VIRUS22
19.2.2020
Kategorie: Exklusivně pro PP, Společnost

Koronavirus: Je to biologická zbraň? Kdo ji vytvořil? Kdo ji vypustil? Pohled na fakta

Sdílejte článek:

MICHAL BRAND

Rozmohl se nám takový nešvar – „konspirační teorie“. V současnosti nejvíce „hot“ je konspirační teorie, že koronavirus je biologická zbraň, kterou někdo pustil do světa – ať už z nedbalosti nebo úmyslně.

Facebook v čele se svým vždy správně uvědomělým (a proto vždy skrytými strukturami moci v médiích, financích i politice vřele podporovaným) šéfem a hlavním akcionářem Zuckerbergem, stejně jako Twitter, vynakládají opravdu velké úsilí, aby smazali jakékoli komentáře, které by mohly zmínit byť i jen možnost, že koronavirus nCoV2019 je biologická zbraň.

Hypotézu, že koronavirus je biologická zbraň nelze prostě a jednoduše vyloučit. Lze tuto tezi zakázat, jako nebezpečnou pro – pro cokoli. Pro stabilitu čínské vlády. Nebo pro stabilitu nějaké jiné vlády, třeba vlády USA. Nebo pro světový pořádek, protože všeobecné přijmutí takové teze jako možnosti by vyvolalo opravdu velké množství otázek – a samozřejmě také velké množství reakcí, jak od řadových občanů řady zemí, tak od politiků (kteří by třeba i mohli být tlačeni „ulicí“ k reakci na takovou možnost, kterou si ne zcela přejí).

Jako první z mainstreamu tezi, že jde o biologickou zbraň, zmínil autor americké legislativy pro oblast aplikace zákazu biologických zbraní Dr. Boyle.

Jen jeden článek ve Washington Times se věnoval tezi, že koronavirus je biologická zbraň, která se „dostala ven“. Washington Times za možný zdroj označuje čínskou bio laboratoř ve Wuhanu, laboratoř, která se zabývá vysoce rizikovými viry apod.

Z mainstreamu politiky tuto tezi zmínil republikánský senátor USA za Arkansas Tom Cotto. Ten nejprve upozornil, že Čína lhala s vysvětlením, že se koronavirus na lidi rozšířil na trhu ve Wuhanu.

Mainstream nejen Číny, ale i Západu se drží teze, že se koronavirus na lidi přenesl z jídla, z divokých zvířat prodávaných na trhu ve Wuhanu. Nejprve mělo jít o netopýry a měli jsme i video Číňanky okusující v restauraci (v nějakém čínském fast foodu) křídlo netopýra.

Nicméně, studie zveřejněná v The Lancet ukazuje, že dokonce ani první mrtvý z epidemie koronaviru nebyl v kontaktu s trhem ve Wuhanu, stejně jako vysoké procento osob z prvních několika desítek nakažených a mrtvých, čímž je poměrně silně zpochybněna právě varianta, že trh ve Wuanu byl a je primárním zdrojem nákazy.

Následně byl po netopýru obviněn nějaký nespecifikovaný had, ze kterého se měl koronavirus rozšířit na netopýry a následně pak z netopýřího vývaru na lidi. A pak byl obviněn ještě luskoun jako primární zdroj nákazy. Takže vlastně oficiální verze zřejmě zní, že z Afriky dovezeného luskouna snědl na trhu ve Wuhanu had. Hada následně snědl netopýr a netopýra snědli Číňani. To je jako z pohádky o slepičce a kohoutkovi.

Zajímavé také je, že netopýři v zimě hibernují. Ale možná, že ho do polévky dal kuchař i v zimním spánku (myslím netopýrův zimní spánek). Ale i tak je to zvláštní, že se ten virus rozšíří z netopýrů na lidi zrovna a právě v období, kdy netopýři hibernují v jeskyních.

Další pikantnost těchto tezí je, že koronavirus by se přenášel ze studenokrevných živočichů na teplokrevné a zpět, jakoby se nechumelilo. Což by byla poměrně značná rarita i v podivném a překvapivém světě virů.

To ještě není všechno.

Americká vláda nyní žádá vědce o urychlené objasnění původu koronaviru:

Samozřejmě, oficiální zdůvodnění Bílého Domu je zamezit „drbům, že byl koronavirus uměle zmanipulován“. A co když to výzkum potvrdí? Co pak?

Podle informace zveřejněné níže (PRNewswire), je část genetického kódu ze SARS včleněna do RNA koronaviru metodou používanou při laboratorní manipulaci/modifikaci DNA/RNA. (Pozn. původce tohoto oznámení nepůsobí zcela důvěryhodně – Institute for Pure and Applied Knowledge působí jako trochu dost obskurní instituce).

Tato informace byla ihned označena za hoax s tím, že podobnost je zcela minimální, prý jen asi v 67% dané sekvence (nebo možná trochu delší, šikovně delší vybrané sekvence?), celá argumentace je poměrně rozsáhlá, ale ani zde ne zcela přesvědčivá:

Nelze zcela posoudit a takto „na dálku“ ověřit, zda opravdu RNA koronaviru vykazuje rysy charakteristické při laboratorních umělých modifikacích DNA/RNA. Nechávám jako zcela otevřené a neprokázané.

Ale tuto informaci podrobně rozebírá článek na naturalnews:

Další prohlášení vědců, že jde o virus uměle vytvořený:

Analýza RNA vědci z pekingské univerzity:

Podle řeckých vědců je koronavirus odlišný od ostatních známých virů přenášených netopýry a obsahuje linie RNA, které jsou zcela unikátní a řečtí vědci na základě analýzy RNA soudí, že přirozená rekombinace je velice nepravděpodobná

Z výše uvedeného linku na www.theepochtimes.com je možné jít na celou řadu článků i studií, které poukazují na patrně umělý původ koronaviru nCoV2019. Ale není úplně namístě citovat a uvádět vše v tomto článku.

Další zajímavá informace ale přišla z jiné oblasti. Podle analýzy genetické informace koronaviru provedenému vědci v Indii (Indii je v mnoha oborech špička, Indie není jen špinavé řeky a volně se potulující krávy), obsahuje RNA koronaviru 4 sekvence, které jsou shodné nebo velice podobné viru HIV a které vzbuzují přinejmenším oprávněné podezření, že genetický kód koronaviru byl uměle laboratorně manipulován.

Ale určitě je možné, podle oficiální verze, že z Afriky dovezený luskoun byl nakažen koronavirem. Pak luskouna snědl had na trhu ve Wuhanu. Pak hada na trhu ve Wuhanu snědl netopýr. Pak netopýr odletěl do Afriky, kde měl pohlavní styk se šimpanzem nakaženým virem HIV (opice a lidoopi jsou dle oficiální verze primární, prapůvodní zdroj nákazy HIV, přenášené buď pohlavním stykem, nebo přímým stykem krevního oběhu s infikovanou krví; vlastně mne tak napadá další možná oficiální verze – třeba ten netopýr z Wuhanu odletěl do Afriky, tam kousl šimpanze nakaženého HIV, ale protože měl v tlamičce afty nebo nějakou otevřenou ránu, tak se nakazil kromě koronaviru od luskouna-hada i virem HIV od šimpanze). No a pak ten netopýr odletěl zpět do Wuhanu do polévky, milé děti. V zimě, prosím pěkně. Nebo tak nějak to určitě bylo.

Ale co. Když dostanou Američané na Guantanámo toho netopýra, co ho snědla Číňanka ze známého videa s polívkou, tak z toho uvařeného netopýra rychle dostanou přiznání, že všechny nakazil koronavirem. A že to udělal na příkaz Putina.

A možná že ano. Možná, že se tento virus opravdu přenášel z luskouna na hada a z hada na netopýra a z netopýra na Číňany. Trochu si dělám legraci, když ironizuji oficiální vysvětlení, které se ale vážně poměrně dost komplikuje a mění.

Ale možná ten příběh byl trochu jinak.

Zkuste posoudit následující poskládání některých fakt jako dílků puzzle. Nemusíte mé hře se střípky skutečnosti věřit. Sami posuďte, zda dává smysl. Přeci nejste z kavárny ani z neziskovky, ba snad ani z České televize, takže máte mozek.

Taková malá skládačka několika střípků skutečnosti

V létě roku 2019 propukl a rychle byl utlumen skandál s (údajnou) krádeží z kanadské bio laboratoře, zabývající se vysoce nebezpečnými viry.

Bezpečnostních prověrek pro kanadskou výzkumnou laboratoř pro nejrizikovější viry byli zbaveni dva pracovníci, kteří se v této kanadské laboratoři roky podíleli na výzkumu. Šlo o vědkyni Xiangguo Qiu a jejího manžela Keding Cheng. Cheng se podílel na výzkumu mj. koronaviru. Qiu – není známo, u ní zmíněna jen Ebola.

Nezávislé weby v dnešních souvislostech tvrdí, říkají, informují (zvolte sloveso dle Vašeho výběru), že oba čínští vědci byli vyhozeni a zadrženi pro krádež koronaviru.

AFP ve svém boji pátera Koniáše proti nepohodlné pravdě „vyvrací“ verzi, že by oba čínští vědci byli zapleteni do krádeže koronaviru z kanadské laboratoře:

Podle „vrchního arbitra povolené pravdy“ z AFP byli oba čínští vědci z top-security kanadské laboratoře vyhozeni z neznámých důvodů, které zcela jistě nesouvisí s jakýmkoli koronavirem, natožpak s jeho krádeží. Asi čínští vědci zapomněli zaplatit v kantýně za oběd. Nebo něco takového bylo jistě důvodem k vyhození obou vědců, kde mj. doktorka Qiu byla tvůrkyní léku na Ebolu, takže si tak myslím, že musela být docela formát. A formáty se nevyhazují jen tak. Navíc byla vyhozena ona, její manžel a všichni jejich studenti. Proč? Prý „porušení procedur“. Jakých? Navíc, a to už je několikáté navíc, byli kanadští vědci z dotyčné univerzity (University of Manitoba) varováni před cestováním do Číny, dokud se nevyjasní vztahy – hrozila zřejmě například možná odveta ze strany Číny. Za co? Prozradili oba čínští vědci čínské vládě něco, co chtěla Kanada za každou cenu utajit a co se týkalo Číny? Zaspekulujeme si později…

Americké nezávislé weby spekulují, že doktorka Qiu a její manžel Cheng byli zadrženi proto, že ukradli v kanadské laboratoři koronavirus a předali jej Číně. Následují pak spekulace, že tento koronavirus byl zkoumán v laboratořích ve Wuhanu (které opravdu existují, top-security laboratoře pro výzkum virů), kde byly zkoumány možnosti využití koronaviru jako biologické zbraně, a z těchto laboratoří že se koronavirus rozšířil po Číně a celém světě.

Z důvodů, které uvedu dále, vidím tuto variantu (varianta čínská biologická zbraň nCoV2019)jako méně pravděpodobnou, ale nelze ji vyloučit.

Když už jsme se zmínili o této jediné „level 4“ (nejrizikovější) kanadské laboratoři, je zajímavá zpráva ještě starší. V roce 2009 se v této top-security kanadské laboratoři ztratilo 22 různých dávek nespecifikovaných top-zabijáckých virů. Jeden z jejích pracovníků byl zadržen v USA s těmito vzorky. Dr. Frank Plummer (zapamatujte si na chvíli tohle jméno) prohlásil, že ztráta byla nahlášena winipegské polici, ale ta o žádném hlášení neměla žádný záznam.

Zloděj top-hazard virů z top-security laboratoře byl americkým soudem odsouzen ke strašnému trestu – 17 dní vězení, které si již před vynesením rozsudku odseděl ve vazbě, a k pokutě 500 dolarů. Na vysvětlenou uvedl, že si ty vzorky (údajně jen Eboly – ale proč by kradl 22 vzorků jednoho a téhož viru?) vezl proto, aby u svého nového zaměstnavatele nezačínal od nuly. Tím novým zaměstnavatelem měla být Biodefense Research Laboratory in Bethesda, Md (Výzkumná Laboratoř Obrany proti Biologickým Zbraním, by zněl název v češtině). Ještě štěstí, že nedělal ve výzkumu jaderných zbraní, to by si ukradl a naložil do auta třeba 15 atomovek, že? ;-) Pozn.: Jeho vysvětlení je imho totální absurdní nesmysl a jedině retard ho mohl brát vážně. Nebo ten, kdo k tomu dostal příkaz. A krádež 22 vzorků (imho: různých) zabijáckých super-virů top-security laborka v Kanadě na policii nehlásila, protože to je v tomhle oboru běžná praxe. 

Biodefense Research Laboratory:

Soud:

Kdybych chtěl šířit nějaké odporné, hloupé konspirační teorie, tak bych teď napsal, že dostat 17 dní za pašování zabijáckých virů s tím, že se nikdo ani nezeptá, k čemu, za jakým účelem ty zabijácké viry ukradl a pašoval, tak to že chce hodně dobré krytí. Ale to byla čirá konspirace. To se prostě tak úplně náhodou stalo. Konan Michel Yao jen tak náhodou ukradl 22 dávek různých zabijáckých virů z top-security laboratoře. Normálně je pronesl ven, zřejmě schované v krabičce na sendvič nebo tak něco. Zodpovědné osoby tu krádež zjistily a zavolaly na policii. Běžnou, místní policii. To se běžně dělá, když někdo z top-security laboratoře ukradne top-zabijácké viry. Ještě štěstí, že ta laborka nevolala dopraváky. I když, vlastně, když policie žádné hlášení neobdržela, tak kdo ví, kam odpovědné osoby z top-security laboratoře volaly. A pak prý kdo ví kolik dní z uvedené top-security laboratoře nikoho nenapadlo zeptat se na policii, nahlásit to na skutečně příslušná místa apod. (Podobná věc se stoprocentně musí hlásit na spoustu různých míst zodpovědných za provoz podobných vysoce rizikových laboratoří). Zloděje Konana jen tak náhodou napadlo schovat ukradené zabijácké viry v autě a vyrazit tím autem na výlet do USA. Tam ho chytili, při běžné prohlídce auta. A soudce ho úúúúúplně náhodou odsoudil na 17 dní. A nikdo, ani FBI, ani DHS (Department of Homeland Security), ani CIA, ani NSA a dokonce ani soudce se ho nezeptali, proč k….a ty viry ukradl a co s nimi plánoval v USA udělat. To se běžně stává. Hledat v tom nějaké souvislosti či nějaká spiknutí by bylo trapné.

A když už lovíme v minulosti, pojďme se podívat na základní strategický plán americké geopolitiky. The Project for New American Century. Rok před 11. zářím tento institut plný tehdejších, pozdějších ba i dnešních klíčových figur americké zahraniční politiky publikoval studii Rebuilding the America‘s Defense. V této studii jednak zajímavě hovoří o tom, že – stručně řečeno – USA musí zbrojit tak, aby mohly kteroukoli zemi světa donutit k čemukoli, co si USA zamanou. Ehm, aby USA mohly prosazovat svoje zájmy. Jistě zcela nesobecké. Dále se studie zaobírá tím, že podle autorů naneštěstí bude obtížné zmanipulovat americkou veřejnost k tomu, aby akceptovala tak enormní zbrojení, ale že by mohla pomoci nějaká katastrofická událost typu nový Pearl Harbor, kterážto americkými stratégy vysněná katastrofická událost ouplně jako na zavolanou také o rok později 11.září dorazila v perfektním „tajmingu“.

Ale co je zajímavé z této studie v dnešním kontextu, jsou úvahy autorů o tom, jakým směrem musí být směřováno zbrojení USA. Hovoří zde mimo jiné o příští válce jako válce vedené bezpilotními letouny a o válce vedené „ve světě mikrobů“. A v závěru odstavce (str. 60) pak přichází opravdu velice zajímavá úvaha, kam musí dle autorů studie směřovat výzkum a vývoj zbraní a jakým směrem zbrojit:

And advanced forms of biological warfarethat can “target” specific genotypes may transform biological warfare from the realm of terror to a politically useful tool.

Tedy:

A vyspělé biologické formy biologických zbraní, které mohou cílit na specifické genomy [pozn.: tedy rasy, národy, etnické skupiny apod.] mohou proměnit biologickou válku z království terorismu na politicky užitečný nástroj.

Woooooooooooooooow! Ale s ničím to nesouvisí, to by byla konspirační teorie. Že?

To si tak prostě stratégové americké politiky sepisují spisy, které nikdo nečte a nikdo se jimi ani nenechá inspirovat. Kdepak. Dokonce ani když ti samí lidé jsou pak ve funkcích viceprezidenta, ministrů obrany, ministrů zahraničí, poradců pro národní bezpečnost apod., tak úplně zapomenou na to, co před tím jasně napsali a co hlásali a rozhodně to nezavádí do praxe.

Zdroj: https://archive.org/details/RebuildingAmericasDefenses

(Web Project for New American Century, www.pnac.org už zmizel. Asi autoři vědí proč.)

Případně zde

http://www.visibility911.org/wp-content/uploads/2008/02/rebuildingamericasdefenses.pdf

Čína byla v polovině minulého roku vyhlášena v aktualizované geopolitické strategii USA nepřítelem číslo 1. Naposledy 30. ledna tohoto roku ministr „obrany“ USA Mike Pompeo označil čínskou vládu za světové nebezpečí číslo 1 a hrozbu mnohem větší než Islámský stát. (To s tím ISILem je pravda, protože věrný spojenec a užitečný idiot USA jakým ISIL byl a je, ten opravdu není pro USA nebezpečím. To jen pro ty ostatní.)

Koronavirus nCoV2019 je vysoce účinný zejména proti asijským mužům, protože využívá receptory v plicích infikované osoby. A těchto receptorů mají právě asijští muži více než je běžné u ostatních skupin. Toto je také hlavní důvod, proč vidím jako nesmyslnou tezi, že jde o virus vyvíjený v čínských laboratořích. Ani jako zbraň proti vlastnímu obyvatelstvu nemá smysl vyvíjet zbraň, která zabíjí všechny příslušníky dané rasy/národa, a to včetně toho, kdo zmáčkl spoušť nebo k tomu dal příkaz.

Pozn.: Dokonce i první a zatím jediný mrtvý v Evropě je – čínský turista.

  • https://www.abc.net.au/news/2020-02-15/first-coronavirus-death-confirmed-in-europe/11969464

Ach, a náš milý doktor Plummer (to je to jméno, které jste si měli zapamatovat), výzkumník ze super střežené kanadské laboratoře na výzkum zabijáckých virů, kde se zabýval výzkumem koronaviru a způsobu, jak vir HIV oklamává imunitní systém, tak tedy náš milý doktor Plummer, úplně náhodou, 4. února 2020 zemřel v Keni. Příčina neznámá.

Co tu tedy máme?

Máme tu kanadskou laboratoř, s nejvyšší security, zabývající se výzkumem těch nejnebezpečnějších virů.

Z této laboratoře se čas od času ztratí třeba 20 vzorků vysoce zabijáckých virů, aniž by si toho kdo všiml nebo něco někam hlásil.

Máme tu Project for New American Century, který v zájmu zachování totální nadvlády USA nad světem volá, mj. po vytvoření biologických zbraní zaměřených na konkrétní rasové, etnické nebo národní skupiny.

Zmíněná kanadská laboratoř se zabývá mj. „výzkumem“ koronaviru.

V této laboratoři pracují mj. i významní a úspěšní čínští vědci.

Kteří jsou v létě 2019 náhle a bez jakéhokoli vysvětlení zbaveni přístupu a fakticky vyhozeni.

Máme tu doktora Plummera, který kryl krádeže zabijáckých virů (v roce 2009 zcela jistě).

Doktor Plummer se podílel na výzkumu (nebo modifikacích?) koronaviru.

Také se velice intenzivně podílel na výzkumu viru HIV, zejména toho, jak tento virus oklamává imunitní systém.

Koronavirus nCoV2019 obsahuje sekvence viru HIV a úspěšně oklamává imunitní systém.

Máme tu koronavirus, který je zcela zřejmě vysoce virulentní, úspěšně dlouho maskuje příznaky, což je důležitý faktor pro úspěšnou biologickou zbraň.

Tento koronavirus je specificky vysoce účinný zejména proti asijským mužům. Což pro případnou biologickou zbraň vůbec není špatná vlastnost, pokud chcete bojovat proti asijské zemi.

Máme tu strategickou vizi USA již z roku 2000, která v zájmu zachování nadvlády USA nad celým světem volá po vytvoření biologických zbraní zaměřených na předem určené rasy, etnické skupiny, národy.

Máme tu update americké geopolitiky, která identifikuje Čínu jako nepřítele číslo 1.

Máme tu vojenské sportovní hry, kterých se na konci října 2019 zúčastní na 10 000 armádních sportovců a další desetitisíce podpůrných (a jiných?) teamů z více než 100 zemí světa. Včetně řady zemí, které vás tak jistě napadnou. https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Military_World_Games

Tyto armádní sportovní hry skončí cca 4 týdny před zaznamenáním prvního případu koronaviru nCoV2019 v oblasti, kde se tyto sportovní hry konaly.

Tyto 4 týdny jsou sice delší než avizovaná inkubační doba až 24 dní, ale první případy mohly zůstat nepovšimnuté, nebo prostě mohla být úmyslná časová prodleva mezi koncem her a vypuštěním nákazy.

Máme tu dr. Plummera, který se podílel na výzkumu koronaviru a HIV a který jen několik týdnů po vypuknutí epidemie (ne po prvních nakažených, po propuknutí opravdu vážné epidemie) koronaviru nCoV2019 zemře za nevyjasněných okolností v Keni. https://www.cbc.ca/amp/1.5451624

Tak co třeba takovýto scénář?

Vědeckým ředitelem top-security kanadské laboratoře byl Dr. Plummer (to je fakt), který se kromě koronaviru zabýval i otázkou jak vir HIV oklamává imunitní systém (to je také fakt).

Kanadská laboratoř vyvíjela biologické zbraně, které měly být účinné zejména proti asijské mužské populaci.

Doktorka Qui a její manžel to zjistili a informovali čínské úřady.

Proto byli oba z kanadské laboratoře vyhozeni bez jakéhokoli podrobnějšího vysvětlení. (to je fakt, až na to „proto“)

Krádež koronaviru případně mohla být součástí skutečného příběhu. A ukradené vzorky koronaviru měly Číně sloužit k vývoji obrany proti této „rasově orientované biologické zbrani“.

Možná se tím vývojem obrany proti kanadskému New American Century Koronaviru zabývala i laboratoř ve Wuhanu.

A možná, že z ní nějakým nedopatřením tento virus unikl.

A nebo ten virus někdo cíleně rozšířil.

Třeba někdo ze zahraničí nebo někdo na zahraničí napojený.

Třeba Pandořina skříňka přicestovala v říjnu 2019 do Wuhanu na armádní sportovní hry.

A pak tu Pandořinu skříňku s koronavirem nCoV2019 třeba někdo otevřel po skončení her.

A chvíli trvalo, než si lékaři všimli nové nemoci a poznali, že jde o novou nemoc. Nebo někdo měl pokyn počkat s úkolem vypustit virus (což měl udělat pod jakoukoli klamnou záminkou a falešným vysvětlením, o co jde). (Asi mu nikdo neřekl, že vypustí zabijácký virus.)

Pak vypukla pandemie.

Autor viru specificky zaměřeného na zabíjení Číňanů, Dr. Plummer, vědecký ředitel pověstné kanadské laboratoř pro „výzkum“ nejnebezpečnějších virů, tedy fakticky jediný známý svědek, který by mohl mluvit o tom, jak koronavirus nCoV2019 vznikl. A po vypuknutí pandemie viru nCoV2019, Dr. Plummer zemře – jistě jen náhodou – v Keni. (to je fakt)

Čina třeba ví. Ale nemůže nic dělat. Protože by musela zahájit světovou jadernou válku. (Proti komu by asi tak Čína musela zaútočit v odvetě? Kdopak by asi tak mohl vést tuto případnou současnou hybridní válku proti Číně za pomoci biologických zbraní? Kanada jistě ne ;-)

Navíc se použití biologických zbraní pomalým rozšířením infekce v cílové oblasti, na území nepřítele („nepřítele číslo 1“) nedá vlastně ani prokázat. Jak to dokážete, že virus rozšířil někdo najatý cizí mocností?

A když je navíc dost daleko od území útočníka to území nepřítele napadeného „biologickou zbraní specificky zaměřenou na určitý genom“ (jak píše PNAC), navíc je území nepřítele oddělené oceánem a tedy snadno „odstřihnutelné“ v dopravě, to už je přímo sen.

Dream.

Dream of New American Century.

Dovětek:

Pragmatický pohled: Jako ne-Asijci můžeme být v klidu. Zatím. Mutace viru je vysoce pravděpodobná. A zmutovaný virus může pak případně infikovat Evropany (a Američany) stejně snadno jako dnes čínské muže. Nebo třeba přijde odveta. Biologická zbraň cílící na jiný než asijský/čínský genom. A to nejhorší – všichni se dozvěděli, že jsou možné biologické zbraně zaměřené na určitou rasu nebo etnickou či jinak geneticky definovanou skupinu. A také se všichni utvrdili v tom, že zjistit původce epidemie nebezpečného viru je velice obtížné. A ukázat s nezvratnými důkazy přímo na osobu pachatele je téměř nemožné.

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc září 2021: *****

ing. Jan Dvořák 500,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Marek Janicko 200,- Kč, Rudolf Roedling 500,- Kč, Pavel Burget 200,- Kč, Pavel Jurášek 100,- Kč, Robert Schlesinger 100,- Kč, Alena Albrecht 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Zdeněk Vybíral 1000,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Dr. Ilja Baudyš 1000,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Karel Kubela 83,- Kč, Jiří Obermaier 300,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, Anonym 100,- Kč, Milan Tahovský 1000,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, Jiří Cígler 250,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Anonym 200,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Jana Slabá 100,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, L. Skrobacek 149,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Jan Petr 300,- Kč¨, František Vrána 50,- Kč, Arpád Krausz 250,- Kč, ing. arch. Marie Tachezyová 200,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, ing. Jiří Klumpar 100,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč, V. Trulley 333,- Kč

Celkem za měsíc: 13 765,- Kč
Vybráno 39.32%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 40 657 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (36 votes, average: 4,44 out of 5)
Loading...
31 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-)