LENINSTALIN
11.1.2022
Kategorie: Historie

Lenin – ikona hodného vůdce komunistické revoluce v Rusku

Sdílejte článek:

TOMÁŠ HOUŠKA

houskaŽe Lenina adorovali komunisté a před rokem 1989 jsme se o něm učili pohádky podobné životě světců, to jsem bral jako součást tehdejšího prolhaného režimu. Že si tenhle mýtus osvojili i novodobí mládežníci  z řad naší levice, to mi přišlo fascinující. Napadají mě jediná dvě vysvětlení – buď jde o totální křiváky, kteří se snaží obhajovat neobhajitelné, nebo jim prostě schází vzdělání a informace, které se sice dají dohledat, jim je ale ve škole nikdo nenabídl a o skutečném životě svých ideových hrdinů nemají ponětí. Ostatně podobně fascinující a nepochopitelné je pro mě to, že stejní lidé, kteří spílají předlistopadovým komunistům, současně adorují nejen Lenina, ale i Marxe nebo Che Guevaru.

A tak jsem si řekl, že s rizikem, že nesu dříví do lesa, o těch třech modlách mladého komunisty, totiž pardon piráta, postupně napíšu pár slov.

Pro ty, které to minulo – car a jeho vláda v Rusko odstoupili už v dubnu 1917. Na listopad byly vyhlášeny řádné parlamentní volby. Protože bylo jasné, že v nich komunisté nezískají absolutní moc, zorganizovali nám známou Říjnovou revoluci. Ne proti carovi. Proti možnosti vzniku demokraticky zvoleného parlamentu, ve kterém by byli v menšině. Pro připomenutí – pravděpodobně by zvítězila koalice dvou levicových uskupení – menševiků a eserů, což bychom mohli přirovnat k dnešní sociální demokracii a „venkovským“ socialistům. Volbám revoluce přesto zabránit nedokázala, a zatímco komunisté fakticky za pomoci střelby přebírali politickou moc, sešli se zvolení poslanci a začali připravovat ústavu.

Aby se to nepovedlo, nechal je Lenin 19. ledna 1919 rozehnat střelbou. Část poslanců uprchla, část byla postřílena. A teď ale stejně byla potřeba prosadit bolševickou moc v celém bývalém Rusku. Protože to nešlo s tak velkým nadšením, jak by si komunističtí bolševici přáli, skončilo to občanskou válkou, která si vyžádala odhadem 7-12 milionů většinou civilních obětí.

Protože se komunisté stále obávali, že by mohlo dojít k povstání a odporu, nechal Lenin zřídit ČEKU, tajnou policii, která začala likvidovat všechny potenciální odpůrce režimu – většinou bez jakéhokoli soudu. V jejím čele stanul Leninův věrný spolupracovník Dzeržinskij. ČEKA rozpoutala rudý teror a kromě bezprostředního vraždění pro odpůrce režimu zřizovala tábory – GULAGy. Jen během Leninovy vlády povraždila asi 200 000 až půl miliónu lidí. Když se objevily protesty proti popravám a krutému zacházení zejména s dětmi, Lenin poznamenal: „Ať psíčci buržoazní společnosti poštěkávají a kňourají nad utracením každého nežádoucího štěněte.“

Komunistická bolševická vláda byla tak nenáviděná, že 30. srpna, byl zastřelen náčelník petrohradské Čeky a o pár hodin později byl postřelený sám Lenin. Atentátnice byla mučena a o čtyři dny později popravena. Lenin přežil, i když nejspíš s trvalými zdravotními následky. Obojí se Leninovi stalo záminkou k rozpoutání  další vlny teroru, při které bylo během krátké doby popraveno 60 000–200 000 lidí.

Lenin ale intenzívně pracoval na realizaci Marxova plánu na světovou revoluci. Na to konto odmítl mírovou smlouvu ze Sevres, která zaručovala nezávislý stát Ukrajincům a kavkazským národům (Gruzíncům, Azerům, Arménům a Kurdům). Ukrajinská vláda, která se začala formovat už za první války, vůbec nedostala šanci. Na Kavkaze se Lenin spojil s Tureckem. Nejdřív komnunisté vpadli do Gruzie, kde nechal Lenin vystřílet zdejší parlament, pak na bratrské „pozvání“ azerských soudruhů vpadla do Azerbajdřánu a odtud do Arménie – přičemž souběžně napadlo Arménii Ataturkovo Turecko. Po porážce Arménie sepsal s Tureckem Karskou dohodu, ve které legitimizoval předchozí genocidu Arménů a západní půlku Arménie přenechal Turecku (je okupovaná dodnes), stejně jako se s Tureckem dohodl, že nepodpoří vznik samostatného státu Kurdů. Leninova aktivita na Kavkaze a a Ukrajině je mimochodem dodnes ohniskem napětí a velké historické křivdy.

Lenin inicioval vznik komunistické internacionály a v řadě zemích Evropy podpořil místní komunistické skupiny a pomohl jim připravit a provést pokus o protivládní puč. Vznikla tak „sovětská republika“ na pomezí Maďarska a Slovenska (kterou rozehnala československá a rumunská armáda), došlo k pokusu o komunistický puč v Itálii, který jako reakci vyvolal vznik nejdříve domobran a později Mussolinim vedené fašistické armády, došlo k několika zcela neúspěšným pokusům o puč ve Francii a především v Německu. Podobně jako v Itálii, činnost Thalmanem vedené komunistické strany v Německu jako reakci vyvolala budoucí podporu nacistům.

Souběžně, aby mohl tyto pučisty přímo podpořit, vyslal komunistickou rudou armádu proti Polsku. Polsko mělo být proměněno na další socialistický satelit a z Polska chtěl Lenin pokračovat vpádem do Německa. Což mu překazila statečná obrana Poláků, kteří ubránili Varšavu. Celé to válečné dobrodužství si vyžádalo desítky tisíc mrtvých a opakované zplundrování velké části dnešní Ukrajiny a východního Polska. Poté Lenin pochopil, že se mu původní Marxův plán na světovou revoluci nepodaří realizovat a opravil ho ve smylu „vybudujeme komunistické režimy, kde to jde, a ke zbytku se vrátíme později“.

Čímž se rozešel s částí skalních marxistů a s Trockým, který o žádném „později“ nechtěl slyšet a vytvořil ideu „permanetní revoluce“ a ještě tvrdšího postupu k jakémukoli odporu. (To pro ty, kdo by chtěli hodného pána hledat v Trockém.)

Do roku 1920 komunisté násilím zlomili odpor kozáků. Odhaduje se, že bylo přímo zabito nebo odsunuto do Gulagů (a tam zavražděno) asi půl milionu kozáků a jejich rodinných příslušníků.

Katastrofální následky komunistické vlády se velmi rychle projevily v ekonomice, kdy se země propadala do hladomoru a chaosu. Došlo ke vzpouře krondštatských námořníků, což byli mimochodem do té doby nejfanatičtější zastánci komunismu a ke vzpouře je přivedl obyčejný hlad a zima. Tato vzpoura byla brutálně potlačena, ale mezitím si hladomor v Povolží vyžádal odhadem šílených 5 milionů obětí – a vyvolal další povstání venkovanů. I to bylo na Leninův příkaz utopeno v krvi a kolem 250.000 lidí bylo popraveno nebo odvezeno do Gulagu.

leninPoté se Lenin systematicky zaměřil na likvidaci církve. Nechal vyrabovat kostely a přímo vyzval k vraždění všech kněží. Z Leninových instrukcí Čece: „Čím větší množství reakcionářských kněží a reakcionářské buržoazie bude v této záležitosti zastřeleno, tím lépe.“ Při téhle vlně násilí byly zavražděny nejen tisíce kněží a mnichů, ale i do té doby přeživších příslušníků inteligence, nemluvě o nevratných škodách na movitých i nemovitých historických památkách.

Víc už nestihl. Zemřel v březnu 1924 na následky mrtvice.

A nastoupil Stalin a s ním pak hladomor na Ukrajině, řádění Ježova a Beriji… ale to sem nepatří. Nám stačí sečíst si bilanci, kterou jsme uvedli výše. Ta jde totiž celá na vrub Leninovi. Tomu hodnému pánu, co to myslel dobře.

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc leden 2022: *****

RNDr. Richard Čapek CSc. 400,- Kč, Ilja Baudyš 500,- Kč, Miroslav Příkopa 500,- Kč, MUDr. Richard Domín 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Pavel Fila 50,- Kč, ing. Jan Dvořák 500,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Marek Janičko 250,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Jiřina Gyárfásová 1000,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Václav Žižka 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Daniela Frumarová 500,- Kč, Zdeněk Vybíral 1000,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Vlastimil Kornas 111,- Kč, Karel Kubela 100,- Kč, Jiří Stejskal 500,- Kč, Ladislav Adamec 200,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, Jiří Obermaier 300,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Anonym 500,- Kč, Jiří Dobruský 200,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Petra Rohlíčková 111,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Miroslav Hloušek 111,- Kč, Blahomír Skoupý 200,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Pavel Sejrek 200,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, ing. Antonín Zlínský 1000,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Radek Láznička 150,- Kč, Jiří Langr 1000,- Kč, Jaroslav Vlk 100,- Kč

Celkem za měsíc: 16 133,00 Kč
Vybráno 46.10%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 1 131 times, 3 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (21 votes, average: 4,29 out of 5)
Loading...
26 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-)