trikolora4
6.8.2019
Kategorie: Doporučujeme, Politika

Můj manifest pro Trikoloru

Sdílejte článek:

PAVEL KOLÁŘ

kolarMilá Trikolóro, už nějaký ten čas prahnu, jak vysušená půda po vláze hojných dešťů, po politické platformě, která by alespoň z části naplňovala má toužebná očekávání a kterou bych velmi rád podporoval a prosazoval. Bohužel doposud jsem se v minulosti spálil, nebo podmínky nebyly zcela příznivé, a tak jsem tak nějak byl v zoufalé voličské nouzi. Troufám si tvrdit, že jsem v tomto stavu nebyl sám. I když jsem přesně věděl, co chci, nikdy jsem nedokázal najít dostatek spřízněných duší, které by je se mnou chtěly, a hlavně dokázaly prosazovat, tedy ty rozumné a správné věci. A přitom lidí žijících na souznící vlně je mnoho. Jenže doposud okolnosti zabránily naše propojení. Nyní se snad časy mění.

Snad budu mluvit z duše nejenom omezenému množství mých přátel, ale i mnohých lidí, kteří marně doufali v návrat zdravého rozumu do politiky. Takže očekávání jsou veliká a strach ze zklamání obrovský. Tedy Doufám v to, přeji si, aby Trikolóra prostřednictvím svých příznivců a posléze za podpory voličů prosazovala následující principy a hodnoty:

***

Svoboda nemá alternativu. Nedopusťme bezdůvodné omezování svobody projevu, svobody vyslovit názor. Zabraňme šikanózním zpřísňování pravidel mající za cíl kontrolu státu a korporací nad všemi a vším. Uvolněme pravidla tak, aby kvůli hrstce lidí nebyla kontrolována a omezována celá společnost v každičkém aspektu našeho života.

Nedopusťme, aby fakt přirozené změny klimatu byl zneužíván k zastrašování lidí a k nesmyslným akcím, restrikcím, a hlavně k plýtvání a rozkrádání prostředků vybraných na daních v boji proti chiméře. Nedopusťme, aby tato skutečnost se stávala předmětem dalšího a dalšího zdaňování se zdánlivě líbivými deklaracemi vedoucími do pekel. Aby se nemrhalo prostředky v boji proti větrným mlýnům, protože si někdo chce přihrát malou domů.

Pojďme omezit přebujelý neziskový byznys, který vydělává na lživých proklamacích a vysává veřejné rozpočty. Omezme neziskové organizace na rozumné minimum skutečně potřebných, které nelze nahradit jiným účelným způsobem. Zároveň ale nezapomeňme na ty, kteří samostatného života nejsou schopni a nabídněme jim pomocnou ruku, samozřejmě pouze a jen tehdy, když oni sami budou chtít a něco pro to udělají.

Dotace jsou zlo. Ničí tržní hospodářství, pokřivují trh, a hlavně, likvidují skutečnou konkurenci. Označme dotační byznys za nechtěný a nežádoucí. Omezme nebo úplně zrušme dotace, bude-li to možné. Dotace a dotační byznys jsou nakonec jen pro některé vyvolené, kteří si již ve spletitých podmínkách našli ty své cesty a nerušeně si z nich sají.

Dejme, podnikatelům, starostům a zastupitelům a ostatním kreativním lidem větší samostatnost a zodpovědnost a přestaňme je kriminalizovat za kdejakou smyšlenku. Nejsme malé děti, aby nás stát vodil za ručičku v každičkém okamžiku našeho života a peskoval za drobná pochybení.

Podpořme normální tradiční rodinu sestávající se z mámy, táty a dětí. Braňme snahám tento institut devalvovat, zesměšnit a postavit na roveň naprosto iracionálním konstruktům.

Pohlaví jsou jen dvě. Jsou dána geneticky od narození. Existuje sice široká škála odchylek psychických a fyzických, ale ty nejsou standart. Respektujme minoritní proudy, odlišnosti, jiné názory a způsoby života, ale nedopusťme, aby nám tito lidé diktovali, co smíme říkat, co si smíme myslet a co máme dělat. Odmítněme jejich diktaturu takzvané jinakosti a nahlas a správně pojmenujme věci správnými termíny.

Svobodný bezúhonný a svéprávný občan má plné právo se bránit. Má právo reagovat na útok a odvrátit ho. A mělo by být přirozené a správné ho za obranu nekriminalizovat, protože obrana musí být důraznější než útok, neb ten, kdo si vybírá čas, místo a prostředky není ten, kdo se brání, ale útočník. Ozbrojeného zločince může zastavit ozbrojený dobrý člověk. Policie není ani nikdy nemůže být všude včas. Je to na zodpovědnosti slušných lidí, kteří se dokážou postavit zlu.

Tuto zemi jsme dostali propůjčenou od našich předků, kteří za ni nezřídka prolévali svou krev, abychom ji spravovali a v lepším stavu předali našim potomkům. Nedopusťme, aby se realizovaly snahy některých lidí ji předat cizincům, kteří zde nemají kořeny, kteří nectí nejen naše zákony, ale naše zvyky a víra jsou pro ně důvodem k nenávisti a boji proti nám a kteří s plnou hubou hovořící o naší povinnosti respektovat je, ani náznakem nerespektují nás. Buďme dobrými hostiteli, ale nenechme si ukrást naši zem. Kdo chce s námi žít, musí nás respektovat a nesmí si vynucovat svá pomyslně hypertrofovaná práva. Naše zem, naše pravidla.

Braňme tuto zemi a připravme se na to, že to bude i v budoucnu potřeba. Nenechme tuto výsadu cizincům, kteří přirozeně o naši bezpečnost nemají zájem. Odmítněme snahy rozpustit naši zem v jakémsi multikulturním kotli, v pochybném společenství, jehož primární snahou je zlikvidovat vědomí národní identity a sounáležitosti a pocit hrdosti na ni. Budiž nám Mnichov mementem.

Vraťme rozhodování o naší zemi nám. Odmítněme všechny pokusy převést tuto odpovědnost mimo naši hranici. Odmítněme všechny takzvané „nezávazné“ deklarace, které mají v sobě jako trojské koně budoucí nevratné závazky ničící naši suverenitu a zodpovědnost. Odmítněme nucené vazalství, které je nám krůček po krůčku aplikováno.

Ponechme si naši měnu, jako výraz naší odpovědnosti za ekonomickou situaci. Odmítněme cizí ekonomický diktát. Snažme se, aby se pány nad našimi zdroji nestali cizinci s jinými plány, než že budou dobrými hospodáři.

Odmítněme umělé navyšování mandatorních výdajů, které nemají oporu v ekonomické situaci země a pro budoucí vlády se toto břemeno stane katastrofou. Nepřipusťme populistické uplácení některých skupin obyvatel z veřejných peněz, protože ty pak budou chybět právě tam, kde jsou potřeba.

Odmítněme neustálé zbytečné poplivávání Ruska a dalších zemí a subjektů jsoucích aktuálně v nemilosti a na druhé straně nesmyslné a nekritické zbožšťování EU. Stavme se ke všem zahraničním partnerům racionálně a bez předsudků. Nestavme na domněnkách a přáních našich „přátel“ kteří nás již několikrát v minulosti podrazili. Hlavně se chovejme jako pevní a nezávislí s vlastní vůlí, a ne jako kývači a poklonkovači těm, komu se někdo momentálně chce zalíbit.

Dejme prostor pro lidi šikovné, podnikavé a podnikající, kteří svou invencí přináší bohatství do této země. Netrestejme jejich kreativitu, naopak ji podporujme. Nedovolme, aby byli už od počátku šikanováni jen za snahu živit se vlastní prací. Bohatství země není v korporátech a státních podnicích, ale v malých dynamických firmách a kolektivech, které dokážou růst a rozvíjet se. Tam je budoucnost.

Dejme prostor smysluplné ochraně přírody a životního prostředí, ale nenechme tuto dobrou snahu zneužívat těmi pachateli dobra, co svými kontraproduktivními snahami vše tisíckrát zhoršují.

Omezme moc úředníků a zvyšme jejich odpovědnost, snažme se, aby jich bylo potřeba mnohem méně a zároveň aby tito to byli lidé sloužili společnosti, a ne jí vládli skrze kontroly, sankce a razítka. Opravdu není možné regulovat, kontrolovat a omezovat každičký aspekt našeho života.

Omezme množství zákazů, příkazů, norem, zákonů, nařízení a vyhlášek a tak dál na co nejnižší nezbytně nutnou míru. Zasaďme se o zrušení a zeštíhlení zákonných norem, nařízení a všemožných předpisů. Život nelze vydat ve sbírce zákonů.

A hlavně, používejme zdravý rozum a nenechme do všeho mluvit rádoby aktivisty, kteří nejen že nemají žádný mandát to dělat a vynucovat si svá pochybná řešení problémů, ale také jejichž hlas často ukřičí elementární logiku věci, protože je jim dáván neúměrný prostor. Naslouchejme skutečným odborníkům, a ne rádoby vzdělancům, jejichž jediné vědění je schopnost si cosi najít na internetu z pochybných zdrojů.

Nenechme se zastrašit, zaškatulkovat a onálepkovat těmi, co nemají nejmenší právo to dělat. Nenechme si vnutit cizí, mylné představy o nás a našich myšlenkách.

A hlavně, nehledejme, co nás rozděluje, ale naopak to, co nás spojuje.

***

Tak snad je to většina, co jsem měl na jazyku.
Pokud Trikolóra bude prosazovat jen 80 % toho, co je zde napsané, budu nejšťastnější člověk na světě.
Pojďme společně do toho. Máme na to!
Věřte ve vítězství, ale i pro to něco udělejte.

V Brně 5.8.2019
Mgr. Pavel Kolář

 

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc červen 2021: *****

ing. Jan Dvořák 500,- Kč, Ilja Baudyš 500,- Kč, Marek Janicko 250,- Kč, Petr Keklak 100,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Jiří Sajbrt 1000,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Anonym 1000,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Vlastimil Kornas 111,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, Jiří Sika 200,48 Kč, David Bezděk 250,- Kč, Anonym 1000,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Dagmar Bowyer 500,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Milan Tahovský 1000,- Kč, Mojmír Prokop 1000,- Kč, Anonym 100,- Kč, Jiří Peterka 1000,- Kč, František Sous 200,- Kč, Renata Doležalová 500,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč

Celkem za měsíc: 13 811,48 Kč
Vybráno 39.46%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 2 894 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (44 votes, average: 4,68 out of 5)
Loading...
120 komentářů

Napsat komentář: alena schneider Zrušit odpověď na komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-)