fakenoviny
3.12.2020
Kategorie: Exklusivně pro PP, Společnost

Lžou mainstreamová media?

Sdílejte článek:

CATHOLIC OBSERVER

Dnes Vám si Vám vážení čtenáři dovoluji představit další blog Jeffa R.Nyqiusta, týkající se tentokrát vztahu nedávných prezidentských voleb v USA a mainstreamových medií. A zrovna těch, jejichž „pravdy“ nám servírují také mj. i mainstreamová media česká, a zejména televizní stanice, a nejen o amerických volbách. Jména jako New York Times nebo televize CNN jsou mnoha lidmi na východ od Labe a Šumavy, kteří nevěnují pozornost politickému dění, vnímána jako americká, jako západní – a tím jako autority světa demokracie a svobody. Ještě před několika desetiletími byl takový pohled i oprávněný, jenže vývoj pokračoval směrem – o němž autor blogu hovoří přesně a přiléhavě. Nakonec CNN máme v českém jazyce – Prima CNN. Někteří Američané této televizi dávají různé názvy. Kdysi i Chicken Noodle News, nověji – a přiléhavěji – Communist News Network. Alespoň ti, kdož vládnou angličtinou a kliknou si na příslušné v článku podané internetové odkazy, si skutečně počtou – je to hodně materiálu. Facit: Přejíce se dostat k faktu a přistupujíce k danému mediu, nezbývá, než pátrat po tom, kdo za ním stojí, kdo jej financuje. Nejednou pak se dojde k překvapivým zjištěním. A nejen pokud jde o americká media. Ještě hůře tomu je např. s medii, vlastněnými německými vydavateli nebo provozovateli v zemích bývalého tzv.“socialistického tábora“ východního bloku, pokud nejde o media pod vládou místních oligarchů neprůhledného průvodu a kapitálu. A pozlátko důvěryhodné „velebnosti“ takového media se rozplyne jak pára nad hrncem.

Lžou mainstreamová media?

 J.R. Nyquist 29. listopadu 2020 

Žádným pohádkám z vyprávění nepřítele nevěřte. JAMES HOWELL, “PROVERBS,” (přísloví) 1659

USA jsou podělená země. Máme teď dvě strany. Jedna strana říká, že žádný podvod v těch volbách nebyl. Druhá strana říká, že tu byl masivní podvod. Pravdu nemohou mít obě strany. Pravdu má jen jedna strana, přičemž ta druhá lže.

Dominantní stranou dnes je levice. Jak to, že se stává dominantní? Někdy před stoletím pod komunistickým vedením začala levice “kulturní válku“proti „buržoazii“. Levici se podařilo uchvátit univerzity a novinářské školství. Samozřejmě také uchvátila media. Avšak to jí nebylo dost. Takže stejně tak přebrala sociální media. A youtube i na twitteru nyní cenzurují ne-levici.

Zeptejte se sama sebe: Je cenzura nástrojem těch co říkají pravdu nebo nástrojem lhářů? Podívejme se kolem světa a zjistíte, že režimy založení na lžích jsou režimy cenzury. Tyto režimy nazýváme „totalitními.“ A to je tam, kam se míří s námi, jestliže současný trend bude pokračovat. Směřuje k nám – jak to nazývá Gerge Orwell – Ministerstvo pravdy. Drží nás za krk.

Kde se Ministerstvo pravdy soustředí dnes? Hlavními, na mínění působícími novinami, jsou New York Times. New York Times předvádějí největší z levicových lží. Na jejich stránkách se publikují nejsměšnější levičácké nesmysly: „Věda“ o globálním oteplování, obdivování generového zmatku, radikální feminismus, kritické rasové teorie. NYT jsou ztělesněním levičácké konfabulace – růžový hadr převlečený za noviny. A tak dnes se během současné na stánkách New York Times čteme věty jako následující:  “Prezident a jeho spojenci bezdůvodně tvrdí, že mu vítězství ukradl bezuzdný podvod na voličích.“

Padlo dokonce i staré předstírání objektivity. NYT agresivně útočí na důvěryhodnost amerického prezidenta, protože ten není socialistou. A proč, vážené hlavní, na mínění působící novinami, jsou tvrzení prezidenta Trumpa o volebním podvodu bezdůvodné? Podle  NYT (zde). “Oficiální představitelé voleb tuctech států reprezentující obě politické strany prohlásili, že zde není žádný důkaz, že ve výsledku soutěže o prezidentství nedošlo k žádnému podvodu nebo protiprávnostem …“

Žádný důkaz podvodu? Ani ň? Ani jiskřička?

Na internetových stránkách https://everylegalvote.com/home najdeme „slabikář podvodu“, který líčí svědectví ze sedmi států, které byly bitevními poli: z Arizony, Georgie, Michiganu. Nevady, Pensylvánie, Virginie a Wisconsinu. Snad nejvíce ohromující svědectví volebního podvodu se představilo 25. Listopadu slyšením pod záštitou Politického výboru senátní většiny Pensylvánie. Jak uvedeno v článku v novinách The American Spectator https://spectator.org/pennsylvania-bombshell-biden-99-4-vs-trump-0-6/

Plkl. Phil Waldren představil důkaz „anomálií špiček“ ve sčítání hlasů. Když se jej zeptali na to, co jsou „anomálie špiček“, Waldren poukázal na “případy kdy numerický součet hlasů byl prováděn v časovém, úseku, jaký není za normálních okolností proveditelný či mechanicky možný.“ Pak předložil následující příklad:

K sečtení došla v Pensylvánii jedna dávka 570.000 hlasovacích lístků najednou, a všechny s výjimkou 3200 z nich byly pro Joe Bidena. Toto je jasně „anomální“, protože zde v Pensylvánii není okres, kde by Trump získal pouhých 0.6 procent hlasů. Jediným možným vysvětlením je, že Biden k podvodnému zvrácení voleb dostával “injekci“. Ještě víc vypovídající jsou „anomální špičky“, k nimž došlo v Michiganu, Georgii a Wisconsinu.

Postihl  NYT některou z nich? Nikoliv, protože  NYT  nejsou novinami, nýbrž plátkem propagandy. Podobně CNN není Cable News Network. Ta je podobná organizaci sovětského zpravodajství, kde obsah určuje stranická linie. A podle této módy servírují veškerá mainstreamová media propagandu radikálně levicovou propagandu, dezinformace a lži. Mainstreamová media ve skutečnosti jsou převzata agenty nepřátelské antiamerické ideologie. Jako taková propagují mainstreamová media povídky konstruované k postupnému překroucení Ústavyx ve prospěch systému sovětského typu. Třebaže jakýkoliv takový záměr budou popírat, my jen máme přihlížet k tomu, co nám media den za dnem lžou.

Všechny tyto slavné „zpravodajské“ organizace insinuovaly, že prezident Trump byl nástrojem Rusů, obvinění, že jím byl, byla od začátku do konce bezdůvodná. A nyní tytéž mediální organizace straní Joe Bidenovi, volavce Rudé Číny (viz https://www.foxbusiness.com/markets/joe-biden-china-jobs-navarro

Říkají, že v r.2016 ukradl volby Trump. Avšak teď byly volby skutečně ukradeny. Ještě nic se neotisklo o hlasovacích v amerických volbách s Venezuelou spojených hlasovacích zařízeních. Podrobnosti viz zde.

Říkají, že obvinění je bezdůvodné. Že Biden zvítězil férově. To vše media říkají, aniž by se zastyděla. A mají s tím úspěch, protože my jim to dovolujeme. A jako odměnou za to dodáváme pálení budov a drancování obchodů, výtržnosti ve velkých městech a boření národních soch. To byl výbuch násilí důvěrně spojený s mediálními lžemi.

Zaznamenejte si prosím, co skvěle při přijímání Nobelovy ceny řekl ve svém projevu Solženicyn: „;[Násilí] je vždy propleteno lží. Násilí a lež jsou spojeny nejdůvěrnější, nejvíce organickou a hlubokou formou. Násilí se nemůže za čímkoliv skrýt vyjma lži, a lži se nemůže ničím jiným udržet než násilím.“

Jestliže Vám o Vaší zemi lidé lžou, jsou to vaší nepřátelé. Jestliže jsou jejich lži vykalkulovány, aby Vás oslabily, zase to jsou Vaši nepřátelé. Pokud toto nepřátelství není opětováno, lháři Vás zničí. Podlomí ducha Vaší země. Sedět zticha a dovolit lhářům převahu je nebezpečné; lež Vás okamžitě zaplete, a Vy neutečete.

A podívejte se na lháře, které naše prolhaná media podporují: Hillary Clintonová neslavně prohlásila, že Trumpovi voliči jsou „politováníhodní“. Zamyslete se nad tím. Zde je žena, jejíž zločiny jsou nespočetné, jejíž zrady jsou svázány s aférou Chinagate, jejíž levicové chování nám dalo Podivnou smrt Vince Fostera (o tom je kniha https://www.amazon.com/Strange-Death-Vincent-Foster-Investigation/dp/074324253X) a ještě podivnější smrt Rona Browna (podrobnosti viz https://hennessysview.com/2016/10/02/killing-ron-brown/ , a také viz svědectví Chief Petty Officer Kathleen Janoski zde https://www.whatreallyhappened.com/WRHARTICLES/brownupdate.html). V úvahu vezměte také smrt Jeffreye Eppsteina https://nypost.com/2019/08/16/artist-who-painted-bill-clinton-in-dress-and-heels-had-no-idea-it-was-hanging-in-epsteins-mansion/ (abychom nezapomněli jeho propojení s Clintonovými). Tisk si nikdy tohoto skutečného skandálu nevšiml, že ano? Epstein je mrtev a tito špinaví politikáři dále prosperují.

 

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc leden 2021: *****

Blahomír Skoupý 500,- Kč, Roman Dubravský 500,- Kč, ing. Jan Dvořák 400,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Dana Staňková 200,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Roman Foff 500,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, ing. Tomáš Šimčík 300,- Kč, Jiřina Gyárfásová 1000,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Jiří Dobruský 200,- Kč, Miroslav Červenka 300,- Kč, Ladislav Adamec 200,- Kč, Václav Žižka 500,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Ivanka Trávníčková 400,- Kč, Martin Vavrinka 100,- Kč, Helena Novotná 300,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Ilja Baudyš 500,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Jan a Gabriela Horáčkovi 500,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Marek Janicko 200,- Kč, Pavel Janeček 500,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Anonym 100,- Kč, Karel Kubela 50,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Olga Petrová 300,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Anonym 100,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Jan Petr 500,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Arpád Krausz 250,- Kč, Bohuslav Maceška 100,- Kč, Anonym poštou 500,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč, ing. Jiří Klumpar 100,- Kč, Milena Trulley 333,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Zdeňka Jindrová 50,- Kč, Aleš Votruba 250,- Kč, Mirko Hampl 200,- Kč, Vladimír Janeček 100,- Kč, Petr Hučín 50,- Kč

Celkem za měsíc: 14 483,00 Kč
Vybráno 41.38%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 1 841 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (21 votes, average: 4,81 out of 5)
Loading...
politicon.cz
31 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
 
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.