17.8.2013
Kategorie: Historie

Měli se raději bratři Mašínové upálit?

Sdílejte článek:

LUBOŠ ZÁLOM 17|08|2013

Příběh bratrů Mašínů a jejich přátel je asi jedním z nejlepších barometrů, který dokáže odhalit, jak je na tom veřejnost s chápáním svobody. Diskuze, která s výročím úmrtí (13.8.2011) Ctirada Mašína ovládla české mediální vody, připomněla, jak lidé dokáží opovrhovat těmi, kteří se rozhodli za svou svobodu bojovat a postavit se nelidské diktatuře bez ohledu na následky.

 

 

Rozhodně odmítám sprosté tvrzení, že odbojová skupina bratrů Mašínů byla nějakou zločineckou bandou. Ocitli se v politickém systému, který byl sám o sobě založen na násilí a dopouštěl se těch nejhorších zločinů. Režim sám vyhlásil válku těm, kteří by se proti komunismu odvážili byť jen špitnout. Podpořeni obrovským zástupem svých zastánců a ještě početnějším stádem pasivních ovcí, zničili komunisté životy tisícům nevinných lidí.

 

A pak tady najednou máme tři mrtvé: příslušníka SNB zabitého při přestřelce, svázaného a podřezaného strážmistra a pokladníka zabitého ve rvačce vlastní zbraní. (A ještě bychom mohli pro pořádek uvést těžce zraněného pomocníka Veřejné bezpečnosti.) Tito lidé přece nebyli jen nezúčastněnými, pasivními občany, ale šlo o osoby vražednému režimu přinejmenším loajální. Komunisté už v prvních letech své vlády vyčistili policejní složky od “protistátních živlů”, nikdo s kritickým vystupováním vůči režimu nemohl ve sboru zůstat. A pokladník? Kdo asi tak mohl v roce 1951 být legálně ozbrojen?

 

“My se do Moskvy chodíme učit. A víte, co se tam chodíme učit? Jak vám zakroutit krkem.” To prohlásil Klement Gottwald v roce 1929 v Poslanecké sněmovně Národního shromáždění. O dvacet let později jeho slova komunisté uskutečnili. Bratři Mašínové zvedli rukavici, kterou jim komunistická diktatura hodila, a rozhodli se na násilí odpovědět násilím – po vzoru svého otce. Komunisté mluvili o zostřeném třídním boji, ale představovali si snad, že jejich protivníci budou jen poslušně čekat, až si pro ně estébácké gorily přijdou? Pokladník Rošický byl zastřelen během rvačky o zbraň, strážmistr Honzátko byl zabit, aby nepodal svědectví – nezapomínejme, že Josef i Ctirad Mašínovi byli již předtím státní policií vyšetřováni, vězněni, a STB tedy měla jejich popis. Bojovníci proti nacistické okupaci by se nezachovali jinak – a nikdo dnes nesoudí jejich často rozporuplné bojové akce jako pomýlené nebo zločinné.

 

 

Získání peněz i zbraní mělo skupině bratrů Mašínů sloužit k přípravě dalších akcí (a za část peněz koupili nábytek pro Václava Švédu, jehož předtím komunisté připravili o všechen majetek a musel i s rodinou spát takřka na holé zemi), místo odboje se však posléze rozhodli Československo opustit, nechat se v zahraničí naverbovat do americké armády a účastnit se na její straně války proti bolševismu, o níž se domnívali, že co nevidět vypukne.

 

Důležité je, že strážmistru Honzátkovi ani pokladníku Rošickému se nestalo nic horšího, než čeho se komunistický režim dopouštěl vůči bezpočtu nevinných lidí. Každý stát, a platí to i o diktatuře, je výsledkem smýšlení a jednání lidí. Je vyústěním nejen aktivních činů, ale i hlouposti nebo pasivity těch, kteří poslušně “budovali lepší zítřky” – s továrnami, podniky a penězi, které byly předtím svým majitelům sprostě uloupeny.

 

Jestliže lidé způsobí, že jejich stát ovládne banda zločinců, pak aktivně se na zločinech podílet nebo i zůstat pasivní je nesmírně nebezpečné. Člověk se tak ocitne v obrovském nebezpečí, že přijde do rány někomu, kdo pasivitu odmítne a začne za sebe, za svou svobodu a za svůj život bojovat.

 

V tak nelidském systému, jakým byl ten komunistický (nebo i nacistický), nelze zůstat neutrální a nechat se ovládnout okolnostmi. Kdo je neutrální a pasivní, je pro diktaturu tou nejlepší podporou. Lze ze země utéci, pokusit se o odboj, pracovat v disentu – anebo prostě nedělat nic a nechat iniciativu na těch aktivních. Se všemi důsledky.

 

Naprostá většina lidí patří samozřejmě mezi tu pasivní a neutrální část společnosti. Lidé sami sebe dlouhodobě přesvědčují, že na názoru nezáleží, pevný postoj je nepohodlný a je lépe nejen na své názory neupozorňovat, ale raději žádné nemít a pasovat se dobrovolně do role tupých ovcí. Naprostá většina lidí v komunismu proplouvala životem, nic neřešila, unikala od reality na svých chatách a chalupách, o nic se nestarala a užívala si zdánlivých benefitů, kterými je totalitní režim ukolébal. Pak jim najednou pár studentů a disidentů podivně vybojovala jakous takous svobodu, když v listopadu 1989 odpůrci režimu, vesměs však levičáci, jen tak lehce šťouchli do zpuchřelé a vratké konstrukce totalitního zřízení, a ta se rozpadla v prach. Většina těch, kteří upadli do pohodlné pasivity za komunistů, se z ní však neprobrala.

 

Jsou-li konfrontování s hrdinstvím bratrů Mašínů, podvědomě (nebo možná i vědomě) jim na mysli vytane jejich vlastní malost, zbabělost, absence vůle, i absence myšlenek. Ozve se jim v hlavě vtíravá otázka: “Co bych dělal, kdybych žil v 50. letech?” Spatří, a velmi správně, sami sebe jako ty, kteří by se klidně v komunistické diktatuře mohli stát bezděčnou obětí někoho, kdo by se proti totalitní zvůli odvážil pozvednout zbraň.

 

Nebo možná vidí sami sebe jako nadšené komunisty, poslušné služebníky rudým mocipánům, kteří by se mohli stát velmi vhodným terčem pro každého odbojáře. Vědomí, že může existovat někdo, kdo by se odvážil ozbrojeného boje, jim kazí představu o spokojeném životě v totalitním zřízení.

 

Je příznačné, že česká veřejnost tak bezvýhradně adoruje sebevraždu Jana Palacha a Jana Zajíce a zároveň tak jednoznačně (až na několik úctyhodných výjimek) odsuzuje a odmítá činy bratrů Mašínů a jejich přátel. Sebeobětování je pokládáno za morální čin – a obětování vlastního života, navíc tak děsivým a trýznivým způsobem, je vyzdvihováno jako něco obdivuhodného. Přitom Palachovo sebeupálení nepřineslo nic, co by v principu vládnoucí kliku ohrozilo. Kdyby se každý odpůrce komunistického režimu nebo sovětské okupace upálil, měli by komunisté volnou ruku a pole působnosti takřka bez práce. Měli by své poslušné stádo kolaborujících ovcí a mohli by se snad obávat pouze toho, kdy padnou za oběť vnitrostranickému konkurenčnímu boji (jako se to stalo Slánskému).

 

 

Bratři Mašínové bojovali za svůj život – nepouštěli se do akce proto, aby svůj život obětovali, ale proto, aby mohli žít svobodně. Byli si vědomi, že jejich jednání je správné. Morální jistota, z níž po celý svůj život ani o píď neslevili, je obdivuhodná, inspirující a nastavuje zrcadlo těm, již jdou vždy s davem, bez názoru a pevných životních postojů.

 

Jestliže by se Jan Palach raději pokusil zapálit místní národní výbor nebo vyhodit do povětří budovu stranické organizace, kdyby zastřelil kolaboranta, udavače, komunistického funkcionáře, kdyby se pokusil získat zbraně nebo kdyby pracoval pro americkou rozvědku, poškodil by komunistický režim daleko smysluplněji. Ovšem pak by dnes nebyl obdivován jako hrdina.

 

Jestliže by si bratři Mašínové a jejich přátelé zvolili místo ozbrojeného, násilného odboje raději okázalou a efektní sebevraždu na Václavském náměstí, asi by dnes posmrtně medaili za boj za svobodu dostali. Ale odvažuji se tvrdit, že jim o žádnou medaili ani společenské ocenění nikdy nešlo. Nepotřebovali požehnání veřejnosti, aby si mohli být jisti morálností svých činů. Je pouze smutné, že se nikdy nedočkali toho, aby se mohli vrátit do své rodné vlasti.

 

Je mi naprosto jedno, jaké je mínění většiny. Josefa a Ctirada Mašínovy, Milana Paumera i jejich dva přátele, kteří bohužel do Berlína nedošli, Václava Švédu a Zbyňka Janatu, pokládám za hrdiny a jejich odkaz by měl zůstat co nejdéle živý.

 

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc září 2021: *****

Ilja Baudyš 1000,- Kč, ing. Jan Dvořák 500,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Ladislav Adamec 200,- Kč, ing. Tomáš Šimčík 200,- Kč, Vlastimil Kornas 111,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Mgr. Luděk Tesarčík 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Pavel Burget 200,- Kč, Karel Kubela 83,- Kč, Martin Vavřinka 50,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Václav Žižka 500,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Jiří Obermaier 300,- Kč, Dagmar Sokolová 200,- Kč, Josef Tichý 1000,- Kč, Martina Kosková 350,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Vlastimil Kůs 500,- Kč, Martin Ondráček 200,- Kč, Bohuslav Maceška 100,- Kč, Arpád Krausz 250,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, ing. Jiří Klumpar 100,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč, V. Trulley 333,- Kč, Aleš Votruba 250,- Kč, ing. arch. Marie Tachezyová 200,- Kč, Zdeňka Jindrová 50,- Kč, Vlastimila Čumpelíková 500,- Kč, Anonym 900,- Kč, Roman Martínek 100,- Kč, Libor Heidler 222,- Kč, Vladimír Janeček 100,- Kč

Celkem za měsíc: 15 199,- Kč
Vybráno 43.42%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 79 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (18 votes, average: 4,89 out of 5)
Loading...