VIRUS3
3.5.2020
Kategorie: Společnost

Koronavirus – tajený důvod, o kterém je zakázáno mluvit

Sdílejte článek:

JANE K.

Zákaz diskuse o 5G ve spojení s COVIDem

Jak říká David Icke, britská „Office of Communication“ (Kancelář pro komunikace), kterou vede Melanie Dawes je součástí britského vládního aparátu. A tato osoba oznámila všem britským hlasatelům a reportérům, že se budou vystavovat těžkým trestům v případě, že by dovolili ať už v televizi, nebo v radiu, jakoukoliv diskuzi, která spojuje 5G technologii s koronavirem. Ostatní mediální zdroje po celém světě, včetně těch v Silicon Valley v Kalifornii, jako jsou Google a jiní, dostali to stejné varování.

 

Toto nám dodává hned dvě zprávy: za prvé, svoboda slova neexistuje. A za druhé, koronavirus, neboli COVID-19 a 5G technologie jsou spolu v úzkém spojení. Kdyby totiž 5G energie tak zvaný COVID nezpůsobovala, nikomu by žádná diskuze o tomto námětu nemohla vadit.

Ze stejného důvodu bylo zakázáno video, kde Brian Rose rozmlouvá s Davidem Icke o COVIDu a 5G, jehož volný přepis tvoří tuto část článků o koronaviru. (Video pouze v angličtině ZDE) Toto video původně běželo v britské televizi v celé své délce. Dnes je skoro nemožné je na internetu najít; nikde nefunguje.

Snad následkem tohoto rozhovoru, anebo na základě dalších informací dochází v současné době v Britanii a snad i jinde k zapalování 5G antén. Tyto antény jsou promptně vztyčovány ve všech větších městech, i když malí podnikatelé mají zakázáno provozovat činnost. Britský tisk nazývá ty, kteří antény zapalují „spikleneckými teoretiky,“ ale také „idioty.“ Je zjevně zaměřen na zlehčování celé situace; nakonec – dostali to přikázáno shora, musí šéfa poslechnout, nebo je zbaví vysílací licence.

Je pravda, že když zadáte na Youtube „5G koronavirus,“ tak dostanete pouze ty stránky, které celou skutečnost, že 5G je pro nás nesmírně škodlivý popírají. Nešetří označením „spiklenečtí teoristé,“ jakobychom my byli ti spiklenci a zatím jsou to oni. Snižují vliv těchto nebezpečných vln na nás a nejrůznější vědci, lékaři, politikové a jiné osobnosti nás zkoušejí přesvědčit jak moc neškodné to je. Ani jedno video tam není, který by pravdivě zhodnotilo zhoubnost těchto vln na lidský organismus a přírodu. Ani jedno jediné video! Na čí straně je pak to spiknutí?

Co se stane, když jsou buňky otráveny

Buňky živého organismu mohou být otráveny z nejrůznějších důvodů. Jedna taková příčina je stres a strach, ale také to může být vliv chemických látek, jedů, nebo elektromagnetických vln. Člověk je elektro-magneticko-chemický tvor; náš mozek komunikuje s celým tělem elektro-magneticky. Když je naše elektro-magnetické pole v rovnováze, jsme zdraví; když je tomu naopak, onemocníme.

5G, neboli 60 GHz má zcela specifický vliv na živý organismus. Tak jako 4G (2.4 GHz) mikrovlnná technologie uplatňuje svůj vliv na vodu, která na tyto vlny reaguje zvyšováním teploty, stejným způsobem uplatňuje 5G technologie svůj vliv na kyslík. 4G mikrovlny ohřívají potravu částečně tím, že roztočí molekuly vody natolik, že vydávají teplo. U kyslíku je to trošku jiné. Každá kyslíková molekula má dva atomy kyslíku a tyto se spolu dělí o některé elektrony. 5G technologie působí na tyto elektrony tak, že je roztočí, čímž se stanou pro lidský organismus nepoužitelné.

Při vdechnutí vzduchu do plic je kyslík přebírán krevním hemoglobinem a rozváděn na patřičná místa v celém těle. Jestliže ale kyslíkové molekuly mají kmitající elektrony, hemoglobin se jich nemůže zmocnit a tělo ztrácí přísun kyslíku. (Přesný popis v angličtině ZDE) To se projeví náhlým oslábnutím svalů a následovným kolapsem, přesně jak to bylo vidět u obětí předpokládané koronavirové chřipky. Rovněž dochází ke křečovitému třesu, který byl rovněž zachycen v reportážích s nemocnými v Číně a který se nevyskytuje u nemocných zápalem plic. Další příznaky vlivu mikrovln jsou šok, zrychlené dýchání, lapání po vzduchu a modré zbarvení pokožky. 60 GHz vlny dále způsobují srdeční arytmie, což je pochopitelné, protože když není dostatek kyslíku, svaly nedostávají výživu a slábnou. Srdce je taky jen sval, i když velmi důležitý.

V takovém případě můžete dodávat kyslík jakýmkoliv zařízením chcete, když buňky nejsou schopny tento absorbovat a dopravit na patřičná místa, na nic to nebude.

U pacientů, kde byl pořízen sken plic bylo zjištěno poškození na plicích. Další poškození bývá v ledvinách. To proto, že při nedostatku kyslíku převládnou jiné plyny, jako třeba CO2 a pak dochází k překyselení krve, což způsobuje škodu na ledvinách.

Jednotlivé buňky, které byly jakýmkoliv způsobem otráveny začnou vylučovat látku, která se nazývá exosom a která informuje zbytek těla, že došlo k napadení organizmu. Na bázi tohoto upozornění začnou ostatní buňky připravovat tělo na boj proti útočníkovi. Je to běžná imunitní reakce. Se znevýhodněným imunitním systémem přestanou fagocyty a makrofágy pohlcovat odumřelé buňky a nakonec plíce zčernají jako při plicní gangréně. Zápal plic nic takového nedokáže vytvořit.

Problém vznikl tehdy, když vědci pozorovali napadené buňky pod mikroskopem a tyto vypadaly stejně jako buňky, které oni považovali za koronavirus. Takže běžná reakce imunního systému byla vzata za chřipkové onemocnění. A tak vznikla celá COVID-19 panika a s ní spojené nepřátelské útoky proti nám.

Jinými slovy, COVID-19 neexistuje. Tečka.

Co vlastně znamená 5G

Co to vlastně znamená 5G? Znamená to 5. generace přenosu bezdrátové energie. První generace byla zavedena asi v roce 1980. Byl to analogický přenos a používal radiové signály. Postupně byl nahrazen 2G, což byl digitální přenos. Obě fungovaly přes radiové antény. Po nich přišla 2.5G, pak 3G a následovala dnešní, 4G. 4G operuje na bázi 2.4 GHz. Všude kde jsme, ať už doma, nebo venku, či v obchodě, všude jsme neustále bombardováni radiovými vlnami a žádné z nich nejsou pro nás a pro naše zdraví dobré. Tyto vlny projdou vším, aluminiovým či železným plechem, cihlou i cementem. Pokud doma používáte wi-fi, ohrožujete sebe i celou rodinu a do jisté míry i sousedy. Pokud máte mikrovlnou anténu pro mobilní telefony na domě, nebo v blízkosti, říkáte si o těžké zdravotní následky jako jsou nespavost, rakoviny, leukemie, srdeční potíže a mnoho jiných.

Měli bychom se ptát proč potom jsou tyto antény umísťovány hlavně na školy, nemocnice, starobince a jiné veřejné budovy. Proč mají děti ve školách wi-fi namísto napojení pomocí drátů na internet? Za jejich život ve školském systému budou ozářeni natolik, že je v mnoha případě čeká život plný nemocí a strádání, neplodnost a genetické poruchy. Je to ta budoucnost co pro ně chceme? Děti totiž nemají vůči mikrovlnám odolnost. To nejsou „malí dospělí, jak se s oblibou říká.“ Vztahují se na ně zcela jiné podmínky než na dospělé lidi, z nich opět, ženy jsou daleko více ohroženy mikrovlnami než muži.

V rozhovoru s Brianem Rose se David Icke zmiňuje o knize, kterou napsal Arthur Firstenberg a která se jmenuje „The Invisible Rainbow“ (v překladu: Neviditelná duha). V knize je popisován výskyt epidemií, které se pokaždé podobaly chřipce a které vždy následovaly těsně po zavedení dalšího stupně bezdrátového přenosu energie, což jsou ony 2G, 3G, 4G. A když v roce 2019 přišli s 5G energií, reakce na toto technologické navýšení je nedozírná, jak dnes vidíme. Ale není čemu se divit, protože 4G používá 2.4 MHz a 5G používá 60 MHz, někdy až 70. To je obrovský rozdíl!

Je důležité si uvědomit, že žádná z těchto bezdrátových technologií nebyla nikdy testována co se týče vlivu na lidské zdraví a na přírodu. Jakékoliv zkoušky, ať na zvířatech či na lidech, nebyly provedeny. Když se americký senátor Richard Blumenthal ptal zástupců telekomunikačního průmyslu jestli byl 5G přenos kdy testován, bylo mu odpověděno že ne. Krátké video v angličtině můžete vidět ZDE. Je jasné, proč se telekomunikační firmy nikdy neodhodlaly tento přenos energie testovat, protože kdyby se tak stalo a výsledky byly zveřejněny, nikdy by nemohlo dojít k jejímu zavedení. Ale stejně tak nebyla testována 4G a žádná jiná technologie které jí předcházely. Prostě to hodili na nás, na lidi, jako na pokusné králíky.

Už 3G byla velmi špatná a škodlivá; 4G je o hodně horší. 5G je smrtelná pro veškeré živé tvory a pro přírodu. Z toho je vidět, že telekomunikace jsou pod diktátem onoho kultu, který zkouší ovládnout celý svět a vyhubit 90% jeho dosavadních obyvatel.

5G používá velmi krátké vlny, milimetrové vlny, které proniknou vším. Neexistuje stínění pro tuto energii, ať už použijete ocel, měď, cement, cihlu, či cokoliv jiného. Snad možná olovo dokáže zabránit takové frekvenci v přístupu.

5G je obrovská síla elektro-magnetické energie, kterou lidstvo nikdy předtím nezažilo. Když naše elektro-magnetické pole bude narušováno takovou frekvenční převahou, pochopitelně nás to zničí. Už jen 4G a jejích 2.4 GHz – tento přenos má stejný kmitočet jako je kmitočet včel. Takže proti něčemu takovému nemají včely možnost přežít. A podívejte se kolem, kde asi uvidíte včelu? Prostě nikde. Včely nejsou. Nekonají se. Bezdrátová energie je zabíjí po tisících. Ovšem když nebudou včely, nebude opylování a my budeme brzy bez úrody, bez potravy, bez naděje na zlepšení. A to je přesně to, co je pro nás plánováno.

Icke mluvil s jistým lékařem v New Yorku, kde tento pracuje ve dvou nemocnicích. Lékař byl z celé situace nesmírně rozhořčen. Stěžoval si, že jim bylo řečeno, že mají nemocné léčit jakoby měli plicní choroby, ale toto že žádné plicní ani infekční choroby nejsou. Spíš se to podobá tomu, jakoby tito lidé letěli v letadle ve výšce asi 10 tisíc kilometrů a někdo odřízl vyrovnávání tlaku v kabině a tím pádem veškerý přísun kyslíku zmizel. Všichni pak zemřeli na nedostatek kyslíku. Tento lékař přiznal, že ještě nikdy neviděl to, jak hrozně tito lidé trpí nedostatkem kyslíku a mnozí z toho důvodu umírají.

Takže tak zvaná karanténa, neboli „společenské distancování“ je přesně na to, aby nás všecky mohli postupně vystavit tomuto vlivu. Protože teď musíme všichni povinně sedět doma, abychom neviděli, jak všude kolem nás instalují 5G stanice, jak vztyčují stožáry, přidělávají antény na domy a všude kam oko dohlédne. Děti nesmí do škol, aby neviděly jak jsou 5G antény instalovány na školské budovy. Ani nemocné, pokud to nejsou akutní případy, nevezmou do nemocnic, které zejí prázdnotou, snad aby neviděli skupiny pracovníků, kteří instalují 5G antény na nemocniční budovy A až karanténa skončí, můžeme být zasaženi všichni zaráz, jak tady jsme.

Lékaři a vědci protestují

Už v r. 2015 poslalo více než 200 vědců ze 41 různých zemí zprávu do OSN, kde varovali před použitím 5G technologie, kterou označili za velmi nebezpečnou pro lidi a pro přírodu. OSN nereagovalo a v r. 2019 to bylo 26,000 vědců, kteří se zasazovali o zrušení 5G technologie a označovali ji za nesmírně nebezpečnou. Ani ti se nedočkali odpovědi. Dalších 180 vědeckých profesionálů apelovalo na Evropskou unii, zatím bez jakékoliv odezvy, i když sama EU přiznává na jejich stránce, že tato energie je škodlivá.

DOPIS 

Záhlaví dopisu Evropské unii. Celý text ZDE.

V překladu: „Vědci a lékaři varují ohledně možných vážných zdravotních vlivů 5G. 13. září 2017. My všichni, dole podepsaní, více než 180 vědců a lékařů ze 36 zemí světa, doporučujeme moratorium na budování páté generace, neboli 5G pro telekomunikaci až do té doby, než bude možné nebezpečí pro lidské zdraví a pro přírodu plně vyšetřeno takovými vědci, kteří nejsou na tomto průmyslu nijak závislí. 5G podstatně zvýší vliv radiových frekvencí elektromagnetického pole (RF-EMF), ještě více než toto činily 2G, 3G, 4G, wi-fi, a jiné, které jsou dnes používány pro telekomunikaci. RF-EMF byl prokázán jako škodlivý jak pro lidi tak i pro přírodu. Konec překladu.

Noviny „Brussel Times“ přinesly zprávu o demonstraci z ledna 2020, které se zúčastnilo 200 vědců a 100 dalších demonstrátorů, kteří protestovali proti 5G technologii přímo v Brusselu. A přese všecky protesty plán pokračuje dále, ohledy na nás, na naše zdraví a na naši budoucnost veškeré žádné.

Censura všech zpráv o 5G energii ve spojení s Koronavirem

Všechny zprávy o 5G energii, které se objeví na internetu a jinde, jsou těžce censurovány. Když zadáte na Youtube výraz „5G + Coronavirus,“ tak dostanete obvyklé množství stránek, ze kterých si můžete vybrat. Ale ani jedna z nich neřeší to, jak moc je 5G technologie nebezpečná pro živý organismus. Naopak, všecky vychvalují tuto novinku a ve videích se nechávají vidět telekomunikační experti a zástupci telekomunikačních firem, lékaři, novináři, analysté, a jiní a všecko se to hemží výrazy jako „konspirační teorie,“ „mýtus,“ „odvádění pozornosti“ a podobnými, na zdiskreditování této spojitosti. Ale ani jedno video, ani jedno jediné video nepodporuje tu skutečnost, že 5G je to, co způsobuje ony neuvěřitelné zdravotní komplikace, kdy lidé na ulici padnou na zem v mdlobách, dusí se a mají vážné narušení plic.

Je to už pár let, co byl v novinách článek o tom, jak Amerika a jiné země horlivě pracují na 5G technologii a vyrábějí všecko zařízení, které je pro to potřebné. Vyráběli to napůl tajně a tehdy jsme ještě nikdo nechápali co může být důvod pro takové tajnůstkářství. V článku rovněž stálo, že kdyby se zavedení této technologie z nějakého důvodu neuskutečnilo, že ekonomie všech těchto států naprosto zkrachuje. Takže tady to máte, vsadili všecko na jednu kartu, i když dobře věděli že to není pro naše dobro a k našemu prospěchu a teď se bojí jakéhokoliv odporu, protože by to znamenalo ekonomickou zkázu.

Bouchněte je kde to nejvíc bolí, což je v kapse a uvidíte ten tanec!

Člověk, který si přezdívá Theoria Apophasis dal na Youtube už asi 6 tisíc videí na nejrůznější témata. Někdy v dubnu tam dal na žádost jeho diváků video o škodlivosti 5G technologie a vysvětlil o co doopravdy jde. Dal to na internet kolem čtvrté v noci a šel spát. Ráno zjistil, že v době od 4 hodin do 10 hodin ráno tam někdo z jedné určité internetové adresy přidal 600 komentářů, které všecky vyvracely jeho závěry, ve videu přednesené. 600 komentářů z jedné internetové adresy a všecky byly velmi inteligentně psány a žádný z nich nebyl kopie některého jiného. On sám si všecky ty komentáře poctivě přečetl. A všecky oplývaly tvrzením jak naprosto bezpečná je 5G technologie a jak ji armáda testuje už od sedmdesátých let a že armáda by nám nikdy nepředložila něco, co by pro nás bylo škodlivé a podobné prázdné fráze. Je zjevné, že takovou aktivitu může vyvinout pouze agent, který je placen za sledování internetu a vyvracení pravdivosti článků, které by nebyly tomu, kdo ho platí, po chuti. Údajně existují celé firmy plné takových lidí, kteří nedělají nic jiného než censurují internet. Video ZDE.

5G, neboli 60 GHz v Číně

Jak říká ve svém videu Dana Ashlie (video v angličtině ZDE), co nám Číňané nám neřekli v souvislosti s koronavovou nemocí, ale co bylo hojně publikováno jindy a jinde je zavedení 5G systému v Číně. Již v r. 2018 se Číňané rozhodli zavést 5G po celé zemi a Wu-Chan mělo být to první město, tímto pokrokem poctěno. První zkušební provoz byl naplánován přesně na Vojenské světové hry v listopadu 2019. Do r. 2020 měla být 5G, neboli 60 GHz síť protažena do všech koutů města. Nemocnice byly vybaveny touto novou technologií jako první.

Čína dokonce vybudovala obrovskou anténu, která má pětinásobnou plochu města New York. A tato anténa je přímo v provincii Huang, kde se nachází i město Wu-Chan. Číňané opravdu poctivě provedli svůj plán se zavedením 5G energie do města Wu-Chan a to těsně před tím, než epidemie COVIDu vypukla. Pouliční kamery pak zachycovaly lidi, jak padali na ulicích, omdlévali v obchodech a třásli se jako v křeči. Toto je naprosto jasné svědectví jak živý organismus vypoví, když není okysličován.

5G, neboli 60 GHz v Italii

A že Italie také podlehla koronaviru? Důvod pro to je zjevný: již v červnu 2019 ohlásila firma Vodafone Italia že přešla na 5G síť v celkem pěti italských městech: Milano, Řím, Turin, Boloňa a Neapol. Článek ZDE. Do roku 2021 plánují mít sto měst vybavených tímto druhem energie. V severní Itálii, přímo v blízkosti Milána a Benátek, jsou taky dvě z největších amerických a spojeneckých leteckých základen v Evropě. Je tam strategická základna Aviano a letecká základna Ghedi-Torre a tyto skladují i jaderné zbraně. My samozřejmě nemůžeme vědět co se na takové základně děje, aby to ohrozilo celé okolí, ale určité podezření je dobré vždy mít.

Nebezpečí z mikrovlnných antén je obrovské. Je mnohem větší než bychom si ve své největší fantazii dokázali vymyslet. Všecky ty antény, jak je vidíte ve městech, na domech a hlavně na nemocnicích, školách a starobincích, nesmírně škodí. Zbavují nás spánku, zdraví a i naší budoucnosti. Zbavují nás života.

I přesto, jak jsou škodlivé, všecky tyto mikrovlnné antény ale nefungují naplno. Používají pouze malou část své kapacity, která je ale více než postačující, protože mobilní telefony jsou velmi nenáročné. Kdyby ale byly tyto antény někdy někým spuštěny naplno, tak jsou schopny usmažit celé obrovské město plné lidí během načisto pár hodin, možná i pár minut.

Pro ty, kteří by se k něčemu takovému odhodlali a tento způsob vylidnění použili by to mělo jednu výhodu: mikrovlny sice zahubí veškerou populaci, zvířata a možná i rostliny a přitom nijak nepoškodí a neznečistí budovy.

Uvažujte o tom. Doba je zlá, je ještě horší než se z křesla před televizorem zdá. A strkat hlavu do písku to všecko jen zhoršuje.

5G neboli 60GHz na výletních lodích

Mnohým výletním lodím nebylo před časem dovoleno přistát z důvodů podezření na koronavirus. Někdo by namítl, že se na nich nevyskytují 5G antény, což je sice pravda, ale zároveň je to omyl. Firmy, které tyto lodi vlastní se tím přímo nechlubí, ale 5G mají a používají.

Dana Ashlie poukazuje na to, že už v jejich reklamní literatuře je možno se dočíst, že jejich lodi, náležející ke skupině „Diamond Princess“ se vyznačují skvělým internetovým spojením po celém světě, které jim poskytuje „Medallion Net.“ Spojení je docilováno napojením na satelit, který je majetkem firmy LuxGovSat na půlku s Luxemburskou vládou. Tento satelit používá frekvence vyhrazené pro vojenské použití, za účelem obrany a bezpečnosti národa. Čili, využívá vojenskou špionážní síť, kterou všichni ti cestující používají, což je sen pro každou diktátorskou vládu a špatná správa pro občany té země.

2.4 GHz mikrovlny by snad ani nemohly na lodích docílit dobrý příjem. Tato frekvence by byla rušena vší tou vodou kolem dokola, protože vliv 2.4 GHz technologie je zaměřen na vodu. Takže bylo nutné přijít s něčím jiným a to je 5G, neboli 60 GHz. Uvědomte si dobře, mikrovlnná frekvence 2.4 GHz nesmírně škodí lidskému organizmu a jiným živým tvorům. Způsobuje nejen rakovinu, ale celou škálu jiných těžkých a smrtelných nemocí. Takže naše zábava řečnění na mobilu nás vlastně stojí naše zdraví. Ale to je JENOM 2.4 GHz. Jak pak asi musí být škodlivé 60 GHz! Vždyť už ta čísla, ten rozdíl mezi nimi nám má správně tlouct do očí, protože je to šílenství něco tak nebezpečného používat mezi živými lidmi, mezi živými tvory a rostlinami.

Ptáci a chřipka?

Před několika lety přinášely americké noviny zprávy o hejnech ptáků, kteří padali hromadně dolů na zemi, mrtví. Bylo toho tehdy hned několik případů a všechny to zanechávalo v údivu. Co se těm ptákům asi mohlo stát? Celá hejna, všichni zaráz, jeden jak druhý prostě napadali na zem a zůstali tam ležet mrtví.

Ptáci byli zkoumáni a opravdu, byly u nich nalezeny příznaky chřipky. Jenomže i kdyby takové hejno zasáhla chřipka, tak nikdy nespadnou všichni zaráz na zem, jako jeden velký tmavý mrak. To bylo na tom to nejdivnější. A pak se přišlo na to, že ve stejné době byly používány elektro-magnetické interferometry, které fungují tak, že zastaví tělesné funkce v živém organizmu. Příznaky tohoto zásahu opravdu napodobují příznaky chřipky.

Přesto, jsou místa na světě, kde nemají ani Číňany, ani zamořené ovzduší a ani 5G a přesto mají COVID pacienty. V těchto případech je na místě podezřívat satelity, které operují na bázi 5G.

Satelity také a AI (Artificial Intelligence, neboli umělá inteligence)

Elon Musk je podle Davida Icke ještě něco horšího než totální psychopat. Dobře ví, co 5G technologie způsobuje a přesto denně vypouští další a další satelity, které jsou uzpůsobeny na to, aby vyzařovaly 5G vlny zpátky na nás, na zemi. Předpokládá se, že doposud vypustil asi 20 tisíc satelitů, ale chce jich tam dostat celkem 42 tisíc! Už teď si astronomové stěžují, že kvůli satelitům nevidí oblohu, ale zdá se, že to nikomu nevadí; nikdo si jejich stížností nevšímá.

A zatímco všichni po celém světě sedí zavřeni doma a truchlí nad možností dostat nějakou neexistující chřipku, Elon Musk získal povolení od americké Federální komunikační komise (Federal Communication Commission), které mu umožňuje postavit asi 1 milion pozemních antén v Americe, které se skrze elektro-magnetické vlny spojí s těmito satelity. Zkouší vytvořit technologické šílenství, celou síť okolo naší planety, které říkají „Smart Grid,“ neboli Chytrá síť. S pomocí této satelitní sítě jsou schopni pokrýt 5G technologií každý čtvereční centimetr naší planety. A takto zkouší všechny lidi napojit na počítačovou inteligenci, tak zvanou „Umělou inteligenci,“ (Artificial Intelligence, AI). Zkouší nás všecky zrobotizovat.

Sám Elon Musk říká, že toto může být konec lidské společnosti na zemi. Založil rovněž firmu, která se jmenuje „Neurolink“ a která zkouší napojit lidský mozek na počítač. Postupně nás chtějí všecky napojit na umělou inteligenci (AI), takže se naučíme spoléhat na to, že počítač myslí za nás a odvykneme si myslet úplně. Že to není možné? Ale je! Už dnes hodně z nás nechává televizi myslet za sebe, aniž by pátrali jestli to, co jim říkají dává smysl, nebo ne. O to, jestli je to pravda se už vůbec nikdo nestará, protože když to řekne hlasatel v televizi tak to přece pravda musí být. Do očí bijící důkaz je to, jak všichni poslechli jejich varování a zůstali sedět doma, mnozí zničili své firmy, jiní přišli o zaměstnání a to jen proto, že podlehli televizním strašákům. Není to dostatečný důkaz?

Ray Kurzweil, jeden z hlavních šéfů Google, což je podle Davida Icke další psychopat řekl, že do roku 2030 budou mít všichni lidé na této planetě napojeny mozky na umělou inteligenci. A tato bude za nás přemýšlet, dělat rozhodnutí a diktovat nám náš život. Pak se staneme pouhými otroky, roboty, kteří slepě vykonávají pokyny z nějaké obrazovky, anebo z nějakého čipu.

Samozřejmě, když si budeme nadále zakrývat oči, nebudeme toto chtít vidět a nic v tom neuděláme, pak toto šílenství bude postupovat stále dál. Další fáze bude ta, že bude kontrolován přísun potravin. Když tito lidé budou mít pomocí svých poskoků pod kontrolou potraviny, budou mít pod kontrolou celou lidskou společnost. Ten, kdo nebude poslouchat, tak jednoduše nedostane najíst a problém opozice bude vyřešen.

Vesmír

Říká se, že věřící lidé mají Boha, zatímco ateisté mají Vesmír. Vesmírné programy a ochrana životního prostředí (environmentalisté) jsou způsoby jak nás ještě více ovládat. To je jedna část komunismu.

V současné době nás straší s asteroidy, které se prý blíží k naší Zemi, jak říká J.P. Farrell. Video v angličtině ZDE. Takové zprávy navazují na to, co kdysi řekl původně hitlerovský, později americký raketový inženýr Wernher von Braun. Byl zastáncem myšlenky přeměnit vesmír na zbraň, neboli ho zezbranit. Řekl, že toto bude nutné podstoupit napřed kvůli komunismu. Později se komunisté změní na teroristy, pak přijdou jako hrozba některé nebezpečné národy, po nich asteroidy a úplně nakonec to budou mimozemšťané, zvaní také ET (ExtraTerrestrials). Ale stále bude nutné naši zemi proti někomu ochraňovat. Jak dobře to věděl!

Počasí je rovněž vynikající zbraň, jak nám chemtrails neboli geoinženýrství ukázaly. Stejně tak jsou použitelná zemětřesení, tsunami, tornáda a sopky. Lidé si pak nemohou stěžovat, že něco vyvedla jejich vláda, když je to přece zjevný akt shora. A přitom HAARP a podobná zařízení dokážou přesně to, co bylo právě jmenováno a ještě mnohem více. Je ovšem pravda, že ne každý z nás o těchto možnostech ví a ne každý to vidí jako skutečnost. Ti, co mají vymyté mozky televizí by na něco takového neuvěřili ani kdyby jim HAARP zařízení stálo na zahrádce, okusovalo ředkvičky a koukalo se jim do oken.

Nové oddělení ozbrojených sil v Americe

Těsně před Vánocemi 2019 uvedl americký president Trump do existence nové, 6. oddělení amerických ozbrojených sil, což je Space Force (Vesmírná jednotka). Prohlásil, že tato jednotka je v současné době potřebná na naši obranu. Tím pádem se Vesmír stal válečným polem. Nutno připomenout, že Generál Terrence O’Shaughnessy, který má nahradit presidenta v případě ohrožení země, je rovněž velitelem obrany amerického vzdušného prostoru.

Podobné tendence jsou viditelné i v Rusku. Premiér Dimitrij Medveděv prohlásil ve vysílání ruské televize že je nutno vybudovat dobrý planetární obranný systém proti asteroidům. Když se ho reportér ptal jak chce proti asteroidům bojovat, řekl, že prostě proti nim vystřelí nějaké rakety, které je vybuchnou. „Ale máme i jiné způsoby jak to docílit,“ dodal. Že mají jiné způsoby? Bylo by zajímavé vědět jaké způsoby to jsou.

President Trump se rovněž vyjádřil záhadně, když řekl, „Nepotřebujeme atomové zbraně; máme něco lepšího.“ Co to asi může být? Je jisté, že je mnoho toho, co není veřejnosti vyjeveno. Existují celé programy, které probíhají tajně, aniž by o nich kdo věděl. Toto pro nás ale signalizuje nebezpečí, protože jestli oni tam nahoře, co nám vládnou, mají všelijaké tajné, super-nové technologické vynálezy, pak na nás mohou vytáhnout lecjaký podvod, lecjakou chiméru a my to ve své neznalosti budeme považovat za skutečnou a možná i dobrou věc.

Je podivné, že se koronavirus vztahuje i na Vesmír a i tam probíhá jakýsi druh karantény. Evropská kosmická agentura (European Space Agency, neboli ESA) měla připravenou sondu, kterou hodlali vystřelit na Mars. Kvůli koronaviru ale její start odložili – snad se bojí že by tam někoho nakazili? Anebo co jiného může být důvodem pro takovou změnu plánu?

ESA rovněž zavřela startovací rampy v Německu, údajně proto, že zaměstnanci byli ohroženi koronavirem. Vypnuli ale také všecky sensory na satelitech, takže úspěšně zablokovali komunikaci. Proč toto udělali? Proč k něčemu takovému mohlo dojít? Je zde něco co nechtějí abychom viděli? Určitě ano.

——-

Další pokračování s názvem: „Koronavirus – nebezpečí povinného očkování, mikročipy a eugenika“

ZDROJE:

https://banned.video/watch?id=5e8e28ed1f333e003a33793b

https://www.rfglobalnet.com/doc/fixed-wireless-communications-at-60ghz-unique-0001

https://www.jrseco.com/u-s-senator-blumenthal-raises-concerns-on-5g-wireless-technologys-potential-health-risks/

https://www.jrseco.com/wp-content/uploads/2017-09-13-Scientist-Appeal-5G-Moratorium.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=CCnQ86QV35s

https://www.youtube.com/watch?v=M4smIaaRbq8

https://5gobservatory.eu/vodafone-italia-switches-on-5g-in-5-cities/

https://www.youtube.com/watch?v=rwzjd3OLlL8

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc březen 2021: *****

Roman Dubravský 500,- Kč, ing. Jan Dvořák 500,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Anonym 555,- Kč, Miroslav Zatřepálek 100,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Mgr. Luděk Tesarčík 200,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč

Celkem za měsíc: 4 555,00 Kč
Vybráno 13.01%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 3 501 times, 3 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (26 votes, average: 3,38 out of 5)
Loading...
politicon.cz
48 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
 
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.