NATO
6.5.2020
Kategorie: Exklusivně pro PP, Společnost

Koronavirus – válečná mašinerie v Evropě

Sdílejte článek:

JANE K.

Peter Denk, v jeho informačním spisu „Zeitprognosen“ z března 2020 píše, že do amerických základen v Německu přibývá obrovské množství vojska a vojenského vybavení. Údajně to mělo být 20,000 vojáků, ale pozorovatelům se to jeví jako mnohem větší množství. Jenže nikdo se neptá o co jde a tak nikdo ani neodpovídá. Všichni dělají jakoby o ničem nevěděli. Potvrdit ani vyvrátit tyto zprávy není možno, protože všecky vojenské základny jsou dnes přísně střeženy a nepustí dovnitř ani americké občany s platným pasem. To je celkem podivné a mohu potvrdit, že dříve tak tomu nebylo.

 

Kdosi si dal tu práci a vylezl na kopec nad Ramsteinem, odkud základnu filmoval. Celkem nic se tam nedělo! Žádná velká aktivita nebyla zjevná a skoro se zdálo že ty pověsti o obrovském přísunu vojska byly vymyšlené. Ledaže by letadla zase odletěla a transportéry odvezly vojáky a vojenskou výbavu jinam.

Je pravda, že vojáků a vojenského materiálu přibývá a opravdu, jsou přesměrováváni jinam. Údajně jsou plánovány tři trasy pro pohyb celé této mašinerie a sice z Düsseldorfu skrze Hanover a Magdeburg do Frankfurtu nad Odrou, což je přímo na polských hranicích. Další trasa vede z Düsseldorfu skrze Mannheim, Norimberk a Drážďany na Görlitz, což je rovněž na polských hranicích, asi 40 km od Liberce. Třetí trasa je určena pro těžká vozidla, která budou vykládána z lodí v Brémach a budou převážena po železnici skrze Mannheim, Frankfurt nad Mohanem a Hanover na vojenskou základnu v Bergen, což je přímo ve středu Německa.

 

Lidé rovněž viděli velké množství letadel, která přistávala v Hamburku, Kolíně nad Rýnem a Bonnu jedno za druhým, ale samozřejmě, nikdo neví kdo z nich vystupoval, anebo co bylo přiváženo. Sledování je dále do velké míry znevýhodněno tím, že všichni mají povinnost sedět doma a běhat po venku je přísně zakázáno.

Je zcela možné, že tento přísun vojenské moci a karanténa z donucení mají hodně co společného. Je docela možné, že jedna činnost je podpůrnou částí té druhé.Lidé rovněž viděli velké množství letadel, která přistávala v Hamburku, Kolíně nad Rýnem a Bonnu jedno za druhým, ale samozřejmě, nikdo neví kdo z nich vystupoval, anebo co bylo přiváženo. Sledování je dále do velké míry znevýhodněno tím, že všichni mají povinnost sedět doma a běhat po venku je přísně zakázáno.

Článek s názvem „Hunderte US-Panzer rollen durch Deutschland“ (Stovky US tanků projíždí Německem, článek ZDE) na stránce T-online.de otevřeně přiznává, že Amerika ve spolupráci s NATO přesunují obrovské množství válečného materiálu k válce ve východní Evropě. Ano, doslova toto píšou, „k válce ve východní Evropě.“ Má to být 8,600 armádních aut (jinde říkají 13,000) a více než 1,100 tanků.

Je to pravda? Je možné že nám lhali a místo cvičení se ženou do války?

Tak zvaných „vojenských manévrů“ se má zúčastnit NATO a celá spousta jeho členských států a partnerů. Zúčastněné státy jsou uvedeny následovně:

  • Státy Evropské unie;
  • Severní Amerika;
  • Kanada;
  • Evropsko-Atlantické společenství (Euro-Atlantic Partnership Council, EAPC) což jsou státy: Finsko, Irsko, Malta, Švédsko, Švýcarsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko. Rovněž mezi tuto skupinu patří bývalé státy Sovětského svazu: Arménie, Azerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Moldavská republika, Rusko, Tadžikistán, Turkmenistán, Ukrajina, Uzbekistán;
  • Středozemní spojenci NATO (The Mediterranean Dialogue) což jsou státy: Egypt, Alžír, Israel, Malta, Černá Hora, Jordán, Mauritánie, Maroko, Tunis);
  • Istanbulská kooperace (Istanbul Cooperation Initiative, ICI), což jsou státy: Turecko, Bahrajn, Kuvajt, Arabské Emiráty, Qatar;
  • Partneři z celého světa (Partners across the globe), což jsou: Austrálie, Nový Zealand, Afganistan, Kolumbie, Irák, Japonsko, Korejská republika, Mongolsko, Pakistán).

Takže tady máme prakticky celý svět. A ten celý svět se žene sem k nám a pak ještě do Polska, Bulharska, Estonska, Litvy, Lotyšska, Rumunska a Německa na manévry. Jestli toto není 3. světová válka tak já jsem František z Assisi.

 

Ulicemi je tato válečná výzbroj převážena v noci, prý aby nedocházelo k přerušení provozu, i když tento není valně žádný, v této době stanného práva, líbivě nazývaného „karanténa.“ Spíš se dá uvažovat, že to všecko převážejí v noci kvůli nám, abychom neviděli to neuvěřitelné množství válečného haraburdí, které sem tahají.Je pravda, že všecky ty tanky a jiné vybavení už jsou hezkých pár let zastaralé. Kdyby opravdu šli do války, snad by používali spíš rakety a řízené střely. Ale tanky? Na co?

Ze zpráv a z jiných hlášení se o pohybech vojska dovíme velmi málo, protože veškerou iniciativu zpravodajských herců převzal na sebe koronavirus. Jinak bychom se možná mohli dovědět že americká vojska i s válečnou výbavou se vylodila i na Sicílii, k nemalému údivu tamního obyvatelstva. Že by nás šli chránit od nezákonných a nevítaných emigrantů? Skeptikové by řekli, že by se spíš dalo čekat, že jim jdou pomáhat.

Americké vojenské centrum Pentagon poskytlo bližší detaily vojenské aktivity v Evropě již v r. 2017. Článek ZDE. Na východním okraji NATO zemí mělo být umístěno 4,200 vojáků, 250 tanků a příslušné vojenské vybavení. Tato část armády měla být přemísťována každých 9 měsíců z jedné země východní Evropy do druhé.

Alexander Gruško, náměstek Ministra zahraničí a zástupce Ruska v NATO se vyjádřil, že v Kremlu jsou obavy z toho, že tato akce se stává hrozbou pro jeho zemi. Jestli už se vojska posunují sem a tam nebo ne, je to vojenská účast přímo na hranicích a jako taková vždycky představuje nebezpečí. Pan Gruško dále vyzval evropské země aby zrušily aktivní část cvičení NATO kvůli oslavám 75. výročí skončení 2. světové války. Je pravda, že cvičení NATO jsou plánována na květen, což je přesně ten měsíc, kdy válka skončila. Snad se NATO a ostatní pokouší o nějakou symboliku? Článek ZDE.

Podle amerického tisku se vyjádřil Alexander Golz, ruský válečný odborník, že Rusové tím pádem přestěhovali jejich vojska na západní hranici, přímo naproti jednotkám NATO. Sergěj Šojgu, ruský Ministr obrany oznámil, že část tohoto vojska tam zůstane napořád.

Je nutno rovněž vzpomenou lékařskou pomoc Italii, kterou jí Rusko poslalo a která se sestávala ze 14 vojenských leteckých transportérů, 100 uniformovaných vojenských lékařů a značného množství vojenského materiálu. Tím pádem je možné, že má Ruskou jakousi základnu přímo na území NATO!

Samozřejmě, podnikat vojenské manévry na území, které je tak blízko Ruska je přinejmenším nevhodné, pokud to není přímá provokace. Některé skupiny, jako například anglická „Stop the War Coalition,“ (v překladu, „Zastavte válku“) se proti tomu přímo vyjádřily a žádaly odvolání tohoto plánu.

Velitel amerických vojsk v Evropě, Generál Christopher Cavoli vysvětluje celou nehorázně velkou vojenskou akci jako snahu naučit vojsko zacházet s válečným zařízením rychle a efektivně. Vojáci se budou rovněž učit zvládat situaci co se týče zajištění ubytování, dodávek materiálu a potravin. (Jakoby to už neznali z jiných válek, které neustále vedou.) Američané se prý zúčastňují tohoto cvičení proto, aby založili společný obranný systém pro země NATO. Článek ZDE.

Koho ale chtějí ochraňovat a proti komu, když je na jejich straně zapojena převážná většina světa, když málem celý svět je členem NATO. Snad nás budou bránit proti Bhutánu? Anebo jsou hrozbou světa Eskymáci?

Je naprosto zjevné, že tato vysvětlení jsou holý nesmysl, vymyšlený na uklidnění těch nejprostších.

Trošku jiné vysvětlení se objevilo na stránce DW.com. Současné manévry tam byly popsány jako odezva na zvýšenou ruskou agresivitu v Evropě. Článek ZDE. Takže – Rusové jsou dnes agresivní? Kde? Kdy?

Podle toho, co říká Claudia Major, odborník na obranyschopnost při Německém institutu pro bezpečnost a mezinárodní záležitosti (German Institute for Security and International Affairs) Rusko se velmi provinilo tím, že k sobě připojilo Krym. To, že Krym patřil vždycky Rusku a to, že více než 90% tamních obyvatel hlasovalo dvakrát po sobě o připojení, to jim asi nic neříká. Článek ZDE.

Samozřejmě, západní kapitalisté by velmi rádi měli Krym v kapse, stejně jako se jim podařilo dostat Ukrajinu pod svůj diktát pomocí nízkých a zákeřných triků a útoků jak proti klíčovým osobám, tak proti obyvatelstvu. To, že velká část Ukrajinců by dnes ráda vzala nohy na ramena a utekla do Ruska jim taky nic neříká. To proto, že těmto lidem se jedná jenom a pouze o vlastní zisk a čím více mají, tím více chtějí.

Hned na to se chlácholivě vyjádřil Generál Martin Schelleis, velitel německých vojenských sil, když prohlásil, že akce Defender Europe 20 není vůbec zamýšlena jako nějaký druh agrese vůči Rusku. Ne? Tak proč pak se stěhují na jejich hranice? Vždyť to samotné musí způsobit obavy každému národu, bez ohledu na to jak mocný je. Nikdo nechce konflikt; konflikt vždycky znamená pouze ztráty pro všecky zúčastněné.

Představte si, že by se skupina několika stovek jiho-amerických indiánů, co chodí po venku pouze s rouškami kolem beder, vydala na jejich lodích pochybné kvality k severo-americkému pobřeží. Vyzbrojeni luky a šípy, namalováni válečnými barvami by tam manévrovali sem a tam. Co by asi udělala Amerika v takovém případě? Myslíte, že by stáli na březích, filmovali je a smáli se jim? Určitě ne, brali by to jako velmi vážnou hrozbu a chudáky Indiány by vojenským způsobem co nejrychleji „odstranili.“

Má to všecko jistou podobnost s filmem „Myš, která řvala,“ z r. 1959, kdy lučištníci z pomyslného vévodství Grand Fenwick převzali Ameriku jen proto, že v zemi zrovna probíhala zkouška obrany proti atomovému útoku a nikdo nesměl na ulici.

Mnozí jiní jsou toho názoru, že armáda nám jde pomáhat v boji proti koronaviru. Pomáhat nám proti koronaviru? Jak asi? To nás chtějí vozit do nemocnice tankem, když takový jeden Abrams tank požere údajně 400 litrů paliva na 100 km? (Ne, to není chyba tisku, opravdu 400 litrů)

Bylo by zajímavé vědět, kdo platí takovou rozsáhlou a drahou akci a co je tím doopravdy sledováno.

Již zmiňovaný Peter Denk se domnívá, že vojenská moc byla přemístěna do Evropy, aby mohla potlačit případné protesty a neklid mezi obyvatelstvem, které by se mohlo pokoušet překazit plány Skryté garnitury na převzetí světa.

Možná má pravdu, možná ne. Je jisté, že když se takový tank postaví na určité místo, tak si nikdo v jeho dostřelu nedovolí nic. Všechna iniciativa zhasne a lidé budou poctivě sedět doma a rádi si nechají mýt mozky televizními zprávami, které jsou na tuto činnost odborníci.

A ti, kteří televizi nesledují se zase nechají srovnávat na úroveň mateřské školky videi na Youtube, z nichž mnohá jsou opravdu trestuhodně debilizující. Jako třeba ukázka videa nalevo, které jelo více než 13 hodin a mělo běžně kolem 75,000 diváků. Postupem času video ze záhadných důvodů zmizelo.

Toto všecko máme oplátkou za svoji důvěřivost. Hrnuli jsme se do EU a co z toho máme? My platíme vlevo vpravo a cizí firmy, které za babku zklausovaly celé konglomeráty na našem území pobírají z EU dotace. A teď ještě ke všemu zkoušejí napadnout Rusko, což je zjevné. Nedocílí nic, stejně jako nedocílil nic ani Napoleon, ani Hitler, ale pořád budou pokoušet, pokoj nedají, jakékoliv množství naší prolité krve je jim málo, hlavně když dostanou své miliony z každého konfliktu. Ovšemže, Rusko se nedá a bude se bránit. A kam bude vysílat řízené střely a co bude bombardovat? No přece ta cizí, útočící vojska.

A TA VŠECKA MOHOU BÝT – KVŮLI EU – NA NAŠEM ÚZEMÍ.

Měli bychom se rychle poučit. Málem na to už není čas.

———-

Další pokračování s názvem: Řešení současné situace podle návrhu Davida Icke a jiných

 

ZDROJE:

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc květen 2021: *****

Josef Budějovský 500,- Kč, Jiřina Kozáková 200,- Kč, ing. Jan Dvořák 500,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Ilja Baudyš 500,- Kč, Rene David 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, ing. Jiří Babinský 500,- Kč, Věra Baarová 1000,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Lubomír Vylíčil Phar. 5000,- Kč, Novákovi 500,- Kč, Marek Janičko 100,- Kč

Celkem za měsíc: 11 700,00 Kč
Vybráno 33.42%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 1 758 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (11 votes, average: 3,91 out of 5)
Loading...
9 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-)