pandemic-4933793SPOLVIR
20.10.2020
Kategorie: Exklusivně pro PP, Politika

Koronavirus – tvrdá data o neexistující pandemii

Sdílejte článek:

MICHAL BRAND

Předem děkuji autorovi článku s nickem „prometheus“ za inspiraci, kterou mi přinesl jeho článek „Jak se dělají děsivé statistiky?“ Rád bych na něj dnes navázal a doplnil jej dalšími konkrétními údaji a fakty. Věřím, že jenom racionální pohled na údaje ohledně koronaviru může pomoci k jakémukoli porozumění situaci. A bez porozumění situaci, bez chápání problému nelze řešit vůbec žádný problém. Naproti tomu nepomůže k řešení čehokoli ani dnešní mediální hysterie a dnešní hysterie kšeftařů s vakcínami, ani současná hysterie a panika lidí, které se již podařilo vyděsit dezinterpretovanými nebo přímo překroucenými fakty.

Počty testů

Počet testovaných na jaře byl okolo 5 tisíc testů denně, s maximy na úrovni cca 9 tisíc testů denně.

Počet testů denně a denně hlášený počet pozitivních testů:

Počet testů denně a podíl pozitivních testů:

Zdroj dat: Ministerstvo zdravotnictví ČR¨, stav k 17.10.2020

(Fakt jsem se musel hodně ovládat, abych nenapsal „Zdroj dat: Ministerstvo strachu“).

Na konci srpna, resp. na začátku září, kdy začíná operace „vyhodíme Vojtěcha, dosadíme plukovníka“ se počet testů denně dostává nejprve do oblasti 10 až 15 tisíc testů denně, po nástupu plukovníka do funkce pak do oblasti okolo 25 tisíc a více testů denně.

Zajímavá je silná korelace počtu pozitivních výsledků s počtem denních testů.

Ještě zajímavější je pak enormně silná korelace podílu pozitivních výsledků testů a počtu denně vykázaných testů. K těmto dvěma fenoménům se vrátíme později.

Státní zdravotní ústav, který byl hlavním pracovištěm pro provádění testů k detekci virů v době před-kovidové dělal ve špičkách chřipkových období okolo 1 500 testů týdně.

Viz pro ilustraci např.

Nyní se týdně dělá okolo 170 tisíc testů. Na více pracovištích. Nepodařilo se mi na webu Ministerstva zdravotnictví dohledat certifikovaná pracoviště pro zpracování testů, pouze odběrná místa. Kapacita vyhodnocení testů se tedy zřejmě navýšila zhruba 100 x oproti běžným rokům předchozím.

Ohledně kapacity testování uvádí 10.10. Seznam Zprávy:

Prymulovo přání 30 tisíc testů denně? Nejsou laboratoře ani systém

Nicméně 9.10. byl vykázán počet testů téměř 28 tisíc a od 13.10. pravidelně přes 30 tisíc testů denně.

Otázka:

Opravdu je dnes kapacita dostatečně pečlivého zpracování a vyhodnocení vzorků/testů na úrovni 35 tisíc testů denně (plus běžný provoz vyhodnocování vzorků ne-koronavirových)?

Podíl pozitivních testů

Graf Počet testů denně a podíl pozitivních testů:

Tento graf ukazuje extrémně silnou korelaci podílu pozitivních výsledků testů s počtem celkem provedených testů.

Kromě nepřesnosti (parametry: přesnost a specifičnost) PCR testů je hlavním rizikem možnost kontaminace – vzorků, nebo odběrných sad, testovacích sad nebo laboratoří vzorky a testy zpracovávající.

Celé léto byly veškeré restrikce hodně uvolněné. Přesto dochází k výraznému nárůstu počtu vykázaných pozitivních testů v září, zejména pak ve druhé polovině září.

Silná korelace počtu pozitivních výsledků testů a celkového počtu testů ukazuje na možná rizika v oblasti používání méně kvalitních testů nebo možná kontaminace testovacích / odběrových sad a nebo laboratoří (odběrových míst nebo laboratoří pro zpracování testů).

Rizika:

  • Méně kvalitní testovací sady

  • Kontaminace odběrových sad

  • Kontaminace odběrových míst

  • Kontaminace odebraného vzorku ze vzduchu viry nebo zbytkovou RNA od jiných osob

  • Kontaminace během skladování na odběrovém místě anebo během přepravy

  • Kontaminace testovacích sad

  • Kontaminace laboratoří vyhodnocujících testy

Poznámky:

Podíl pozitivních testů na všech denních testech je aktuálně v oblasti okolo 30%. To znamená, že každý, kdo šel na odběrové místo je s velkou pravděpodobností nyní „nakažený“, přesněji – měl by nyní pozitivní test, protože když každý třetí je pozitivní, tak je vysoká pravděpodobnost, že hned před ním nebo hned za ním stál někdo s pozitivním testem („nakažený“). A jestli bude plošné povinné testování, tak koronavirus dostane v přeplněných a infikovaných čekárnách praktických lékařů prakticky úplně každý. Vlastně to místo plošného testování bude plošné stoprocentní okamžité promoření celé populace.

Jak je zajištěno, aby nedocházelo ke kontaminaci oděvu osoby odebírající vzorky (a prostředí odběrového místa) a aby neodcházelo k následné kontaminaci dalšího vzorku od další osoby?

Jak je zajištěno, aby nedošlo ke kontaminaci laboratoře vyhodnocující vzorky při takto masovém testování a zpracování vzorků v počtech mnohonásobně překračujících běžný provoz?

Jsou dovážené / používané testovací sady řádně certifikovány po srovnávacích ověřeních se „zlatým standardem“ tedy spolehlivým testem?

Je zajištěna průběžná statistická kontrola kvality dovážených/používaných testů a jejich „čistoty“ (nekontaminování před použitím)? Kvalita testů, například testů dovážených z Číny je často diskutabilní: https://www.reflex.cz/clanek/prostor-x/100673/lekar-balik-koronavir-nezastavime-pro-vetsinu-je-to-ryma-cisla-mrtvych-jsou-zkreslena-politici-ho-zneuzivaji.html čas videa 13:15 a dále

Na jaře bylo zjištěno, že v masovém měřítku jsou testovací sady používané v USA kontaminované koronavirem:

The review, conducted by two Department of Health and Human Services lawyers, also said there was “time pressure” at the CDC to launch testing, and “lab practices that may have been insufficient to prevent the risk of contamination.” Konec citace

Kontroluje dnes někdo spolehlivost testů a sterilitu testovacích sad?

Počet odběrových míst, počet testů celkem

Odběrových míst je aktuálně 164 celkem v celé ČR. To je na jedno odběrové místo při současném počtu denních testů 33 445 za 15.10. v průměru více než 203 lidí na každé odběrové místo.

Na rozdíl od jara dnes nevidíme nikde velké davy čekajících na odběr a ani televizní kovid-agitace nenabízí žádné záběry na davy lidí čekajících na odběr.

Počet testů celkem je Ministerstvem zdravotnictví vykazován 1 795 tisíc. To je zhruba každý šestý člověk v této zemi, včetně kojenců. Tak to z vaší širší rodiny musely být v průměru dvě až čtyři osoby na testu (vy, váš partner nebo partnerka, vaše děti, vaši rodiče, vaši sourozenci a jejich rodina, rodiče partnerů vašich a partnerů vašich sourozenců, sourozenci vašich partnerů a partnerek – to je cca 12 až 20 osob; každý šestý z dvaceti je více než 3). Jistě tolik osob, které byly na testu, ve svém okolí každý máte, že?

Od 5.10. do 16.10. byl celkový vykázaný počet testů téměř 300 tisíc. To je enormní počet. A ten enormní počet se jistě promítl ve velkém počtu vašich známých, kteří byli na testech v uplynulých dvou týdnech, že?

Počet aktuálních případů

Ministerstvo zdravotnictví aktuálně vykazuje více než 100 000 „aktivních případů“. Tedy osob, které mají pozitivní test a jsou proto v karanténě.

Počet zaměstnanců v ČR je mírně pod 4 miliony.

100 000 „aktivních případů“ plus jejich nejbližší je celkem výpadek 200 000 pracovníků. To je 5% všech pracovníků v celé ČR. To už musí být vidět. Pokud ten počet „aktivních případů“ souhlasí se skutečností. Kolik lidí z vaší firmy nebo úřadu je v karanténě?

Počet úmrtí, věková struktura

Počet úmrtí vykázaných Ministerstvem zdravotnictví je aktuálně celkem 1 402.

Věková struktura osob vykázaných jako „úmrtí covid“ je zde:

Data ke 14.10.2020, zdroj Ministerstvo zdravotnictví.

Graf ukazuje jednu velice důležitou věc – úmrtí s pozitivním PCR testem v podstatě kopírují dlouhodobé charakteristiky úmrtí v jednotlivých věkových skupinách (srovnání s dlouhodobými průměry za roky 2011 až 2019). Počty úmrtí pozitivně testovaných lidí ve vyšším věku nijak nepřevyšuje běžné počty úmrtí v těchto vyšších věkových skupinách bez ohledu na koronavirus.

Osoby starší 90 let představovaly ke 14.10. více než 15% všech zemřelých osob s pozitivním PCR testem, osoby starší 85 let pak více než 30%, osoby starší 80 let pak více než 54% úmrtí s pozitivním PCR testem. Tato struktura rovněž odpovídá podílu úmrtí daných věkových skupin na úmrtích celkem v dlouhodobých statistikách.

Průměrný věk osoby zemřelé s pozitivním testem je 78,5 roku, což téměř přesně odpovídá Střední délce života (Naděje na dožití, Life expectancy) v České republice. Nejčetnější hodnotou věku úmrtí s pozitivním testem je 83 let (Medián) a Modus rozdělující úmrtí podle věku na dvě poloviny je 80 let.

Na základě věkové struktury úmrtí s pozitivním PCR testem lze říci, že naprosto dokonale kopíruje charakteristiky úmrtí na všechny jiné příčiny v běžných letech.

Počty úmrtí v příčinné souvislosti se SARS-CoV-19

V české republice se jako „úmrtí covid“ vykazuje kdokoli, kdo zemře a má pozitivní výsledek PCR testu.

Ministerstvo zdravotnictví:

Úmrtí

Celkový počet úmrtí osob s onemocněním COVID‑19 zahrnuje všechna úmrtí osob, které byly pozitivně testovány na COVID‑19 (metodou PCR) bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí.

Konec citace

Jen ve svém širším okolí mám několik osob, které zemřely na příčiny zcela jasně jiné, než covid, ale do statistiky byly zařazeny.

Tento údaj udávaný ministerstvem tak má nulovou vypovídací hodnotu. Ale působí jako velice silný nástroj psychického zastrašování a účinný prostředek manipulace občanů.

Na Slovensku jsou jako úmrtí Covid vykazovány pouze osoby, které zemřely, a pitva prokázala, že příčinou jejich smrti bylo onemocnění Covid. Slovensko má přepočteno přes počet obyvatel zhruba desetinu „úmrtí Covid“.

Lze tedy s vysokou mírou jistoty předpokládat, že skutečný počet úmrtí Covid v České republice od začátku pandemie je na úrovni zhruba 140 úmrtí celkem. Za 7 měsíců pandemie a jen občas přerušovaného nouzového stavu.

Pro srovnání“ Za těchto 7 měsíců zemřelo v České republice zhruba 4 600 lidí na jiná respirační onemocnění, zhruba 16,5 tisíce lidí na rakovinu, zhruba 700 lidí na Alzheimera, 600 lidí na demenci, 3,5 tisíce lidí na infarkt, 12 tisíc lidí na chronickou ischemickou chorobu srdeční, 1 700 lidí na mozkový infarkt, 1 300 lidí na mozkovou mrtvici, téměř 4 000 lidí na nemoci dýchací soustavy, 1 400 lidí na cukrovku, bakteriální zánět plic 140 lidí, pneumonie více než 1 100 lidí, 1 800 lidí na různá chronická plicní onemocnění, 2 700 lidí na různá onemocnění trávicí soustavy a z toho více než 800 na alkoholické selhání jater, 350 lidí na selhání ledvin, 3 300 lidí při autonehodách a třeba 380 lidí při různých pádech, klopýtnutích, pádech ze stromu, ze skály, ze střechy, škobrtnutí na rovině apod.

Extrémem ve vykazování „úmrtí covid“ je potom Belgie. Belgie má počet obyvatel jen o cca 10% vyšší než Česká republika, ale vykázaný počet „úmrtí Covid“ na úrovni téměř desetinásobném (celkem 10 400+ úmrtí „Covid“ v Belgii k dnešním datům).

Důvod? Jednoduchý – Belgii lékař může označit jako „úmrtí Covid“ kohokoli, kdo má podle daného lékaře symptomy, které mohou výt možná třeba symptomem Covid. Mezi symptomy Covid patří např. rýma, kašel, teplota, nevolnost, nechutenství, tedy symptomy enormně běžné. Takže prakticky kdokoli může a také velice často je v Belgii označen jako oběť pandemie Covid. Viz např. https://tinyurl.com/y677v6no

Máme tak poměrně zajímavý náhled, jak brát celková světová data o údajných úmrtích „Covid“. Seriózní přístup by byl provést pitvu a na jejím základě případně uvést Covid jako příčinu smrti a zahrnout ji do statistik pro veřejnost. Ale to dělá jen Slovensko a možná ještě několik málo dalších zemí.

Cílené, pavědecké strašení a úmyslné vyvolávání hysterie spoléhá na „dojmy“ lékaře, zda měl dotyčný před smrtí kašel nebo rýmu nebo teplotu.

A mezi tím je vykazování úmrtí covid každé úmrtí s pozitivním PCR testem – a tato nevědecká metoda evidence zcela převládá.

Stejně jako Česká republika postupují i další země – Rakousko, Německo, USA. Tedy nadhodnocují počty zemřelých zhruba na desetinásobek.

Lze tedy předpokládat, že celkový počet úmrtí na Covid je na celém světě (stejně jako v ČR) zhruba na desetině proti aktuálně vykazovaným údajům.

Nejedná se tak o 1 119 000 + úmrtí na celém světě, ale zhruba o 120 000 úmrtí na celém světě.

Na celém světě za dobu pandemie Covid zemřelo zhruba 120 000 lidí na Covid a zhruba 36 000 000 lidí na jiné příčiny a nemoci. Pandemie Covid je tak zodpovědná za zhruba tři desetiny procenta úmrtí. Pro srovnání – autonehody stejně jako například sebevraždy jsou příčinou smrti ve třikrát více případech než „pandemie covid“. Respirační infekční nemoci a tuberkulóza způsobují smrt zhruba dvacetkrát více, stejně jako chronické respirační nemoci. Cukrovka a onemocnění ledvin zhruba patnáctkrát více.

(V průměru každý rok na celém světě zemře 8 lidí na 1 000 obyvatel. To je cca 62 milionů úmrtí ročně, za 7 měsíců cca 36+ milionů.)

Slovenský přístup provádění pitvy pro určení skutečné příčiny úmrtí je pak nyní pod útoky a na Slovensku se objevují snahy mít lepší statistiky počtu mrtvých, tedy horší – a zahrnout do „úmrtí Covid“ kohokoli s pozitivním PCR testem i bez pitvy.

Cituji: „Problém je v tom, že máme okolo 60 uznaných mŕtvych, no môže to byť ďaleko viac. Keby sme tie obete rátali ako v Česku, Rakúsku, Nemecku alebo Spojených štátoch, tak máme ďaleko vyššie počty mŕtvych.“ Konec citace.

No hej. Keby ste rátali ako Česi, mohli by ste mať tých vykázaných mŕtvych oveľa viac. Treba takých 600-700. A keby ste rátali ako v Belgicku, mohli by ste mať tých vykázaných mŕtvych aj viac, možno aj takých 6 – 7 tisíc.

Nesoulad počtu mrtvých s pozitivním PCR testem a podílem pozitivních testů v populaci

Zajímavým faktem je skutečnost, že počet úmrtí lidí s pozitivním PCR testem je hluboko pod průměrem pozitivních testů na všech testech.

Počet denních testů je prý přes 25 tisíc denně. To je velice reprezentativní vzorek. Podíl pozitivních výsledků je prý okolo 25-30%, pokud vezmeme oficiální údaje jako opravdová data. To nutně znamená, že je jisté, že v celé populaci je přibližně (jen s velmi malou odchylkou) 25-30% lidí, kteří by měli pozitivní test.

Ale z celkem zemřelých jich má pozitivní test jen zhruba 8%, a to až v posledních 2-3 týdnech. V týdnech předcházejících byl podíl zemřelých s pozitivních PCR testem na všech zemřelých zcela marginální.

Příčina nesouladu mezi procentem počtu zemřelých s pozitivním PCR testem a procentem podílu pozitivních testů na testech celkem (a tedy „pozitivním PCR testem“ v celé populaci) bude spočívat především v tom, že ne každý zemřelý je otestován na SARS-CoV-19. A rozšíření pozitivity na marginální virus nebo zbytkovou RNA viru probíhá postupně. Postupně se čím dál větší procento osob v populaci setkalo s virem SARS-CoV-19. A tedy bude postupně v úmrtích čím dál více osob s pozitivním PCR testem – a to bez ohledu na skutečnou příčinu smrti.

Bude čím dál větší procento motorkářů, kteří se zabijí na motorce a budou mít pozitivní test. Bude čím dál více lidí, kteří zemřou na chřipku nebo jinou virózu a budou mít pozitivní PCR test na koronavirus. Bude čím dál více lidí, kteří zemřou na rakovinu a budou mít pozitivní PCR test.

A počet „úmrtí Covid“ tak bude narůstat a postupně se z dnešních cca 8% podílu na všech úmrtích dostanou na podíl okolo 25-30%.

Později, s tím jak se postupně s virem SARS-CoV-19 setká více a více lidí, bude podíl úmrtí lidí s pozitivním testem na všech úmrtích narůstat – postupně dosáhne 40%, 50% a možná více. Celková úmrtnost se nijak výrazně nezmění – pokud růstu úmrtnosti nepomůžou jiné faktory – ale vykazované „počty úmrtí Covid“ dosáhnou až 1 000+ týdně. Faktory, které mohou a které již nyní zcela jistě zvyšují celkovou úmrtnost jsou odkládání jiné zdravotní péče (odklady operací, zanedbávání léčby jiných onemocnění atd.), oslabení imunitních systémů vlivem strachu z „pandemie“ a vlivem nošení roušek (částečně inkubátorová existence, částečně pak nošení ráje pro viry, baktérie a plísně přímo na nose). Velkým rizikem je pak uměle zhroucené zdravotnictví vlivem absurdních karantén kvůli pozitivnímu PCR testu (což se nikdy nikde nedělalo u žádného jiného viru, aby se zdravotní personál testoval na pouhou přítomnost viru nebo zbytkové RNA na sliznici a na základě toho odesílal do karantény). Navíc je zdravotní systém zatěžován pacienty, kteří mají pozitivní PCR test a vůbec nepotřebují hospitalizaci. Mediální propagandě a politikům se podařilo vyvolat obraz morové rány a vystrašení lidé si chodí lehnout do nemocnice s tím, s čím by jindy zůstali tři dny doma v posteli s čajem.

Pozn.: Je naprosto samozřejmé a přirozené, že se čím dál větší procento populace setkalo buď jen se zbytkovou RNA nebo s virem v zanedbatelném množství (v množství, které nezpůsobilo žádné zaznamenané onemocnění) nebo jim virus způsobil jen „běžné“ onemocnění jako způsobují jiné koronaviry nebo rhinoviry nebo chřipkové viry a ti lidé ani často vůbec nevědí, že měli „strašný“ Covid. RNA viru je detekovatelná ještě týdny až měsíce po takovém setkání se s virem, takže logicky dochází k čím dál většímu „promoření“ populace ne-aktivním virem nebo zbytkovou RNA.

K otázce pozitivity PCR testu lidí, kteří překonali SARS-CoV-19 po období následujících týdnů i měsíců viz. významná česká mikrobioložka Hana Zelená:

Nynější počty zemřelých „covid“ jsou tak s vysokou pravděpodobností ještě více nafouknuté než tytéž údaje v období jara. (Více lidí v populaci s potenciálně pozitivním PCR testem na kovid, více úmrtí při autonehodách nebo na rakovinu v kolonce „úmrtí covid“.)

Ale je zřejmé, že bude nadále narůstat podíl lidí v populaci, kteří se setkali s virem SARS-CoV-19 (a třeba ani nemají, nikdy neměli a nikdy mít nebudou žádné onemocnění, žádné příznaky) a mají tento virus v neškodném množství nebo přímo mají už jen zbytkovou RNA viru. Virus a jeho zbytková RNA mohou zůstat detekovatelné PCR testem i týdny nebo měsíce po „vyléčení“. Takže brzy bude procento lidí s pozitivním testem postupně narůstat.

A to i mezi zemřelými z jakékoli příčiny.

A tím bude pro kovidalarmisty uspokojivě narůstat počet úmrtí vykázaných jako covid.

Konkrétní případy „úmrtí Covid“ v ČR

1. případ „úmrtí na covid“

„Pro jeho záchranu nemocnice udělala vše, ale pomoci mu už ani specializovaná intenzivní péče nedokázala. Pacient měl totiž rozsáhlé nádorové onemocnění s pokročilými metastázami do dalších orgánů. Nákaza koronavirem jeho smrt bohužel uspíšila,“ uvedla mluvčí nemocnice Irma Kaňová.

2. případ „úmrtí na covid“

Muž byl do nemocnice přijat 18. března, umístěn byl na standardním lůžku na infekční klinice, intenzivní péči ani plicní ventilaci nepotřeboval. Trpěl řadou zdravotních problémů, jako chronické srdeční selhání, chronická ischemická choroba srdeční a měl kardiostimulátor. Důvodem úmrtí bylo celkové vyčerpání organismu, uvedl ošetřující lékař Infekční kliniky Nemocnice na Bulovce.

Pětadevadesátiletý nemocný je prvním zemřelým v souvislosti s epidemií koronaviru.

3. případ „úmrtí na covid“

V Praze zemřel čtyřicátník, příčinou úmrtí byla přímo nemoc covid-19

  • Píší Lidovky, Blesk, iRozhlas i další média

Skutečnost: Muž zemřel na mozkovou cévní příhodu

Rozhovor s doc. Balíkem, ošetřujícím lékařem tohoto muže – výslovně uvádí, že muž měl masívní mozkovou příhodu nijak nesouvisející s koronavirem – čas 17:11

Tak tohle jsou asi příklady těch lidí, o kterých velký kovidalarmista MUDr. Petr Smejkal v TV debatě prohlásil, že nebýt koronaviru, tak ti lidé mohli spokojeně a šťastně žít nějakých dvacet, třicet let.

4. situace nemocnice Na Bulovce, srpen 2020

Nejsou konkrétní údaje o jednotlivých případech. Ale celkový obrázek je zcela zřejmý.

Celkem oficiálně vykázaných “úmrtí covid” ……. 27

Celkem zcela jasných úmrtí na dlouhodobá onemocnění bez jakékoli souvislosti s covid ….. 24

Ze zbývajících 3 případů po pitvě vyloučena souvislost s covid ve ……… 3 případech

Počet úmrtí vykázaných jako úmrtí covid i bez pozitivního testu ………1 případ

Tedy:

Počet úmrtí vykázaných covid ……………………………………………… 27

Počet úmrtí v příčinné souvislosti s covidem ……………………………….. 0

Počet úmrtí vykázaných jako covid i bez pozitivního testu ………………….1

Vlády lžou – tak zakážou pravdu, aby to nebylo tolik vidět

Informace, (…) jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit (…) účinnost krizových opatření, (…) se neposkytují.“

V důvodové zprávě se pak podle serveru píše, že o tom, jaké informace se před veřejností utají, by rozhodovaly samotné úřady.

Konec citace

Nedivím se, že vláda chce omezit přístup k informacím.

Celosvětově probíhá cenzura jakýchkoli zpráv a informací, které ukazují nesmyslnost celé „pandemické hysterie“. Jsou mazány příspěvky na twitteru, na facebooku, videa na youtube.

Vyhrožují lékařům, kteří vyjádří jiný názor režimy západních zemí, zastrašují je a snaží se je umlčet jakýmkoli způsobem nebo nátlakem. Falešná obvinění alá „model Vitásková“, veřejné znevažování, urážení, ostrakizace.

Data o „strašlivé pandemii“ ukazují zcela jasně, že se v případě „pandemie Covid“ jedná o problém, jehož „léčení“ je mnohem, mnohem strašlivější než problém sám. A tak Hamáček zakáže fakta. Ale jen „dočasně“. Jen aby mohl dál strašit občany této země „mrazáky na mrtvoly v ulicích“. A aby mohl dál a ještě rychleji zavádět pod rouškou hygienických opatření totalitní režim a dál aby mohl devastovat tuto ekonomiku, tuto zemi i životy lidí. Ale jen dočasně. Až bude po všem, tak se budete moci zeptat. Na lampárně na hlavním nádraží.

Soudruh plukovník pak chce nařídit kremaci všech zemřelých „covid“. Proč? Aby už nikdy nemohla být provedena pitva, která by prokázala, že „mrtví covid“ vůbec nezemřeli na covid a mnozí dokonce ani s virem SARS-CoV-19?

Kdo se bojí otevřených informací? Ten, kdo lže. A čím více lže a čím více má ve hře, tím více se bojí pravdy. Jako Hamáček, jako plukovník.

Stejně jako v letech padesátých tu máme výzvy pracujících kolektivů.

Máme i novou Výzvu vědců. Když do Evropy proudily statisíce líných a negramotných nelegálních migrantů, tak nám vědci sepsali dopis, že jde o samé hodné, vzdělané a děsně pracovité uprchlíky.

Dnes nám vědci sepsali výzvu, abychom důvěřovali straně a vládě, poslouchali a chodili jen do práce, protože v práci žádná nákaza nehrozí, zatímco kdekoli jinde ano.

V čele opět stojí uvědomělá soudružka Drábová. Když probíhala fraška Novičok a Skripalovo morče, tak nás paní Drábová všechny ujistila, že Novičok se v České republice absolutně nikdy vůbec nevyráběl a zároveň že se v České republice vyráběl jen v minimálním množství a pokaždé že je ihned po svém vyrobení zničen. V roce 2015 na nás apelovala, abychom přijali s otevřenou náručí všechny parazity a teroristy, protože nás to kulturně obohatí. A dnes opět apeluje.

Masmediální manipulace a citové vydírání kovidalarmistů

Samostatnou kapitolou nynější agitace je využívání nástrojů, které jsou daleko za hranicemi etiky novinářské, lékařské i politické. Média nás začínají čím dál více zahrnovat „reportáž z první linie“. Dodnes nebyly žádné masové reportáže z míst umírání lidí na rakovinu. Nebyly žádné reportáže o lidech umírajících na ne-kovidový zápal plic nebo ošklivou chřipku. Přestože na tyto nemoci jich každý rok umíralo a umírá násobně více než na Covid.

Když dnes čtu v diskuzích ke článkům výkřiky typu „Přál(a) bych všem popíračům koronaviru, aby umřeli zadušením kvůli koronaviru“, je mi smutno, jaké hlouposti a amorálnosti jsou schopni zastánci názoru, že SARS-CoV-19 je novodobý mor. Stejně „morálně oprávněné“ by bylo popřát všem, kdo alarmují kvůli koronaviru a ne třeba kvůli rakovině, aby si zažili na vlastní kůži umírání na rakovinu. A to na rakovinu umírá každý rok v této zemi 100 x více lidí než na koronavirus a jeho „pandemii“.

Máme reportáže z „první linie“ – a už ten slogan je manipulativní, protože evokuje válku, tragédii, strašlivé nebezpečí. Ale na různé nemoci doposud zemřelo v ČR cca 70 tisíc lidí od začátku pandemie. A cca 140 na koronavirus. Válčíme proti problému jednomu z mnoha problémů, a to počty úmrtí malému problému, a velké problémy nám za válečnou terminologii nestojí? Téměř 8 000 lidí zemře ročně v naší republice na respirační onemocnění. Na covid doposud celkem 140 – to zemře na jiná respirační onemocnění za necelý týden.

Máme čas od času „konkrétní příběh“. Člověka, který byl vykázán ve statistice jako „úmrtí covid“. (Viz výše). Co na tom, že zemřel na něco zcela jiného. Představení konkrétní osoby a spojení její smrti s covidem, jakkoli vylhané spojení, má silný manipulativní účinek na psychiku lidí. Je to účinný nástroj vyvolání strachu.

Celebrity a celebritky se předhání v líčení, jak mají teplotu a bolí je hlava a proto se špatně soustředí na focení selfíček a psaní na facebook, jak hrozná nemoc ten covid je.

Strašení nabírá na obrátkách, když nám různé hororové scénáře budoucího vývoje předstírají experti alá pomatený parazitolog, který je poprvé v životě populární a pro další fotku svojí tváře na webu je schopen prohlásit cokoli. https://www.mix24.cz/wp-content/uploads/2020/10/flegr-1.jpg

A tak naprosto vážně doporučí k péči o nemocné povolat veterináře.

Jindy hovoří o tom, že nezavedení severokorejského koncentráku v České republice má charakter „genocidy“

A jindy požaduje dočasní zrušení občanských práv a svobod

Pozn.: Koronavirus nelze zlikvidovat. Tedy pokud nechcete žít v trvalém lockdownu, v permanentním severokorejském koncentráku. Zavřete hranice a lidi doma. Koronavirus se přestane šířit. Ekonomika, společnost i lidská psychika dostaly tedy solidních pár direktů, díky těmto opatřením. A pak otevřete hranice a pustíte lidi ven. A koronavirus se začne šířit. Zavřete hranice a lidi doma. Ekonomika, společnost i lidská psychika dostaly další tvrdé zásahy na solar. Koronavirus se šířit přestane. Otevřete hranice a pustíte lidi ven z domovů. Koronavirus se začne šířit. A takhle můžete pokračovat příštích 10 000 let. Ale spíše jen do finálního rozvratu ekonomiky a lidské společnosti. Po kterém pomřou stamiliony lidí hladem a nemocemi. A při téhle „karanténní“ apokalypse by koronavirus měl v PCR testu stejně kdekdo, kdyby tedy ještě někdo měl čas v boji o přežití dělat jakékoli bezcenné stupidní testy na koronavirus. Zabijete ne pacienta, zabijete celou lidskou společnost, celou moderní civilizaci. Kvůli viru, který zabíjí méně lidí než každoroční chřipka.

Jak nám říká pan Flégr:

Existuje psychologický jev, kterému se říká kognitivní disonance. Ta spočívá v tom, že když člověk něčemu uvěří, není možné ho přesvědčit o opaku, ani když na vlastní oči vidí, že je skutečnost zcela jiná.

Také mi přijde zvláštní, pane Flégr, že nejste schopen vidět to, co je tak zřejmé:

To co probíhá před našima očima je silně akcelerovaný státní, antidemokratický převrat k nastolení totality v celém západním světě.

Fašismus v bílém plášti:

Do práce, na nákup, pak sedět doma a třást se strachy, vy dobytkové!

Post Scriptum: Znáte film V jako Vendeta? Doporučuji. Vysoce aktuální.

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc květen 2021: *****

Josef Budějovský 500,- Kč, Jiřina Kozáková 200,- Kč, ing. Jan Dvořák 500,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Ilja Baudyš 500,- Kč, Rene David 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, ing. Jiří Babinský 500,- Kč, Věra Baarová 1000,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Lubomír Vylíčil Phar. 5000,- Kč, Novákovi 500,- Kč, Marek Janičko 100,- Kč, Vlastimil Kadlec 2000,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, Michaela Wurmová 1000,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Karel Hojdar 150,- Kč, Jiří Dobruský 200,- Kč, MUDr. Ive Niemcová 100,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Irena Kuželová 150,- Kč, ing. Stanislav Kužel 150,- Kč, Olga Petrová 300,- Kč

Celkem za měsíc: 16 650,00 Kč
Vybráno 47.57%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 5 718 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (35 votes, average: 4,77 out of 5)
Loading...
71 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-)