shutterstock_image-of-koran
10.10.2019
Kategorie: Multikulturní soužití

Konflikt mezi dědici Koránu a dědici Bible je skutečně zásadní

Sdílejte článek:

MARTIN JANEČEK

Je třeba vĕdĕt ve jménu čeho se musíme mobilizovat, abychom kladli odpor islamizaci naší zemĕ a Evropy. Je bez pochyby v lidské povaze, že se mobilizujeme snadnĕji pro nĕco, než jenom proti nĕčemu.

Píši tento text ještĕ z Izraele, zemĕ která -po boku svého velkého amerického spojence- se brání houževnatĕji proti přílivu islámu, než členské státy Evropské unie.

Izraelský deník v anglickém jazyce The Jerusalem Post uveřejnil 4. září 2019 článek ,,Rabíni a evangelikálové jsou zajedno: Mesiáš je už skoro tady.” Je to recenze nedávno vyšlé knihy ,,Božská tajemství.” Její autor, Dr. Jeffrey D. Johnson, křesťan, profesor systematické teologie, dlouho vyučoval na univerzitách v Harvardu a v Oxfordu. Podle nĕj, jsme v předvečer války, popsané v Ezechielovĕ proroctví 38-39, války proti Izraeli, vedené koalicí řízenou Persií, t.j. Íránem. Při příležitosti této války, Mesiáš přijde.

Někdo mi možná k tomu řekne, že už nejsme ve věku, kdy jsme ještě věřili pohádkám. Je jisté, že žijeme ve světě, kterému nerozumíme. Už před dvacet pěti stoletími, když začínalo racionální myšlení, filozof Sokrates řekl: ,,Vím, že nic nevím. A jsem moudřejší, než ti ostatní jenom proto, že oni si představují, že něco vědí.” Lidský rozum nemůže překročit tyto limity. Někteří lidé ale věří, že za tím, co může zjistit náš rozum existuje zjevená realita. A tato víra jim dává sílu, kterou nemají ti, kteří na zjevení nevěří. Militantním ateistům k tomu můžeme jenom dodat, že jestliže rozum nám neumožňuje být si něčím jistí, nedovoluje nám též nic vylučovat.

Abychom zůstali mezi těmi, kteří věří ne zjevenou realitu, je možné mi namítnout, že Mesiáš už přišel před dvěma tisíci lety. Jmenoval se Ježíš z Nazaretu. K tomu bych řekl, že zásadní rozdíl mezi křesťany a židy je ten, že zatímco židé čekají na příchod Mesiáše, křesťané čekají na jeho návrat. I v té nejznámější křesťanské modlitbě se říká:,,Přjď království tvé.” Křesťané uznávají, že Boží království teprve musí přijít, s tím, co se nazývá Parusie, návrat Kriste-krále.

V rámci této víry se rozvinulo hnutí zvané ,,křesťanský sionismus.” Jeho stoupenci věří, že židovský národ se musí znovu seskupit v Zaslíbené zemi, aby se Parusie mohla uskutečnit. Toto hnutí má své stoupence i v České republice, kde existuje místní sekce ,,Mezinárodního křesťanského velvyslanectví v Jeruzalémě,”jedné z nejdůležitějších organizací tohoto hnutí.

To je silné především ve Spojených státech, ale i v mnoha dalších zemích, jako třeba Jižní Korea a i Čínská lidová republika. Představuje zásadní sílu v boji proti islamskému expansionismu.

Konflikt mezi dědici Koránu a dědici Bible je skutečně zásadní. Je smutné konstatovat, že mnoho Evropanů si dnes už neuvědomuje, co dluží svému biblickému dědictví.

Na prvním místě zmiňme postoj k násilí, k válce. Prorok Izajáš píše, že až Mesiáš přijde, meče budou překovány na pluhy, hroty kopí na srpy, a národy se už nebudou učit umění válčit. Je to vize tak odlišná od poselství Koránu, přikazujícího vézt džihád, svatou válku, až se celé lidstvo podřídí nadvládě muslimů.

Je možné mi odpovědět, že dědici Bible také páchali násilí. To je nepopíratelné! Ale alespoň pak projevovali výčitky svědomí. Němci, kteří za nacismu překročili všechny meze, se alespoň pak snažili nabídnout určité odškodnění svým obětem. A lidé mé generace nezapomenou na dojemnou scénu kancléře Německé spolkové republiky, klekajícího si na zem na místě varšavského ghetta.

Nic podobného ze strany muslimů, kteří v roce 1915 spáchali první genocidu 20. století, genocidu Arménů. Ti nikdy nenabídli  ani to nejmenší odškodnění svým obětem. A ještě dnes, více než sto let později, turecké úřady zakazují a přísně trestají jakoukoli připomínku této tragédie.

Hitler údajně vyčítal Židům, že vymysleli mravní svědomí. Jeden francouzský katolický teolog k tomu napsal že nacisté byli dosti vzdělaní a dosti inteligentní, aby chápali, že útočit na křesťanské církve, to by bylo jenom něco jako usekávat větve. Kdežto zničit židovský národ  by znamenalo skutečně useknout kořen. Zřejmě tak narážel na slavná slova svatého Pavla v Epištole Římanům:,,To nejseš ty, kdo nese kořen. To je kořen, kdo nese tebe.”

Těm, kteří si myslí, že profesor Jeffrey D. Johnson nám vykládá pohádky, bych řekl ještě něco. Dlouho, nedostatek mravního svědomí neměl tak vážné následky. Dokud se lidé zabíjeli jenom kyji a meči, lidstvo a celé stvoření na naší planetě nebyly ohrožené. Dnes, s rozvojem nukleárních, chemických a bakteriologických zbraní, se taková hrozba začíná rýsovat. Možná se neodvratitelně blížíme rozhodujícímu okamžiku volby. Buď se lidé povznesou nad svůj sklon k zlému a použijí své znalosti a dovednosti k lepšímu životu, nebo se nepovznesou a spáchají kolektivní sebevraždu.

Zde v Izraeli, zemi obývané potomky těch, kteří přežili Šoa, žijícími pod hrozbami totálního zničení, opakovanými íránskými vůdci, kteří zřejmě brzy budou disponvat jadernou zbraní, cítíme  toto všechno více, než v Evropě. Ale Izrael není sám ohrožen. Ohrožené je celé lidstvo!

Řekl bych ještě něco o těch potenciálních kolaborantech, kteří si myslí, že tak, jako včera bylo možné vyjít s nacisty, zítra bude stačit konvertovat na islám, aby byli přijati mezi nové pány. Oni se mýlí!

Možná se stanou součástí pánů, ale to bude jenom dočasné. I kdyby islám zcela triumfoval  a vnutil svou vládu celému lidstvu, nikdy nezaručí univerzální mír. Nemůže ho zaručit prostě proto, že to není slučitelné s jeho podstatou. Islám není náboženstvím míru. Je náboženstvím války. Muslimové nejsou v konfliktu pouze s těmi, které nazývají ,,nevěřící.” Jsou v permanentním konfliktu i mezi sebou. A můžeme se obávat, že použijí zbraní hromadného ničení i jedni proti druhým.

Profesor Jeffrey D. Johnson říká, že rabíni a evangelikálové jsou zajedno: Mesiáš je už skoro tady. Bez pochyby, naděje umožňuje žít. Připomeňme ale, že jiní rabíni říkali, už před mnoha lety, že toto stvoření, jehož jsme součástí, začalo potopou vody (v době praotce Noého a jeho archy) a skončí potopou ohně. Mohla by to být potopa nukleárního ohně, rozpoutaná Islámskou republikou Írán.

Ať už to tedy bude s tím Mesiášem jakkoli, jedna vĕc je jistá: nežijeme v dobĕ nedůležité. Zřejmĕ se brzy bude rozhodovat o tom, zdali si zasluhujeme přežít, nebo ne.

Autor: Martin Janeček

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoiny na adresu: 35EWdJdRLGMzpydEDjuV7YRhNeCohkXhqH nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc září 2020: *****

František Šmíd 700,- Kč, ing. Jan Dvořák 400,- Kč, Roman Dubravský 500,- Kč, MUDr. Miroslav Kameníček 1000,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Petr Jan 300,- Kč, Roman Foff 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Jiří Sieja 200,- Kč, Marek Janičko 250,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Pavel Novák 200,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Robert Schlesinger 100,- Kč, Miloslav Konopiský 200,- Kč, Jan Horáček 500,- Kč, Martin Štěpánek 400,- Kč, Martin Vavrinka 100,- Kč, Helena Novotná 300,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Jan Kupka 1000,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Mirko Hampl 200,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Jan Bezděk 500,- Kč, Květa Sekyrová 200,- Kč, Libor Heidler 200,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Stanislav Esner 500,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Pavel Janeček 500,- Kč, Ladislav Adamec 200,- Kč

Celkem za měsíc: 12 550,00 Kč
Vybráno 35.85%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním aktu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech portálu, které je povinna studovat každá diskuze. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali a pochopili pravidla.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 946 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (10 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
politicon.cz
8 komentářů

Napsat komentář: DraDra Zrušit odpověď na komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
 
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.