19.10.2015
Kategorie: Společnost

Kterak trestní právo chrání lumpy

Sdílejte článek:

JP 19|10|2015

V každé civilizované zemi platí a je vymáhána nějaká forma trestního práva. Toto je obvykle formalizováno, ostatně, právní zásada nullum crimen sine lege a nulla poena sine lege a potřeba nějaké formy právní jistoty značnou míru formalisace trestního práva přímo vyžaduje. Formalisované trestní právo však přináší i jistá negativa, ekonomicky řečeno náklad na straně všech, kdo tomuto právu podléhají. Tento náklad má v různých případech různou formu.

Evropské trestní právo vychází z některých základních pojmů. Předně to je chráněný zájem. Chráněným zájmem se myslí zájem společnosti na prevenci, eliminaci a postihu společensky škodlivého jednání. Trestní právo lze proto aplikovat jen v případech společensky škodlivých, kdy nepostačí jiná než trestní forma postihu, také se používá pojem subsidiarita trestní represenebo princip ultima ratio. Dále je zde otázka zavinění — čin může být trestný, jen je-li nějakým způsobem (ať už úmyslně či z nedbalosti) zaviněný, naopak nelze nikoho trestat za něco, co nebylo v jeho moci ovlivnit (zde se hovoří o právním principu nemo obligatur ad impossibilia nebo lex non cogit ad impossibilia). Pak jsou zde specifikovány konkrétní skutkové podstaty trestných činů, jsou tedy přesně formálně definovány formy jednání, které jsou trestním právem postihovány. No a dále jsou zde vyviňující podmínky, tedy popis situací, kdy, i když došlo ke společensky škodlivému jednání, které někdo zavinil a které spadá do formální definice některé konkrétní skutkové podstaty trestného činu, takové jednání není trestným činem nebo je ve některých situacích měněna kvalifikace zavinění takového skutku, sem patří nutná obrana, krajní nouze, nepříčetnost, omyl skutkový, omyl právní, přípustné risiko apod.

JB30da87_shutterstock_38780905

Tolik rovina právního hodnocení skutku. Kromě toho je zde ještě rovina prokazování skutkového děje, tedy dokazování, že k danému konkrétnímu trestnému činu skutečně došlo a kdo jej spáchal. Pachateli je třeba skutek prokázat, tedy nade vší myslitelnou pochybnost přezkoumatelným způsobem ověřit, že skutek spáchal právě on. Toto v praxi naráží na celou řadu očekávatelných obtíží, jako je nedostatek svědků, rozpory ve výpovědích, věrohodnost dalších důkazních prostředků atd. atd. Často tedy, i když vy jako poškozený nebo svědek máte naprostou jistotu ohledně skutkového děje, může být vaše výpověď různými způsoby znevěrohodněna nebo deziterpretována. Nemusím připomínat, že v praxi soudy často selhávají jak v hodnocení skutkovém, tak také v hodnocení právním.

Další problém spočívá v tom, že nelze činit rovnítko mezi jednáním společensky škodlivým a trestným činem. Existuje mnoho „skutků ohrožujících“, které v reálu nikoho neohrožují, existují dokonce formy vysoce asociálního jednání, které po svých občanech stát vyžaduje a jeho nesplnění trestá. Příkladem může být kupříkladu povinné hrazení sociálního pojištění, jehož efektivita, tedy poměr toho, co do něj vložíte, k tomu, co z něj dostanete, klesá u některých lidí až někam k 35 %. Dalším takovým skutkem může být třeba zakazování držení střelných zbraní nebo vojenského materiálu těm, jimž to stát milostivě nepovolil (i nelegálně držená střelná zbraň může svému majiteli zachránit život, zdraví a/nebo majetek) a takových příkladů se najde celá řada. A najdou se také opačné příklady, tedy situace, kdy jednání, které někoho poškozuje, trestné není, případně kdy třeba i trestné je, ale díky koncepci a způsobu aplikace trestného práva se jej postihovat nedaří.

V neposlední řadě pak je problémem trestního práva cosi, co lze nazvat státním monopolem na násilí. Pokud si dnes jedinec či skupina jedinců sjedná spravedlnost po svém a svého milého gaunera si chytí, uvězní, odsoudí a pověsí sama, bude, podaří-li se jim toto jednání prokázat, postižena právě tato skupina jedinců a to víceméně jen za to, že suplovala veřejnou moc v situaci, kdy tato veřejná moc samotná zásadním způsobem selhala. Jistě, existuje zde ustanovení čl. 23 Listiny základních práv a svobod, které dává občanům možnost vzít práva do svých rukou, nicméně situace, kdy tak mohou učinit, je tam natolik zúžena, že praktická aplikace tohoto ustanovení je připadá v úvahu jen ve zlomku situací, které by si takové řešení zasloužily.

Nelze neopomenout fakt, že státní aparát různé lumpy potřebuje a má zájem na jejich existenci. Mimo jiné i proto, že zřídíme-li nějaké pracovní zařazení, kde má zaměstnanec v popisu práce bojovat s nějakým nežádoucím jevem, můžeme si být jisti, že s tím jevem tento zaměstnanec bojovat sice bude, vseč mu jeho síly budou stačit, také si ale můžeme být jisti, že se onoho nežádoucího jevu určitě nezbavíme, protože pokud by se tak stalo, tento zaměstnanec by své zaměstnání ztratil, což platí zejména v situaci, kdy je kvalifikován právě jen pro tuto činnost a jakékoli jiné by byl schopen jen velmi obtížně (což ale rozhodně ani náhodou není případ příslušníků různých českých státních a obecních ozbrojených sborů, jejichž mravní profil je samozřejmě od různých lumpů vždycky také na hony daleko).

Je tedy zjevné, že trestní právo chrání také zájmy lumpů, kteří tak žijí se státním zřízením v jisté více čí méně vědomé symbióze, společenský zájem je v seznamu jeho priorit na jednom z posledních míst.

ZDROJ: JP

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoiny na adresu: 35EWdJdRLGMzpydEDjuV7YRhNeCohkXhqH nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc září 2020: *****

František Šmíd 700,- Kč, ing. Jan Dvořák 400,- Kč, Roman Dubravský 500,- Kč, MUDr. Miroslav Kameníček 1000,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Petr Jan 300,- Kč, Roman Foff 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Jiří Sieja 200,- Kč, Marek Janičko 250,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Pavel Novák 200,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Robert Schlesinger 100,- Kč, Miloslav Konopiský 200,- Kč, Jan Horáček 500,- Kč, Martin Štěpánek 400,- Kč, Martin Vavrinka 100,- Kč, Helena Novotná 300,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Jan Kupka 1000,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Mirko Hampl 200,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Jan Bezděk 500,- Kč, Květa Sekyrová 200,- Kč, Libor Heidler 200,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Stanislav Esner 500,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Pavel Janeček 500,- Kč, Ladislav Adamec 200,- Kč

Celkem za měsíc: 12 550,00 Kč
Vybráno 35.85%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním aktu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech portálu, které je povinna studovat každá diskuze. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali a pochopili pravidla.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 25 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (6 votes, average: 4,67 out of 5)
Loading...
politicon.cz

Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.