OKAMURA7107
19.4.2018
Kategorie: Politika

Kontrasty, které ovlivňují vnímání SPD Tomio Okamury

Sdílejte článek:

IN

Tomio Okamura zveřejnil téměř nekonečný a hlavně nepříliš známý seznam všech dosud podporovaných institucí, sdružení, nadací, svazů, iniciativ, drahých koncepcí a strategií, které v současnosti mají řešit romskou integraci. Jde pouze o jednu část obludného systému neziskových organizací, do kterých tečou peníze ze státního rozpočtu z velké části tvořeného z peněz vybraných v rámci daňového systému. Což znamená z toho, co odvedou daňový poplatníci. Představa, že nejen ministryně Šillerová, ale i všichni před ní sedící v křesle ministra financí dlouhodobě utahují kohoutky celému národu a nedostává se na daleko důležitější věci, než je romská či jiná integrace, je přímo děsivá. Znovu je třeba upozornit na to, že nejde zdaleka o seznam všech neziskovek, jejich sektor je mnohem rozsáhlejší. Tyto se prostě zaštiťují romskou problematikou.

 Skoro se zdá, že potřebuje li někdo nějaké peníze, založí si organizaci a jde si pro dotaci. Navíc vše prochází nějakým procesem, který rozhodně není levný, dále tu můžeme připočíst náklady na provoz každé z těchto institucí a dá se očekávat, že k Romům nedorazí nic. Nebo minimum. Připomíná to charitu Červeného kříže, kdy dodávky čehokoliv do Afriky byly rozprodány cestou k místu určení a na potřebné zbylo cca 10% z původní zásilky, ovšem i za ten zbytek si místní šíbři účtovali poplatky. Tvrzení, že neziskový sektor je žumpou a pračkou na peníze, nelze nijak vyvrátit. Připočítejte ještě sociální dávky, náklady státu na vězeňskou službu (značná část trestanců jsou Romové) a na zdevastovaný bytový fond a jeho častou rekonstrukci při obývání romskou komunitou.

Je tu však ještě jeden podstatný aspekt. Tím je obrovský rozpor v tom, co politici říkají a jak poté vystupují při posuzovaní podobných událostí. SPD Tomio Okamury se především a jen ústy svého předsedy vymezuje poměrně často k různým problematikám. Ať už je to migrace, vystoupení z EU a příslušné referendum, romská tematika spojená s vepřínem v Letech, neziskový sektor. Okamura mluví z duše poměrně velké části národa. Bohužel jeho práce se týká většinou pouhého mluvení, neboť z důvodu shánění dostatečně reprezentativního a peníze přinášejícího postu nemá čas skutečně pracovat, jednat, hledat oporu. Jeho čekání na možnou spolupráci s Babišem a slibovaná podpora nové vlády společně s komunisty ukazuje nejen na jistou bezcharakternost, ale zároveň i na pravděpodobnost slibu bohaté úlitby ze strany ANO. V tu chvíli je Okamura schopen spolknout skutečnost, že je pro ostatní něco jako prašivý pes. To i přes to, že důvěru v něj mělo 10% voličů.

Rétorika SPD není špatná. Upozorňovat na zvůli vládní moci, aroganci Bruselu, neblahé dopady migrace na Evropu a varovat před nimi v zemích, kam ještě nedorazila v plné síle i díky odporu některých našich i zahraničních představitelů, je správně. Kontakty s Marine Le Pen, AfD a Wildersem jsou chvályhodné, bohužel trochu v očích Čechů diskreditují tyto západoevropské bojovníky proti migraci. SPD však chybí širší program, odborníci i na jiné otázky, stát není jen o rétorice.  Bohužel za SPD není vidět příliš práce, což platí i pro některé další kdysi tak úspěšné strany, například ODS. Výsledky mnohých hlasování v Parlamentu neodpovídají aktuálnímu počtu jednotlivých poslanců stran, což značí buď absenci, nebo se běžně stává, že proklamovaný program strany není dodržován. Z toho plyne zvyšující se nedůvěryhodnost a do povědomí lidí se potom tito politici dostávají jako tlachalové a prospěcháři. Tuto nálepku má i Okamura a paradoxně i Fiala.

Je jisté, že na naší politické scéně chybí skutečná pravicová strana obhajující národní a ekonomické zájmy občanů této země. Naopak středo-levicových subjektů, za což lze díky obrovskému posunu a podpoře liberálně-demokratických levicových stran vládnoucích EU považovat částečně celý Demokratický blok a Piráty (ti jsou už levicoví úplně), je tu zbytečně mnoho. Takového sloučení STAN, TOP 09 a ODS by si nikdo ani nevšimnul. Okamura tak sice svými proslovy a prohlášeními vyniká, bohužel naplnění představ o změně je v nedohlednu. Je to dáno neupřímností a jinými prioritami. Na závěr ještě přikládáme seznam organizací spojených s tunelováním státního rozpočtu pod rouškou romské integrace. A je to počteníčko.

1) Rada vlády pro záležitosti romské menšiny
2) Oddělení kanceláře Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny
3) Sekretariát Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny
4) Výbor pro spolupráci se samosprávami a koncepci romské integrace
5) Výbor pro Evropskou Platformu a Dekádu romské inkluze
6) Monitorovací výbor pro činnost Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách
7) Komise pro vybudování Památníku romského holocaustu
8) Platforma pro začleňování Romů
9) EU Roma Network
10) Výbor expertů pro romské záležitosti při Radě Evropy
11) Národní demokratický institut pro vedoucí národních romských agentur
12) Evropské centrum pro prevenci a kontrolu přenosných nemocí mezi Romy
13) Koncepce romské integrace na období 2010-2013
14) Koncepce romské integrace na období 2014-2017
15) Zpráva o stavu romské menšiny v ČR
16) Materiální a sociální revitalizace sociálně vyloučených lokalit
17) Monitoring situace romských komunit v ČR
18) Podpora terénní práce
19) Podpora romských poradců pro obce s rozšířenou působností
20) Podpora koordinátorů pro romské záležitosti
21) Strategie podpory sociálně vyloučených romských komunit při sčítání lidu, domů a bytů v roce       2011
22) Ethnic Friendly zaměstnavatel
23) Akční plán pro Romy a Sinty
24) Deklarace o narůstajícím anticiganismu a rasistických útocích proti Romům v Evropě
25) Evropský školící program pro romské mediátory
26) Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce
27) Dekáda romské inkluze 2005-2015
28) Akční plán Dekády romské inkluze 2005-2015
29) Středoevropská romská strategie v rámci Visegrádské čtyřky04001
30) Podpora koordinátorů romských poradců.
31) MARE ČHAVE – ASOCIACE ROMSKÝCH OBČANSKÝCH INICIATIV
32) Cikne Čhave
33) Čačipen
34) Český západ
35) Čhave Jilestar
36) Čhavorikano lima – Kroužek her a nápadů o.s.
37) Demokratická aliance Romů ČR
38) Demokratický svaz Romů
39) Dětský hudební a taneční soubor CIKNE ČHAVE
40) Dětský klub 10
41) DROM – romské středisko
42) Dům romské kultury o. p. s.
43) Etnická asociace ETNICA
44) Hnutí občanské solidarity a tolerance
45) IQ Roma servis
46) Kale jakha – Rožnovský svaz Romů
47) Khetane-Spolu
48) Klub pomoci Romům
49) KoCeRo – komunitní centrum Romů, o.p.s.
50) Komunitní centrum Chánov
51) Kotec o.s.
52) KULTURNÍ A ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ ROMŮ
53) Kulturní svaz občanů romské národnosti
54) Lačhe Čhave
55) Liberecké romské sdružení
56) Muzeum romské kultury Brno
57) Muzeum romské kultury, o.p.s.
58) Muzeum romské kultury, státní příspěvková organizace
59) Nadace Open Society Fund Praha
60) Nadace R-MOSTY
61) Nadace rozvoje občanské společnosti
62) Nevo dživipen (Občanské sdružení Nový život)
63) Nevodrom – Sdružení moravských Romů ČR
64) Nová škola, o.p.s.
65) o.s. Pardubických Romů
66) O.S. Romů Integrace NOVUM Chomutov
67) “Občanské sdružení “”Sdružení Romů sev. Moravy”””
68) Občanské sdružení Amare Krupka
69) Občanské sdružení DŽIVAS
70) Občanské sdružení ESTER
71) Občanské sdružení olašských Romů
72) Občanské sdružení pro romský národnostní tisk ČR
73) Občanské sdružení přátel města Milovic
74) Občanské sdružení ROMANE ČHAVE
75) Občanské sdružení Romodrom
76) Občanské sdružení Romů – NEVO DROM
77)Občanské sdružení Romů – základní organizace Třebíč
78)”Občanské sdružení Romů “”ADAM”””
79) Občanské sdružení Romů Rakovník
80) Občanské sdružení Spektrum
81) “Občanské sdružení ŠES-T škola etnicky smíšená – “”Tolerance”””
82) Občanské sdružení za lidská práva rómských občanů
83) OPIM – organizace na podporu integrace menšin
84) OS Galerie Romale
85) OS Orlických Romů
86) OS Romů rychnovského regionu
87) Pomozme olašským Romům
88) Rada Romů města Chomutova
89) Ratolest Brno, o.s.
90) Regionální sdružení DŽENO Ostrava
91)”Regionální sdružení olašských dětí a mládeže “”FEDER ROMA”””
92) Romane Čhave
93) Romane čháve-romští chlapci
94) Romea
95) Romská občanská iniciativa ČR
96) Romská SŠ sociální s.r.o.
97) RÓMSKÁ UNIE
98) Romské křesťansko-vzdělávací sdružení Matice romská
99) RÓMSKÉ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ – STŘEDISKO PRO LIDSKÁ PRÁVA
100) Romské občanské sdružení Karlovy Vary
101) Rómské občanské sdružení mládeže OV Louny
102) Romské sdružení občanského porozumění
103) Romské sdružení Savore
104) Romské sdružení Šluknov
105) Romské studentské informační centrum Athinganoi
106) Rozvojové občanské sdružení Tolerance Šumava 2000, o.s.
107) Sdružení broumovských Romů
108) Sdružení dětí a mládeže Romů ČR
109) Sdružení DŽENO
110) Sdružení Chrastavských Romů
111) Sdružení kolínských Romů
112) SDRUŽENÍ PŘÁTEL ROMSKÉ KULTURY
113) Sdružení přátel romské Střední školy sociální
114) Sdružení Romano jasnic
115) “Sdružení romských žen Berouna “”BEROMA”””
116) Sdružení Romů a národnostních menšin Plzeňského kraje
117) Sdružení Rómů a národnostních menšin v České republice
118) Sdružení Romů a národnostních menšin v ČR o.s.
119) Sdružení Romů a národnostních menšin v Hodoníně
120) Sdružení Romů České republiky
121) Sdružení Romů ČR
122) SDRUŽENÍ RÓMŮ ČR LOVOSICE
123) Sdružení Romů Kopidlnska
124) SDRUŽENÍ ROMŮ MĚSTA LITVÍNOVA
125) Sdružení Romů města Mostu
126) SDRUŽENÍ ROMŮ MĚSTA MOSTU
127) Sdružení Romů v Náchodě
128) Sdružení Romů v Žádovicích
129) SDRUŽENÍ SLOVÁCKÝCH ROMŮ
130) Slovo 21
131) Sociální sdružení Romů-základní organizace Hodonín
132) Společenství Romů na Moravě (Romano jekhetaniben andro Morava)
133) Společnost přátel časopisu Romano Džaniben
134) Sportovní Federace Romů ČR
135) Svaz Romů v Břeclavi
136) Svaz sdružení Romů
137) Tolerance a občanská společnost (OS Tolerance)
138) Unie Olašských Romů
139) Vize Romů Rokycany

 

ZDROJ: inadhled.cz

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc březen 2021: *****

Roman Dubravský 500,- Kč, ing. Jan Dvořák 500,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Anonym 555,- Kč, Miroslav Zatřepálek 100,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Mgr. Luděk Tesarčík 200,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Mirko Hampl 170,- Kč

Celkem za měsíc: 4 725,00 Kč
Vybráno 13.50%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 94 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (16 votes, average: 3,75 out of 5)
Loading...
politicon.cz

Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.