schillerova-malacova
13.7.2020
Kategorie: Společnost

Maláčová a kašlající rodiče

Sdílejte článek:

JIŘÍ FIALA

Dopis paní ministryni ohledně náhradního výživného a rodičů, kteří se na své děti – podle ní – vykašlali…

Paní

Jana Maláčová,

ministryně práce a sociálních věcí

NÁHRADNÍ VÝŽIVNÉ 

Paní ministryně,

Považuji za vhodné a nutné reagovat na Vaše tirády komentující snahu o zavedení náhradního výživného veřejným odsuzováním neplatících rodičů a především jejich egalizací, tedy vhozením všech do jednoho stejného pytle pod tvrzením, že dítě má tu smůlu, že se na něj jeden z rodičů vykašlal – a stát to má teď zachraňovat.

Před rokem a půl jsem Vám psal za naše sdružení dopis ohledně vytváření komisí údajné rovnosti, jednalo se o rovnost při vyměřování důchodů mužů a žen, kde – podle Vás – byly ženské důchody diskriminovány – a já Vás, jménem našeho sdružení, upozorňoval na skutečnost, že daleko horší a do nebe volající diskriminace naopak mužů probíhá denně před opatrovnickými soudy, kde nejsou považováni nejen za rovné rodiče, ale ani za jakýsi plebs, ne dost dobrý ani k tomu, aby platil výživné, natož vychovával – nutno dodat, že vlastní – děti (zatímco kdejaká bezdětná a mimo rodinu žijící absolventka sociální nástavby je – podle soudů – daleko kvalifikovanější a způsobilejší) – a Vaší reakcí bylo, že to sice tak asi je, ale že s tím nehodláte nic dělat a na programové diskriminaci mužů v opatrovnických sporech nehodláte nic měnit.

Tento slib jste bezesporu dodržela – a skutečně, se na ní nic dlouhodobě nemění, a když, tak k horšímu.

Pak nechápu, kde berete tu, s prominutím, drzost, odsuzovat otce (o matkách jsem to od Vás nikdy neslyšel, ač procento výživné neplatících matek je daleko vyšší) za neplacení výživného, když současně říkáte, že nejen že nejste schopna jim zajistit rovné postavení v opatrovnických řízeních před soudy, ale že to ani nepovažujete za svou prioritu a nehodláte na tom nic měnit.

Nedávno si jedna z parlamentních stran, zalarmována výjimečností českého rodinného práva a důsledků z něj plynoucích, nechávala zpracovat srovnání s jinými zeměmi, právě ohledně placení výživného – a následného věznění neplatičů – proč je u nás toto procento tak vysoké – a snadno se dobrala vcelku reálných závěrů – že totiž v jiných zemích, krom toho, že tam neplacení výživného není trestným činem, ale občansko – právní záležitostí,  je daleko běžnější model střídavé nebo společné péče, kdy výživné ani jeden z rodičů neplatí – a tudíž pak zcela odpadá problém jeho vymáhání, natož pak věznění jinak ničím neprovinilých rodičů – a z toho mj. vyplynulo, že rodiče (obou pohlaví), zapojení do výchovy svých dětí, mají na jejich prospěchu zcela přirozený zájem, tedy i na finančních příspěvcích na tuto výchovu, které už nepovažují za svou osobní újmu, ale za podporu vlastní rodiny a pokračování vlastního života.

Z vlastní zkušenosti  – protože jsem poznal i mnoho lidí ve věznicích – mohu mnohačetně potvrdit, že zapojením do výchovy dětí se zásadně změní i ti nejzatvrzelejší grázlíci, kteří za sebou nemají nic jiného než kriminální kariéru a ve vězeních jsou vlastně doma, takže další uvěznění – za výživné – pro ně není trestem, ale vítanou odměnou.

I ti náramně zjihnou, když jde o jejich vlastní dítě – a je jim umožněno se o ně osobně starat, případně je učinit odpovědnými za jeho další rozvoj. Jsou pak schopni nejen výkonů v tom nejlepším slova smyslu, které by od nich sotva kdo čekal – ale i toho poshánět a popůjčovat si nezbytné prostředky po všech příbuzných, jen aby se mohli o dítě postarat.

A – obráceně.

Tedy i jinak inteligentní, vzdělaní a slušní lidé, s dosavadní skvělou kariérou, jestliže je s nimi u soudu zacházeno jako s obtížným, druhořadým hmyzem, vhodným akorát ke všeobecnému oškubání, se obvykle zatvrdí natolik, že se začnou chovat podle zásady : A nedostanete ze mě – za těchto okolností – ani korunu, i kdybyste mě měli rozčtvrtit.

Za tyto lidi pak ať – a naprosto správně  – platí stát – a pokud možno, nevymahatelné škody přenese na věc rozhodující soudkyně – a lidi jako jste Vy, aby to osobně zaplatili ze svých platů. Protože pak by se možná konečně zamysleli nad tím, co vlastně dělají a jaké to má důsledky a výsledky. I pro ty děti, samozřejmě.

Když vezmu za bernou minci Vaše tvrzení, že se tito rodiče na své dítě vykašlali, pak mi v něm chybí zcela další podstatný údaj či konstatování, totiž kolik z těchto – tzv. kašlajících – rodičů bylo předtím feministickou justicí z výchovy svých dětí násilně vyloučeno, ačkoliv o ni měli eminentní zájem, resp. kolik z těchto rodičů – a především otců – bylo doslova donuceno okolnostmi, a to okolnostmi na straně státu a jeho orgánů, se svých dětí vzdát – poté, co po marném boji pochopili, že soudy jim rozhodně nepomohou, jejich advokáti je za jejich peníze ještě potopí či v nejlepším případě jim to prodají jako jediný možný výsledek – a sami proti početnému mocenskému systému prostě nic nezmohou.

Chybí mi ve Vašem  sdělení zcela údaj, kolik z těchto „kašlajících rodičů“ podávalo opakovaně bezvýsledně návrhy na změnu výchovy či na výkony rozhodnutí anebo i jen návrhy na snížení výživného, často vyměřeného z ryze hypotetických příjmů, které povinný rodič nikdy neměl, nemá – ale podle soudu by prý údajně mít mohl, kdyby se prý více snažil (od soudců, kteří sami jsou při každém, i tom sebehorším, výkonu prakticky nevyhoditelní a nepostižitelní, to zní obzvláště přesvědčivě…).

Chybí mi ve Vašem  sdělení také zcela údaj o tom, kolik z těchto „kašlajících rodičů“ dobře ví, že ty děti, na které mají platit, vůbec nejsou jejich, protože mají jiného otce – a ví to dobře nejen matka dětí a postižený rodič, ale i soud, kterému nejen že je to jedno, ale který na tomto ryzím podvodu se škodou velkého rozsahu a jeho krytí ještě usilovně spolupracuje. Prý v zájmu dítěte.

V jakém zájmu jakého dítěte je státem krýt či dokonce organizovat podvody či nechávat jednoho z rodičů beztrestně páchat rozsáhlou trestnou činnost mařením úředního rozhodnutí, a to vždy proti dítěti, zatímco druhý ho nesmí ani vychovávat, ani pomalu vidět – a jen platit a platit, ryze fiktivní, často zcela nereálné částky, na které ani nemůže mít, a to navíc zcela bez kontroly, kam tyto peníze jdou a co se s nimi vlastně děje ??

Vrátím se k Vašemu nástupu do funkce ministryně, paní Maláčová. Protože mi přijde signifikantní.

Pokud si vzpomenete, bylo to těsně poté, co jiná podobná kandidátka, ovšem za hnutí ANO, se drala na ministerstvo spravedlnosti – a musela se, po pár dnech, zase odporoučet, protože se ukázalo, že její vzdělání spočívá v opisování diplomových prací.

Poté jste nastoupila Vy, na MPSV, a pan president to komentoval slovy, že alespoň u Vás nemá pochybnosti o pravosti Vašich titulů…

Já tedy o nich pochybnosti mám, a to zcela zásadní. Protože Vás, ač možná pravé, nenaučily ani prostým základům obecné vzdělanosti, tedy k tématu si vždy zajistit potřebné či všechny dostupné informace, ty důkladně posoudit, roztřídit – a zohlednit. A o všem vždy pochybovat.

Základní znaky vzdělance.

Vy, zdá se, nepochybujete vůbec o ničem, Vám je všechno jasné předem, aniž jste vůbec co k tématu slyšela – protože ani slyšet nechcete, nebo si myslíte, že nemusíte.

Obklopena hloupou a nevzdělanou klakou jinde neupotřebitelných feministek, z života právem vyřazených „samoživitelek“, začínáte připomínat spíše fanatickou fúrii, nežli myslící vzdělanou ministryni demokratického státu.

Nutno dodat, že právě vaše strana má v tomto ohledu vskutku bohaté a nezáviděníhodné tradice.

A protože je možné, že kromě informací a znalostí sociologických a právních Vám také zcela chybí znalosti historické, doporučuji Vám se podrobněji seznámit s tím, jak vypadalo Německo v r. 1945, tedy kdysi kulturní a vyspělá země, poté, co začala šířit a násilím ostatním vnucovat svou aroganci, nenávist  – a pocity nadřazenosti.

S pozdravem

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoiny na adresu: 35EWdJdRLGMzpydEDjuV7YRhNeCohkXhqH nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

***** Příspěvky čtenářů za měsíc srpen 2020: *****

Petr Andres 500,- Kč, Vlastimil Kornas 111,- Kč, František Šmíd 600,- Kč, ing. Jan Dvořák 400,- Kč, Michaela Wurmová 1000,- Kč, Roman Dubravský 500,- Kč, Václav Červinka 200,- Kč, Petr Jan 300,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Roman Foff 500,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Doc. RNDr. Richard Čapek 5000,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč, Zdeňka Brancuská 500,- Kč, Jiří Sieja 200,- Kč, Josef Chlebovy 300,- Kč, Marek Janičko 250,- Kč, Jiřina Gyárfásová 1000,- Kč, Svatoš s.r.o. 1000,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Martin Vavrinka 100,- Kč, Helena Novotná 300,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Václav Tykvart 200,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Pavel Janeček 500,- Kč, Martin Štěpánek 400,- Kč, Květa Sekyrová 200,- Kč, Jan Horáček 500,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Miloslav Konopiský 200,- Kč, Libor Heidler 200,- Kč

Celkem za měsíc: 17 111,00 Kč
Vybráno 48.88%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 854 times, 4 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (17 votes, average: 4,41 out of 5)
Loading...
politicon.cz
10 komentářů

Vložit komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
 
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.