virus3
19.4.2021
Kategorie: Exklusivně pro PP, Společnost

Malý výkladový slovník covidistické hatmatilky

Sdílejte článek:

VÁCLAV POLÍVKA 

Pandemický zákon, kolaps nemocnic, velký reset … co ty výrazy znamenají? Odpověď najdeme v malém výkladovém slovníku covidistické hatmatilky, inspirovaným před lety zveřejněným Malým výkladovým slovníkem sluníčkářské hatmatilky.
 

 

boj s epidemií

Zástupný výraz pro obchod s ochrannými prostředky a zdravotním zbožím s pomocí farmaceutického fašismu, kdy nadnárodní společnosti využívají vlády k donucení obyvatel států k nákupu jejich zboží a prosazení zákonů vyhovujícím jejich byznysu a zájmům
 

covidismus

PR boje s epidemií ke snazšímu zavedení a udržení farmaceutického fašismu, usilovné předstírání, že nemoc vyžadující hospitalizaci 5% nalezených nosičů, přičemž skutečných je 3x víc, se smrtností pod 1%, kdy skupina nalezených nosičů bez onemocnění představuje méně, než 1%-2% obyvatel s nutností hospitalizovat 0,05% a která postupuje populací rychlostí 1% – 8% za měsíc, je prudce nakažlivá, představuje významné ohrožení zdraví a života, ohrožuje zdravotnictví s kapacitou lůžek akutní péče 0,4% obyvatel a je třeba jakýmkoliv způsobem bránit jejímu šíření a získání přirozené imunizace neškodnými variantami viru, bez ohledu na zákony, zdraví a životy lidí; též slepá víra v tuto reklamu a sektářská oddanost v jejím šíření
 

velký reset

technokratická ideologie považující lidstvo za průmyslový zdroj jako ropu, nebo uhlí, která má za cíl pod záminkou boje s epidemií a s pomocí násilných skupin vytvářejících chaos změnit majetkové vztahy tak, aby z toho měli její uskutečňovatelé prospěch a aby individuální zájmy lidí podřídili zájmům svým, digitalizaci umožňující naprostou kontrolu spolu s omezením běžného setkávání, společenský kredit, kdy možnost studovat, cestovat, pracovat, podnikat, využívat služeb a bavit se bude schvalována nebo zakazována elektronicky sledovaným chováním, zavedení ekonomické totality bank přechodem na elektronickou měnu s možností jejího vypnutí komukoliv, kdo bude označen za zločince, též možnost pro vlády veškeré ukradené peníze a gigantické zadlužení svést na virus
 

Aspen institut

Zastánci velkého resetu, slibující si od podílu na jeho uskutečnění svůj prospěch a užiteční idioti věřící, že to prospěje lidstvu, mluví o vnucení solidarity a sebeobětování ve prospěch celku, zatímco v parlamentu patří k různým stranám, hlasují společně pro zákony podporující jejich byznys a zájmy
 

Green Deal

Finanční dotace EU pod záminkou nápravy škod způsobených covidisty podmíněná podporou snahy ekologistů se na věci přiživit prosazením svého byznysu a zájmů v oboru výroby elektřiny nejškodlivějším způsobem pro životní prostředí, boj proti miliónům tun odpadu produkovaném covidisty do něj nepatří
 

BLM

Nátlaková rasistická organizace podporovaná s cílem shodným s podporou covidismu – vyvolávat násilnosti a ničení majetku ve zvolené oblasti drobných podniků, které po svém krachu poslouží bankám a nadnárodním společnostem kromě převzetí jejich trhu jako zdroj levných nemovitostí
 

zodpovědný politik

Obvykle psychopat postižený megalomanií s Lock-Downovým syndromem, parazitující na tomto obchodu politickými body a podílem na zisku, navrhuje a schvaluje zákony na jeho podporu, často nakupuje a prodává sám, předstírá, že zná způsob, jak předstíranou epidemii zastavit, svými zásahy za účelem zisku a získání vlivu způsobuje škody na majetku (předražené nákupy zbytečného a často nefunkčního zdravotnického materiálu s provizemi jemu a spřáteleným firmám, zákaz živností), zdraví těla i ducha (plošný příkaz ochranných prostředků, omezujících volnost dýchání, zákaz sportu, kultury) a životech (zákaz péče o necovidové pacienty v nemocnicích)
 

zodpovědný občan, kývač, vohnout

Člověk, který se nechce zdržovat a namáhat přemýšlením o tom, co mu zodpovědný politik přikazuje a zakazuje, v pokročilejších stádiích hlouposti aktivně šíří myšlenky boje s epidemií, moralizuje a napomíná spoluobčany, kteří si ideologii dostatečně neosvojili, při pokročilém rozkladu charakteru udává ty, kteří nedodržují hloupé vládní výmysly a šíří myšlenky velkého resetu
 

svědectví zdravotní sestry

Dramaticky stylizovaná zpráva, že v nemocnicích bývají nemocní a umírají, se zdůrazněním, že se jedná i o mladé, sportující a původně zdravé, která má vyvolat dojem, že to není normální a týká se to pouze covidu, obvykle slouží k pokusu umlčet jakoukoliv kritiku vládních zákazů, nebo pokus o ověření jejich důvodu a účinku
 

kolaps nemocnic, vyčerpaný personál nemocnic

vydávání lůžek a personálu vyčleněného pro covid podle momentální pravděpodobné potřeby (většinu roku 10% – 20%) za celou kapacitu nemocnic, která je i v největších dosažených špičkách 2x (JIP) až 4x vyšší (běžná lůžka) s účelem vyvolat kolektivní hysterii a schválení nařízení v rozporu se zákony
 

vládní opatření

Příkazy a zákazy v rozporu s jakoukoliv logikou od zákazu zpěvu po noční vycházení, neustále se měnící, která mají přibrzdit získání imunity rozšířením neškodných variant viru, vyvolat zmatek a zaměstnat občany natolik, aby nedokázali sledovat nezákonné vládní obchodní činnosti
 

nouzový stav

Bezzákonost, kdy jsou vládní nařízení vydávána za nadřazená zákonu a vymáhána policií, která zpomalení získání imunity rozšířením neškodných variant viru a nezákonné vládní obchodní činnosti umožňuje
 

pandemický zákon

Zákonná norma, která umožňuje přikázat obyvatelům povinný odběr zdravotnického materiálu, jehož nákup si občané zaplatí formou daní (vakcíny, testy), nebo z vlastních prostředků (roušky, respirátory, dezinfekce), děje se tak přímo příkazem, nebo nepřímo vydíráním (práce, sport, studium, kultura, veřejná doprava pouze s rouškou, respirátorem, negativním testem, očkováním), což je označeno za dobrovolné
 

výpočet průběhu epidemie

Čísla zpracovaná tak, aby přiměla veřejnost souhlasit s vládními zákazy a příkazy v rozporu se zákony a zdravým rozumem, která přesahují skutečnost do takové míry, aby bylo možné tvrdit, že tato nenastala pouze díky vládním opatřením
 

číslo R

V necovidistické epidemiologii číslo, které vyjadřuje, jak se měnila rychlost růstu a poklesu šíření nemoci, covidistický matematik tvrdí, že podle něj umí vypočítat šíření bezpříznakového nosičství viru a obsazení nemocnic v budoucnosti, používá se na podporu fantazií o exponenciálním zvyšování počtu pacientů a zahlcení nemocnic při současném zamlčení nevyhnutelně exponenciálního zvýšení rychlosti imunizace neškodnými variantami viru a faktu, že do nemocnic lidé nejen přicházejí, ale průměrně po týdnu odcházejí, přičemž JIP s dlouhodobým obsazením lůžka se týká 5% hospitalizovaných na JIP.
 

popírač, chřipečkář, egoista, psychopat, nezodpovědné hovado se zcestnými názory

obvykle rozumný člověk nepodléhající citovému vydírání a hysterii o celé věci dobře informovaný, který to dává najevo, což u zastánců covidismu vyvolává pocit ohrožení jejich byznysu, zájmů a víry
 

seriózní zdroj

Souhlasí s vládní politikou, kritizuje pouze její nedůsledné provádění (např.nedostatečně vymáhané pokuty za nedodržování zákazů a nedostatečně přísné zákazy), zveličuje a zkresluje vše, co jí podporuje (např.uvádění lůžek v nemocnicích vyčleněných pro covid jako celou kapacitu lůžek), znevažuje a zatajuje vše, co jí  problematizuje (porušování zákonů, nepříznivé dopady vládních výmyslů na zdraví, vedlejší účinky vakcín), pomlouvá zdroje, jejichž informace cenzuruje
 

hoax

Obvykle pravdivá zpráva v rozporu se zájmy covidistických organizací, vyvolávající pocit ohrožení jejich byznysu
 

dezinformační médium

Zdroj zveřejňující pravdivé zprávy, které u covidistů vyvolávají pocit ohrožení jejich zájmů, byznysu a víry
 

ultrapravicové médium

zdroj pravdivých zpráv bez cenzury a politické korektnosti
 

konspirační teorie

Zpráva o vynucených povinnostech před jejich zavedením a o obchodních vztazích před jejich zveřejněním
 

odborník, expert

Tvůrce katastrofických vizí bez jakéhokoliv vztahu ke skutečnosti z libovolného oboru
 

nula, nýmand, amatér, konspirátor, dezinformátor

Obvykle lékař, epidemiolog, nebo infektolog světové úrovně s mnohaletou praxí, který uvádí pravdivé skutečnosti o rozsahu epidemie, jejím šíření, kapacitě nemocnic, možnostech účinné léčby, preventivní ochrany a výhodách i nevýhodách vládních opatření, které u covidistů vyvolávají pocit ohrožení jejich zájmů, byznysu a víry
 

základní hygienická opatření

Paranoidní výmysly mozků postižených bezinfekční utopií, která u citlivějších jedinců způsobují zdravotní potíže kožní a dechové (popáleniny od dezinfekce, vyrážky pod rouškami, nižší hladina kyslíku v krvi z přidušení respirátory)
 

solidarita, respekt

Zástupný výraz pro podporu příkazu omezení dechu, pohybu a svobodného setkávání všech jednotlivců pod záminkou ochrany celku místo svobodné volby jednotlivce pokoušet se chránit sebe, nebo druhé a záměru očkovat místo nízkého procenta potřebných rizikových alespoň 70% celé populace každý rok a tento odbyt udržovat na věčné časy, nebo aspoň co nejdéle; při nedostatku solidarity a respektu nastupuje přesvědčování, podplácení, strašení, citové i hmotné vydírání a vyhrožování do doby, než je tento požadavek uzákoněn a vymáhán násilím, nebo se stane podmínkou k práci, studiu, cestování, podnikání a využívání služeb, což je označeno za dobrovolné
 

nakažený

V 85% zcela zdravý člověk, který je na základě testu s 10% – 50% chybovostí označen za šiřitele nakažlivé smrtelně nebezpečné nemoci, jejíž šíření je trestné a umístěn do karantény, nebo v nemocnici, kam přišel kvůli necovidovému zákroku, mezi nemocné s COVID-19, kteří na rozdíl od něj skutečně nakažliví jsou a na životě jej ohrozit mohou

vakcinovaný

Při onemocnění prokazatelně šíří nákazu, má v některých pokrokových covidistických zemích volnost pohybu, studia, práce a čerpání služeb narozdíl od zdravého s pozitivním testem, u kterého se šíření nákazy neprokázalo a zdravého s negativním testem

hospitalizovaný

Pokud je covidový, je nadřazen ostatním pacientům, má přednostní právo na lůžko a péči, zastavují a vyklízí  se kvůli němu ještě před jeho příchodem měsíce předem ostatní oddělení, odkládají se kvůli němu nenaléhavé operace a zákroky, jeho smrt je započítána do ve všech médiích zveřejňované statistiky a příběh jeho utrpení a smrti úspěšně konkuruje Ježíši Nazaretskému, pokud je necovidový s nějakou banalitou jako rakovina, infarkt, vadná srdeční chlopeň, nebo břišní kolika, je mu péče kromě nezbytně život zachraňující odepřena, po jeho smrti neštěkne pes a je započítána k nepřímým obětem epidemie

mrtvý

Každý kdo zemřel v době, kdy byl pozitivně testován na Sars-CoV-2, covidisty vydáván za oběť epidemie ať se na jeho smrti COVID-19 podílel, nebo ne, popírání výše tohoto čísla je pro pravověrné covidisty skoro totéž, jako popírání holokaustu, když číslo uvede na pravou míru podřeknutím se ministr zdravotnictví, požadují jeho odvolání, zatímco jeho lži, sloužící myšlenkám covidismu podporují, číslo slouží k porovnání s ostatními zeměmi, které používají každá svůj systém počítání a odvíjí se od něj covidistův pocit výše národního úspěchu a sebevědomí

spontánní pietní místo

Veřejné prostranství zabrané politickým hnutím, které má posloužit jeho zviditelnění, kde jsou lidé vyzýváni k veřejným projevům citu a zapalování svíček se záměrem upozornit na sebe a namluvit voličům, že toto hnutí by zakazovalo ještě dřív a víc, než vláda a lidí by díky tomu umřelo méně

lockdown

Podpora smrtelných dopadů epidemie realizací představy, že vir se bude méně přenášet, když se lidé budou scházet pouze v práci a doma, nebudou chodit ven po 21h a že bude méně mrtvých, když se přibrzdí imunizace společnosti volně se šířícími neškodnými variantami a po uvolnění se dá stejná šance nebezpečným variantám, které by jinak v nedeformované soutěži kvůli snížení pohyblivosti svých obětí náskok neškodných nedokázaly dohnat, obdoba dotací v hospodářství velkým podnikům, hlavně však slouží stejně jako BLM kromě zastrašování a bezdůvodné kriminalizaci bezúhonných lidí k likvidaci drobných podniků, obsazení jejich trhu velkými, zbavení jejich majitelů finanční nezávislosti a možnosti podporovat nezávislé politiky, kterým covidisté říkají populističtí

promoření

Expresivní pojmenování imunizace, které má odradit od podpory získání obranyschopnosti přirozenou cestou setkáním s virem bez nebo s onemocněním, obvykle rychlejší a účinnější proti vakcínám a v 85% bezpříznakového přenosu s nulovými náklady

britská, jihoafrická, brazilská mutace

Varianta viru, která slouží jako záminka k dalšímu zakazování přirozené imunizace, která si s nimi obvykle poradí a nekriticky podporované vakcinaci, která si s nimi obvykle neporadí
Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc květen 2021: *****

Josef Budějovský 500,- Kč, Jiřina Kozáková 200,- Kč, ing. Jan Dvořák 500,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Ilja Baudyš 500,- Kč, Rene David 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, ing. Jiří Babinský 500,- Kč, Věra Baarová 1000,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Lubomír Vylíčil Phar. 5000,- Kč, Novákovi 500,- Kč, Marek Janičko 100,- Kč

Celkem za měsíc: 11 700,00 Kč
Vybráno 33.42%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 1 638 times, 9 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (21 votes, average: 4,57 out of 5)
Loading...
21 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-)