greta
9.5.2019
Kategorie: Exklusivně pro PP, Společnost

Milí mladí příslušníci eco-HitlerJugend

Loading...
Sdílejte článek:

MICHAL BRAND

Milí mladí příslušníci eko-HitlerJugend, před svojí další demonstrací byste měli – vy sami nebo vaši zákonní zástupci – zvážit, zda nenavštívit psychiatra. Vaše nová ikona, váš vzor, vaše inspirace – je prostě a jednoduše nervově labilní, duševně nemocná osoba, která skálopevně věří naprostým bludům (které jí zřejmě nakukala jednak její matka a jednak všudypřítomná multikulti propaganda zaměřená na vymývání mozků všech jedinců se slabou vlastní vůlí, málo samostatných jedinců). Chcete důkaz, že Greta a její matka jsou duševně nemocné?

  • Greta prý POUHÝM OKEM VIDÍ MOLEKULY KYSLÍČNÍKU UHLIČITÉHO VE VZDUCHU, VIDÍ POUHÝM OKEM, JAK VE VZDUCHU STÁLE A RYCHLE PŘIBÝVAJÍ TYTO MOLEKULY KYSLIČNÍKU UHLIČITÉHO!

Kvůli tomuto pohledu pak má prý deprese.

Tvrdí to matka „svaté Grety“, která s ní společně napsala knihu o svatém boji proti viditelně přibývajícím molekulám CO2 ve vzduchu. 

Milí mladí nadějní eko-svazáci, také vidíte ty molekuly CO2 pouhým okem?

Jestli ano, jste na dobré cestě stát se opravdovým top-aktivistou v neo-Sturmabteilungu.

Pokud ne, vyčkejte. S dostatečnou dávkou davového šílenství ve vašem okolí, s dostatečnou mírou stádního chování, s dostatečnou agitací a všudypřítomnou mozek vymývající propagandou eko odnože multikulti ideologie se i vám jistě tyto příznaky dostaví. Časem i vy osobně uvidíte molekuly CO2 ve vzduchu pouhým okem. No fakt! 

V uvedené knize pak matka nebohé psychicky labilní a nemocné Grety také uvádí, že když byla Greta jako malé dítě vystavena vlivu mozek vymývající alarmistické eko-propagandy, tak i díky svým dispozicím (duševní porucha), propadla její labilní a nemocná psychika depresím, přestávala jíst, bramborové noky jí museli na talíři přepočítat, aby jich nebylo ani o jeden víc, než stačí k přežití zřejmě, sníst třetinu banánu trvalo Grétě hodinu, zřejmě protože měla výčitky svědomí. V jedenácti pak propadla depresím. Matka, místo aby jí vzala k odbornému lékaři, jí zřejmě dále utvrzovala v eko pomatenosti a nakonec z ní vytvořila ikonu alarmistického eko-šílenství.

(Greta trpí duševními poruchami – Aspergerův syndrom a ADHD)

Takže v jedenácti propadla depresím, mimochodem. Hm. To se může překrývat spíše s přibýváním hormonů, resp. se změnami hormonální rovnováhy právě v tomto věku, než s přibýváním molekul kysličníku uhličitého ve vzduchu, ale což. Když má někdo duševní poruchu a navíc také ambiciózní, duševně nemocnou, leč svéprávnosti nezbavenou matku, když navíc žije v éře multikulturního šílenství, které zahrnuje i šílenství „globální oteplení nás všechny zabije“, a když díky tomu je čím dál víc uznáván jako „génius“, „ikona“, „vzor“, není divu, že své duševní chorobě a bludům s ní spojeným propadne naplno.

Například takový Al Gore už v roce 2000 přesně věděl, že probíhá naprosto nezvratné tání ledovců v takovém rozsahu, že nejpozději roku 2010 bude celá Florida zatopena vodou oceánu. Mesiášský komplex – jak nalézt smysl vlastního života, sebou samým vnímaného jako nicotného, a přitom nemuset dělat nic namáhavého, nic smysluplného, nic přínosného. Dokonce ani na sobě samém nemusí osoba s mesiášským komplexem pracovat – nemusí chodit do školy a učit se, jak vlastní prací a vlastní technickou invencí zlepšit věci, například.

Adolf to měl také tak. 

To není o rozdílném názoru na složité téma klimatu, to je o duševní poruše – u Grety, její matky a všech těch „studentů“, kteří jim naletěli, chodí demonstrovat, aby se vyrovnali duševně nemocným osobám, všech těch, kteří se nechali zlákat a svést duševně nemocnými „mesiáškami“.

Mesiášský komplex.

Spasitelský komplex (také nazývaný mesiášský komplex nebo spasitelský syndrom) je stav mysli, při kterém se osoba domnívá, že jejím osudem či určením je zachraňovat a zachránit. Varianta názvu odkazuje k osobě mesiáše, což je židovský a křesťanský termín pro spasitele. Nejedná se o zvláštní psychiatrickou diagnózu či duševní poruchu, Diagnostický a statistický manuál mentálních poruch[1] ani Mezinárodní klasifikace nemocí[2] takovou samostatnou diagnózu neobsahuje, spasitelský syndrom se však může objevit jako součást psychotických onemocnění[2] apod.

Konec citace

Mesiášský komplex se objevuje jako součást psychotických onemocnění:

Psychóza je závažný duševní stav, který lze definovat jako neschopnost chovat se a jednat v souladu s okolnostmi. Je to vlastně disociace mezi vnímáním, chováním a prožíváním. Mění se vztah nemocného k realitě.

Rozdíl mezi psychózou a neurózou spočívá v tom, že v psychóze postiženému chybí nadhled (svým bludům bezmezně věří), zatímco neurotický pacient si je změn ve vnímání vědom (a tyto vjemy je schopen alespoň částečně zpochybnit).

Konec citace

Mesiášský komplex, boj za nějaké veliké dobro, za Veliké Dobro, pak duševně nevyrovnanému, slabému jedinci s nedostatečně pevným ukotvením ve světě, s nedostatečným sebevědomím (ať již přiznaným nebo maskovaným), s vnímáním sebe sama jako málo cenného, tak takovým jedincům dává boj za velké Dobro snadnou a lacinou možnost náhle sebe vnímat jako Velikána. Snadná a laciná možnost pro Gretu i demonstranty-záškoláky.

Bez úsilí, bez snahy, bez práce na sobě samém nebo na čemkoli jiném pozitivním. A proto láká boj za Veliké Dobro davydavy slabých jednotlivců, kteří sami sebe vnímají jako málo hodnotné a dodávají si (zdánlivé) hodnoty demonstrováním (posedáváním a žvaněním) za bludy jedné pomatené osoby, která trpí depresemi z toho, že vidí molekuly jednotlivých plynů ve vzduchu a dokáže je navíc od sebe navzájem rozeznat a všechny spočítat.

Mimochodem, Veliké Dobro navíc musí být vymyšlené, nerealizovatelné, nehmatatelné – něco jako boj za nastolení komunismu. Nejde to realizovat, proto také to nikdy nelze skončit. Protože bez toho boje za Veliké Dobro – za dosažení komunismu, za tisíciletou Říši, za snížení počtu molekul CO2, které vidí Greta ve vzduchu – bez nikdy nekončícího boje nemá totiž žádný smysl existence takto duševně postižených, slabých jedinců, kteří si jinak nedokážou vnitřně vážit sami sebe. (Boj proti neexistujícímu globálnímu oteplení zaviněnému člověkem je téměř ideální, stejně jako třeba boj proti neexistující xenofobii nikdy nelze skončit ba ani měřit výsledky boje proti něčemu neexistujícímu, zato lze halasně klást ultimáta a všem ostatním – kromě sebe samotného – rozdávat rozkazy a úkoly.) Jakékoli ukončení boje za Velké Dobro je pro ně Konec Světa. Jako když Magda Goebbelsová otrávila své děti a pak se nechala zastřelit vlastním manželem, když bylo jasné, že boj za národní socialismus je definitivně u konce.

Když sleduji Gretu, tu vlastně ubohou a nešťastnou duševně nemocnou dívku, a všechny ty davy lidí, kteří ji aplaudují, tleskají a přidávají se k jejímu „boji za Velké Dobro“, je mi jich všech vlastně líto.

A zároveň je naprosto neuvěřitelné pozorovat takřka v přímém přenosu takový jev pro psychiatrii téměř nevídaný. Nikdy bych nevěřil, že duševní nemoc může být přenosná. Navíc na dálku. To je fakt něco!

Před desítkami let mohla Greta také nalézt „smysl života“, velký, „Veliký Smysl Života“ – jako její předchůdkyně, která ani nemusela nutně být duševně nemocná, jen zmanipulovaná, stejně jako dnešní eko-hitler-mládežníci:

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoiny na adresu: 35EWdJdRLGMzpydEDjuV7YRhNeCohkXhqH nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

***** Příspěvky čtenářů za měsíc únor 2020: *****

Vladislav Vydra 100,- Kč, František Šmíd 600,- Kč, Petr Koubský 500,- Kč, Jiří Nováček 200,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, ing. Jan Dvořák 400,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Roman Foff 500,- Kč, Jiří Sieja 200,- Kč, Marek Janičko 200,- Kč, Zdeněk Palička 500,- Kč, Roman Dubravský 500,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč, Ladislav Adamec 100,- Kč, Nezn. dárce 222,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Martin Vavrinka 100,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Miloslav Konopiský 200,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Vlastimil Kornas 666,- Kč, Květa Sekyrová 200,- Kč, Pavel Janeček 200,- Kč, Milan Tahovský 1000,- Kč, Pavel Šána 107,- Kč, Tomáš Klikar 1000,- Kč, ing. Jiří Lechner 800,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Milan Černý 500,- Kč, Josef Malý 250,- Kč, MUDr. Jiří Roh 1000,- Kč, Libor Heidler 200,- Kč, Mario Valent 484,78 Kč (20 eur), Karel Kubela 50,- Kč, Marie Kouklíková 500,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Pavel Jurášek 200,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Michal Škurek 100,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Ivana Benová 108,- Kč, Martina Kosková 500,- Kč, Zuzana Karlová 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Ondřej Svatoň 50,- Kč, Richard Kovaříček 200,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, Martin Reiser 200,- Kč


Celkem za měsíc: 16 237,78 Kč
Vybráno 46.39%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.

Po blokaci Pravého prostoru můžete sledovat novou stránku PP na facebooku.
Redakce
Sledujte PP

Latest posts by Redakce (see all)

(Visited 1 881 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (23 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
loading...
Loading...
25 komentářů

Vložit komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
 
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.