migranti122018
23.9.2019
Kategorie: Multikulturní soužití

Migrace je dobyvatelské tažení

Sdílejte článek:

PETR ROBEJŠEK

 
V roce 2008 předpověděla CIA, že okolo roku 2020 budou poměry v evropských metropolích velmi podobné občanské válce. Vývoj ukazuje, že se tato prognóza naplňuje. Vzhledem k souběžnosti muslimského terorismu s převážně muslimskou migrační vlnou je na místě hovořit o dobyvatelském tažení. 
 .

Invaze podle Ghándího

K tomu, abych dokázal, že se skutečně odehrává invaze, nepotřebuji rozebírat, čím migranti svou pouť do Evropy zdůvodňují, jestli jsou jejich důvody objektivně pravdivé, proč se odmítají vzdát diskriminace žen anebo nadvlády náboženství ve společnosti a v politice. Lhostejné je dokonce i to, jestli se tak chovají, protože to vyžaduje jejich náboženská víra nebo skupinový tlak jejich soukmenovců. Počítá se pouze výsledek, a sice toto: Na evropské území vstupuje vysoce disciplinovaná masa lidí, kteří žijí a myslí ve vysoké míře jednotně, a to v naprostém protikladu ke společenskému pořádku v domácí společnosti.

Muslimští přistěhovalci v Evropě jako by vědomě či nevědomě napodobovali ghándiovskou metodu pasivního odporu. Usídlují se na našem kontinentu, ale odmítají se řídit zvyklostmi zemí, do kterých přišli. Trvají na tom, že k domácí společnosti patřit nechtějí. A to má jednoznačné důsledky.

Když je část nějakého území zaplavena lidmi, kteří mají jiný životní styl, hodnotový systém a společenský pořádek, tak se to rovná obsazení tohoto území cizí mocí. Na tomto faktu nic nezmění ani to, že invaze proběhne nenásilně, nebo to, že se vláda cílové země nebrání. Obsazení se stává okupací v tu chvíli, kdy noví „vlastníci“ území začnou používat násilí k prosazení toho, kdo na „jejich“ území smí vstoupit a jak se tam má chovat.

Bojovníci

Opakuji. K tomu, aby se dostavily mocensko-politické dopady migrace, nejsou důležité motivy, které k ní vedou. Důležité je pouze to, že k ní dochází. A totéž platí o terorismu. I v tomto případě je pro doložení téze o invazi významný pouze vojenský dopad atentátů.

Evropská historie terorismus zná. V naprosté většině teroristických aktů po II. světové válce však šlo o útoky na významnou osobnost nebo příslušníky bezpečnostních orgánů; prostě exponenty režimu. RAF, ETA nebo IRA útočily na reprezentanty politického pořádku a chtěly tak získat pozornost a podporu co největšího množství lidí.

Terorismus, který náš kontinent ohrožuje dnes, má zcela odlišný charakter. Jednak jsou jeho pachatelé v drtivé většině muslimové. Další rozdíl spočívá v tom, že cílem jejich útoků nejsou představitelé evropských vlád, nýbrž obyčejní lidé. A nejdůležitější rozdíl je to, že tyto teroristické útoky mají za cíl způsobit smrt co největšího množství lidí.

Proto jsou cíle a důsledky těchto atentátů ve své podstatě srovnatelné s válečnými operacemi zaměřenými proti civilnímu obyvatelstvu. To, že při atentátech byly zatím zabity „pouze“ stovky a ne tisíce nevinných lidí, je způsobeno pouze tím, že teroristé nemají k dispozici dělostřelectvo nebo letectvo, nýbrž jen střelné zbraně, třaskaviny a vozidla. Jejich vůle zabít co nejvíce Evropanů je však nepochybná. Je tedy politicky korektní, a právě proto nepřesné, považovat tyto útoky „jen“ za trestné činy. Muslimští teroristé nejsou pouze zločinci, nýbrž bojovníci.

Je to válka?

Na samém počátku migrační vlny v srpnu 2015 jsem v jednom časopise předpověděl, že v důsledku migrační vlny bude nezbytné zostřit zákonná opatření a omezit práva a svobody. To se potvrdilo v listopadu 2015 vyhlášením tříměsíčního výjimečného stavu ve Francii. Počátkem ledna 2016 jsem předpověděl, že výjimečný stav ve Francii bude pokračovat. 22. ledna 2016 byl prodloužen o další tři měsíce a trvá do dneška.

Trvalý výjimečný stav je však protimluv, a je proto třeba hledat přesnější název. Zmíněna studie CIA předpovídá v evropských metropolích poměry velmi podobné občanské válce. Podle mého názoru je trvalý výjimečný stav ve Francii dokladem toho, že v některých částech Evropy fakticky probíhá partyzánská válka; byť i zatím v relativně nízké intenzitě.

Tato partyzánská válka má některé typické vlastnosti. Nerozlišuje mezi vojáky a civilisty a není v ní rozdíl mezi bojištěm a zázemím. I když se právě nestřílí, tak se stále někde „tiše“ bojuje. Když se v této válce střílí, znamená to, že napadení již utrpěli porážku. Buď se totiž jedná o útok teroristů, nebo o odvetnou akci napadené vlády.

Lid je jako voda

Podle Mao Ce-tungovy definice partyzánské války je lid voda a partyzáni jsou ryby, které v ní plavou. Když je teplota vody správná, říká Mao, tak se ryby rozmnožují. Osobně stále ještě věřím, že většina muslimů žijících v Evropě teroristické atentáty odmítá. Ale to, že se většina z nich odmítá i vzdát se svého zásadně odlišného hodnotového systému a způsobu života, má důsledky, které jsem nastínil.

Obsazená území, tak, jak jsem je na začátku popsal, jsou z vojenského hlediska zázemím a ústupovými prostory pro bojovníky. Nemyslím, že existuje moc případů, kdy v Evropě žijící muslimové vydali své teroristické soukmenovce justici. A přesto věřím, že aktivně teroristy podporuje pouze menšina. Ale zároveň jim nepřímo pomáhají všichni, kteří se odmítají chovat jako loajální občané hostitelské země a dávají přednost radikálně odlišným zvyklostem a pravidlům zemí, ze kterých přišli.

Co dělat?

Shrňme si, k čemu jsme dospěli.

1. Nebezpečí pro naši civilizaci představují ti, kteří zásadně odmítají naše představy o způsobu života. Dokud však zůstávají na svém území, nemusí nás to zneklidňovat.
2. Když se však dostanou na naše území, tak se z nich stávají invazoři.
3. A když se na našem území trvale usídlí, tak se fakticky chovají jako okupanti.

Z vojenského hlediska se tak nejprve části měst a postupně některá města stávají předsunutými pozicemi, které mohou sloužit jako nástupní prostory pro další ofenzivu. Opěrné body a zálohy invazorů jsou tak roztroušeny po evropském kontinentu, po kterém se bojovníci volně pohybují.

V partyzánské válce nejsou jen Francouzi nebo Belgičané, nýbrž celá Evropa. I Česká republika? To, že se hlavní část migračního dramatu odehrává na jihu a západě Evropy, nás nedělá o moc bezpečnější minimálně do té doby, dokud nebudeme schopni kontrolovat svoje hranice a sami rozhodovat o tom, koho do země přijmeme.

Země, kterým hrozí v důsledku přílivu nepřizpůsobivých cizinců ztráta kontroly nad svým územím, by se proti tomu měly bránit. Poučné je v této souvislosti porovnat, jak zacházejí muslimské společnosti z lidmi, kteří se tam snaží žít podle západních hodnot. V naprosté většině případu je tato reakce, mírně řečeno, radikálně odmítavá. Důvodem je to, že Evropané jsou považování za ty, kteří svým způsobem života infikují společnost a ruší sourodost tamější kultury.

Že se my musíme chovat civilizovaněji? To je bohužel omyl. V soupeření civilizací nezvítězí ta humánnější, nýbrž ta, která se dokáže prosadit. A tak i dnes způsob boje určuje ten, který má nižší morální standardy. Když to odmítneme respektovat, tak jsme předem prohráli. Ani za morálku nelze bojovat jenom morálně.

Je nejvyšší čas, aby si evropské vlády přiznaly nepohodlnou samozřejmost: Západní způsob života má nepřátele, které nemůžeme získat ani ústupky, ani dary. Smířlivě by na ně působil pouze náš zánik.

Autor: Petr Robejšek

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoiny na adresu: 35EWdJdRLGMzpydEDjuV7YRhNeCohkXhqH nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc říjen 2020: *****

ing. Jan Dvořák 400,- Kč, František Šmíd 600,- Kč, Roman Dubravský 500,- Kč, Pavel Kl*ka 222,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Jiří Sieja 200,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Roman Foff 500,- Kč, Miroslav Paták 200,- Kč, Marek Janičko 250,- Kč, Anonym 1000,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Pavel Janeček 500,- Kč, Pavel Jurášek 100,- Kč, Jan a Gabriela Horáčkovi 500,- Kč, Miloš Kraus 200,- Kč, Ludmila Kárská 300,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Martin Vavrinka 100,- Kč, Květa Sekyrová 200,- Kč, Helena Novotná 300,- Kč, Miloš Kraus 200,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, MUDr. Markéta Hansli 500,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Miloslav Konopiský 200,- Kč, Libor Heidler 200,- Kč, Karel Kubela 50,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Jiří Meissner 500,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Arpád Krausz 250,- Kč, Bohuslav Maceška 50,- Kč, Jiří Sika 100,- Kč, Ondřej Svatoň 50,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, Martin Reiser 200,- Kč, ing. Jiří Klumpar 100,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Milena Trulley 333,- Kč, Aleš Votruba 250,- Kč, Ladislav Adamec 200,- Kč, Zdeňka Jindrová 50,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč, Aleš Karásek 200,- Kč, Petr Hučín 50,- Kč, Eduard Ezer 500,- Kč

Celkem za měsíc: 15 655,00 Kč
Vybráno 44.72%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 2 383 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (36 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
politicon.cz
35 komentářů

Vložit komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
 
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.