Beze jména
3.12.2021
Kategorie: Exklusivně pro PP, Historie

Král Šumavy a další hrdinové

Sdílejte článek:

ROBERT TROŠKA

foto R-1__vysoké rozlišTROSKAPolistopadová společnost zapomněla poděkovat za jejich hrdinství.

V době končících podzimních plískanic a nastupujícího adventu jsme raději za oknem než venku, kde teplota klesá na nulu a zima prostupuje konečky prstů. Plískanice, vichry, nepříjemné mlhy.

A právě v takovém počasí převáděli „králové Šumavy“ za hranice bezbranné lidi na svobodu. Nejproslulejším převaděčem byl bezesporu Král Šumavy, vlastním jménem Josef Hasil, který se stal legendou mezi převaděči. Známe jeho zfilmovanou verzi z roku 1964 poplatnou tehdejší době.

Převaděči, obyčejní lidé

Převaděči byli úplně obyčejní lidé, kteří se rozhodli nezištně pomáhat druhým, když viděli, s jakou brutalitou se nastupující komunistický režim po Únoru roku 1948 choval ke svým odpůrcům. Termín nezištně je zcela namístě, poněvadž převaděči si nebrali nic od lidí prchajících před nastupující totalitní mocí. A zároveň je potřeba vyzdvihnout jejich obětavost, nespočívala jen dobrovolné osobní volbě riskovat pro druhé, ale riskovali i bezpečí své rodiny a svých nejbližších.

Beze jména

Josef Hasil, nejproslulejší zachránce pronásledovaných známý jako Král Šumavy

Komunisté se tvrdě mstili každému, kdo se jen opovážil vyjádřit nesouhlas s jejich diktaturou, v případě převaděčů však jejich nenávist šla až tak daleko, že se zaměřovala na potrestání rodinných příslušníků, kteří byli často bezdůvodně uvěznění a následně odsouzení. Šlo o drakonické tresty, jen za přinesení jídla a ošacení svému bratru, zmiňovanému Josefu Hasilovi, dostala jeho sestra mnohaletý kriminál.

Únor 1948 a 50.léta stalinistického režimu

Pokusíme-li se jakkoliv hodnotit činnost převaděčů resp. zachránců mnoha lidských životů, je třeba se podívat na dobu bezprostředně po Únoru 1948. Komunisté ihned po uchopení moci roztáčí neuvěřitelný teror, političtí odpůrci (stačilo jen názorově) byli zatýkáni, vězněni v nelidských podmínkách, často mučeni, biti a následně v inscenovaných procesech odsuzováni k často mnohaletému žaláři. Obyčejní živnostníci s krámkem, sedláci, soukromí zemědělci, kteří dřeli na poli od rána do večera na svých malých políčkách. Ti všichni byli prohlášeni za „nepřátele lidu“ a byl jim majetek zabaven, zkonfiskován a byli vyhnáni do jiných částí země. Většinou vše proběhlo i se zatčením alespoň jednoho rodinného příslušníka označeného za kulaka.

V celé tehdejší společnosti se rozhostila atmosféra strachu a podezírání. Nevěděli jste, jestli vám příslušníci státní bezpečnosti zaklepou ve čtyři hodiny ráno a neodvedou vás. Málokdo ví, že byl zakázán volný pohyb mezi okresy a samozřejmě byly uzavřeny státní hranice.

A právě v této vybičované atmosféře se vyskytli stateční a obětaví lidé, kterým komunistický režim dal hanlivou nálepku agenti-chodci. Jejich činnost spadá hlavně do období od Února roku 1948 do roku 1951. Krátce po Únorovém převratu nebyla ještě hranice zaminována, obklopena ostnatými dráty, ani v plotu neprocházel elektrický proud. Hranice musela být „střežena“ příslušníky pohraniční stráže, kteří ještě nebyli úplně stoprocentně „kádrově prověření“, takže krátce po Únorovém puči část z nich často nechala projít za hranice i větší skupiny pronásledovaných.

Od roku 1949 se situace mění, doba relativně volného průchodu hranic na určitých místech je pryč, bezpečnostní sbory jsou doplňovány „prověřenými kádry“ a začíná stavba plotů s ostnatým drátem.

Hlídky jsou posíleny a dostat se za hranice vyžaduje perfektní fyzickou přípravu, znalost terénu i časového rozvrhu hlídek.

Aktivní zapojení v očekávané 3. světové válce

Dostáváme se k otázce, proč tito obětaví lidé po tak dlouhou dobu opakovaně převáděli lidi přes hranice, proč se na to nevykašlali a neodjeli v klidu do Spojených států nebo jinam na Západ?

Drtivá většina převaděčů očekávala brzké vypuknutí vojenského konfliktu mezi Východem (tehdy komunistickým blokem ovládaným Stalinovým Sovětským svazem) a Západem, nevěřili, že by komunistický režim mohl vydržet dlouho. Proto se rozhodli svou aktivní účastí vytvořit v tehdejším komunistickém Československu odbojovou síť, která bude nejprve dodávat informace a posléze v případě vypuknutí konfliktu bojovat za demokracii u nás.

Vojensky i ekonomicky bylo tehdejší západní Německo v troskách s relativně velkou chudobou (velký rozdíl oproti roku 1968). Jediným hegemonem v západní Evropě, který byl schopen se postavit komunistické agresi, byly USA a jejich zpravodajské služby na území Německa.

Pokud chtěl převaděč pomáhat soustavně, byl nucen pracovat pro americkou, případně pro britskou nebo francouzskou zpravodajskou službu, které na území západního Německa také působily. Hlavní lež komunistů, kterou se podařilo mezi našimi občany rozšířit, byl mýtus o „žoldácích“, kteří převaděčskou činnost dělali za velké peníze ve službách USA. Pro zajímavost, týdenní plat převaděče se pohyboval v desítkách dolarů, plat špičkového agenta dosahoval 75 dolarů!

Skutečně „královský plat“ pro toho, kdo riskuje život, musí trávit hodiny a dny ve stohu, snášet útrapy počasí a honiček se stále agresivnějšími pohraničníky, kteří s převaděči neměli slitování. Pro zajímavost, každý převaděč měl ampuli s cyankáli, aby v případě dopadení se nedostal do spárů STB z důvodu mučení i možného vyzrazení sítě.

Důkazem směšného ohodnocení těchto obětavých lidí byla jejich finanční situace po odjezdu z Německa do USA nebo jiného státu po opadnutí hrozby vojenského konfliktu (rok 1953). Všichni tito stateční lidé museli začínat v nových domovinách úplně od nuly, neměli žádné výhody, žádné příspěvky nebo dokonce penze jako mají dnešní váleční veteráni.

Ostudné opomíjení skutečných hrdinů po roce 1989

Samotnou kapitolou je absence uznání a pochvala těmto zapomenutým hrdinům ze strany naší většinové společnosti. Pan Rambousek vyznamenaný prezidentem Havlem je bohužel spíše výjimkou.

Obrovskou ostudou je také mlčení ČT coby veřejnoprávního média, jen příběh skutečného Krále Šumavy by vydal minimálně na několik filmových dramat, zatím však byl natočen jeden úsporný dokument.

Možná, že jedním z důvodů, proč jsou tito hrdinové ignorováni, může být fakt, že po Únoru 1948 vraždili čeští komunisté, už ne ti „oškliví Němci“, že převaděči-zachránci, tito stateční lidé se zbraní v ruce způsobovali projekci viny většinového obyvatelstva. Možná i ten fakt, že mezi sebou neměli žádného spisovatele nebo dramatika, který by dokázal na jejich statečnost upozornit podobně jako Chartisté, kteří dokázali v sedmdesátých letech vytvořit obraz nenásilných hrdinů a to se v intelektuálních prostředích vždy více cenilo.

Každopádně bychom nyní v době adventu, krásného obdarování od Někoho vyššího měli vzpomenout i na ty, kteří za naši svobodu dokázali bojovat a nezřídka dát to nejcennější, svůj život.

TROSKAKNIHA

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc leden 2022: *****

RNDr. Richard Čapek CSc. 400,- Kč, Ilja Baudyš 500,- Kč, Miroslav Příkopa 500,- Kč, MUDr. Richard Domín 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Pavel Fila 50,- Kč, ing. Jan Dvořák 500,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Marek Janičko 250,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Jiřina Gyárfásová 1000,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Václav Žižka 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Daniela Frumarová 500,- Kč, Zdeněk Vybíral 1000,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Vlastimil Kornas 111,- Kč, Karel Kubela 100,- Kč, Jiří Stejskal 500,- Kč, Ladislav Adamec 200,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, Jiří Obermaier 300,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Anonym 500,- Kč, Jiří Dobruský 200,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Petra Rohlíčková 111,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Miroslav Hloušek 111,- Kč, Blahomír Skoupý 200,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Pavel Sejrek 200,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, ing. Antonín Zlínský 1000,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Radek Láznička 150,- Kč, Jiří Langr 1000,- Kč, Jaroslav Vlk 100,- Kč

Celkem za měsíc: 16 133,00 Kč
Vybráno 46.10%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 1 582 times, 2 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (16 votes, average: 3,69 out of 5)
Loading...
95 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-)