volby20172
7.10.2017
Kategorie: Politika, Volby 2017

Malý předvolební průvodce, díl III.: ČSSD

Sdílejte článek:

JIŘÍ KINKOR

Navazujeme na první dva díly našeho seriálu (tomu, kdo je nečetl, laskavě doporučuji jejich přečtení, zejména prvního). Tam jsem uvedl (a zdůvodnil), že měřítkem hodnocení programu a cílů politické strany je to, do jaké míry respektuje princip individuálních práv. Právo na život, svobodu a majetek. Funkcí státu je pouze a jen ochrana individuálních práv, což znamená zajištění bezpečnosti, obrany a justice.

Povahu strany sociální demokracie vyjadřují obě tato slova výstižně. „Sociální“ znamená důraz na kolektiv, společnost. Důležitý nejsem já jako jednotlivec a můj život, ale všichni ostatní. Těm je nutné se obětovat. Jejich potřeby mají přednost. Demokracie. Cokoli, co kolektiv demokraticky, tj. většinově rozhodne, je legitimní – bez ohledu na názor jakéhokoli jednotlivce. Právo člověka na majetek a svobodu? Proč, k čemu? Poctivě vydělaný majetek a svobodu sice potřebuje každý člověk k žití svého vlastního života a sledování vlastního štěstí, ale morálkou, na níž apeluje (a jako ušlechtilou vyzdvihuje) sociální demokracie, v žádném případě není sledování vlastního života a hodnot, ale jejich obětování ostatním a „společnosti“, vždyť je přece potřebují!

Asi nikdo nepochybuje, aniž by studoval program této strany, že je to klasická levicová, resp. socialistická, tj. ryze kolektivistická, strana, která se plně ztotožňuje s koncepcí sociálního státu. A snad každý ví, že sociální stát (welfare state) je pojetí státu, kde stát má pro „veřejný prospěch“ organizovat veškerý život ve společnosti a zejména zařídit tzv. „sociální jistoty“ a „důstojný život“. Té „důstojnosti“ se dosáhne tak, že se ukradne majetek těm, kdo ho mají, a předá se těm, kdo ho nemají.

Stát je tu od toho, aby řídil společnost a sledoval „veřejný prospěch“. Individuální, soukromé podnikání a jakékoli individuální jednání je dobrem jen jako nástroj produkce hodnot pro společnost. Soukromé vlastnictví je jen užitečnou a praktickou cestou (samozřejmě státem tvrdě regulovanou), jak nechat jednotlivce hodnoty vytvářet a pak jim je železnou státní pěstí sebrat a v bílých rukavičkách předat ostatním. Výsledkem je masivní a tuhá regulace všech sfér a odvětví lidské aktivity od zdravotnictví, školství, bydlení až po bankovnictví nebo dopravu.

Tímto, by moje charakteristika ČSSD mohla skončit, protože již nic dalšího podstatného není třeba uvádět, snad kromě toho, že své socialistické principy plně sdílí s hanebnou Evropskou unií, k níž se máme samozřejmě ještě více přimknout. Přesto vyberme z programu některé donebevolající a bizarní výpovědi o kolektivistické podstatě ČSSD:

„…posuneme celou zemi vpřed. Konečně řekneme dost systému, ve kterém existuje úspěch a bohatství jen pro úzkou skupinu. Konečně se zbavíme „šedých zón“, ve kterých za podivných okolností přicházejí jedni k opravdu velkým ziskům, a druzí naopak o své poctivé živobytí“

„Neviditelná ruka trhu se nám léta snažila vnutit model, v němž úzká vrstva oligarchů vlastní víc než všichni ostatní dohromady, a často dokonce víc než stát. Není dlouhodobě udržitelné, aby si jedno procento lidí užívalo obrovského majetku a vlivu, zatímco zbylých devětadevadesát procent spoluobčanů na ně pracovalo a každou korunu obracelo v ruce dvakrát. Tudy cesta ke stabilní společnosti nevede“.

„Ne všichni zaměstnavatelé musejí žít pro co nejvyšší zisk. Některé činnosti jsou veřejně prospěšné nebo sociálně zodpovědné, i když na nich nikdo zásadně nezbohatne. Takové aktivity podpoříme zvláštním zákonem, pod který bude spadat sociální a družstevní podnikání. Úřad práce v této oblasti
zároveň nabídne poradenství.“

„Všichni si totiž zasloužíme dobré vzdělání, slušné bydlení a dostupnou lékařskou péči. Úroveň společnosti se nejlépe pozná na tom, jak se stará o nemocné, o zdravotně postižené, o seniory, o lidi, které osud nepříjemně zaskočil.“.

Aha, tato strana si ani na chvíli nepřipouští, že by se o nemocné a nemohoucí bohatě postarala soukromá charita, která by v racionální svobodné společnosti byla nekonečně velkorysejší, protože by produkci hodnot nedecimoval svými absurdními regulacemi a daněmi stát. Nebyla by to, soudruzi z ČSSD, mnohem důstojnější a autentická pomoc, která jediná si zaslouží název solidarita, jímž se vy tak hanebně pod pohrůžkou násilí vůči nevinným lidem oháníte?

„Prosadíme právo na nedostupnost mimo pracovní dobu, díky kterému zaměstnavatel nemůže vymáhat splnění úkolů zadaných mimo standardní pracovní dobu. Tím pomůžeme zejména lidem, kteří musejí být dnes doslova přikovaní k mobilním telefonům, aby nepropásli pokyny nadřízených
v jakoukoliv denní a noční hodinu.“

„Silný průmysl vyžaduje energetickou stabilitu a dostupnou cenu energie. Proto budeme veřejně garantovat zajištění spolehlivých dodávek energie za přijatelné ceny.“

„Zavedeme progresivní zdanění příjmů fyzických osob“. „Zavedeme proto progresivní daně z bankovních aktiv velkých bank a zajistíme, aby malé banky měly spravedlivé podmínky na bankovním trhu.“

„Pomůžeme seniorům, které opustil životní partner, s důstojným pohřbem. Zavedeme jednorázový příspěvek pro tyto situace ve výši 5 000 korun.“

„Zákony musí respektovat princip, že bydlení je nutná společenská potřeba, ne byznys za všech okolností.“

„ …Proto zavedeme jízdné zdarma ve veřejné železniční a autobusové dopravě pro děti, žáky základních a středních škol a seniory od 65 let.“

„Prosadíme „semaforové“ značení výrobků, díky kterému lidé v obchodě snáze poznají poctivé a kvalitní potraviny.“

„ …stabilita a udržitelné podmínky nejsou možné, pokud se nebudou řešit trvalé a stále rostoucí globální nerovnosti. Proto prosadíme jasnou definici sociálního pilíře zahraniční politiky a zavážeme
se naplňovat Cíle udržitelného rozvoje OSN, které směřují k řešení globálních problémů.“

Závěr: Program této strany, podobně jako strany ANO, evidentně žádá další a další, stále absurdnější regulace ve všech sférách našich životů. Další zákazy, příkazy, kontroly. Přitom drtivá většina stávajících problémů ve všech sférách je způsobena nikoli svobodným trhem ale stávajícími ničivými regulacemi. Svobodný trh zde zdaleka není a nikdy po revoluci ani vzdáleně nebyl. Naopak, od konce 90. let rostou státní regulace masivním tempem.

ČSSD je ale na rozdíl od ANO strana, která je explicitně a krystalicky jasně socialistická, takže je v tomto smyslu méně nebezpečná než ANO, protože na první pohled víme, s kým máme co do činění. ČSSD drze a hlasitě, s plným morálním sebevědomím (tj. obětování se ostatním je vzorem ušlechtilosti) volá po zvýšení daňové krádeže, aby „snížila nerovnost“ a zajistila „sociální spravedlnost“. Je to strana, která chce a bude ještě více ničit jakékoli individuální soukromé podnikání, aby zajistila přístup všech lidí ke všemu. Přesně jako kolektivistický vůdce jednoho velkého organismu, který má jeden cíl: společnost. Jednotlivci nejsou podstatní.

ČSSD nerespektuje individuální práva a masivně pošlapává svobodu člověka. Je to hanebná, nemravná a iracionální politická strana.

Autor: Jiri Kinkor

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoiny na adresu: 35EWdJdRLGMzpydEDjuV7YRhNeCohkXhqH nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc říjen 2020: *****

ing. Jan Dvořák 400,- Kč, František Šmíd 600,- Kč, Roman Dubravský 500,- Kč, Pavel Kl*ka 222,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Jiří Sieja 200,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Roman Foff 500,- Kč, Miroslav Paták 200,- Kč, Marek Janičko 250,- Kč, Anonym 1000,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Pavel Janeček 500,- Kč, Pavel Jurášek 100,- Kč, Jan a Gabriela Horáčkovi 500,- Kč, Miloš Kraus 200,- Kč, Ludmila Kárská 300,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Martin Vavrinka 100,- Kč, Květa Sekyrová 200,- Kč, Helena Novotná 300,- Kč, Miloš Kraus 200,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, MUDr. Markéta Hansli 500,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Miloslav Konopiský 200,- Kč, Libor Heidler 200,- Kč, Karel Kubela 50,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Jiří Meissner 500,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Arpád Krausz 250,- Kč, Bohuslav Maceška 50,- Kč, Jiří Sika 100,- Kč, Ondřej Svatoň 50,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, Martin Reiser 200,- Kč, ing. Jiří Klumpar 100,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Milena Trulley 333,- Kč, Aleš Votruba 250,- Kč

Celkem za měsíc: 13 455,00 Kč
Vybráno 38.44%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 55 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (19 votes, average: 4,84 out of 5)
Loading...
politicon.cz

Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.