trikolora4
6.8.2019
Kategorie: Doporučujeme, Politika

Můj manifest pro Trikoloru

Sdílejte článek:

PAVEL KOLÁŘ

kolarMilá Trikolóro, už nějaký ten čas prahnu, jak vysušená půda po vláze hojných dešťů, po politické platformě, která by alespoň z části naplňovala má toužebná očekávání a kterou bych velmi rád podporoval a prosazoval. Bohužel doposud jsem se v minulosti spálil, nebo podmínky nebyly zcela příznivé, a tak jsem tak nějak byl v zoufalé voličské nouzi. Troufám si tvrdit, že jsem v tomto stavu nebyl sám. I když jsem přesně věděl, co chci, nikdy jsem nedokázal najít dostatek spřízněných duší, které by je se mnou chtěly, a hlavně dokázaly prosazovat, tedy ty rozumné a správné věci. A přitom lidí žijících na souznící vlně je mnoho. Jenže doposud okolnosti zabránily naše propojení. Nyní se snad časy mění.

Snad budu mluvit z duše nejenom omezenému množství mých přátel, ale i mnohých lidí, kteří marně doufali v návrat zdravého rozumu do politiky. Takže očekávání jsou veliká a strach ze zklamání obrovský. Tedy Doufám v to, přeji si, aby Trikolóra prostřednictvím svých příznivců a posléze za podpory voličů prosazovala následující principy a hodnoty:

***

Svoboda nemá alternativu. Nedopusťme bezdůvodné omezování svobody projevu, svobody vyslovit názor. Zabraňme šikanózním zpřísňování pravidel mající za cíl kontrolu státu a korporací nad všemi a vším. Uvolněme pravidla tak, aby kvůli hrstce lidí nebyla kontrolována a omezována celá společnost v každičkém aspektu našeho života.

Nedopusťme, aby fakt přirozené změny klimatu byl zneužíván k zastrašování lidí a k nesmyslným akcím, restrikcím, a hlavně k plýtvání a rozkrádání prostředků vybraných na daních v boji proti chiméře. Nedopusťme, aby tato skutečnost se stávala předmětem dalšího a dalšího zdaňování se zdánlivě líbivými deklaracemi vedoucími do pekel. Aby se nemrhalo prostředky v boji proti větrným mlýnům, protože si někdo chce přihrát malou domů.

Pojďme omezit přebujelý neziskový byznys, který vydělává na lživých proklamacích a vysává veřejné rozpočty. Omezme neziskové organizace na rozumné minimum skutečně potřebných, které nelze nahradit jiným účelným způsobem. Zároveň ale nezapomeňme na ty, kteří samostatného života nejsou schopni a nabídněme jim pomocnou ruku, samozřejmě pouze a jen tehdy, když oni sami budou chtít a něco pro to udělají.

Dotace jsou zlo. Ničí tržní hospodářství, pokřivují trh, a hlavně, likvidují skutečnou konkurenci. Označme dotační byznys za nechtěný a nežádoucí. Omezme nebo úplně zrušme dotace, bude-li to možné. Dotace a dotační byznys jsou nakonec jen pro některé vyvolené, kteří si již ve spletitých podmínkách našli ty své cesty a nerušeně si z nich sají.

Dejme, podnikatelům, starostům a zastupitelům a ostatním kreativním lidem větší samostatnost a zodpovědnost a přestaňme je kriminalizovat za kdejakou smyšlenku. Nejsme malé děti, aby nás stát vodil za ručičku v každičkém okamžiku našeho života a peskoval za drobná pochybení.

Podpořme normální tradiční rodinu sestávající se z mámy, táty a dětí. Braňme snahám tento institut devalvovat, zesměšnit a postavit na roveň naprosto iracionálním konstruktům.

Pohlaví jsou jen dvě. Jsou dána geneticky od narození. Existuje sice široká škála odchylek psychických a fyzických, ale ty nejsou standart. Respektujme minoritní proudy, odlišnosti, jiné názory a způsoby života, ale nedopusťme, aby nám tito lidé diktovali, co smíme říkat, co si smíme myslet a co máme dělat. Odmítněme jejich diktaturu takzvané jinakosti a nahlas a správně pojmenujme věci správnými termíny.

Svobodný bezúhonný a svéprávný občan má plné právo se bránit. Má právo reagovat na útok a odvrátit ho. A mělo by být přirozené a správné ho za obranu nekriminalizovat, protože obrana musí být důraznější než útok, neb ten, kdo si vybírá čas, místo a prostředky není ten, kdo se brání, ale útočník. Ozbrojeného zločince může zastavit ozbrojený dobrý člověk. Policie není ani nikdy nemůže být všude včas. Je to na zodpovědnosti slušných lidí, kteří se dokážou postavit zlu.

Tuto zemi jsme dostali propůjčenou od našich předků, kteří za ni nezřídka prolévali svou krev, abychom ji spravovali a v lepším stavu předali našim potomkům. Nedopusťme, aby se realizovaly snahy některých lidí ji předat cizincům, kteří zde nemají kořeny, kteří nectí nejen naše zákony, ale naše zvyky a víra jsou pro ně důvodem k nenávisti a boji proti nám a kteří s plnou hubou hovořící o naší povinnosti respektovat je, ani náznakem nerespektují nás. Buďme dobrými hostiteli, ale nenechme si ukrást naši zem. Kdo chce s námi žít, musí nás respektovat a nesmí si vynucovat svá pomyslně hypertrofovaná práva. Naše zem, naše pravidla.

Braňme tuto zemi a připravme se na to, že to bude i v budoucnu potřeba. Nenechme tuto výsadu cizincům, kteří přirozeně o naši bezpečnost nemají zájem. Odmítněme snahy rozpustit naši zem v jakémsi multikulturním kotli, v pochybném společenství, jehož primární snahou je zlikvidovat vědomí národní identity a sounáležitosti a pocit hrdosti na ni. Budiž nám Mnichov mementem.

Vraťme rozhodování o naší zemi nám. Odmítněme všechny pokusy převést tuto odpovědnost mimo naši hranici. Odmítněme všechny takzvané „nezávazné“ deklarace, které mají v sobě jako trojské koně budoucí nevratné závazky ničící naši suverenitu a zodpovědnost. Odmítněme nucené vazalství, které je nám krůček po krůčku aplikováno.

Ponechme si naši měnu, jako výraz naší odpovědnosti za ekonomickou situaci. Odmítněme cizí ekonomický diktát. Snažme se, aby se pány nad našimi zdroji nestali cizinci s jinými plány, než že budou dobrými hospodáři.

Odmítněme umělé navyšování mandatorních výdajů, které nemají oporu v ekonomické situaci země a pro budoucí vlády se toto břemeno stane katastrofou. Nepřipusťme populistické uplácení některých skupin obyvatel z veřejných peněz, protože ty pak budou chybět právě tam, kde jsou potřeba.

Odmítněme neustálé zbytečné poplivávání Ruska a dalších zemí a subjektů jsoucích aktuálně v nemilosti a na druhé straně nesmyslné a nekritické zbožšťování EU. Stavme se ke všem zahraničním partnerům racionálně a bez předsudků. Nestavme na domněnkách a přáních našich „přátel“ kteří nás již několikrát v minulosti podrazili. Hlavně se chovejme jako pevní a nezávislí s vlastní vůlí, a ne jako kývači a poklonkovači těm, komu se někdo momentálně chce zalíbit.

Dejme prostor pro lidi šikovné, podnikavé a podnikající, kteří svou invencí přináší bohatství do této země. Netrestejme jejich kreativitu, naopak ji podporujme. Nedovolme, aby byli už od počátku šikanováni jen za snahu živit se vlastní prací. Bohatství země není v korporátech a státních podnicích, ale v malých dynamických firmách a kolektivech, které dokážou růst a rozvíjet se. Tam je budoucnost.

Dejme prostor smysluplné ochraně přírody a životního prostředí, ale nenechme tuto dobrou snahu zneužívat těmi pachateli dobra, co svými kontraproduktivními snahami vše tisíckrát zhoršují.

Omezme moc úředníků a zvyšme jejich odpovědnost, snažme se, aby jich bylo potřeba mnohem méně a zároveň aby tito to byli lidé sloužili společnosti, a ne jí vládli skrze kontroly, sankce a razítka. Opravdu není možné regulovat, kontrolovat a omezovat každičký aspekt našeho života.

Omezme množství zákazů, příkazů, norem, zákonů, nařízení a vyhlášek a tak dál na co nejnižší nezbytně nutnou míru. Zasaďme se o zrušení a zeštíhlení zákonných norem, nařízení a všemožných předpisů. Život nelze vydat ve sbírce zákonů.

A hlavně, používejme zdravý rozum a nenechme do všeho mluvit rádoby aktivisty, kteří nejen že nemají žádný mandát to dělat a vynucovat si svá pochybná řešení problémů, ale také jejichž hlas často ukřičí elementární logiku věci, protože je jim dáván neúměrný prostor. Naslouchejme skutečným odborníkům, a ne rádoby vzdělancům, jejichž jediné vědění je schopnost si cosi najít na internetu z pochybných zdrojů.

Nenechme se zastrašit, zaškatulkovat a onálepkovat těmi, co nemají nejmenší právo to dělat. Nenechme si vnutit cizí, mylné představy o nás a našich myšlenkách.

A hlavně, nehledejme, co nás rozděluje, ale naopak to, co nás spojuje.

***

Tak snad je to většina, co jsem měl na jazyku.
Pokud Trikolóra bude prosazovat jen 80 % toho, co je zde napsané, budu nejšťastnější člověk na světě.
Pojďme společně do toho. Máme na to!
Věřte ve vítězství, ale i pro to něco udělejte.

V Brně 5.8.2019
Mgr. Pavel Kolář

 

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoiny na adresu: 35EWdJdRLGMzpydEDjuV7YRhNeCohkXhqH nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

***** Příspěvky čtenářů za měsíc červenec 2020: *****

František Šmíd 600,- Kč, ing. Jan Dvořák 400,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Roman Dubravský 500,- Kč, Rudolf Roedling 500,- Kč, Marek Janičko 250,- Kč, Daniel Kopecký 100,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Jiří Sieja 200,- Kč, Roman Foff 500,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Pavel Janeček 500,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Zbyněk Procházka 250,- Kč, Martin Vavrinka 100,- Kč, Helena Novotná 300,- Kč, David Bezděk 250,- Kč

Celkem za měsíc: 6 550,00 Kč
Vybráno 18.71%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 2 833 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (44 votes, average: 4,68 out of 5)
Loading...
politicon.cz
loading...
120 komentářů

Vložit komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
 
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.