na nich je přímo závislá značná část průmysl (např. potravinářský, spotřební, automobilový, pivovarnický) a vysvětlil jsem pravděpodobné katastrofické důsledky pro statisíce rodin. V tomto článku uvedu další fakta, která se v médiích jen tak nedočtete.
 
Hrozí přetížení nemocnic? Lež, jak když tiskne. 34% hospitalizovaných má jen velmi lehký průběh, 78,7% ventilátorů je volných.
 
Kovidisté straší lid a odůvodňují likvidaci pracujících lidí zejména údajně hrozícím přetížením nemocnic. Tak jsem se rozhodl si pročíst nějaké zdroje a uvést pravdu. Plošné přetížení nemocnic nehrozí. Informace o kapacitě nemocnic jsou dostupné na stránkách Hlídač státu, které pocházejí přímo od ministerstva zdravotnictví. Jednoduše vysvětlím:
 
– v nemocnicích je hospitalizováno (ke dni 13.2.) 5 715 pacientů, ovšem zdaleka ne všichni jsou ve vážném stavu:
 
484 je bezpříznakových, 1469 v lehkém stavu (což znamená kašel, zvýšenou teplotu, ale žádné dýchací problémy a tento stav není nijak ohrožující, případné zhoršení trvá řadu hodin dle epidemiologů i mých vlastních zkušeností, ty ještě popíšu). Jedná se o tzv. „sociální hospitalizace“, tito lidé jsou tedy hospitalizováni, aby nenakazili někoho dalšího. Proč ale na to někdo ve vládě nemyslí? Proč pro ně neudělali nějaké centrum, třeba v bývalých kasárnách či v nějakých hotelech? Místa by bylo dost. K čemu by měli být v nemocnicích? Asi proto, aby likvidátoři naší země mohli argumentovat hrozícím přetížením nemocnic, a aby měli výmluvu pro likvidaci běžných lidí. Těmto lidem není nic vážného, nevyžadují lékařskou péči. Hospitalizace lidí se chřipkou v tomto stavu se nikdy nepraktikovala. V centrech, do kterých by se měli umístit, by se o ně mohla starat policie. Nevyžadují lékařskou péči. Jedná se tedy o 34,17% hospitalizovaných. Hospody dle britské studie mohou za 2,7% nákaz. Tudíž kdyby se lidé s lehkým průběhem dali do covidcenter a otevřely se hospody, lidí v nemocnicích by bylo mnohem méně než nyní. Hospody zaměstnávají 250 000 lidí a na nich závislé obory 300 000 (sklárny, porcelánky, pivovary, jatka, dodavatelé). Tudíž jejich zničení sice sníží v jednu chvíli nakaženost populace o 2,7%, ale sníží kvalitu zdravotnictví o přibližně 10% (zdravotnictví je financováno ze zdravotního pojištění, které ale vládou zničení nezaměstnaní lidé nebudou moct platit).
 
2 773  je středně těžkém stavu. Tento stav neznamená ohrožení života, nemocní nevyžadují specifické přístroje, ovšem může se poměrně rychle zhoršit (na rozdíl od lehkého stavu), většinou se nezhorší. Základním projevem tohoto stavu je dušnost (problémy s dýcháním), přidat se mohou též mdloby a velká slabost. Tito lidé jsou hospitalizováni kvůli pozorování, kvůli riziku zhoršení stavu. Z lidí v tomto stavu by měli nemocnici navštívit starší a nemocní lidé, u mladších se doporučuje zůstat doma. Tito lidé jsou na lůžkách JIP, díky čemuž je oficiálně zaplněna většina lůžek JIP a ARO. Ovšem pro lidi s tímto průběhem není pobyt na JIPce nutný, stačilo by je přesunout na běžná lůžka, na nichž se dnes nacházejí lidé s mírným průběhem, kterým by stačil pobyt v covidcentru a péče od policie. Navíc počet lůžek lze poměrně snadno navýšit, nemocnice mívají také nevyužité podzemní prostory. Tito tvoří z hospitalizovaných 48,5%.
 
Tento stav jsem prodělal i já, ač jsem mladý (pravděpodobným důvodem je má nižší kapacita plic, která se projevuje např. tím, že dovedu zadržet dech jen na velmi krátkou dobu. Tři dny jsem se zadýchával, měl horečku a mírné mdloby. Následovalo dalších cca 10 dní, kdy jsem se zadýchával při usínání a mdloby jsem měl jen při dlouhé procházce. Hospitalizace nebyla nutná). Pro doplnění uvedu, že i moje 72letá babička měla velmi mírný průběh (mnohem lehčí než já). Svým poměrně těžkých průběhem patřím ve věkové kategorii pod 65 let k menšině, ve svém věku jsem skoro výjimečný.
 
1 072 hospitalizovaných se nachází v těžkém stavu (18,75% hospitalizovaných). Tito lidé skutečně vyžadují intenzivní péči ve formě dodávaní kyslíku, umělé plicní ventilace či umělého mimotělního oběhu. Pokud by se tedy na covid lůžkách JIP a ARO (těch je 3 950) nacházeli jen tito lidé, kteří to skutečně vyžadují, tak by covid lůžek JIP a ARO nebylo volných 4,7 % (jako dnes), ale 72,9%. Tudíž, aby skutečně došlo k přetížení nemocnic, muselo by být v rizikové skupině v jednu chvíli nakažených 3,6krát více, což je nemožné (týdenní průměr mrtvých činí 132, v Jižní Dakotě bez jakýchkoliv omezení a s obéznější populací byl nejvýše 20, což znamená v přepočtu na počet obyvatel 247, ovšem takový průměr byl oproti Česku jen po výrazně kratší dobu
 
Klasifikace pacientů vycházející z ministerstva však může být záměrně zveličená. V některých nemocnicích tvoří bezpříznakoví dokonce polovinu pacientů. Napadla mě možnost, že vlastně není jasné, jak jsou klasifikováni lidé, kteří se nacházeli v ohrožení života, ale již v něm nejsou. Je totiž možné, že do lidí v těžkém stavu se počítají i lidé, kteří se v něm již nenachází. To by znamenalo, že přetíženost nemocnic je ještě menší, než uvádím ve svém článku.
 
Plicní ventilace – 34,5% plicních ventilátorů v nemocnicích je volných. Ovšem kromě 2 298 ventilátorů v nemocnicích se dalších 1436 ventilátorů válí ve skladu. Tudíž celkový počet ventilátorů činí 3 734. To tedy znamená, že 78,7% ventilátorů je volných. O tomto vám samozřejmě mainstream neřekne a jen bude šířit lži o hrozícím přetížení nemocnic. Obviňuji novináře a politiky ze systematických dezinformací s cílem vytvořit v národu přesvědčení, že ekonomická likvidace milionů našich spoluobčanů a v důsledku toho i financování zdravotnictví, je nezbytná. Lékaři a zdravotní sestry mohou absolvovat bezplatný jednodenní kurz práce s plicním ventilátorem.
 
— Přístroje ECMO – volných jich je 47,62%, jedná se o podporu nejzávaznějších případů. Ovšem tyto se používají jen v konkrétních případech, nikoliv plošně (jedná se pouze o doplňkovou pomoc, základním přístrojem pro vážně nemocné je plicní ventilátor), a i v době vyšší úmrtnosti na covid nebyla jejich vytíženost o nic větší, než teď. I kdybychom měli v jednu chvíli čísla jako Jižní Dakota, tak by stále byla část ECMO volná. Ovšem já jsem pro ochranu ohrožených skupin, základní omezení a navíc u nás je mnohem nižší míra obezity, tudíž je krajně nepravděpodobné, že by čísla byla horší než v Dakotě, a i kdyby byla o něco málo horší, plicních ventilátorů máme dostatek.
 
Přístroje CRRT kontinuální dialýza – jedná se o podporu ledvin, volných je 67,8%. Ovšem nevyužívají se plošně pro kritické případy, ale jen výjimečně.
 
Hrozí opravdu přetížení nemocnic? – mnoho levičáků nás straší tím, že pokud se otevře ekonomika, tak budeme muset žádat o pomoc cizí státy. Toto tvrzení je naprosto absurdní. Aby se tedy skutečně přetížily oddělení JIP (kdyby se střední případy umístily na „ne-JIP” lůžka a lehké případy do covidcenter) muselo by být 3,6krát více těžkých případů, tedy týdenní průměr úmrtí 475, což by bylo nesrovnatelně více, než v Jižní Dakotě, kde skutečně stát nezavedl vůbec žádné opatření, jen na jaře se školy zavřely samy, kde více lidí trpí obezitou a kde častěji tři generace žijí společně v jediné domácnosti, tudíž se senioři mohou hůře chránit než zde. Sice je pravdou, že Dakota má mladší populaci, ovšem jen o 2,6 roku, což se vynahradí obezitou. Navíc v mém návrhu, který v další části článku představím, počítám se základními omezeními a důkladnými opatřeními na pomoc ohroženým skupinám.
 
Na Aktuálně.cz dokonce vyšla neuvěřitelná perla: „Nouzák končí. Babiše zradili komunisté a neumí se dohodnout s opozicí. Budeme umírat”, což je pro mě opravdu šokující informace. Já jsem totiž myslel, že člověk nemůže umřít na nic jiného, než na covid. Já jsem myslel, že před covidem ještě nikdy nikdo nezemřel. Dělám si samozřejmě legraci, ale z čtení médií má člověk skutečně pocit, že neexistuje jiná příčina smrti a že skutečnost, že lidé umírají je nová věc, kterou přinesl covid.
 
Blatný šířil lži (nechvalně známý bojovník proti „dezinformacím” = jiným názorům  Cemper samozřejmě mlčí), že v Trutnovské nemocnici leží pacienti  na chodbě, aby co nejvíce vyvolal paniku a přesvědčil politiky, že je nutný nouzový stav. Dokonce tvrdil, že v celém Česku hrozí přetížení nemocnic, jaké se odehrává v Chebu. Jak jsem již vysvětlil, toto je nesmyslné, to by musel vzniknout gang stovek nakažených, který by celé dny obcházel důchodce a plival jim do obličeje.
 
Přetížení malých okresních nemocnic pochopitelně hrozí, což ale hrozí i při tragické autobusové nehodě a dokonce i v normálním stavu. Chebská nemocnice měla problémy již v roce 2018Přetížení nemocnic celého státu zcela evidentně nehrozí. Převoz pacientů není problém. V Portugalsku řešili přetížené nemocnice (mají pětkrát méně JIPek než my a starší populaci, takže u nás toto nehrozí) převozem pacientů na velmi vzdálený ostrov Madeira, tudíž není problém převoz pacientů z Chebu do Prahy či Plzně. Neustále se objevuje tvrzení (bohužel i ze strany některých pravičáků), že situace je vážná. Ale jak ukazují tyto statistiky, situace vážná není. A nebo vlastně je, smrt člověka je vážná věc, tudíž je zdravotní situace vážná od počátku lidstva a měl by být neustále nouzový stav, jelikož neustále někdo umírá (ironie).
 
Německé ministerstvo vnitra najalo dezinformátora, aby tvrdil, že v případě žádných zákazů může na covid umřít až milion Němců. Abychom zjistili, jak je toto nesmyslné, stačí použít základoškolskou matematiku. I kdybychom počítali s úmrtností 0,3% nakažených, což je vyšší, než většina nových průzkumů, tudíž by zemřelo v případě nákazy všech Němců 247 074 Němců. Ovšem takřka určitě by se všichni Němci nenakazili a navíc úmrtnost je pravděpodobně spíše 0,2%, tudíž by bez opatření (a ve výsledku i s opatřeními, jen později) zemřelo 115 301 Němců. To je celkem rozdíl od milionu. Možná by se daný lékař mohl vrátit do osmé třídy základní školy, kde se učí procenta.
 
Nouzový stav byl pravděpodobně prodloužen kvůli nátlaku Německa. Jeden malíř by jistě zatleskal, že jeho nástupci umí ještě efektivněji vnucovat našemu národu své ideologie. Saský premiér uvedl: „My máme všechno zavřené a v Česku začne večírek? Trpělivost došla.” Tato antičeská bestie asi následuje odkaz jednoho malíře, protože jako on pracuje na likvidaci našeho národa. V Německu jsou zavřené obchody od ledna, u nás déle, přesto nám je zakazuje otevřít. Skutečně toto jednání nemá daleko k plánům nacistů, dlouhodobý lockdown apokalypticky sníží porodnost (pochopitelně, když možná až polovina národa bude bez příjmu, jsou likvidovány služby a v důsledku toho i většina průmyslu).
 
Postoj společnosti a politiků je komunistický. Budou levičáci soudit politiky  za genocidu lidí s rakovinou, jelikož nezavedli povinné preventivní prohlídky? 
 
Bohužel médiím se neustálým strašením podařilo vyvolat v řadě lidí (bohužel i v některých pravičácích) dojem, že zdraví a neohrožení lidé jsou vlastně vrazi, když se mezi sebou stýkají, když chodí do hospod, když budují ekonomiku a zachraňují tak financování zdravotnictví. Napříč vyspělými zeměmi (kromě části států USA, Běloruska, Brazílie a na podzim také Ruska) jsou lidé přesvědčeni, že politici mají nějakou zodpovědnost za to, kolik lidí zemře na Covid. Dokonce v Brazílii, kde vlastenecký, konzervativní  a pravicový prezident Jair Bolsonaro zachránil část ekonomiky a financování zdravotnictví před ekonomickou apokalypsou, se objevují žaloby, že tím spáchal genocidu. Dokonce i dnes, kdy je již naprosto zřejmé, že přísnost opatření nemá podstatný vliv na počet mrtvých, jen na dobu, kdy epidemie vyvrcholí, Bolsonara brazilští levičáci označují za pachatele genocidy. Asi chtějí totální kolaps brazilské ekonomiky a zdravotnictví. Brazilská ekonomika byla roku 2020 také zasažena kvůli dění v jiných státech, když se na jaře omezovala přeprava zboží. Podstatnou částí ekonomiky Brazílie je totiž vývoz. Nicméně skutečnost, že státy s mírnými či žádnými opatřeními (Švédsko, Finsko, Bělorusko, Rusko) mají výrazně nižší pokles HDP jasně ukazuje, že přísná opatření katastroficky likvidují ekonomiku, naopak s mírnými či žádnými opatřeními je pokles ve vyspělých zemích mírný (v Africe v některých zemích probíhá díky skutečnost, že opatření platila převážně jen velmi krátkou dobu, dokonce ekonomický růst).
 
I politici, kteří zřejmě chápou, jaké strašlivé důsledky bude mít lockdown, mají strach. Agresivita a citové vydírání ze strany levičáků nezná mezí. Epidemiolog pan Jiří Beran, který se snaží prosadit ochranu ohrožených skupin namísto nesmyslných plošných zákazů, je přirovnáván k Mengelemu. Jak absurdní, že takové srovnání využívá zrovna levice, která prosazuje mordování dětí v lůně matky a v Nizozemsku zřejmě brzy dojde k legalizaci vraždění nemocných dětí do dvanácti let. Stejné věci legalizoval Hitler. Oni jsou náckové. Politici se bojí, že pokud uvolní opatření, aby zachránili alespoň část pracujících lidí a část financování zdravotnictví, tak budou považováni za vrahy.
 
Zní to možná krutě, ale dělat nepřiměřené omezování, aby se snížil počet mrtvých na Covid, není správné (stejně to nemá podstatný vliv, jen to odsouvá vlnu). Dle stejné logiky si totiž trest za genocidu zaslouží všichni politici, jelikož nezavedli povinné preventivní prohlídky na rakovinu a povinné hodinové cvičení pro všechny lidi. Takovými opatřeními by se jistě snížila celková úmrtnost (v době covidové i době necovidové). Rovněž bychom mohli zavést rychlostí limit v obci 10 km/h či zakázat všechny profese, kde se byť mírně zvyšuje riziko úmrtí, což by zlikvidovalo většinu ekonomiky (doprava a těžba je nezbytná). Také by to způsobilo masovou nezaměstnanost a chudobu a pokles kvality zdravotnictví, tudíž by to zdraví neochránilo. A stejné to je i s opatřeními proti covidu. Politici možná cítí, že mají povinnost „chránit občany” tím, že lidem budou zakazovat pracovat a normálně žít. Tato logika by byla správná, kdyby se jednalo o skutečně smrtící nemoc, ale nikoli u nemoci, kterou 99,8% nakažených přežije.
 
Politici z levice i pravice se vzájemně obviňujíkdo má na svědomí mrtvé na covid, zda Babiš, opozice nebo někdo jiný. Odpověď je jasná, mrtvé nemá na svědomí žádný politik. Smrt mají na svědomí jen někteří jednotlivci, např. zaměstnanec domova důchodců, který jde do práce, ač ví, že byl v kontaktu s nakaženým (ať už nakaženým covidem nebo chřipkou, to není podstatné). Bohužel postoj, že politici nesou zodpovědnost za mrtvé, převzala značná část společnosti, a ta hystericky útočí na lidi se zdravým rozumem.
 
Jak ještě popíši, já jsem přesvědčen, že stát by měl zavést podmínky, které umožní ohroženým skupinám možnost se účinně chránit, což neudělal. Ani ohroženým skupinám by však ochrana neměla být vnucována, pouze doporučena. Stát by se měl snažit snižovat počet mrtvých doporučeními, osvětou, základními opatřeními a nabídkou pečlivé ochrany ohrožených skupin, nikoliv zákazy a ničením pracujících lidí a podnikatelů. Stát by měl nebezpečnost různých nemocí a činností pouze smysluplným způsobem snižovat (bezpečnostní předpisy v továrnách, osvěta proti kouření, bezplatné či velmi levné preventivní prohlídky na rakovinu, dobrovolná podpora ochrany skupin ohrožených covidem, zákaz řízení v opilosti, povinné zdravotní pojištění na financování nezbytné zdravotní péče). Má argumentace, proč by nikdo (kromě nakažených a možná nakažených) neměl být proti své vůli držen doma, je jednoduchá. 6,19% nakažených ve věku 85+ na covid zemře (nikoliv polovina nakažených seniorů. I takový produkt kovidistické propagandy jsem si dnes přečetl v jedné diskusi).
 
Není zakázané kouřit (já jsem nekuřák, nesnáším kouření, když ho ucítím, tak se klepu, pach kouření neumím snést), ale nechci kouření nikomu dospělému (pochopitelně s výjimkou těhotných žen, tam jde nejen o jejich zdraví, ale i o zdraví jejich nenarozeného dítěte) zakazovat. Kuřák, který vykouří 150 000 cigaret za život (tedy například když 40 let kouří každý den 10 cigaret), má riziko rakoviny plic 16,6%. 85% lidí, kteří dostanou rakovinu plic, na ni zemřou. Jedná se tedy o jednu z procentuálně nejvíce smrtelných nemocí, která existuje. Pravděpodobnost, že takto silného kuřáka v důsledku kouření zabije rakovina plic je tedy 14,1%. Časté kouření je tedy výrazně smrtelnější, než infekce covidem v jakékoliv věkové skupině, přesto drtivá většina lidí ze všech koutů politického spektra by zákaz kouření odmítla. Na místě je osvěta proti kouření mezi mládeži. Avšak u covidu jsou jiné emoce.
 
Nebezpečnost covidu a chřipky pro děti
 
Covid má oproti chřipce jednu velkou výhodu. Má poměrně jasně definované ohrožené skupiny. Jelikož dnes se o chřipce záměrně mlčí (asi aby lidem nedošlo, jako moc podobné tyto dva viry jsou), tak vám uvedu statistiky:
– Na chřipku v Česku ročně zemře tři tisíce lidí
– pětina dětí ročně onemocní chřipkou, což znamená, že ve věku pod 15 let se chřipkou nakazí každý rok 338 612 (dětí pod 15 let žije v Česku 1 693 060), což znamená procentuální úmrtnost dětí na chřipku 0, 00 059%
 
Úmrtnost dětí na Covid:
Dle statistik v Česku neumřelo na Covid žádné dítě.  K 10. 2. 2021 ve Spojených státech zemřelo 137 dětí  (pod 15 let) s covidem. Celkem lidí v USA s covidem zemřelo 485 tisíc lidí (ano, zní to děsivě, ale vzhledem k počtu obyvatel to není nějaké závratné číslo), procentuální úmrtnost lze v USA čekat vyšší než ve většině zemí, jelikož se zde ve velké míře vyskytuje obezita. Počítejme s procentuální úmrtností 0,25%, což by znamenalo, že se nakazilo 194 000 000 Američanů (opravdu nelze počítat s oficiální čísly nakažených, sám jsem nebyl testován a nikdo mě nekontaktoval a USA to nebude moc odlišné), což by znamenalo nákazu chytlo 59% Američanů, podobná čísla budou zřejmě u i dětí. V USA žije 60,57 milionu dětí. Při uvedené míře nákazy (35 736 000 dětí) to znamená mezi dětmi smrt 0,00 038% nakažených. Stejně jako u chřipky se jedná o číslo vypočítané na základě odhadovaných nepřesných informací, nicméně úmrtnost dětí na covid vychází nižší než u chřipky. Pravděpodobně je skutečně procentuální úmrtnost dětí na covid nižší než na chřipku (2020: 1 dítě zemřelo na chřipku, 0 na covid, chřipkou se nakazí ročně 20% dětí, covidem se nakazilo asi o něco víc vzhledem k vynásobení počtu zemřelých v Česku). Navíc tato statistika nebere v potaz v USA výrazně vyšší míru obezity mezi dětmi, a také časté zanedbávání péče o zdraví (pozdější odhalení vážných nemocí, které zvyšují riziko úmrtí na covid) a obecně méně zdravý životní styl mezi afroameričany (to není rasismus, to jsou fakta, v afroamerických komunitách je nižší průměrná délka života, vyšší kojenecká úmrtnost atd…).
 
V praxi se úmrtnost na covid týká dětí se smrtelnými nemocemi či extrémní obezitou a to je v extrémně vzácných případech, když vezmeme v potaz velkou populaci USA. Vzhledem k porovnání dětské úmrtnosti na chřipku a na covid je velmi pravděpodobné, že každé dané dítě by v případě nákazy zabila chřipka. Tudíž i u dětí s rakovinu nebo jinou vážnou nemocí je pravděpodobnost úmrtí na covid velmi nízká. V Česku, pokud na covid zemře nějaké dítě (doufám, že ne), tak procentuální úmrtnost dětí na covid bude takřka určitě jednak nižší než v USA z výše uvedených důvodů a druhak nižší než na chřipku. Pro doplnění jsou v Česku roky v tomto století, kdy na zápal plic zemřelo 6 dětí.
 
Ohrožené skupiny
Dále uvedu smysluplné informace, abyste věděli, ke komu se při epidemii chovat ohleduplně (např. nosit roušku), což je smysluplné a účinné na rozdíl od toho nechodit do hospod, obchodů a prostě nikam a dřepět doma, abychom se náhodou nenakazili, a pak ve čtyřiceti dostat infarkt. Dle nové francouzské studie jsou známé ohrožené skupiny:
 
– Downův syndrom (23krát vyšší riziko úmrtí). Mimochodem jejich legální mordování v lůně matky nevadí většině těch, kdo se při likvidací podnikatelů a zaměstnanců ohánějí ochranou zdraví.
– Cukrovka (1,75krát vyšší riziko úmrtí, dle webu amerického ministerstva zdravotnictví je rizikovým faktorem spíše diabetes 2. typu. Diabetes 1. typu, který se poměrně často vyskytují u mladých lidí, je zřejmě méně rizikový faktor, což i sedí k tomu, že mezi mladými je velmi nízká úmrtnost, ale tato diabetes 1. typu se mezi nimi vyskytuje běžně.
– chronické nemoci ledvin, cystická fibróza (před covidem je samozvaní ochránci zdraví musí ochránit, ale před legálními vraždami dětí do dvanácti let v Nizozemsku je chránit asi není nutné…)
– srdeční selhání, ischemická choroba srdeční, kardiomyopatie
– snížená imunita u osob po transplantaci
– obezita BMI vyšší než 30 kg/m2
– rakovina
– srpkovitá anémie (není třeba řešit, v mírném pásmu se nevyskytuje)
 
– vysoký věk (nelze jednoznačně určit věk, kdy je covid smrtelně nebezpečný i pro zcela zdravé lidi, nicméně vzhledem k tomu, že cca do věku 80 let se procentuální úmrtnost pohybuje pod 2% nakažených a že poměrně velká část lidí v tomto věku má nějakou vážnou nemoc, lze tedy očekávat, že do věku 80 nepředstavuje věk sám o sobě rizikový faktor). Vím ve svém okolí o třech nakažených mezi 70 a 80 lety, z toho 1 hospitalizace (nevím s jakým průběhem, nevím, zda šlo o ohrožení života), 0 úmrtí. Lidí ve věku nad 80 v Česku žije 432 907, což je dostatek na to, aby se o všechny lidi v tomto věku, kteří se chtějí vyhnout riskantním kontaktům, mohla společnost postarat. Bylo by to levnější než likvidace ekonomiky.
 
Naprosto chápu strach ohrožených skupin, sám bych strach měl, kdybych patřil mezi ohroženou skupinu. Nicméně zákazy velice ublíží a často i zabijí příslušníky ohrožených skupin, jelikož pravděpodobně dojde ke snížení kvality zdravotní péče, jelikož nastane masová nezaměstnanost a ti chudáci nebudou moct platit zdravotní pojištění. Zejména se může stát, že nebude možné léčit rakoviny. K tomu se ještě dostanu. Jak jsem popsal ve svém minulém článku, plošné zákazy neochrání ohrožené skupiny. Právě na ohrožené skupiny je nutné cílit opatření a zbytek společnosti nechat svobodně žít a pracovat, aby bylo z čeho pečovat o ohrožené skupiny.
 
Návrh opatření
 
Jak jsem již uvedl, plošné zákazy neochrání ohrožené skupiny a jsou tedy naprosto nesmyslné. Příkladem absurdity je skutečnost, že šedesátiletý diabetik s nemocných srdcem musí chodit do práce a riskovat nákazu, ale zdraví lidé nesmí jít do hospody a zdravá servírka nesmí pracovat a jen zákaz hospod vezme práci přibližně půl milionu lidí, což způsobí snížení kvality zdravotnictví o cca 10%, a to mluvím jen o zákazu hospod.
 
Tímto způsobem se epidemie měla řešit od začátku září. Jiná situace byla na jaře, kdy si většina lidí myslela, že lze epidemii úspěšně potlačit přísnými opatřeními a navíc se toho o viru mnoho nevědělo. Situace v celém světě však ukázala, že potlačit epidemii lze maximálně na velmi malém izolovaném ostrově. Dokonce i v Japonsku již panuje nárůst. Myslet si, že komunistická Čína uvádí pravdivá čísla, když se tam covid od září bez odhalení šířil, je velmi naivní. Singapur a Taiwan mají oficiálně naprosté minimum mrtvých i nakažených, nicméně někteří cestující z Taiwanu byli pozitivně otestováni v Thajsku či v Japonsku, takže kdo ví, jak to vlastně je… Dále mě napadlo, že se teoreticky nějaký podobný virus mohl již kdysi dávno šířit ve východní Asii, v důsledku čehož mohou mít východoasiaté nějakou kolektivní imunitu.
 
Navrhuji tedy zavedení následovných opatření. Pakliže někdo máte datovou schránku nebo jste v kontakt s politiky, doporučuji vám tyto nápady odeslat:
 
1. Povolení všech služeb, hotelů, obchodů, provozoven, hospod, restaurací, kadeřnictví, sportovišť… kromě akcí nad 50 lidí (s cílem zabránit masovému šíření), tedy jako platí ve Švédsku.
 
2. Zachování povinných roušek v obchodech a veřejné dopravě (případně zpracovat výjimku pro lidi, pro něž rouška představuje ze zdravotních důvodů problém).
 
3. Zavedení koronavirových důchodů pro příslušníky ohrožených skupin v produktivním věku. Jednalo by se o nemoci, které jsou zmínil v předchozí části článku, případně pokud např. i s obezitou je riziko minimální pod 50 let věku, tak by se to takových lidí netýkalo. Tito lidé by dočasně dostali důchod, který by v menší míře trval i po skončení epidemie, aby měli jistotu, že po konci epidemie neskončí na ulici, jelikož bude složité sehnat práci. Nevím, jestli teď to je ekonomicky možné. Ale takovýto přístup (ochrana ohrožených skupin + otevřená ekonomika) měl platit minimálně od začátku podzimní vlny (na jaře nebyly jednoznačně známé ohrožené skupiny). Koronavirový důchod by se mohl týkat také těch, kdo pečují o někoho značně ohroženého, kdo vyžaduje obtížnou každodenní péči (lidé s demencí, těžkou mentální retardací, lidé bez schopnosti pohybu…nemám na mysli např. vozíčkáře, pro kterého je jediná nezbytná péče mu nakoupit, když je náledí).
 
4. Zavedení linek veřejné dopravy pro ohrožené skupiny – měly by být zavedeny speciální linky městské hromadné dopravy, jimiž by se směly přepravovat pouze příslušníci ohrožených skupin a jejich nezbytný doprovod (např. u osob s demencí). V případě vlaků by se jednalo o vagony pro ohrožené skupiny (jestliže mohou mít dámský oddíl, tak mohou mít i oddíl pro ohrožené skupiny). Možná by to mohl být problém v případě dálkových autobusů jezdících v dlouhých časových intervalech, muselo by jich jezdit více. V těchto spojích by byly povinné rozestupy, část sedadel by byla zakázána a stání by bylo také zakázané.
 
5. Zavedení potravinových bank pro ohrožené skupiny – taková potravinová banka by fungovala tak, že krabice s jídlem tam přivezené by byly v rukavicích dezinfikovány, aby se na nich nemohl vyskytovat covid. Kromě potravin by se tam vydávaly také léky. V malých obcích by se mohly vyskytovat na úřadech, někde by mohly být využity kasárny, hotely či různé nevyužívané objekty.
 
6. Vytvoření covidcenter – jelikož 34% hospitalizovaných jen zbytečně zabírá lůžka v nemocnicích, jelikož mají skutečně mírné či dokonce žádné příznaky, tak je na místě postavit centra, kam by mohli být umístěni. Například lze využívat bývalé kasárny, jako na jaře pro bezdomovce. Pacienti s takovým průběhem chřipky nejsou nikdy hospitalizováni, tudíž vzhledem k podobnosti obou nemocí se jedná pouze o výsledek hysterie kolem covidu. O péči pro tyto lidi by postačila policie či armáda, jelikož mají jen zvýšenou teplotu či kašel. Nevyžadují péči zdravotní sestry či dokonce lékaře.
 
7. Otevření škol. V regionech se zvýšeným výskytem epidemie by mohly být dočasně zakázány školy s výjimkou praktické výuky a prvního stupně základní školy.
 
Cenzurovaní odborníci
 
Stejný názor, že je třeba nechat otevřenou ekonomiku a cíleně chránit ohrožené skupiny, má řada odborníků, ovšem ti jsou schválně vůbec či jen minimálně pouštěni do mainstreamu. Epidemiolog Jiří Beran prosazuje ochranu ohrožených skupin místo plošných restrikcí:
 
 
 
 
 
 
 
Masová nezaměstnanost
 
Hlavní viníci šílenství kolem covidu jsou politici a novináři, kteří nedovedou vidět život běžných pracujících lidí (to se jim to mluví, když jsou mnozí placeni z daní pracujících lidí (např. Člověk v tísni nebo od Evropské „unie” a Sorose jako „Jsme fér”, což není žádná „konspirační teorie o Sorosovi”, skutečně tam mají uvedeno, že je financuje Open society fund, který založil George Soros), kteří již brzy budou po statisících přicházet o práci a nebudou mít z čeho zaplatit nájem, a tudíž se z nich stanou bezdomovci.
 
Ekonomické důsledky budou katastrofické. Mnozí lidé se domnívají, že kompenzace vše vyřeší, což ovšem není pravda. Tím, že zakážeme služby a zaplatíme jim kompenzace, stejně snížíme ekonomickou výkonnost země a zvýšíme nezaměstnanost, a navíc tištění peněz způsobuje inflaci, což v krajním důsledku může dojít až k tomu, že chléb může stát třeba tisíc korun. Samozřejmě je vyplácení kompenzací lepší než žádné kompenzace, ale nejlepší je nic nezavírat, jedině to může udržet ekonomiku, která je nutná k financování zdravotnictví.
 
První část ekonomické apokalypsy: Ovšem zavřené služby (obchody, restaurace, hospody, kavárny, hotely, kadeřnictví, sportoviště), z nichž obrovské množství zaměstnanců přijde o práci a většina z nich nenajde novou, je jen špička ledovce ekonomické apokalypsy. Konec těchto služeb znamená i krizi odvětví, která jsou na službách závislé. Jedná se o dopravu zboží, skladování (i když sklad nezkrachuje, tak mu klesnou tržby a část zaměstnanců přijde o práci), výroby (zejména zakázaného zboží, což je absolutní a nijak neospravedlnitelné fašistické zlo – dřevěné výrobky, hračky, oblečení, sklo, kuchyňské zboží), dále se jedná o výrobu zboží pro zakázané služby (pivo, maso, limonády, káva, dorty, činky, míče a další tělocvičné zboží). Dělníci, kteří vyrábí toto zboží, převážně přijdou o práci. Ač se jedná o dělníky, nejedná se o tak náročné profese, a navíc se často jedná o starší lidi, kteří prostě nemohou pracovat v náročném stavebnictví. Další vrstva jsou těžaři surovin, z nichž se vyrábí zakázané zboží (např. kaolin), ti také přijdou o práci. Tato fáze si vyžádá mnoho statisíců nezaměstnanýchvolná místa budou jen pro vysokoškolsky vzdělané, řemeslníky v perspektivních oborech (elektrikáři) a v tvrdých dělnických pracích. Tudíž pro většinu žen a lidí v předdůchodovém věku nebude možnost si jakkoliv vydělat.
 
Druhá část ekonomické apokalypsy: Část vládou násilnicky zakázaných služeb a výroby, která na ně navazuje, sice zákazy přežije, ovšem zkrachuje v důsledku masové nezaměstnanosti, jelikož nezaměstnaní nebudou chodit do restaurací, ubytovávat se v hotelech, kupovat hračky, dřevěné, skleněné a další výrobky. Tudíž tím se nezaměstnanost sama zvýší. Tím, že v důsledku ztráty zaměstnání statisíc lidí v důsledku zákazů od loupežnické vlády, přijdou o práci další lidé, to způsobí ztrátu zaměstnání pro další lidi. Dále budou o práci přicházet výrobci aut a dílů a materiálů do aut, bude krachovat obrovské množství továrenO práci budou přicházet lidí napříč celým spektrem povolání. Nárůst nezaměstnanosti bude obludný, každá stovka nových nezaměstnaných přinese několik stovek dalších nezaměstnaných. Výjimkou budou velmi náročné stavební práce, kybernetici, novináři, právníci a levicoví aktivisté. To je právě důvod, proč média šíří paniku, jelikož novinářů se krize nedotkne. Dále možná nebudou dotčeni státní zaměstnanci, ovšem je otázka, zda bude z čeho brát na jejich platy. Ale neoficiální ministr pravdy covidu-1984 Cemper bude mít „práci”, takže levičákům to bude jedno.
 
Možné apokalyptické důsledky masové nezaměstnanosti. Kolaps financování zdravotnictví a důchodů. Nebude na chemoterapie. Stovky sebevražd každý den. Kriminalita – pro mnohé lidi jediná možnost, jak bydlet alespoň v nájmu v malém bytě.
 
A co v praxi znamená extrémní míra nezaměstnanosti? Že miliony lidí budou bez příjmu. Než započala hysterie, tak nezaměstnaným většinou mohl pomoci někdo z příbuzenstva. Ovšem nyní bude situace naprosto odlišná, nezaměstnanost hrozí lidem ve většině odvětví trhu práce. Tudíž i v početných širokých rodinách budou mnohdy nezaměstnaní všichni příslušníci rodiny (otec, matka a jejich sourozenci, bratranci, sestřenice). Pokud v dané rodině alespoň jeden člověk nevlastní byt, tak budou muset žít stovky tisíc rodiny na přeplněné ubytovně či v nově postavených nelegálních příbytcích na okraji města na úrovni pravěku nebo dokonce pod mostem.
 
Co způsobí tato skutečnost? Masovou kriminalitu, stovky sebevražd denně. Zoufalí lidé budou krást, loupit, unášet lidi na výkupné, protože nebudou mít žádnou jinou možnost, jak dostat svoji rodinu mimo ulici nebo přetíženou ubytovnu. Také může nastat situace, že v jedné třídě učebního oboru bude např. 10 absolventů, avšak v celém Česku budou v dané profesi jen dvě volná místa. V takové situaci si řada zoufalých lidí najme vraha na své spolužáky, aby dalších dvacet let nemuseli ležet na přeplněné ubytovně. Mnoho mladých si bude vydělávat na Toru.
 
Dalším následkem skutečnosti, že hrozivé desítky procent lidí v produktivním věku nebudou vytvářet žádnou hodnotu, může být krach důchodového systému. Důchody budou, ale budou nižší, možná dokonce tak nízké, že senioři budou muset žít na přeplněných ubytovnách, kde nebudou mít absolutně žádnou možnost se ochránit před covidem či chřipkou.
 
Také se zákonitě sníží kvalita zdravotního systému, který je financován ze zdravotního pojištění, které platí pracující lidé. Pokud bude nezaměstnanost 30%, co to zákonitě způsobí? O třetinu méně peněz ve zdravotnictví, tedy desítky tisíc mrtvých. Nebudou drahé nezbytné operace, možná nebudou ani peníze na chemoterapie. Procentuální úmrtnost na rakovinu se prudce zvýší. Na rakovinu tedy nezemře ročně 28 266 lidí jako v roce 2018, ale například 60 000 lidí. Rozdíl těchto dvou čísel (tedy v tomto odhadu cca 32 000) znamená počet lidí, kteří budou zavražděni kovidistickými blázny, kvůli kterým nebude na jejich léčbu. Což činí více ročně zbytečně mrtvých, než činí počet mrtvých na covid. A nejde jen o rakovinu, ale i o nemoci srdce, ledvin, drahé léky atd… Ze stejného důvodu mají chudší státy vyšší procentuální úmrtnost na takovéto nemoci. Zdravotnictví se může vrátit desítky let zpět, může prudce narůst úmrtnost kojenců a úmrtnost matek při porodu. Celkem by mě zajímalo, co zda kovidisté změní názor, až jim kvůli ekonomické apokalypse, kterou způsobili, zemře dcera při porodu. Bohužel se pravděpodobně vrátí smutné věci, které jsou dnes naprosto okrajovým jevem, jako je úmrtí dítěte či úmrtí matky při porodu. Až tak daleko se dostali samozvaní ochránci životů, že způsobí takovou katastrofu.
 
Důchodový a zdravotní systém pro všechny jsou úžasný moderní výdobytek, za který jsem rád. Stejně tak i kvalita zdravotnictví, možnost léčit rakovinu, takřka nulová úmrtnost matek při porodu… Bohužel většina lidí si asi myslí, že to je samozřejmost. Proto asi řadě lidí nedochází, že právě tyto výdobytky jsou momentálně vážně ohroženy. Důchody a zdravotnictví pro všechny takřka jistě zůstanou, ovšem důchody budou extrémně nízké a zdravotnictví extrémně nekvalitní.  Například nejchudší evropský stát Moldavsko má úmrtnost dětí pod pět let 1,2%. V Česku to činí 0,3%. Pokud tedy budeme mít dětskou úmrtnost jako Moldavsko, což v případě, že se v nejhorší krizi narodí např. 80 000 (tedy výrazně méně než dnes). Nebýt kovidistické hysterie by zůstala nízká procentuální úmrtnost dětí, tudíž by dětí (když počítám z krizového počtu narozených) umřelo 240. Ovšem v důsledku hysterie, pokud dojde ke zchudnutí na úroveň Moldavska, zemře 960 dětí. Tudíž kovidisté budou moci za smrt 720 dětí ročně. A to počítám jen děti mladší pěti let. Navíc čísla budou zřejmě ještě horší, protože statisíce rodin budou žít ve velmi špatných hygienických podmínkách, což může způsobit např. chycení různých nebezpečných parazitů.
 
Navíc poklesne porodnost (jako vždy v období vyšší nezaměstnanosti), což ještě zhorší naděje, že se důchodový a zdravotní systém podaří obnovit na úroveň jako před hysterií. Z důsledků kovidismu se možná již nikdy nevyhrabeme, definitivně se staneme provincií čtvrté říše (jak chce zelenoduhovorudá bolševická pirátská soudružka), budeme ovládnuti (zrušení hotovosti, hotovost je „nehygienická”, v této době skvělá záminka, což umožní definitivní zničení vlastenců a konzervativců, banky jim prostě odmítnou platbu). Je možné, že si v krizi lidé již zvyknou, že nemít děti je in a porodnost se nikdy nevrátí.
 
Vyvrácení mainstreamových omylů
 
Kdyby se hned v prosinci zavřely hranice s Čínou, virus by se sem nedostal – není to pravda. Již v září 2019 se covid šířil v Itálii, což zjistily vědci díky nálezu protilátek z informací o lidech vyšetřovaných na rakovinu plic. Oficiálně se covid v Itálii objevil na konci února. Od září až od konce února si nikdo žádné epidemie nevšiml (a to samozřejmě neplatila žádné omezení), což je další důkaz proto, že opatření nejsou nutná.
 
Nálepkování jako popírači covidu – neomarxistický mainstream nálepkuje příznivce svobody a zdravého rozumu jako popírače”, což je čistá lež (Cemper opět mlčí). Samozřejmě existují lidé, kteří věří, že covid neexistuje, ale takových je mezi námi, příznivci svobody, jen minimum. Zajímavé, že ty samé typy lidí tak moc bojují proti nálepkování muslimů jako teroristů, ale samy nálepkují všechny s jiným názorem. Jenže využití několika lidí se zvláštními názory (popírači) pro onálepkování celého širokého názorového proudu (stoupenci svobody) je výhodné pro manipulace s veřejností. Vypíchnutím několika jedinců, kteří jsou však jen okrajovou součástí daného směru, média ve společnosti snadno vyvolají odpor k celé skupině. Ze stejného důvodu média ráda píší o dvou antisemitech z polského pochodu nezávislosti, jednom nacistovi z AfD, či rohatém příznivci Donalda Trumpa atd… Vždy ze širokého názorového směru vytáhnou několik lidí, kteří se řadí do daného směru, ovšem drtivá většina vyznavačů daného směru je odsuzuje nebo považuje za blázny.
 
Záleží nám na ekonomice, nikoliv na zdraví – nikoliv. Jak jsem psal v minulém článku, tak zákazy nemají podstatný vliv na počet úmrtí, jen oddalují vrchol epidemie. Jediné skutečné řešení je stanovit takové podmínky, které by umožnily ohroženým skupinám se účinně bránit. Navíc, jak jsem již psal, kovidismus způsobí pokles kvality zdravotnictví, jelikož méně lidí bude vytvářet nějakou hodnotu, tudíž méně lidí bude platit zdravotní pojištění, což si může vyžádat desítky tisíc mrtvých ročně. Také narostou sebevraždy. Navíc přímým důsledkem toho, že lidé sedí doma, může být rakovina, infarkt či cukrovka. Čekají nás opravdu kruté časy, zrovna včera mi kamarád psal, že se mu zdál děsivý sen, jak jedna celá slušná a spořádané rodina z jeho okolí bydlí pod mostem.
Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc duben 2021: *****

ing. Jan Dvořák 500,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Jakub Malinovský 77,- Kč, Miloš Kraus 400,- Kč, Dagmar Bowyer 200,- Kč, Rudolf Roedling 500,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Mirko Hampl 168,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Milena Práglová 500,- Kč, Mgr. Luděk Tesarčík 200,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Anonym 222,- Kč, Roman Dubravský 500,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Ilja Baudyš 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Miroslav Hlousek 111,- Kč, Bc. Romana Kopecká 500,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč, Pavel Janeček 500,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Marek Janičko 250,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Jiří Dobruský 200,- Kč, Jiří Sika 250,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Karel Kubela 50,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Robert Schlesinger 200,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Renata Doležalová 100,- Kč, Martin Černý 500,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Bohuslav Maceška 100,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Arpád Krausz 250,- Kč, Jiří Dostál 200,- Kč, Anonym 673,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč, Roman Suchý 500,- Kč, ing. Jiří Klumpar 100,- Kč, Karel Jeřábek 163,- Kč

Celkem za měsíc: 15 364,00 Kč
Vybráno 43.89%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP

Latest posts by Redakce (see all)

(Visited 2 885 times, 2 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (25 votes, average: 4,68 out of 5)
Loading...
politicon.cz
62 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-)