ZNASILDITE
17.7.2020
Kategorie: Multikulturní soužití

“Kultura oběti” v Británii se oběťmi grooming gangů příliš nezabývá

Sdílejte článek:

JUDITH BERGMAN

  • “Podle oficiálních údajů bylo v Anglii za uplynulý rok grooming gangy sexuálně zneužito téměř 19 000 dětí. Aktivisté varují před “epidemií sexuálního zneužívání,” neboť podle nich je skutečný počet zneužitých dětí mnohem vyšší… — Server The Independent, prosinec 2019.
  • “Opakovaná neochota vlády připustit zásadní roli rasismu a náboženského fanatismu v kriminalitě grooming gangů vedla k neefektivnímu vyšetřování a stíhání pachatelů a naprosto nedostatečné ochraně nezletilých dívek,” řekla v prosinci 2019 serveru The Independent jedna z obětí, která si přála zůstat v anonymitě.
  • V éře “kultury oběti”, ve které tolik skupin soupeří o to, kdo je “nejvíce utlačován”, má pro elity sociální spravedlnosti skutečná oběť sexuálního zneužívání zjevně malou váhu. Jak to, že se o tyto případy nezajímají například feministky? A kde je hnutí Me Too (Já také)?
  • Britská vláda se mermomocí vyhýbá veřejné debatě o závěrech tohoto přezkumu a ještě více je vyděšená z toho, že se bude muset specificky zaměřit na “etnické” znásilňovací gangy, aby tyto zločiny zastavila. A to je přesně to, co po britské vládě žádají oběti jako je Ella. Nemluvě o tom, že je přitom zcela ignorováno základní demokratické právo veřejnosti na informace.

V červenci 2018 nařídil tehdejší britský ministr vnitra Sajid Javid vyšetřit zvláštní charakteristiky, včetně etnického původu, členů grooming gangů sexuálně zneužívajících děti. Sajid Javid řekl: “Skandál grooming gangů, které sexuálně zneužívají děti, je jedním z nejvíce šokujících selhání tohoto státu, které si pamatuji.”

“Nedovolím, aby nám kulturní a politické ohledy bránily v tom, abychom tento problém pochopili a něco s ním udělali. To, že je většina mužů odsouzených za skupinové sexuální zločiny pákistánského původu, je konstatováním faktu… Nařídil jsem úředníkům ministerstva vnitra, aby se tímto problémem důsledně zabývali.”

Tento přezkum měl být proveden už dávno. V roce 2015 řekl premiér David Cameron BBC, že znásilňování a sexuální zneužívání nezletilých dívek probíhalo “v průmyslovém měřítku”: “Mladé dívky… byly zneužívány znovu a znovu v průmyslovém měřítku, byly znásilňovány a jednotlivé gangy si je předávaly mezi sebou.” Podle britského internetového deníku The Independent:

“V sexuálním vykořisťování dětí v Rotherhamu byly od konce 80. let minulého století do roku 2010 zapojené celé organizované gangy a místní úřady proti tomu vůbec nezasáhly. Místní rada v Rotherhamu si nakonec přece jen objednala nezávislé vyšetřování pod vedením profesorky Alexis Jay, která v srpnu 2014 oznámila, že převážně britsko-pákistánskými muži bylo zneužito asi 1 400 dětí, většinou bílých dívek.” [zdůrazněno autorkou]

Dívky – a některým bylo teprve 11 let – byly znásilňovány “velkým počtem pachatelů“.

Charita “Rodiče proti sexuálnímu vykořisťování dětí” (PACE, Parents Against Child Sexual Exploitationsdělila v roce 2014 rozhlasové stanici BBC Radio 4, že k sexuálnímu zneužívání a znásilňování nezletilých dívek a mladých žen docházelo ve velkém rozsahu po celé Velké Británii a po celá desetiletí v téměř “každém městě”. Například v roce 2017 bylo v Newcastlu odsouzeno 17 starších mužů a jedna žena za “grooming” [1], znásilňování a sexuální zneužívání nezletilých dívek a mladých žen, které probíhalo v letech 2011 až 2014. Podle serveru The Independent “pocházeli stíhaní muži z bangladéšských, pákistánských, indických, iráckých, íránských a tureckých komunit a většinou se již narodili v Británii…”

Vyšetřování, které Sajid Javid v roce 2018 nařídil, bylo koncem roku 2019 dokončeno, a člověk by očekával, že se o tomto problému bude veřejně debatovat. Sajid Javid ještě předtím, než toto vyšetřování nařídil, trval na tom, že o zneužívání dětí je potřeba vést “poctivou a otevřenou debatu”, včetně toho, zda v něm hrál úlohu “rasový podtext”.

Vláda premiéra Borise Johnsona nicméně výslednou zprávu odmítla zveřejnit s odůvodněním, že výstupy z této zprávy “budou použity pouze interně pro tvorbu vládní politiky.”

Úředníci ministerstva vnitra sdělili internetovému deníku The Independent na jeho žádost o sdělení informací na základě zákona o svobodném přístupu k informacím toto: “Této zprávě byla udělena výjimka, aby ministři a úředníci měli možnost přemýšlet o řešení tohoto problému v ‘bezpečném prostoru’ bez rizika předčasného zveřejnění.”

“Zveřejnění této zprávy by mohlo předběžně ovlivnit rozhodování ministrů. Kromě toho by zveřejnění těchto informací vytržených z kontextu mohlo být zavádějící… Uznáváme, že obecně toto téma a jeho pochopení a informace o něm jsou ve veřejném zájmu, ale to nutně neznamená, že ve veřejném zájmu je zveřejnění konkrétních informací, které se ho týkají.” [zdůrazněno autorkou]

Ministerstvo vnitra odmítlo zprávu zveřejnit, i když server The Independent v prosinci 2019 napsal:

“Podle oficiálních údajů bylo v Anglii za uplynulý rok grooming gangy sexuálně zneužito téměř 19 000 dětí. Aktivisté varují před “epidemií sexuálního zneužívání,” neboť podle nich je skutečný počet zneužitých dětí mnohem vyšší. Navzdory slibům učiněným po nechvalně známých případech sexuálního zneužívání dětí v Rotherhamu a Rochdalu britská vláda při řešení problému sexuálního zneužívání dětí naprosto selhala. Místní úřady v letech 2018 až 2019 identifikovaly více než 18 700 dětí, u nichž měly podezření, že jsou oběťmi sexuálního vykořisťování. Před pěti lety bylo takových dětí identifikováno 3 300.”

V roce 2018 britské policejní statistiky ukázaly, že za posledních pět let došlo k “ohromujícímu dvanáctinásobnému nárůstu (1 086 %) sexuálního groomingu – zneužívání a znásilňování dětí.”

Je neuvěřitelné, že britské úřady mají vážně v úmyslu nezveřejnit podrobné a konkrétní informace týkající se zásadního společenského problému – odporného sexuálního vykořisťování dětí a nutnosti je chránit před gangy sexuálních predátorů – protože to podle nich není ve veřejném zájmu. Toto je druh sémantické akrobacie, která má zamlžit to, že britská vláda má z “otevřené debaty” o tomto problému panický strach. A přitom Sajid Javid k takové debatě jen před několika lety vyzýval.

Vláda místo toho uvedla, že brzy zveřejní svou strategii, která vytyčí “reakci celého státního aparátu na všechny formy pohlavního zneužívání dětí.” [zdůrazněno autorkou]

Parlamentní petice požadující, aby vláda zveřejnila text přezkumu v celém jeho rozsahu, má v současné době více než 120 000 podpisů, což znamená, že parlament musí stanovit termín parlamentní rozpravy o této otázce. Otevřená debata – a úplně jiná strategie – jsou nezbytné. Oběti se pokusily vysvětlit, že grooming gangy se chovají a fungují jinak než pedofilové obecně. Ella Hill, která byla obětí grooming gangu v Rotherhamu, v březnu 2018 napsala:

“Grooming gangy nefungují tak jako kruhy pedofilů; fungují podobně jako teroristické sítě a používají stejné strategie…”

“Jako teenagerku mě vzali do různých domů a bytů nad restauracemi rychlého občerstvení v severní Anglii, a tam mě bili, mučili a znásilňovali – víc než stokrát. Když mě bili tak mi nadávali, že jsem ‘bílá štětka’ a ‘bílá p***’.”

“Vysvětlili mi, že protože nejsem muslimka a nejsem panna, a protože jsem se ‘vyzývavě’ oblékla, tak si podle nich zasloužím ‘trest’. Řekli mi, že musím ‘poslouchat’ nebo mě zmlátí.”

“Třásla jsem se strachem, že mě zabijí, nebo že provedou něco strašného mým rodičům, a ten strach způsobil, že mi trvalo asi rok, než jsem od toho gangu utekla. Policie mi vůbec nepomohla…”

“Členové grooming gangů stejně jako teroristé pevně věří, že jejich zločiny jsou ospravedlněny jejich náboženskou vírou.”

“Opakovaná neochota vlády připustit zásadní roli rasismu a náboženského fanatismu v kriminalitě grooming gangů vedla k neefektivnímu vyšetřování a stíhání pachatelů a naprosto nedostatečné ochraně nezletilých dívek,” řekla v prosinci 2019 serveru The Independent jedna z obětí, která si přála zůstat v anonymitě.

V éře “kultury oběti”, ve které tolik skupin soupeří o to, kdo je “nejvíce utlačován”, má pro elity sociální spravedlnosti skutečná oběť sexuálního zneužívání zjevně malou váhu. Jak to, že se o tyto případy nezajímají například feministky? A kde je hnutí Me Too (Já také)?

Britská vláda se mermomocí vyhýbá veřejné debatě o závěrech tohoto přezkumu a ještě více je vyděšená z toho, že se bude muset specificky zaměřit na “etnické” znásilňovací gangy, aby tyto zločiny zastavila. A to je přesně to, co po britské vládě žádají oběti jako je Ella. Nemluvě o tom, že je přitom zcela ignorováno základní demokratické právo veřejnosti na informace. Toto politicky korektní divadýlko povede nakonec pouze k jedné věci – ke špatné politice. To se stává vždy, když odmítáme otevřeně a poctivě o nějakých problémech mluvit a debatovat. Odnese to celá generace zneužívaných a sexuálně vykořisťovaných dětí, ale to britským úřadům a úředníkům zjevně vůbec nevadí.

—————————-

Poznámka překladatele

[1] Grooming chápeme jako komplex činností vedoucích k navazování přátelství a emočního spojení s obětí s cílem snížit její zábrany a následně ji sexuálně zneužívat. Grooming se používá také k nalákání nezletilých obětí k různým nezákonným činnostem jako je obchodování s dětmi, dětská prostituce a výroba dětská pornografie. Proces groomingu nejlépe vystihuje české rčení: Když ptáčka lapají, hezky mu zpívají.

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc leden 2022: *****

RNDr. Richard Čapek CSc. 400,- Kč, Ilja Baudyš 500,- Kč, Miroslav Příkopa 500,- Kč, MUDr. Richard Domín 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Pavel Fila 50,- Kč, ing. Jan Dvořák 500,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Marek Janičko 250,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Jiřina Gyárfásová 1000,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Václav Žižka 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Daniela Frumarová 500,- Kč, Zdeněk Vybíral 1000,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Vlastimil Kornas 111,- Kč, Karel Kubela 100,- Kč, Jiří Stejskal 500,- Kč, Ladislav Adamec 200,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, Jiří Obermaier 300,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Anonym 500,- Kč, Jiří Dobruský 200,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Petra Rohlíčková 111,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Miroslav Hloušek 111,- Kč, Blahomír Skoupý 200,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Pavel Sejrek 200,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč

Celkem za měsíc: 12 633,00 Kč
Vybráno 36.09%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 1 115 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (23 votes, average: 4,83 out of 5)
Loading...
13 komentářů

Napsat komentář: Detektor lži Zrušit odpověď na komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-)