migranti518
24.2.2020
Kategorie: Multikulturní soužití

Migrace a islamofobie jako nástroje destrukce Západu

Sdílejte článek:

FERO HRABAL

Kdyby politici V4 neřešili podružné prkotiny, jako nesmyslné kvóty, a od začátku prosazovali opravdu zásadní argumenty – a to, že Evropa není zodpovědná za strádající obyvatelstvo zbytku planety a

1) není povinná přijímat zástupy ekonomických migrantů; 

2) je nezbytné vytvoření “bezpečných zón” přímo v konfliktních regionech (Sýrie, Irák, Libye)

… nemuseli se dnes handrkovat (namísto příčin) o řešení důsledků své dlouhodobé nečinnosti. A především by mělo mezinárodní společenství, OSN i naši odmítači západního angažmá v zahraničních konfliktech, začít tlačit na Ruskoaby namísto prázdných slov začalo přijímat – resp. převzalo od EU – veškeré uprchlíky ze Sýrie, prchající před jejich spojencem Assádem (potažmo i jejich bombardéry).

Velice zajímavé pak je, že se žádný publicista nepozastavuje nad tím, že miliony migrantů směřují celé roky výlučně jedním směrem, ačkoliv z řady zemí (S.Východu a Asie) to mají nejblíže – ne-li na skok – do Ruska, které polovina zdejších “diskutérů” tak obdivuje, resp. považuje za normální evropskou (či dokonce demokratickou) zemi, oplývající nejen medem a strdím, ale i miliony hektarů neobdělané země …. a namísto toho se pokoušejí všichni dostat na teritorium prohnilého Západu a imperialistické Ameriky…

Mám obavy, že naši “liberální” populisté, tvořící politickou representaci ČR i EU, vedou Evropu do záhuby, k nové totalitě, resp. katastrofě, ruku v ruce s otevřenými nepřáteli demokracie a parlamentarismu.

Díky jejich bezzubé nemastné / neslané politice získávají zadarmo body všechna “nesystémová” hnutí – od krajní levice po ultrapravici – jejichž vůdci  předkládají národu (zároveň s dezinformační kampaní a šířením fám) líbivá jednoduchá (byť lživá či absurdní) řešení všech problémů, které byrokrati nejsou schopni racionálně řešit.

Svou horečnou nečinností (nekonečným žvaněním a filozofováním), ve snaze nikoho si nepohněvat, tj. neztratit voličské hlasy, přenechávají politici de facto volné pole všemožným mesiášům, kteří dál a dál radikalizují společnost.

Každý pohraničník, policajt či voják EU má zcela jasno, co je jeho povinnost, jen vrcholní politici donekonečna diskutují a vytvářejí svou nerozhodností neřešitelnou situaci, nepřímo tak podněcujíc a motivujíc antidemokratické, fašizoidní a prokremelské síly.

Jak tak sleduji neschopnost evropské politické representace na čemkoliv zásadním se dohodnout (čímž mám na mysli především zastavení exodu afrických migrantů, praktickou realizaci obranné strategie a geopolitické doktríny tváří v tvář ruskému imperialismu, turecké imperiální nostalgii a korejsko-čínskému paktu), obávám se, že se zvolna – krok za krokem – schyluje k naplnění chmurné prognozy, kterou jsem před 5, 6 lety zmiňoval v článku “PROGNÓZA anebo SCÉNÁŘ PRO KATASTROFICKÉ SCI-FI?”

Bohužel, jsme ve válce a bude ještě hůř, jelikož prakticky neexistuje možnost efektivní obrany vůči gerilovým útokům psychopatů. Než začnete kritizovat činnost policie a tajných služeb, uvědomte si, že při sebelepším fungování bezpečnostních složek nemáme jinou možnost, než teroristické útoky co nejvíce eliminovat. Zabránit se jim nedá už proto, že vraždící maniaky nelze zastrašit a odradit od jejich akcí jakýmikoliv represemi, jestliže si neváží ani svého vlastního života. Právě z této bezmocnosti padá na člověka hrůza.

Jediné co můžeme už dnes udělat, je:

1)      Přerušení spolupráce EU s palestinskými organizacemi a zastavení financování teroristických struktur prostřednictvím palestinské vlády (přímo zapojené do syrského konfliktu skrze Hamas a Hizballah a oslabující stabilizační úlohu Israele) a organizací / firem spolupracujících s Iránem, stejně jako sponzoringu salafistických, wahabistických a džihádistických organizací v Evropě ze strany Saudské Arábie a Iránu.

2)    “Chirurgické zásahy” proti neuralgickým bodům teroristických sítí (ruské plošné bombardování situaci jen zhoršuje a zakládá vznik patové situace, tj. nekonečného protahování syrského konfliktu). Likvidace komunikačních kanálů (elektronické / mobilní komunikace) mezi územími pod kontrolou teroristů a Západem.

3)        Zákaz islamistických médií a blokování jejich serverů a internetových stránek, jakož i náboženských center šířících islamistickou propagandu a vyvíjejících činnost, jež je v rozporu se zákony hostitelské země, včetně trestního postihu a vyhošťování fundamentalistických imámů a zahraničních aktivistů šířících náboženskou nesnášenlivost a ideologii džihádu. Jedinci, hlásící se k ideologii džihádu by měli být zbaveni občanských práv (kterými opovrhují) a internováni (obdobně jako potenciální německá a japonská pátá kolona za války).

Když jsem před 7 lety varoval před nadcházející katastrofou, různí “experti” – kteří jsou dnes chytří jako rádio – se mému níže uvedenému článku vysmívali: PROGNÓZA anebo SCÉNÁŘ PRO KATASTROFICKÉ SCI-FI. Můžeme se jen modlit, aby se postupně nenaplnila většina z oné temné vize … bohužel, většina z tehdy nastíněných potenciálních rizik je dnes ještě aktuálnější, pokud se již nenaplňují.

Kritici “nezodpovědné imigrační politiky”, multikulturalismu a “nedostatečných bezpečnostních opatření” by si měli uvědomit, že:

1) Zatím drtivá část islamistických atentátníků zodpovědných za útoky v Evropě a USA, byla občany západních zemí, přičemž jen v západní Evropě žije přes 50 milionů muslimů (z nichž ovšem tvoří islamisté jen promile). Neexistuje stát, jenž by byl, byť technicky, schopen zajistit účinnou kontrolu každého potenciálně rizikového občana (nebereme-li do úvahy nechvalně známé režimy, které dovedly tuto kontrolu k dokonalosti až vražedné). Je nezpochybnitelným faktem, že k desítkám teroristických útoků došlo v Evropě dávno před aktuální imigrační vlnou, takže je pitomost dávat tyto skutečnosti do přímé spojitosti.

2) Podstatná část atentátníků, jakož i bojovníků “Islámského státu” jsou navíc konvertité, tedy lidé nepocházející vůbec z muslimské komunity, kde jejich sociální původ nedával předem důvod k zařazení mezi potenciálně nebezpečné osoby.

3) Vůči útokům gerilových skupin a osamělých fanatiků je obtížné stát účinně bránit, zvláště při současném zachování demokratických principů (občanských práv a svobod), jež brání efektivnějšímu boji proti terorismu a šíření nenávistných ideologií. Hlavními spojenci teroristů jsou fakticky naivní obránci lidských práv a populističtí politici, kteří brojí proti omezování občanských svobod a zásahům do soukromí.

O obtížnosti obrany vůči terorismu ostatně svědčí i skutečnost, že i Rusko se potýká s islamistickým terorem po celá desetiletí, přestože RF je de facto policejním státem a v boji proti islamistům na Kavkaze jsou permanentně nasazeny desetitisíce vojáků a příslušníků speciálních jednotek MV a FSB s použitím nejmodernější techniky (systémů elektronického boje, bojových vrtulníků, obrněných transportérů a tanků), ruská FSB disponuje cca 250 000 příslušníků a má pravomoc kontrolovat veškeré telekomunikace a cenzurovat média. Např. bez předložení osobních dokladů nelze v Rusku ani zakoupit jízdenku anebo nastoupit do vlaku, detekční rámy a rentgeny kontrolují zavazadla na každém nádraží, a funguje zde přísný systém evidence pohybu obyvatel i cizinců prostřednictvím Federální migrační služby (FSB), jakož i systém tzv. pohraničních zón, do nichž je obvykle vstup i pro místní obyvatele možný výlučně na základě propustky z FSB.

K tomu ještě poznámka, že ačkoliv běžný smrtelník ví pouze o více či méně zdařených atentátech, tajným službám a bezpečnostním složkám se průběžně daří mařit a eliminovat několikanásobně větší množství útoků, o čemž samozřejmě nebývá veřejnost informována, takže naivní občan nabývá dojmu, že tyto složky selhávají.

Momentálně máme tudíž jen omezené prostředky obrany, které ovšem musíme striktně využít.

Naši mudrlanti zavírají oči na závažným faktem, a to, že podstatná část evropské muslimské populace se narodila v Evropě, jako občané evropských zemí, a tudíž ono jejich navrhované rychlé řešení je iluzorní, prakticky nesmysl. Deportovat evropské občany arabského původu násilně do zemí jejich předků je asi stejně reálné, jako deportovat všechny Romy do Rumunska či na Slovensko, odkud přišli před 2, 3, 4 generacemi jejich předci, proti vůli Rumunska či Slovenska.

Bohužel, jsme ve válce a bude ještě hůř, jelikož prakticky neexistuje možnost efektivní obrany vůči gerilovým útokům psychopatů. Než začnete kritizovat činnost policie a tajných služeb, uvědomte si, že při sebelepším fungování bezpečnostních složek nemáme jinou možnost, než teroristické útoky co nejvíce eliminovat. Zabránit se jim nedá už proto, že vraždící maniaky nelze zastrašit a odradit od jejich akcí jakýmikoliv represemi, jestliže si neváží ani svého vlastního života. Právě z této bezmocnosti padá na člověka hrůza.

Pokud se nemá stát z pohraniční stráže evropských zemí jen odnož Armády spásy, nezbude asi než všechny plavidla narušující teritoriální vody EU bez milosti vracet anebo potápět, v opačném případě si mohou pohraničníci vyměnit samopaly a pistole za trumpetky a bubínky, resp. odevzdat svá zařízení charitativním organizacím a rozpustit se. Není řešením, přesunout miliardu hladovějících a strádajících z Afriky a Asie do Evropy.

Vždyť pod přílivem statisíců migrantů se stává z Evropy TITANIC, jenž se pod jejich náporem začíná potápět. Humanita musí mít také nějaké meze, rezignace před migrační vlnou není projev humanity, nýbrž sebevražda. I zdravý rozum stačí k pochopení toho, že pokud se na záchranný člun pro 20 osob nacpe lidí 50, utopí se nakonec všichni, včetně záchranářů.

A jednoznačnou podmínkou i v případě osob splňujících kritéria uprchlíka musí být OCHOTA AKCEPTOVAT ZÁKONY, KULTURU A ZVYKLOSTI PŘIJÍMAJÍCÍ ZEMĚ – to je neoddiskutovatelné.

Pokud jde o záchranu Evropy před migrační katastrofou, namísto hloupého, a hlavně zavádějícího, spojování islamistického teroru s imigrační vlnou (ačkoliv drtivou většinu všech atentátů poslední dekády spáchali “domácí” zločinci, resp. teroristé nenáležící mezi uprchlíky ani migranty) se musíme soustředit na opatření, která mohou teroristické nebezpečí aspoň eliminovat!

Každopádně je třeba

1) Vytvořit “sanitární kordon” na tureckých hranicích, resp. posunutí schengenské hranice na pomezí EU a Řecka;

2) Začít konečně pečlivě rozlišovat mezi “UPRCHLÍKY” a “IMIGRANTY” (což není zas tak složité, jak by se na první pohled zdálo – prvním jednoznačným kriteriem je země původu; druhým pak sociální status žadatele o azyl, tj. jde-li o mladého “singla” z rovníkové Afriky, anebo kompletní rodinu s dětmi z oblasti bojů). Nejzranitelnějším uprchlíkům z válečných zón – rodinám, ženám a starým lidem – poskytnout evropský azyl; mladé svobodné může umisťovat do táborů v bezpečných zónách v syrsko-turecko-iráckém pohraničí. Ekonomické migranty “motivovat” k procitnutí ze snu o evropské bezbřehé charitě umístěním v detenčních táborech na pomezí EU.

3) Likvidovat prázdné pašerácké lodi a převaděčské gangy na severoafrickém i tureckém pobřeží i v mezinárodních vodách;

Ještě jedno zamyšlení / faktická poznámka:

U zrodu diktatur a konfliktů v Libyi, Jemenu, Sýrii a Afghánistánu, jež jsou dnes příčinou masového exodu obyvatel těchto zemí, stálo a stojí právě RUSKO (resp. SSSR), které až dosud podporuje Asada, vedoucího genocidu proti vlastnímu národu, stejně jako do poslední chvíle podporovalo libyjského diktátora. Stejně tak RUSKO stálo u zrodu al-Kajdy a Tálibánu, když vytvořilo okupací země živnou půdu islamistickému hnutí (čímž má na svědomí nynější situaci v Afghánistánu), ale i čečenskému terorismu. Díky tomu, že na Kavkaze Rusko systematicky likvidovalo představitele umírněného islámu i legální představitele, otevřené dialogu, a ignorovalo oprávněné snahy o sebeurčení jeho obyvatel, nahnalo Kavkazany do náruče islamistů a do řad teroristických organizací.

Diktátoři a patroni světového terorismu se svými protektory

To ruský režim vypustil z láhve džina kavkazského a afghánského terorismu, který do sovětské okupace Afghánistánu a genocidy severokavkazských národů neexistoval. Afghánští a čečenští mudžáhidi, zocelení bojem s ruskou armádou, dnes uplatňují své zkušenosti v řadách Islámského státu. Nyní zloděj vykřikuje “chyťte zloděje”. Iniciátor terorismu nabízí Západu, že mu pomůže s likvidací terorismu. SSSR patřil i k hlavním dodavatelům konvenčních zbraní do Iráku za vlády Saddáma Hussaina (dodal mu např. rakety SCUD – hlavní nosiče zbraní hromadného ničení) a zároveň bojkotoval akce mezinárodního společenství proti Saddámovi. (Sovětští poradci působili v Iráku od 60.let.Komunistický blok dodal do Iráku tisíce tanků, bojových vozidel pěchoty, obrněných transportérů a dělostřeleckých systémů, stovky letadel a prostředků protivzdušné obrany – zhruba 70 % irácké výzbroje – a zajišťoval výcvik pro tisíce příslušníků obsluh (stejně jako bezpečnostních složek). V r. 1987, v době vrcholící irácko-iránské války, objem irácko-sovětského obchodu např. vzrostl o 46% oproti r. 1986.)

Není ostatně pochyb, že operace “Islámského státu” neřídí žádní fanatičtí islamisté, parta primitivních psychopatů, nýbrž zcela racionálně uvažující bývalí důstojníci irácké tajné služby, kteří absolvovali výcvik v KGB, SVR a GRU, využívající islamistickou ideologii pragmaticky pouze jako nástroj k dosažení mocenských cílů (viz např. https://kyleorton1991.wordpress.com/2015/04/21/saddam-husseins-regime-produced-the-islamic-state).

Pro ně jsou pak oni vraždící pomatenci jen figurkami na šachovnici. Během let 1973-2003 působilo v Iráku na 70.000 ruských vojenských poradců, z nichž mnozí působili jako zpravodajští a bezpečnostní specialisté. To je známo i z dokumentů objevených v Iráku v r. 2003 (viz třeba The World Was Going Our Way The KGB and the Battle for the Third World by Christopher Andrew & Vasili Mitrokhin, New York: Basic Books, 2005, resp. http://www.strategypage.com/htmw/htintel/articles/20061010.aspx nebo http://www.nationalobserver.net/1999_winter_campbell.htm).

Iráčtí zpravodajci absolvovali kurzy ve speciální škole SVR [Služby vnější rozvědky] v Moskvě dokonce ještě těsně před americko-britským útokem. Během války v Zálivu pokračovaly ve své práci rezidentury SVR a vojenské rozvědky [GRU] při ruském velvyslanectví v Bagdádu. Jejich úkolem bylo zajistit archívy zvláštních služeb Saddáma Husajna a nábor mezi iráckými důstojníky a agenty! (Několik dnů před počátkem anglo-americké operace přijely do Bagdádu dvě skupiny “silové podpory” SVR zvané Clona.).

Všichni ti pseudohumanisti a salonní pacifisti, kritizující “americký imperialismus” (maje na mysli svržení “řezníka z Bagdádu” či jeho libyjského kolegy-diktátora a “otce mezinárodního terorismu”, “humanitární bombardování” zabraňující Miloševičovu Srbsku provést – po agresi vůči Slovinsku, Chorvatsku a Bosně – genocidu albánského obyvatelstva Kosova; sanitární intervenci v kolébce Al-Kajdy, teokratickém Afghánistánu pod hrůzovládou Talibanu), by se se měli zamyslet nad tím, co by se stalo, pokud by Američani do všech těch válek nešli – což si můžeme pouze domýšlet na pozadí současných událostí.

Zajímavé totiž je, že ti samí lidé, kteří nejvíce brojí proti imigraci, zároveň odmítají (a vždy odmítali) i jakýkoliv mezinárodní zásah v domovských zemích imigrantů, jenž by imigraci zastavil (protestovali jak proti zahraničním vojenským misím – akcím proti teroristickým uskupením a jejich patronům -, tak proti financování humanitární pomoci přímo v krizových oblastech).

Smutným paradoxem je, že mnozí z těchto obránců demokracie a bojovníků proti islamistickému teroru SE OHÁNÍ SYMBOLY TERORU KOMUNISTICKÉHO A NACISTICKÉHO!

Právě ti levicoví intelektuálové a pokrytečtí populisté, kteří dnes vystupují ve jménu záchrany Evropy před afro-musulmanskou invazí, NESOU NEJVĚTŠÍ ZODPOVĚDNOST ZA SOUČASNOU DEMOGRAFICKOU KATASTROFU, jelikož odmítali a sabotovali všechna řešení, která by katastrofě zabránila anebo ji omezila. Tak, jako odmítali i zásah Západu v Afghánistánu, ignorujíce fakt, že v opačném případě hrozilo, že islamistická epidemie zachvátí nejen celou Střední Asii a Pákistán, ale přeleje se i do okrajových oblastí Evropy, případně přeroste v globální katastrofu, pokud se islamisté zmocní pakistánského nukleárního arsenálu (přitom z pohledu mezinárodního práva byla intervence v Afghánistánu jak legitimní, tak i legální (výcvikové tábory se v Afghánistánu opravdu našly, o charakteru organizace Al-Káida nebylo pochyb a celé tažení bylo posvěceno rezolucí číslo 1386, Rady bezpečnosti OSN, která dala svolení k použití všech nezbytných prostředků).)

Ti, kteří odmítají mezinárodní intervence proti centrům terorismu (ať již “občanského” nebo státního) nesou spoluodpovědnost jak za šíření terorismu, tak za vzniklý exodus ze zemí zachvácených občanskými válkami a genocidou. Patří fakticky do stejného pytle jako islamističtí vrahouni. Je totiž nabíledni, že těmto “pacifistům” a “ochráncům evropských tradic” o žádné řešení nejde (resp. žádné neznají) … a řídí se jen heslem zapšklých zlomyslných a závistivých ex-bolševiků a zakomplexovaných chudáků = “čím hůř, tím líp”. Jakoby frustrovaným nýmandům neštěstí ostatních přinášelo radostný pocit, že někdo je na tom ještě hůř, a sílu vyrovnat se s vlastní bezvýznamností a zbytečností. Připomíná mi to slova básníka “Nebýt vaše srdce naplněna zlobou, zela by prázdnotou”!

Evropští politici jednali populisticky v tom smyslu, že namísto včasných účinných opatření jen žvanili — dobře sám víte, jak by dopadlo asi referendum u nás, kdyby se před rokem (možná i nyní) zeptali občanů (beranů) zda souhlasí s vysláním armády anebo několika stovek milionů do Afriky za účelem zabránění exodu!! Naši levičáčtí berani jsou VŽDYCKY PROTI VŠEMU A POLITICI SE JIM PŘIZPŮSOBUJÍ, aby je hlupáci volili

Politici tak dlouho váhali s nepopulárními preventivními kroky – zásahem v Afghánistánu, Libyi, Sýrii, Somálsku atd., který by zlikvidoval v zárodku příčiny dnešního rozvratu – až se dostali (i s námi) do situace, kdy stojíme tváří v tvář fakticky neřešitelné situaci – pominu-li nějaké drastické, takřka fašistické, varianty.

Ti, kdo dnes vykřikují – “nepouštějme je, vraťme je” atd. vesměs ani netuší, resp. se nenamáhají anebo bojí domyslet věc do důsledku! Jak to udělat? Co mají na mysli populističtí politici svými hesly? Potápět uprchlické lodi i s uprchlíky? Kosit je kulomety na hranicích Schengenu?

Kdyby byly alianční jednotky zlikvidovaly včas Saddáma, Kaddafiho i Asada – ještě předtím než propukla v jejich zemích bratrovražedná občanská válka – nemusel nám dnes nad hlavou viset tenhle Damoklův meč.

1) Např. Kaddafí vládl v 42 let, takže zásah Aliance v r. 2011 nelze považovat za “preventivní” (a nemohl ani nic zásadního vyřešit, pouze eliminovat nebezpečí, že se tamní občanská válka přelije do okolních zemí);

2) V Libyii se USA prakticky odmítaly angažovat (vzhledem k ignoranci EU) a nakonec podpořily zásah NATO jen symbolicky, tak jako většina členů NATO, a nakonec Aliance nevyužila ani možnosti zlikvidovat tamní arzenály raket a bojových plynů (není divu, že Američané už mají po krk toho, aby řešili problémy celého světa a ještě si necháli nadávat do imperialistů);

3) V Syrii Západ zasáhl pět minut po dvanácté, víceméně jen v omezené míře až poté, co tamní genocida ze strany režimu trvala několik let a rozvrat, včetně nárůstu moci IS, dosáhl vrcholu a začal ohrožovat celý region – copak tomu lze říkat preventivní zásah?

4) V Jemenu a Somálsku došlo jen k eliminaci několika cílů a pirátských lodí – jinak se Západ do tamní situace nevměšuje;

5) Eritreu, Súdán, Čad a další země zachvácené terorem a epicentra imigrační vlny Západ ignoruje a ponechává svému osudu, zcela ve stylu populistických sloganů …..

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc leden 2022: *****

RNDr. Richard Čapek CSc. 400,- Kč, Ilja Baudyš 500,- Kč, Miroslav Příkopa 500,- Kč, MUDr. Richard Domín 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Pavel Fila 50,- Kč, ing. Jan Dvořák 500,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Marek Janičko 250,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Jiřina Gyárfásová 1000,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Václav Žižka 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Daniela Frumarová 500,- Kč, Zdeněk Vybíral 1000,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Vlastimil Kornas 111,- Kč, Karel Kubela 100,- Kč, Jiří Stejskal 500,- Kč, Ladislav Adamec 200,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, Jiří Obermaier 300,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Anonym 500,- Kč, Jiří Dobruský 200,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Petra Rohlíčková 111,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Miroslav Hloušek 111,- Kč, Blahomír Skoupý 200,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Pavel Sejrek 200,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, ing. Antonín Zlínský 1000,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Radek Láznička 150,- Kč, Jiří Langr 1000,- Kč, Jaroslav Vlk 100,- Kč, Arpád Krausz 250,- Kč, Marie Tachezyová 200,- Kč, Anonym 333,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, ing. Jiří Klumpar 100,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč, V. Trulley 333,- Kč, Věra Holá 200,- Kč, Aleš Votruba 250,- Kč, Zdeňka Jindrová 50,- Kč, Pavel Burget 200,- Kč, Zdeňka Horníčková 200,- Kč

Celkem za měsíc: 18 549,00 Kč
Vybráno 52.99%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 2 149 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (25 votes, average: 2,48 out of 5)
Loading...
113 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-)