PENIZE DOBRO
10.11.2019
Kategorie: Exklusivně pro PP, Společnost

Místo řešení problému, problém prostě uplatíme, zvýšíme dotaci

Sdílejte článek:

PAVEL VESELÝ

#Pavel VeselyZákladním tahounem pokroku lidstva není v první řadě touha po svobodě a demokracii, ale především touha po lehčím životě a výhodách pro určité skupiny lidí. Až poté jde o svobodu a demokracii. Populisté na celém světě a ani v dějinách nenabízeli nikdy svobodu a demokracii, ale co vše dokáží nabídnout jako výhodu a že to vyřeší za člověka. Vyřešíme to za vás. Co vám dokážeme nabídnout a slíbit. A o to jde. To je hlavním tahounem lidstva. Bylo to vždy v dějinách, je a bude to i nadále. Lidé se v základu nezměnili. Jsou stále stejní.

Když mluvíme o 30-ti letech svobody, přemýšlím, na kolik je to skutečně pravda a nakolik se naše ideály z roku 1989 naplnily. Změnil se režim jako důsledek změn, které v Evropě probíhaly. Změnil se společenský systém, ale nezměnili se lidé. Národ neodešel a nepřišel jiný, čistý a demokratický. Mnoho vrcholných ředitelů tehdejší doby se změnilo na majitele firem. Mnozí příslušníci StB zakládali firmy a mnozí se přesunuli do odborů. A tak se na těchto 30 let dívám i touto optikou. Globalizace postoupila do další fáze a změna v tu dobu přijít musela. V 60-tých letech se ta změna ještě nepodařila. A když revoluční změny tehdy byly nejen v celé Evropě, ale také v Americe. Svět však nebyl zralý na změnu. V roce 1989 to bylo již jiné. A tak je potřeba v těchto dnech především připomenout také velký význam Jana Pavla II. a také vliv Svatořečení Sv.Anežky. Mělo velký význam. A je potřeba na to nezapomenout. A také na to, že komunisté nezmizeli. Nestali se z nich beránci, ale mnozí zbohatli. O to víc si vážím těch velkých zástupů tvořivých a inovativních lidí, kteří vybudovali své firmy z garáže nebo svého bytu. Ti si také zaslouží veliký obdiv a úctu. Svět je o lidech. A lidé jsou stále stejní. Jen kulisy se mění.

Dalším základem dnešního vnímání světa je striktní specializace. Lidé jsou tlačeni do škatulek. Musíte si vybrat, co chcete. A tam v určité škatulce setrvat. Pokud se z ní snaží dnes člověk dostat či přesahuje několik škatulek, bývá označován za zvláštní. Je to výraz dnešního způsobu vzdělávání, kdy místo komplexnosti se cení specializace. Velmi úzká specializace. Široký komplexní a obecný přehled je brán jako mínus a je nálepkován tím, že tito lidé se nadřazují, což tak není. Važme si více universálů, kteří jsou mosty mezi těmi, kteří vsázejí na úzkou specializaci. Bez těchto mostů se jistě najde někdo, kdo to udělá a bude díky tomu spojování diktátorem. Protože on bude určovat. Vychovávat dnes universály a vzbuzovat zájmy o různá témata je velkým nedostatkem současné vzdělávací soustavy, která se tomu vyhýbá a nezabývají se tím ani školní osnovy. A to je chyba.

Zvykli jsme si uplácet, když něco nefunguje, vezmeme to jako investici a přidáme peníze. Je to jistá forma tributů, které zde fungují od nepaměti. Místo řešení problému ho prostě uplatíme.
Dobří učitelé neodcházejí ze škol jen kvůli platům. Roli hraje i atmosféra na mnoha školách. Učitel, který se snaží přistupovat k žákům poctivě a skutečně jim něco předat, často naráží na nepochopení kolegů a kolegyň v učitelském sboru i ředitelů. Hluboce zažité, až zažrané praktiky socialistického školství přitom opravdu nejsou tím, co dnešní a budoucí vzdělávání potřebuje.

Problémem je i nedostatečně vysvětlená a nešťastným způsobem zaváděná inkluze. Současný přístup vychází totiž z přesvědčení, že systém výuky se má přizpůsobit nejslabšímu žáku. V této podobě není řešením, naopak může mnoho problémů ještě vyhrotit. Slabším žákům motivaci nedodá a zdatnějším ji naopak sebere.

Vzrůstajícím problémem, který komplikuje situaci učitelům, je agresivita a šikana ve školách. Zvláště varující je fakt, že dlouhodobě roste agresivita i mezi dívkami. Rostoucí nároky, které dnešní společnost klade na dívky, je často vhánějí do těžko řešitelných situací, které řeší agresí.

Jako konzervativně smýšlející člověk si troufám tvrdit, že tlak na zrovnoprávnění mužů a žen a na faktické zglajchšaltování (pozn. srovnání na roveň) rolí ve společnosti za každou cenu s sebou může nést právě i negativní průvodní jevy. Společenskou nerovnováhu a napětí uvnitř společnosti považuji právě za jeden z důsledků silného tlaku na zaměnitelnost rolí mužů a žen. To se pak odráží ve školství i ve výchově obecně. Tak či onak je ale zjevné, že základem budoucího fungování českého školství musí být návrat společenské vážnosti, jíž se těšívala učitelská profese, zlepšení společenského postavení učitelů. K tomu mohou jistými opatřeními včetně růstu platů pomoci politici, ale hlavní úkol leží na rodičích, kteří by měl mít k učitelům respekt a vést k tomu i své děti. A také na samotných učitelích, kteří povedou svou zásadovostí a příkladem. Učitel je tím, kdo se snaží předávat vědomosti dál a snaží se nadchnout své žáky pro ten či onen obor. Jistě by měl být trochu i bavičem, ale také náročným člověkem – vůči žákům, ale i vůči sobě.

Je vidět, že mnoho učitelů vidí problémy reálněji než odbory. Je to spíše bída odborů. Naopak to ukazuje, že učitelský stav začíná zvedat hlavu. Nikoli, že je to bída. Titulek, jak z Rudého Práva. Stávka se nenaplnila a kupředu levá se nekoná. No, jsme stále socialistická společnost. Rádi bychom demokracii, ale národ nevyměníš.

Práce ve školství se nám zmenšila pouze na platy. Asi je potřeba dát dětem jasnou představu o tom, že peníze jsou až na prvním místě. Kam se poděla láska k dětem? Kam se poděl základní smysl učitelského povolání? Jak je to u speciálních škol? Jak je to ve školách při nemocnicích? Na druhé straně se nesmyslně snížilo jízdné studentům SŠ, VOŠ i VŠ, kteří se stávají ještě větší bonitní klientelou. Kolik se dalo do nesmyslně koncipované inkluze? A za to může především ČSSD a jejich bývalá ministryně školství. Bohužel. Zdá se tedy, že zaměňuje podstatné s měně podstatným. Problém je daleko více koncepční. Nikoli úplně finanční.

A závěrem…Rodičovský příspěvek. Dobře, podporujeme rodiny. Na druhé straně, jak to dělaly naše babičky a prababičky, které to zvládaly bez všech takových dotací. Mnohdy přicházely o své muže nejen ve válkách, ale i o své rodiče a prarodiče, a jako matky samoživitelky se musely tak samy postarat o své děti bez jakýchkoliv sociálních dávek a dotací. Nebraly to, že tím přicházejí o kariéru, ale šlo jim i jejich dětem o přežití a leckdy i o život. Nepřemýšlely o tom, že je to výpadek z rodinného rozpočtu a že je to výpadek příjmu. Kolik si přece mohou vydělat a místo toho? Je to jiné vnímání rodiny a mezilidských vztahů. Mezilidské vztahy jsme vyměnily za finance, kariéru a dotace všeho druhu. A to je z dlouhodobého pohledu špatně. Atomizuje se společnost a atomizují se vztahy. Evolucí se vrátíme do tlup. Budeme tomu říkat komunity a budeme vše navzájem sdílet. Kam se nám ztratil člověk? Kam se nám ztratil onen základní smysl mezilidských vztahů? Ale jsme v 21.století, snad se nám podaří vrátit k základním hodnotám. A snad se jednou obejdeme i bez dotací. Vrátíme se ke zdravému selskému rozumu, lidství a základním mezilidským vztahům?

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc červen 2021: *****

ing. Jan Dvořák 500,- Kč, Ilja Baudyš 500,- Kč, Marek Janicko 250,- Kč, Petr Keklak 100,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Jiří Sajbrt 1000,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Anonym 1000,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Vlastimil Kornas 111,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, Jiří Sika 200,48 Kč, David Bezděk 250,- Kč, Anonym 1000,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Dagmar Bowyer 500,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Milan Tahovský 1000,- Kč, Mojmír Prokop 1000,- Kč, Anonym 100,- Kč, Jiří Peterka 1000,- Kč, František Sous 200,- Kč, Renata Doležalová 500,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Otakar Ježek 200,- Kč, Miroslav Hloušek 111,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Jiří Novák 150,- Kč, Ladislav Adamec 200,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč, Arpád Krausz 250,- Kč, ing. Jiří Klumpar 100,- Kč, Bohuslav Maceška 100,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, V. Trulley 333,- Kč

Celkem za měsíc: 16 255,48 Kč
Vybráno 46.44%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 804 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (9 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
12 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-)