pandemic-4933793SPOLVIR
20.7.2021
Kategorie: Společnost

Koronavirus: Kolotoč se znova roztáčí … je však postavený na vodě

Sdílejte článek:

RADOVAN DLUHÝ – SMITH 

Média a vlády po krátké přestávce roztáčí covidový kolotoč. Ačkoliv oficiální statistiky a vědecké studie odhalují nesmyslnost pandemických opatření, rozbujelá cenzura tyto informace mezi širokou veřejnost prakticky nepouští.

 

Výzkumy a kritické hlasy, které nepodporují oficiální stanovisko vlád, jsou ignorovány či označeny za konspirační. Facebook, Google a další internetoví giganti sociálních sítí ruší uživatelům účty a odstraňují jejich videa. Mezi oběťmi je také mnoho odborníků a vědců jako např. laureát Nobelovy ceny, Luc Montagnier či dr. Robert Malone, vynálezce mRNA technologie, která byla využita k přípravě vakcín proti covidu-19.

Tak jako při minulých vlnách se vyvolává u lidí především strach. Mediální masírka straší novými mutacemi, nárůstem případů, úmrtími a apokalyptickými scénáři. Zmanipulovaná společnost pod tíhou strachu a obav z budoucnosti odevzdává svá demokratická práva ve prospěch vládního aparátu a mocných elit. Příkladem totalitního způsobu vládnutí a noční můrou pro demokracii je návrh nového zákona ve Španělsku, který by v případě pokračující „krize“ zbavil občany tohoto státu prakticky všech práv. Filipínský prezident Rodrigo Duterte pro změnu hrozí vězením, pokud odmítnete očkování. Ve Spojených státech stupňují jejich očkovací kampaň. Už nestačí dát očkovaným pizzu či mobil, ale úředníci budou cíleně chodit k lidem domů, v rámci tzv. „strategie od dveří ke dveřím“. Je však strach vyvolaný médii, manipulace a vyhrožování politiků postaveno na reálných základech? Prozkoumejme si jednotlivé strašáky z pohledu odborných studií a oficiálních statistik.

Strašák první: mutace virů. Média a politici zveličují hrozby mutujících virů – gamma, delta, epsilon, kappa, lambda a dalších. Momentálně nejkrutější z nich je prý varianta delta. Ta podle médií již nějakou dobu kosí Indii, Indonésii a další asijské země. A od letošního jara i některé evropské země, jako např. Velkou Británii. Nicméně v Indii je celkový počet covidových úmrtí na milión obyvatel 10x menší než u nás a 7x menší než ve Spojených státech. A podíváme-li se do Velké Británie, tak podle oficiálních statistik britské agentury ministerstva zdravotnictví, Public Health England, je míra úmrtnosti na delta variantu za posledních pět měsíců menší než úmrtnost na chřipku a pohybuje se kolem 0,1 %. Apokalyptické články o smrtícím viru tedy nemají podporu v oficiálních statistikách.

Strašák druhý: PCR testování a růst případů. Přesnost PCR testů se z velké míry odvíjí od nastavené prahové hodnoty cyklu (Ct). Dr. Anthony Fauci, ředitel Národního ústavu pro alergie a infekční nemoci ve Spojených státech, již před rokem tvrdil, že pokud je tato prahová hodnota u PCR testů větší než 35, budou výsledky s velkou pravděpodobností falešně pozitivní. Materiál amerického Úřadu pro kontrolu a ochranu léčiv FDA z prosince 2020 přitom uvádí, že při PCR testech byly běžně využívány prahové hodnoty 40. Stejná prahová hodnota se objevuje i v doporučujícím materiálu Světové zdravotnické organizace WHO. Podle informací českého Státního zdravotního ústavu z ledna 2021 se standardně při PCR testech v České republice používala prahová hodnota 45.

Pozdější výzkumy během pandemie jen potvrzují obavy dr. Fauciho z minulého roku o nepřesnosti a nejednoznačnosti PCR testů. Např. nedávná studie německých univerzit z května letošního roku analyzovala vzorek 162 457 jednotlivců testovaných metodou PCR a zjistila, že přes 50 % z nich bylo falešně pozitivních. Smysluplnost PCR testů zpochybňuje i řada odborníků u nás, např. viroložka Hana Zelená.

Strašák třetí: úmrtí na covid-19. Ano, virus je velmi nebezpečný u lidí nad 60 let. Obzvláště pokud trpí vážným onemocněním. U této skupiny lidí se míra úmrtnosti pohybuje nad 1 %. Nicméně průměrná míra úmrtnosti na světě je dle analýzy Stanfordské univerzity cca 0,15 %. Podle dalších prestižních studií je míra úmrtnosti na covid-19 (IFR) u mladých lidí podobná míře úmrtnosti z nešťastné náhody a je menší než 0,01 %. S věkem úmrtnost sice roste, avšak pro lidi do věku 55 let bez chronických nemocí je míra úmrtnosti srovnatelná s chřipkou.

Na světě je od ledna 2020 do července 2021 zaznamenáno kolem 4 miliónů úmrtí na covid-19. Nicméně v kontextu výše uvedených statistik o míře úmrtnosti je potřeba si uvědomit dvě věci. Za prvé, úmrtí zasáhla převážně staré a nemocné lidi. Např. ve Velké Británii tvořily postižené osoby 60 % úmrtí a ve Spojených státech se 80 % úmrtí týkalo lidí nad 65 let. Za druhé je zřejmé, že počet celkového úmrtí je nadhodnocen. V současnosti dochází v mnoha zemích k přepočítání úmrtí. Např. ve Spojených státech, ve státě Kalifornie, se při přepočtu snížil počet úmrtí o 25 %, v Anglii a Walesu o třetinu.

Strašák čtvrtý: bez očkování proti covidu-19 nemáte šanci se koronavirům ubránit. Mnoho studií však uvádí, že proděláním infekce získáváme specifickou imunitu, která nás chrání při opakovaném kontaktu s virem. Např. podle americké studie Národního ústavu zdraví z ledna tohoto roku trvá po nemoci přirozená imunita na covid-19 osm a více měsíců, a to především díky paměťovým buňkám (tzv. T- a B-lymfocyty). To potvrdila práce britských vědců otištěna v lékařském časopise The Lancet v dubnu tohoto roku. Vědecká instrukce Světové zdravotnické organizace WHO z května 2021 či nedávný výzkum českého Centra buněčného a tkáňového inženýrství Fakultní nemocnice u sv. Anny publikovaly podobné závěry. V prestižním časopise Nature byla před pár měsíci zveřejněna studie amerických vědců, která dokonce zjistila, že pokud jste prošli covidovým onemocněním, tak máte protilátky na SARS_CoV-2 i po několik dalších x dekád.

Co když jste však tuto nemoc ještě neprodělali? Ve vědecké studii kanadských odborníků publikované v březnu 2021 bylo zjištěno, že více než 90 % dospělých lidí vykazuje imunitu proti SARS_CoV-2 i bez virového onemocnění. Toto zjištění podpořil další výzkum týmu indických a amerických vědců z června 2021. Všechny výše uvedené studie tedy jasně podtrhují klíčový význam přirozené imunity v tzv. boji proti covidu-19.

Strašák pátý: kvůli neočkovaným vznikají nové smrtící varianty koronavirů. Vědecké výzkumy však tuto hypotézu nepodporují a naopak v této souvislosti poukazují na rizika plošného očkování. To podle mnoha odborných studií vede k rychlé adaptaci přeživších virů, které se mohou stát více nebezpečnými. Na tento problém s očkováním proti covidu-19 nedávno upozorňoval známý belgický vakcinolog Geert Vanden Bossche. Evoluční biolog z Univerzity v Louisville ve Spojených státech tvrdí: „Pokud by se patogeny nevyvíjely v reakci na vakcíny, jednalo by se o nepochopení přirozené selekce.“

V tomto kontextu je nutné zdůraznit, že vakcíny proti covidu-19 nebyly testovány z hlediska zabránění dalšího šíření infekce SARS-CoV-2. Vakcíny byly vyvinuty za účelem zmírnění vážných symptomů. Tzn. únik virů po plošném očkování a jejich různé mutace mohou být realitou. Jen čas ukáže, jak to s nynějšími mutacemi opravdu je. Důležitou roli zde může sehrát i možný laboratorní původu viru. Nicméně vinit neočkované z nových variant viru a navrhovat povinné očkování je nevědecké a dokonce nebezpečné co se diskriminace a potlačování demokratických svobod týče.

Z výše uvedené analýzy je zřejmé, že pandemická opatření vyhnaná manipulativními prohlášeními politiků a častými dezinformacemi z médií nemají podporu ve vědě. Měli bychom se velmi rychle začít pídit po tom, co se vlastně děje a jaké jsou možné důvody tzv. pandemie. Svoboda a demokracie nejsou samozřejmostí. Jako post-komunistická země o tom víme svoje.

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc září 2021: *****

Ilja Baudyš 1000,- Kč, ing. Jan Dvořák 500,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Ladislav Adamec 200,- Kč, ing. Tomáš Šimčík 200,- Kč, Vlastimil Kornas 111,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Mgr. Luděk Tesarčík 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Pavel Burget 200,- Kč, Karel Kubela 83,- Kč, Martin Vavřinka 50,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Václav Žižka 500,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Jiří Obermaier 300,- Kč, Dagmar Sokolová 200,- Kč, Josef Tichý 1000,- Kč, Martina Kosková 350,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Vlastimil Kůs 500,- Kč, Martin Ondráček 200,- Kč, Bohuslav Maceška 100,- Kč, Arpád Krausz 250,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, ing. Jiří Klumpar 100,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč, V. Trulley 333,- Kč, Aleš Votruba 250,- Kč

Celkem za měsíc: 13 127,- Kč
Vybráno 37.50%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP

Latest posts by Redakce (see all)

(Visited 2 149 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (27 votes, average: 4,85 out of 5)
Loading...
27 komentářů

Napsat komentář: Pijack Zrušit odpověď na komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-)