carodejnice10
8.8.2019
Kategorie: Exklusivně pro PP, Společnost

Ledovce tají i pod mořskou hladinou. A stokrát rychleji, než vědci mysleli

Sdílejte článek:

MICHAL BRAND

Tak zní titulek nejnovějšího klima-alarmistického článku na iDnes. Podepsána je soudružka Alžběta Bajerová. Kvituji jako plus, že se alespoň podepsala, protože jinak jsou ty obzvlášť pitomé propagandistické články na iDnes, ale i na Novinkách, podepsány jako „iDnes“ nebo „Novinky“. Úplně teda nerozumím tomu, jak může článek napsat firma. Asi každý zaměstnanec napíše kousek, pak to schválí redakční rada, pak ještě valná hromada společnosti a jde to online. 

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/podmorske-ledovce-taji-stokrat-rychleji-klimaticke-zmeny.A190729_130844_zahranicni_baje

Pokud půjdeme po faktech v článku a ve studiích v něm uváděných, dozvíme se celou řadu důležitých fakt. Které všechny dělají naprosté hlupáky ze všech klima-alarmistů, eko-soudružku Bajerovou nevyjímaje.

První důležitá skutečnost, která stojí za pozornost, je fakt, že podle tohoto článku a podle nových „vědců“ (autorů nových, eko-pokrokových studií) doposud klima-alarm-„vědci“ neměli nejmenší ponětí o tom, jak vlastně rychle a na základě jakých faktorů tají ledovce. Ale úspěšně s tím straší již desítky let. Sice o tom nic nevědí, ale hlavně, že jsou za to vědecké tituly, účast na konferencích, pozvání do televize, ceny, granty…prachy a „prestiž“ „vědce“-hlupáka. Sorry jako. Teď tedy klima-alarm-„vědci“ říkají, že se doposud úplně ale úplně totálně mýlili. Ale teď už tedy mají jistě pravdu.

iDnes: „Vědci správně předpovídali, že ledovce ponořené do vody mizí nejen kvůli povrchovému odtávání a odlamování ker, ale také kvůli odtávání podmořské části ledovce.

V měření posledního uvedeného se však dosud spoléhali pouze na teoretické modely založené na matematických propočtech. První měření přímo v terénu, která provedli američtí vědci mezi lety 2016 a 2018, ukázala, že se modely nepříjemně mýlily.“

Modely se mýlily. „Nepříjemně“. Konkrétně stokrát. Takže jejich „vědecký“ model je zcela mimo v předpovědi tání ledovců, ale jinak naprosto přesně předpovídá kdeco – hokejkový efekt, který ne a ne nastat, zaplavení Floridy nejpozději v roce 2010, globální oteplení především vinou člověka a nutnost okamžitě vrátit lidstvo do prehistorické éry života na stromech. Krucinál, to i kartářka má přesnější předpovědi. Stejné modely vytváří pro předpověď vzestupu teplot – momentálně podle těchto modelů stoupnou globální teploty o 2 stupně do roku 2100. Pokud vezmeme do úvahy přesnost klima modelů, tak globální teplota může stoupnout až o 200 stupňů nebo naopak až o 200 stupňů klesnout. V roce 2100 bude průměrná teplota na Zemi mezi minus 190 stupni a plus 210 stupni Celsia.

Druhá věc, která v článku stojí za povšimnutí je fakt, že klima-alarm-„vědci“ se již opravdu dopracovali do naprosté lysenkovštiny. S vědou to již nemá nic společného. Tým „vědců“ zkoumal necelé tři roky jeden konkrétní ledovec. A to konkrétně ledovec, který taje velice rychle v poslední době, ale byl vybrán jistě jen náhodou, úplně náhodičkou pro podobný „výzkum“. Takže co tu máme? Pečlivě vybraný ledovec, který taje velice rychle. A na něm se „zkoumá“ obecná charakteristika rychlosti tání ledovců. Zajímavé. To je jako zkoumat rychlost vystřeleného puku Jardy Jágra a na základě takového výzkumu tvrdit, že každý člověk od novorozeněte až po starce střílí puk rychlostí 140 km/h.

Vzhledem ke krátkodobosti tohoto výzkumu je to však ještě horší s „vědeckostí“. Na základě necelých tří let v jednom konkrétním místě prostě nelze v seriózní vědě dělat závěry ohledně obecně platných dlouhodobých charakteristik globálních trendů. Předtím měli model. Dnes říkají, že ten model byl úplně špatný. Takže nelze vyloučit, že jsou úplně špatně i další modely klima-alarmistů. Nebo třeba úplně všechny? Sakra, reálně není lidstvo sto předpovědět teplotu na příštích 24 hodin dopředu s přesností větší než +- pět stupňů, a tady máme borce, kteří předpovídají teplotu na sto let dopředu s přesností na desetiny stupně Celsia.

Třetí (známý i odjinud, nejen ze zmíněného iDnes článku) fakt je, že v současné době klima-alarm-„vědci“ tvrdí, že vlivem údajného globálního oteplení stoupla hladina oceánů o 3,2 mm. Pardon. To je prostě naprostý nesmysl. To je hodnota, která není globálně změřitelná a lokálně je nesmyslná. Globálně nelze změřit hodnotu, která je daleko, daleko menší než nepřesnost měření. Pravítkem prostě nezměříte velikost atomu. Tedy vlastně ano – v moderní „multikulti“ „vědě“.

Někdy stačí zdravý selský rozum – jak chcete změřit globálně vzestup hladiny oceánů v rozsahu jednotlivých milimetrů? Když máte možnost měřit jen několik, třebas několik desítek jednotlivých míst, jejichž výška je v každém místě ovlivněna faktory, které všechny mají společně vliv v řádech metrů. Příliv, odliv – až několik metrů. Vlny – až několik metrů. Nepřesnost měření an sich – určitě milimetry, spíše centimetry (z družice prostě nelze měřit s přesností na milimetry, zejména ne permanentně se pohybující objekt, jakým je mořská hladina v jednom konkrétním místě). Dohromady tu máte kolísání hodnot v řádu metrů, nepravidelné kolísání, nezměřitelné a nekvantifikovatelné kolísání v řádech metrů. A pak se najde někdo, kdo tvrdí, že naměřil 3,2 mm. Pardon. To je jako tvrdit, že stojíc na runwayi u řvoucího motoru tryskového dopravního letadla jsem slyšel šeptání lidí v odletové hale.

Ale možná, že tu výšku hladiny světových oceánů na desetinu milimetru přesně změřila svým ostřížím zrakem mentálně postižená Greta. Když vidí na vlastní oči molekuly kysličníku uhličitého všude okolo sebe, proč by nemohla na vlastní oči vidět rozdíl v hladině oceánů na desetiny milimetru přesně. V multikulti imbecilním světě je možné vše.

Pozn.: Kombinovaný vliv přílivu a odlivu a vln nelze „odfiltrovat“ z principu – jde o chaotický systém, tedy systém, který z principu nelze předvídat. (Viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Teorie_chaosu a https://en.wikipedia.org/wiki/Chaos_theory plus samozřejmě celá řada knih i dalších on-line zdrojů). Takže tedy vlny v kombinaci s přílivem a odlivem nelze přesně modelovat, tedy ani kvantifikovat, předvídat jejich efekt na výšku hladiny v jakémkoli konkrétním místě. Jediné, co zbude, je použít model, kde „odfiltrujete“ metry tak šikovně, že vám zbudou vytoužené milimetry „vzestupu hladiny světových oceánů“.

Měření úbytkem pobřeží nebo poklesem souše je také často zmiňováno klima-alarm-„vědci“. A také je to nesmysl. Pobřeží podléhá erozi, přirozené erozi. 3,2 mm jsou dvě nebo tři zrnka písku na pláži. Na pláži, kde je rozdíl mezi přílivem a odlivem asi tak 10 000 zrnek písku a každá malá vlna představuje rozdíl asi tak tisíce zrnek písek. A někdo tvrdí, že změřil úplně přesně rozdíl dvou zrnek na pobřeží, kde se voda mele v rozsahu +/- 10 000 zrnek písku každých cca 12 hodin a +/- tisíc zrnek písku každé tři sekundy. A dokázal to změřit na celém světě a zprůměrovat.

A to jsou 3,2 milimetru ZA ROK! Takže přepočteno na měření je to 8,8 mikrometrů za den. 0,36 mikrometrů za hodinu. Nebo také 6 nanometrů za minutu. To tam takhle stojíte s aparaturou na pobřeží a měříte, o kolik ubývá pevniny. Za minutu přijde 30 vln, každá z nich opláchne v průměru 1 až 1,5 metru pobřeží. Za minutu se změní výška hladiny, tedy pevniny „ubude“ nebo „přibude“ čistě vlivem odlivu nebo přílivu cca 0,7 milimetru. Takže každá vlna je zhruba 1,25 miliardy nanometrů, ale přesně to není schopen nikdo určit s přesností přesahující centimetry (tedy s přesností na stovky milionů nanometrů). Příliv nebo odliv změní výšku hladiny o zhruba 694 tisíc nanometrů každou minutu, ale přesně to není nikdo schopen určit s přesností přesahující centimetry za den (tedy s přesností na stovky milionů nanometrů v denním průměru). A vy během té minuty údajně identifikujete odchylku na jednotlivé nanometry způsobenou „globálním oteplením vyvolaným táním ledovců“.

Tady máte deset hodin videa mořských vln https://www.youtube.com/watch?v=WHPEKLQID4U

nebo https://www.youtube.com/watch?v=PoAeFpUB1hA

nebo třeba https://www.youtube.com/watch?v=_LMR0svjlzQ – podívejte se na ta videa nebo podobná. Dá se na tomhle změřit roční změna o 3 milimetry? Nebo denní změna o 0,009 milimetru???

Máte pravítko, které umí měřit s přesností na metry, a tvrdíte, že s ním změříte rozdíl v jednotlivých milimetrech. Se šuplérou údajně změříte velikost atomového jádra. ;-)

Pozn.: Možná, že například svatá Greta (švédská sancta simplicitas) úplně běžně měří svým školním pravítkem velikost molekul kysličníku uhličitého. Když třeba jela vlakem do Davosu přednášet svoje moudra o světovém klimatu a o životním prostředí elitě západního světa, tak se cestou bavila nejen tím, že se cpala sendviči pečlivě zabalenými v nerozložitelných plastových obalech. Ale také chytala do prstů, konkrétně mezi ukazováček a palec levé ruky, molekuly CO2 a pravítkem je přeměřovala.

Úbytek pobřeží, i kdyby existoval globálně, tak souvisí především s erozí souše a nikoli se stoupáním hladiny oceánů. Pokles úrovně souše pak sice skutečně existuje, nebo přinejmenším může existovat. Klima-alarmisti v této souvislosti často uvádí například Bangladéš a řadu pobřežních oblastí Asie. Problémem tohoto „argumentu“ je ovšem to, že jde především – jak sami klima-alarmisté uvádí – o oblasti, kde probíhá intenzivní lidská činnost. Hustě obydlené oblasti. Spousta domů. Staveb. Zatěžování (a také odtěžování) podloží. Silná eroze (po odlesnění atd.)

Například největší pokles souše, a tedy dozajista důkaz vzestupu hladiny oceánů, samozřejmě vlivem globálního oteplení, zaviněného výhradně a jedině dozajista člověkem, tak tedy největší pokles souše je zaznamenán v oblasti Mexiko City. Cože? Že Mexiko City leží ve vnitrozemí? No a? Celé město opravdu klesá – vlivem nadměrného odčerpávání podzemních zásob vody. Ale kdyby Mexiko City leželo na pobřeží, tak mají „vědci“ další „důkaz“ vzestupu hladiny oceánů.

Ale nejspíše to je tak, že klima-alarm-„vědci“ mají model. Model je založen na tom, že stoupá hladina CO2. V historii planety sice hladina CO2 stoupala vždy jako následek globálního oteplení a nikoli jako jeho příčina, ale jak jde o granty, „vědecká“ ocenění a profesůry, to musí i časová souvislost stranou. Takže vezmete stoupající koncentraci CO2 v atmosféře (doufám, že alespoň obsah CO2 v atmosféře opravdu měří a alespoň jakž takž seriózně a spolehlivě, že to neměří třeba u úst člověka při výdechu nebo u komínu kamen…no, i když, kdo ví…ale dejme tomu, že to opravdu měří). Dalším předpokladem modelu zřejmě bude, že když stoupá hladina CO2, tak stoupá globální teplota. Dalším předpokladem modelu bude, že když stoupá globální teplota, tak tají ledovce. A když tají ledovce, tak stoupá hladina světových oceánů. A je to! Pak už se jen nastaví koeficienty a další parametry „matematického“ ideologického modelu a máte výsledek – hladina světových oceánů stoupá ročně přesně o 3,2 milimetru. Spočítali jsme to na chlup přesně.

Když se teď předělá model, když vlastně ten jeden ledovec taje až stokrát rychleji než dosud model počítal, tak zřejmě bude stoupat hladina světových oceánů ne o 3,2 milimetru ročně, ale rovnou o 320 milimetrů ročně. To je za 10 let vzestup hladiny oceánů o více než tři metry. Z toho vyplývá, že podle vědeckých modelů je Florida již nyní ze dvou třetin pod vodou a do roku 2029 bude pod vodou celá. A kdo nevěří tomu, že je Florida už teď skoro celá zatopená, to je buran, hlupák, nevzdělaný primitiv, blázen věřící konspiračním teoriím a Putinův agent. Podle vědeckého konsensu, na kterém se shodli téměř všichni klima-vědci, je Florida od roku 2010 zatopená ze dvou třetin. A věříte vědcům a jejich přesným modelům nebo skutečnosti? Ha?!?!?!?!?

Cit.: Vyšší hladina oceánů, byť v řádu centimetrů, donutí v budoucnu k migraci až miliony lidí, kteří se budou muset přesunout ze zaplavených přímořských oblastí ostrovů.

To jako miliony lidí žijí centimetr nad mořskou hladinou? Nebo vlastně ne. Protože to by se dalo snadno překonat centimetr vysokou podlahou. Nebo o centimetr vyšším pilotem, na kterém stojí dům. Pilot beztak měří centimetrů 300 cca, takže centimetr sem, centimetr tam. No vážně – zkuste se nad tím zamyslet. Který člověk se bude muset odstěhovat, když stoupne hladina světových oceánů o centimetr? Nebo v řádech centimetrů třeba o centimetrů 7? Trpaslík, který bydlí v zatopeném domku uvnitř pobřežní mělčiny a už teď by nemohl bez šnorchlu u sebe v obýváku ani dýchat? No vážně. Tahle demagogie je omílaná spoustu let a nikdo nad ní nepřemýšlí. Je to dogma. Stokrát opakovaná… ;-) Ale přitom je to tak očividná pitomost, že to nemá obdoby. Lidé v pobřežních oblastech se musí vyrovnat s několikametrovým kolísáním hladiny vlivem přílivu a odlivu. Musí se vyrovnat s vlnami, které i ve velice klidných místech nějaké uzavřené, chráněné zátoky jsou vysoké třeba 20-30 cm, na pobřeží metr, dva, tři. Takže 1,5 metru zvládnou v pohodě, ale dva centimetry jim zatopí dům až po střechu. A musí se přestěhovat. Jo. Nejlépe do Německa, třeba do Hamburku. Tak jasně. Heil Greta! Clima refugees, welcome!

Vrcholem všeho je argument v uvedeném agitačním článku soudružky Bajerové, že tání podmořských částí ledovců ovlivní do budoucna značně významně míru vzestupu hladiny světových oceánů.

Cit.: Právě tání ohromného množství ledu skrytého pod hladinou do budoucna určí, o kolik stoupne hladina světového oceánu.

No, víte, o kolik se zvýší hladina světových oceánů, když roztaje kompletně celý ledovec třeba v Arktidě? Nejen jeho potopená část, ale dokonce i část nad hladinou. Nebo jakýkoli ledovec, který má část pod hladinou?

Malá chvíle napětí.

Kdyby roztál komplet celý ledovec v Arktidě, nebo dokonce kdyby roztály úplně všechny ledovce, které mají potopenou část a tedy plavou na mořské hladině, tak kdyby roztály úplně všechny tyto plovoucí ledovce na celém světě, tak se hladina světových oceánů zvedne o……..naprosto přesně o 0,00000 milimetrů. Ani to nemusí nikdo měřit natožpak „měřit“.

Led totiž, milá soudružko Bajerová, plave na hladině proto, že má menší hustotu než voda. Tedy, milá soudružko, dané množství vody při zmrznutí vytvoří led o větším objemu – a podle Archimédova zákona je led nadlehčován silou, která se rovná váze kapaliny ledem vytlačené. No a díky menší hustotě (specifické hmotnosti) ledu oproti vodě potom část ledu vyčnívá nad hladinu. A ta část ledovce, která je pod hladinou, společně s tou částí ledovce, která je nad hladinou, podle Archimédova zákona musí mít nutně naprosto dokonale stejnou hmotnost, jako objem vody vytlačené ledovcem, tedy jeho potopenou částí.

Takže tedy až ledovec celý roztaje, zaujme přesně stejný objem, jako voda, kterou dříve vytlačovala potopená část ledovce. Kapišto, soudružko? 5. třída základní školy. Vítej do reality znalostí ze základky, milá magistro Bezpečnostních a strategických studií ze (známé sluníčkářské, neomarxistické, extrémně levičácké) Masarykovy „univerzity“ v Brně. www.amo.cz/autor/alzbeta-bajerova/ Jen tak mne napadá – podle CV je „spoluzakladatelka vzdělávací iniciativy Zvol si info“. Co ta iniciativa zajišťuje? Zákaz přírodních věd ve vzdělávání? Logika na černé listině? Počty zakázané jakožto buržoazní pavěda?

Tak jsem se na iniciativu „Zvol si info“ podíval. A on je to spolek mladých fanatických Jasánků. Jen nemají schopnosti ani na to psaní veršovánek do Obrany lidu – protože i trapné veršovánky vyžadují přeci jen kousíček fištróna. No a tak se soustředí na práci neo-politruků. Musím říci, že web https://zvolsi.info/ ten vážně stojí za to. Oni si to soudruzi a soudružky ze spolku Zvol si info asi neuvědomují, ale kdo má v hlavě mozek, tak se vážně pobaví:

Cit.: Učíme pracovat s informacemi

Neříkáme, co si máte myslet a nepřesvědčujeme o politických postojích. Na konkrétních příkladech ukazujeme manipulace a učíme je odhalovat.

No tak to by mohli začít s ukázkami článků soudružky Bajerové. :-D

Cit.: Víme, ke komu mluvíme

Přednášky přizpůsobujeme publiku. Navštěvujeme základní školy i domovy důchodců. Každá přednáška je jiná, ale jedno mají společné: nikdy nenudí.

Tak tomu věřím, že nikdy nenudí. Já se taky vždycky řežu smíchy, když si čtu v Černých baronech ukázky Jasánkových veršovánek.

Ale nejlepší je:

Cit.: Rozepsali jsme Surfařova průvodce a vznikla Nejlepší kniha o fake news, dezinformacích a manipulacích. Jak asi tušíte, samotný název je tak trochu manipulace. Není na nás autorech, abychom posoudili, jestli kniha skutečně nejlepší je, nebo ne. To záleží především na Vás čtenářích.

Neradi čtete? Nevadí! Na základě naší knihy se hraje divadelní představení a scénické čtení Listování pod vedením Lukáše Hejlíka. Nejbližší termíny jsou tady. Ozvěte se, ať za vámi ansábl přijede s představením.

Tak to je síla. „Neradi čtete? Nevadí, zahrajeme vám pimprlové divadýlko, abyste věděli, jak přemýšlet.“ LOL ROFL.

Cit.: Bohužel se zrovna teď děje, že například k tématu muslimské imigrace teď vzniká více dezinformací než je obvyklé, tak se tomu tématu zákonitě věnujeme více, ale vždycky se snažíme být nad věcí.

Takže něco jako „Neříkáme vám, co si máte myslet, ale zahrajeme vám pimprlové divadýlko, že musíte vítat hordy nelegálních muslimských migrantů, protože je to samé dítě a žena a přitom jeden vedle druhého samí hodní, tolerantní a pracovití muslimové, samý inženýr, lékař nebo doktor věd, přijíždí do Evropy dřít do úmoru a vydělávat tak svojí prací na důchody evropských občanů. A kdo si myslí něco jiného, je nacista, rasista, xenofob a podlehl ruské propagandě“.

Za bolševika něco takového „studovalo“ leda tak vojenský učňák Antonína Zápotockého, dnes to má „titul“. Z „univerzity“ v Brně. :-D

A pracuje to třeba jako novinářka. „Odbornice na dezinformace“ píše o globálním oteplení a o tom, jak strašlivě stoupne hladina moře, až roztaje plovoucí led. Když jde do restaurace, tak si nikdy nenechá dát do drinku led, protože se bojí, že až by led v té sklenici roztál, tak by sklenice přetekla a vytopila půl restaurace.

Vědeckost“ globál-oteplismu / klima-alarmismu v plném světle. Stačí se malinko zamyslet, a je zřejmé, že „císař je nahý“. I když to člověk třeba sám donedávna bral tak, že ten císař určitě nějaké šaty mít musí, když to „všichni“ („vědecký konsensus“) říkají.

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc leden 2022: *****

RNDr. Richard Čapek CSc. 400,- Kč, Ilja Baudyš 500,- Kč, Miroslav Příkopa 500,- Kč, MUDr. Richard Domín 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Pavel Fila 50,- Kč, ing. Jan Dvořák 500,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Marek Janičko 250,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Jiřina Gyárfásová 1000,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Václav Žižka 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Daniela Frumarová 500,- Kč, Zdeněk Vybíral 1000,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Vlastimil Kornas 111,- Kč, Karel Kubela 100,- Kč, Jiří Stejskal 500,- Kč, Ladislav Adamec 200,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, Jiří Obermaier 300,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Anonym 500,- Kč, Jiří Dobruský 200,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Petra Rohlíčková 111,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Miroslav Hloušek 111,- Kč, Blahomír Skoupý 200,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Pavel Sejrek 200,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, ing. Antonín Zlínský 1000,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Radek Láznička 150,- Kč, Jiří Langr 1000,- Kč, Jaroslav Vlk 100,- Kč, Arpád Krausz 250,- Kč, Marie Tachezyová 200,- Kč, Anonym 333,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, ing. Jiří Klumpar 100,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč, V. Trulley 333,- Kč, Věra Holá 200,- Kč, Aleš Votruba 250,- Kč, Zdeňka Jindrová 50,- Kč, Pavel Burget 200,- Kč, Zdeňka Horníčková 200,- Kč, Miroslav Andreska 500,- Kč, Dagmar Sokolová 200,- Kč, Jiří Sika 100,- Kč

Celkem za měsíc: 19 349,00 Kč
Vybráno 55.28%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 3 033 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (48 votes, average: 4,92 out of 5)
Loading...
78 komentářů